Inloggen
voeg je verhaal toe

Verhalen

Denken

Hoe moeilijk is het eigen ervaringen te hebben en die niet te kunnen overbrengen op mensen. Ze doen ze als subjectief af. Nog harder is het om de wetten van de geest te moeten erkennen. Want zo moet ook de lotsbestemming aanvaard worden.

Het denkniveau bepaalt het leven van een individu. Niets anders! Denken determineert wat we meemaken. Dat geldt ook voor gevoelens, die een gevolg van denken zijn. Waar het denkniveau hoog is, moet het gevoel sterk ontwikkeld zijn. Voor een laag denkniveau kan een hoger denkniveau gevoelloos lijken. Daarom moet een hoog denkniveau zich in de ervaringswereld van een lager denkniveau proberen in te leven. Want denken is niets anders dan de eigen ervaringswereld in een logisch verband brengen. Wiskunde werd als een logisch interpretatiesysteem van natuurverschijnselen ontwikkeld om begrip te vergroten. Zo mag van een hoog denkniveau verwacht worden dat hij zich inspant om tot wederzijds begrip van wereldconcepten te komen.
Geloof en intelligentie worden, jammer genoeg, als twee elkaar uitsluitende principes beschouwd. Dan durven gelovige mensen niet stoutmoedig te denken en intelligente mensen denken alles verklaard te hebben. Maar zolang er vragen zijn, is er plaats voor een godsbeeld en een religie.
Mensen met een hoog denkniveau en een godsbeeld zijn ontzettend sterk, bezitten uitstraling en kennen weinig angst. Want ze hebben een groot vertrouwen in de toekomst en hebben, in elk geval voor zichzelf, veel vragen beantwoordt. Deze mensen beschouwen het geheel objectief en eerlijk en proberen hun bevindingen in interpretaties onder te brengen.

In het Hindoeïsme bestaat de idee van het kaste systeem. Is dat niet een indeling van de mensen volgens het denkniveau dat mensen bezitten? Wittgenstein zei, in zijn eerste werk, dat “de wereld mijn wereld is” en in later werk dat iets goeds zichzelf laat zien en bewondering afdwingt. Goethe laat Faust in het rijk van de eeuwige Moeders verzinken, het ideeënrijk. Plato laat de materiële [houten] stoel in het ideeënrijk ontstaan, waar het prototype stoel zich bevindt van waaruit alle stoelen ontstaan. Christus noemde zich het licht der wereld. Gurdjief noemt een hogere denkfunctie die werkt met de snelheid van het licht. Ouspensky spreekt over noodzakelijke inspanning om zich in iemand anders te verplaatsen. Nicoll zegt dat een echt mens alles voor iedereen moet kunnen betekenen. Rilke heeft het over noodzakelijke eenzaamheid en de ruimte die daardoor om je heen ontstaat.
Uiteindelijk gaan al deze ideeën over hetzelfde onderwerp. Denken, met als doel een beter begrip. Streng [lees: eerlijk] doorgevoerd denken [en handelen] leidt tot nieuwe ervaringsfeiten, die nieuwe denkvormen laat ontstaan.

Denkkracht neemt het risico met zich mee te vereenzamen midden tussen andere mensen. Het groepje dat een gedachteloop kan volgen, wordt steeds kleiner. Een dergelijk denken kan meedogenloos zijn en trots lijken. Ook is het mogelijk dat de denker als zonderling beschouwd wordt en zodoende bezorgdheid van familie en vrienden oogst. Mensen gaan om de denker heen bewegen, zodat hij zijn eigen worsteling [met zichzelf] gaat projecteren op alles wat zich in zijn omgeving ophoudt. Dit is het kritieke moment! Het lijkt voor de denker dat hij iedereen tegemoet moet komen, maar dat niemand hem tegemoet wil komen.
De denker moet de bewegingen, die om hem heen gaan, aan zich zelf wijten, om zijn leven een normale loop te laten houden. Na de afscheidende kracht van het denken moet het denken nu de kracht vinden om de ultieme terugkeer tot de mensen tot stand te brengen. Al die tijd heeft de denker zich als een rups gedragen die blad na blad eet en zich afzondert in een cocon als pop.

De uiterste beleving vindt plaats als de allerdiepste eenzaamheid in een [heel] persoonlijke ervaring wordt bevrijd. Dan blijkt wat het betekent af te dalen in het rijk van de eeuwige Moeders. Daar vindt een stille worsteling plaats, diep persoonlijk met de innerlijke mens. Jakob worstelde met God persoonlijk en kreeg na de zegening van God een andere naam.

De strijd moet zichzelf bevrijden!

Aangepast: 15-02-05

Schrijver: Willem Houtgraaf, 26 mei 2004


Geplaatst in de categorie: vrijheid

2.5 met 20 stemmen 2.302Er zijn nog geen reacties op deze inzending.


Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je emailadres voor anderen in beeld verschijnt)