Inloggen

Alle inzendingen over religie

959 resultaten.

Sorteren op:

Duivel in het Kwadraat; een rationele toekomst*

beschouwing
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 1.469
...religie is, was en altijd zal zijn. Jammer dat religie op velerlei wijze is te interpreteren, waardoor de één een verhaal linksom uitlegt, terwijl de ander aan rechtsom de voorkeur geeft. Antisemitisme is vooral een hobby van extreem-links, extreem-rechts en islamisten Uit: Letter...

De visie van Freud op religie

beschouwing
4.9 met 9 stemmen 370
...niet in zijn oorspronkelijke context heeft onderzocht. Misschien was zijn beoordeling van religie dan wel heel anders uitgevallen.

bewering
2.1 met 7 stemmen 241
Jongeheer, we kennen alle grappen over Wilders en religie nu wel zo'n beetje. Bovendien wordt niemand religieus geboren. Religie is opvoeding en opvoeding wordt je aangeleerd. Wie regelmatig een stevige wandeling maakt, beweert na afloop altijd een stuk beschaafder en intelligenter...

Liefde

beschouwing
2.0 met 9 stemmen 559
...een uitvinding van de mens, verstoken van enige ratio. Liefde is een chemische reactie, iets met feromonen, tegenwoordig vervangen door luchtjes uit rollers, sticks, arty flesjes en spuitbussen. Religie is het ongeloof in eigen kunnen, gemakzucht klaart de lucht, schaamteloos kunnen daardoor...
Giovanni1 september 2007Lees meer…

Religie onder de loep

beschouwing
1.4 met 8 stemmen 373
Uitvergroten en kleineren, dat is wat godsdienst met de mens doet. Zeventig maagden of hel en verdoemenis, aan u de keuze. Zalvende woorden vanaf de kansel, striemend geblaat vanuit de moskee, blijde boodschap met een voet tussen de deur. We worden bestookt met een spervuur aan onzekerheid, en...

Religie en herindelen

dagcolumn
4.6 met 7 stemmen 152
...met vele locaties en dure directeurs en de religie die onze ziekenhuizen en thuiszorginstituten doet fuseren in complexe organisaties die ondanks de hogere prijzen toch niet rond komen en failliet gaan. Ervaringen uit het verleden hebben, ook bij gemeenten overigens, geleerd dat fuseren...

bewering
3.8 met 10 stemmen 239
Voor degene die zijn religie in de praktijk brengt zoals ze oorspronkelijk bedoeld was, is ze van onschatbare waarde.

bewering
3.0 met 4 stemmen 68
Het gaat hier inmiddels nergens meer over. Hoe relikwie is de religie ? Hoe ziek is de politiek ? Hoe kwijt kun je de weg zijn ? Dan ben ik toch liever...

Hemel en hel op aarde

verhaal
2.9 met 15 stemmen 933
...hemels bestaan, slechts vaag gloort het vuur. Religie beleef ik als territoriumdrift, vlaggen wapperen in waanzinnige wind, zendingsmissies, Ierland, kruisvaarten, Darfur, kerkscheuringen gespijkerd aan de deur, heilloos de bomriem gedragen, geloof IS terreur. Hoe strenger het geloof, hoe...
Fred12 juli 2005Lees meer…

Door Hem en in Hem

verhaal
4.0 met 19 stemmen 738
Het één volgt uit het ander. Aan iedere gebeurtenis gaat een andere vooraf. En deze gebeurtenis gaat weer vooraf aan een andere. Dat gegeven staat voor mij vast. Er zijn geleerden die deze zekerheid proberen te ontkrachten door middel van 'bewijzen' uit de quantumtheorie, maar ik ben ervan...

Huur een non

hartenkreet
3.0 met 8 stemmen 1.272
God keek omlaag en weende bittere tranen. “Wat verschrikkelijk dat Ik Mijn beide zonen al een keer naar beneden heb gestuurd”, mompelde hij tegen zijn secretaresse Maria, “want die toffelemonen zijn volkomen de weg kwijt. In Amerika kun je tegenwoordig een non huren.” Onvoorstelbaar. Als...

Rot op religies

hartenkreet
0.2 met 5 stemmen 630
Van huis uit was ik heel erg katholiek, was, maar nu weet ik beter, ik geloof niet meer, geloof klopt van geen kant, voor geen meter. Katholieken elastieken, protestanten olifanten, dit rijmpje deed opgeld (agio) in deze contreien. En nu hebben we er multiculti grensoverschrijdend baardmans...
Fred29 maart 2007Lees meer…

De engel en de Schizofrene Man

beschouwing
4.4 met 11 stemmen 273
DE ENGEL EN DE SCHIZOFRENE MAN VAN MIDDELBARE LEEFTIJD, GEEN SPROOKJE MAAR WERKELIJKHEID VAN HOGER NIVEAU Er was eens een schizofrene man die bij zijn moeder thuis woonde. Maar op een dag moest hij verhuizen naar een zorginstelling omdat ze te oud was geworden om hem te verzorgen. De man zag er...

Overpeinzing.

beschouwing
3.8 met 9 stemmen 1.528
Wie is van hout en wie van zilver? Wat is de naam van de kracht die mij doet sterven in mijn bedachte wereld? De verbroedering van leven,van samenzijn,van geluk en liefde. De wind huilt in mijn gehoor en de gedachten aan het einde van mijn zijn versterken mijn weerbaarheid.De trots van ongestoord...

bewering
2.6 met 17 stemmen 467
JHWH Zelfs een uil ziet nog beter in het duister dan jij in het licht of wandel in Zijn Hand en niet in de duisternis

De tijd van de Elohim

beschouwing
1.2 met 19 stemmen 301
...valse en niet valse, ook valse christelijke religies. Een tijd waaraan door ingrijpen van JHWH een eind zal worden gemaakt. Dit ingrijpen wordt ingeluid met de kreet "Vrede en zekerheid". Zodra daarvan sprake is en bekend is wie de koning van het noorden is zal de "Dag des Oordeels" of de...

bewering
1.6 met 21 stemmen 232
Je krijgt een heel sterk bewustzijn als je je eigen hulpeloosheid herkent, toegeeft en erkent dat je niet zonder Hem kan.

ZELFS ZENDINGSDDRANG

hartenkreet
2.3 met 16 stemmen 455
...het dat iemand zo krom kan redeneren! Dus beste religieuzen: laat voor altijd duidelijk zijn dat ik geen enkele behoefte heb aan het door de redactie plaatsen van zendingsdranghekken. Stoeit u rustig met elkaar over uw hobby en zolang u alle andersdenkenden in hun waarde laat en zich niet al te...
Hans Mooi1 december 2012Lees meer…

bewering
2.8 met 5 stemmen 157
Het Woord van JHWH laat niet met zich discussiëren. Zijn Woord is volmaakt, liefdevol en rechtvaardig. Ga met een gelovige in gesprek en je zult merken dat je langs elkaar heen praat. De ongelovige volgt de eigen gedachte(n)gang, de gelovige volgt die van JHWH. Als elke ongelovige dat laatste zou...

DOOR DARTELE BOMEN GEEN BOS MEER TE ZIEN

column
0.9 met 37 stemmen 268
...ervaringen met sprekers en luisteraars van religieus getinte bijeenkomsten, ook wel kerkdiensten of bijbellezingen genoemd. Ik ken deze bevolkingsgroep van binnenuit. Vrijwel alle mensen in dit soort kringen vind ik nogal naïef. Ik heb er dan ook best een beetje moeite mee om hier openlijk...

bewering
2.4 met 36 stemmen 1.390
Het Bijbelfragment waarin verteld wordt dat Jezus over het water liep, is het resultaat van een verkeerde vertaling van het Griekse voorzetsel, dat in dit geval met 'langs' vertaald had moeten worden.

God heeft een bedoeling en de eindtijd verwachting

hartenkreet
3.4 met 10 stemmen 646
Het is Gods bedoeling dat de mens assertief wordt. Dit is ook het hele lijdensverhaal van Jezus, die de mens met zijn bloedoffer heeft bevrijd van de zonden. Hieruit blijkt dat de mens wel deel moet uitmaken van de wereld, moet deelnemen aan aardse zaken. Zich moet inspannen voor de wereld zoals...

bewering
3.3 met 6 stemmen 474
Voor Gnoom : Geloven is iets voor de mens die zeker weet, in samenhang met waar hij de grens legt van het vertrouwen en waar hij de meeste kennis kan verkrijgen. Dit hangt weer samen met dat wat hij denkt nodig te hebben in zijn verschillende levensfasen. Ik vind het naïef om "geloven" te...

bewering
4.2 met 6 stemmen 112
De grens van verdraagzaamheid ligt, zowel bij gelovigen als atheïsten, in de naastenliefde.

bewering
3.0 met 5 stemmen 172
Het valt niet mee, om een leven lang te luisteren naar mijn dromen; trouw aan zienersogen.

bewering
2.5 met 4 stemmen 174
Gedurende mijn 40-jarig bestaan, hier op aarde, als Petra Hermans, heb ik vanaf het begin een zeer sterke bescherming om mij heen gevoeld.

bewering
3.5 met 6 stemmen 141
Godzijdank hoef ik niet aan goddelijke capaciteiten te voldoen. De Goden zijn de goden; mensen zijn mensen.

bewering
3.3 met 7 stemmen 452
De duisternis in de ziel bestaat, zolang als wenselijk. Niet eerder noch later dringt het Licht door wanneer loslaten van de donkerte intreedt; niet eerder!

bewering
3.0 met 6 stemmen 135
Een huis is een thuis. Een thuiskomen is ons aller dromen, richting de Grote Stroom des levens. Ik leid mensen naar de roze oerbron, want ik ben daar al geweest. Het lag reeds in mijn levenslot.
Meer laden...