Inloggen

Alle inzendingen over louter

238 resultaten.

Sorteren op:

"Dan kijk ik met mijn ogen dicht

beschouwing
2.6 met 5 stemmen 1.661
...brede witte boeg- en schroefstrepen trekken, realiseer ik me levensgroot, dat het leven strikt genomen uit louter proza bestaat, zij het wel, dat je er oog voor moet hebben.
hans uil28 september 2017Lees meer…

bewering
5.0 met 4 stemmen 544
Een enkeling op "beweringen" zou diep beledigd zijn als hij of zij louter tienen als waardering kreeg.
Frederik25 november 2009Lees meer…

bewering
3.9 met 7 stemmen 97
Het is beter om het geestrijke Nederlands.nl door te zetten, dan om louter statistische flutredenen af te zetten.

bewering
1.0 met 1 stemmen 135
Elke gelijkenis in mijn bijdragen met bestaande personen, gebeurtenissen of activiteiten berust op louter toeval.

bewering
3.7 met 3 stemmen 133
Vagevuur, eeuwige loutering met opties naar eeuwige foltering en de kans om een bebaarde man met een lichtkrans om het hoofd te zien. Ik pas.
Fred6 februari 2011Lees meer…

Zomerkind

hartenkreet
5.0 met 2 stemmen 239
...ben ik achtenzestig jaar oud geworden De levensavond breekt aan maar het leven is rijk geweest rijk door leed en loutering Ik ben een kind van het warmste seizoen, van de zomer die ik liefheb als de Natuur, als het leven

De harde grond van het leed.....

verhaal
4.0 met 1 stemmen 64
Ze staat met het blauwe, fluwelige hoedje op het lange haar, dat haar hoofd siert als een chique, elegante baret en dat haar welhaast verandert in een portret van Rembrandt, vlak bij de vergrendelde zware deur, die moet dienen om haar wanhoopspoging te verijdelen, zo grondeloos en grenzeloos...

DE JUNGLE VAN RUBY

verhaal
3.0 met 3 stemmen 94
‘Hallo, Ruby aan Aarde, Ruby aan Aarde.’ Hoe lang zweefde zij nu al boven het leven? Toch al gauw een maand of vier. Waarom reageerde er niemand? Ze begreep er niets van. Ze was dood en toch ook weer niet. Als zij naar de linkerkant van haar lichaam keek, zag zij enkel een ivoorkleurig...

Brief van een tante

hartenkreet
3.0 met 5 stemmen 60
...in latere jaren het voorrecht van de wijsheid en loutering hadden geschonken die haar in staat stelden tot humor, troost en hulp. Ik verbood mijn mond het klagen. Bestaat niet tussen de uitersten van absolute eenzaamheid en de oases van intense verbondenheid een afstand die in lichtjaren niet...

De scheidslijn is getrokken.....(een soort prozagedicht)

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 58
...Mijn verre jeugd ligt diep verzonken in een peilloze kloof; de aanzetten van grijsheid tasten mijn haardos als met voorzichtige handen aan. Loutering is mijn deel geworden en de wijsheid die ik wens mag mijn bezit worden. De Dood, die Gigant, verwelkom ik nog allerminst.....
I.Broeckx25 oktober 2019Lees meer…

bewering
1.9 met 12 stemmen 121
...geschreven, alsof de wereld om hen heen uit louter ridicule en minderwaardige personen en zaken bestaat waarvan het verwerpelijke karakter moet worden aangetoond. In werkelijkheid heeft een goede schrijver geen spot of cynisme nodig, maar vooral verbeeldingskracht, gedrevenheid en een scherpe...

bewering
0.8 met 23 stemmen 165
...ze Keith Bakker aangevallen hebben. Die man is louter integer bezig om verslaafden van hun verslaving af te helpen en nu zijn er enkelen die hem aanklagen vanwege seksueel misbruik, wat natuurlijk een overdreven misvatting is. Dat hij de grenzen soms niet altijd in de gaten heeft tijdens zijn...

Als de doodsheid regeert....

hartenkreet
4.0 met 2 stemmen 56
...en zo zullen we uiteindelijk rusten na de vertwijfeling, na de wanhoop en na de loutering.....

De lineamenten van het verdriet, van het verlies en van de ouderdom

hartenkreet
4.5 met 2 stemmen 65
...menselijk gezicht is vaak een teken van leven en loutering.... Geruisloos en razendsnel is de stralende en eclatante jeugd overgegaan in de ouderdom; de aanspreektitels werden "u" en "mevrouw".... De jongeren die straten, pleinen en bussen bevolken schijnen soms een van medelijden...

Slapen

hartenkreet
5.0 met 4 stemmen 270
...je ogen niet meer open houden. Is het een voorschot op de dood ? Of een grapje van een of andere schepper die onze grote overdaagse bek snoert met een geeuw ? Slapen kan wel louteren, het houdt mij jong en soms word ik met een vraagteken wakker. Slapen, het liefst na een dag hard...
Fred30 oktober 2010Lees meer…

Nergens

hartenkreet
5.0 met 1 stemmen 102
...nieuw nergens door niemand aanschouwelijk gemaakt. Alleen door jou, mijn trouwe nietsnut, mijn voetenhond, mijn ongeschonden werkelijkheid, van louter navelstaren tot aan de nieuwe dageraad, wanneer jij blaffend naast me ligt. De zon komt op. We gaan op stap. Samen op zoek naar nergens.

Om een beetje nestwarmte......

hartenkreet
4.0 met 1 stemmen 46
...gaan van slachtoffers en gedupeerden. Slechts de loutere lijfelijke aanwezigheid, het stilzwijgende gezelschap, volstaat. Zij verwarmen zich aan elkaar, aan hun luttele bestaan als puppy's in een nest, als honden in een roedel. De damp van vele sigaretten omgeeft hen als een mist, als een nevel,...
I.Broeckx27 oktober 2016Lees meer…

Achter de coulissen

hartenkreet
0.4 met 5 stemmen 294
...en lafhartig handengeklap achter de schermen. Louter om de brave, middelmatige gemoederen koest te houden. Als het niet gaat volgens hun aangeleerde gedragscoden, dan steigeren ze al als schuimbekkende paarden. De beuk erin! Dat is literatuur! En daarbij horen geen slappe-was-afspraakjes in de...

Vriendschap en troost (?)

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 487
...in een ladenkast. Tevergeefs probeerde ik haar te troosten met mijn stellingname dat het diepe leed de voorwaarde is voor de loutering, voor de wijsheid, voor de humor, maar ook voor de zelfkwelling en voor de liefde tot onze medemens.....

"It will be lonely this Christmas"

hartenkreet
3.0 met 1 stemmen 89
...en als het ware optimistisch een sequentie van louter gelukkige dagen voorspiegelen en in het vooruitzicht stellen. Voorts kocht ik enkele surprises voor mijn verre Engelse vriendin, mijlenver verwijderd, begeleid door de klanken van de aloude Kerstliederen die sinds decennia kennelijk de troost...
I.Broeckx8 december 2021Lees meer…

Barstende economie

verhaal
1.5 met 17 stemmen 2.125
...naast mij zit iemand met dezelfde ideeën, louter toeval maar toch. Naast ons zit iemand wie bedreven is in zijn werk. Zijn werk is ons werk. Ons werk is ridicuul; ons werk is een verlengde van de economie die nu niet wil floreren. Ons werk is in standhouding van die economie; dat waar wij...
Ex-Collega19 februari 2004Lees meer…

Uitbehandeld.

hartenkreet
4.0 met 2 stemmen 367
...knikt hij, 'k weet het. Het is triest, in- en intriest. Zoveel jaren bij elkaar en elke keer weer teruggegooid in het diepe. Een leven dat louter en alleen nog bestaat uit opnames in het ziekenhuis, gekoppeld aan een zuurstofapparaat. Uitbehandeld. Sedatie. Naar huis. Machteloos.
An Terlouw4 december 2016Lees meer…

Bij "De Burgerij" met de allerliefste

hartenkreet
4.0 met 1 stemmen 69
...Ze heeft de hardheid van het leven leren kennen en is erdoor getekend, maar verwondert er zich niet over en de loutering viel haar ten deel die het resultaat is en de bekroning van het leed.....
I.Broeckx30 december 2018Lees meer…

De strijd om Debaltsevo

column
4.3 met 3 stemmen 358
...vredesverdrag in Minsk stand houdt of dat het louter een symbolisch gebaar is geweest. Die vechtjassen zelf kunnen moeilijk inbinden, omdat ze zo geprogrammeerd zijn en inmiddels opgestookt zijn. Die vormen de hardste dobber. Geen psychiater, die zich in dat strijdgewoel waagt. Dat de strijd om...

En Boeddha heeft het nakijken..

dagcolumn
3.5 met 4 stemmen 1.807
...Nathan is half man/half Jezus... Nathan zegt louter lieve dingetjes. Nooit heeft iemand hem op een negatief woord kunnen betrappen. Moeiteloos neemt hij de rol over van zijn voorganger Frans Bauer. Ook al zo’n ideale schoonzoon maar die liet zich laatst in de openbaarheid het woord verdikkie...

Dilemma

verhaal
4.0 met 4 stemmen 694
...mij en mijn omgeving te wachten staat. En dat, louter en alleen, omdat ik verslaafd ben, daar kan ik toch ook niets aan doen?! Want, net als u, ben ik een product van diezelfde omgeving, die mij dus verkettert omdat ik doe wat men mij heeft meegegeven op mijn levenspad. Ik ben overigens een...
Fred19 juli 2006Lees meer…

Alive

dagcolumn
3.5 met 4 stemmen 125
...Vroeger toen ik nog de illusie had dat het leven louter uit hoogtepunten zou bestaan, ging ik die uit de weg. Maar, ouder en wijzer, heb ik geleerd om de treurnis in het leven te romantiseren. Een gave waar je niets aan hebt. Tenzij je schrijver bent. Het was ergens diep in Duitsland. Daar...

Ik krijg straf kamp

beschouwing
4.1 met 10 stemmen 907
...soldaten heeft gespeeld en nog speelt, louter om Amerika een grote vinger in de pap van het Midden-Oosten te bezorgen? Nee, dat kan Kamp niet. Want dan staat hij voor lul.. Pauw merkt op dat er nu misschien een onderzoek komt naar de besluitvorming met betrekking tot onze deelname...
paco9 november 2006Lees meer…

Geniale waanzin

hartenkreet
3.5 met 4 stemmen 478
...noemde mee behept waren, zij lieten echt niet louter zien dat iedereen gek is, zoals jij onnadenkend beweert, o nee, zij ervaarden zichzelf integendeel als de ware gekken, zij die anders keken en ervaarden dan de grote massa, zij beelden echt niet de gekte van de massa uit, maar de individuele...
Meer laden...