Inloggen
voeg je hartenkreet toe

Hartenkreten

God heeft een bedoeling en de eindtijd verwachting

Het is Gods bedoeling dat de mens assertief wordt. Dit is ook het hele lijdensverhaal van Jezus, die de mens met zijn bloedoffer heeft bevrijd van de zonden. Hieruit blijkt dat de mens wel deel moet uitmaken van de wereld, moet deelnemen aan aardse zaken. Zich moet inspannen voor de wereld zoals Hij dat heeft bedoeld, om van deze planeet een betere wereld te maken. Het is de bedoeling van God en Jezus dat je Hen in je hart meedraagt en die Liefde uitdraagt naar je medemens. Feitelijk moet je in dit leven er aan werken dat het Paradijs op aarde wordt bewerkstelligd. En dit niet bezien als iets wat in de toekomst ligt. Dit ligt in het heden en nu. Juist door positief deel te nemen aan de wereld kun je deze veranderen. En begin dan bij jezelf. Waarom de bewuste getuigen zoveel weerstand opwekken bij de mensen die zij proberen te bereiken is, dat zij het eeuwige leven stellen tegenover niet gered worden. Dat zij de mensen voorhouden dat zij afstand moeten nemen van de wereld. En dit moet nu juist niet gebeuren. Wat deze getuigen doen is de wereld veroordelen, geheel in overeenstemming met hun eindtijd verwachting. Juist de gelovigen moeten laten zien hoe je met aardse zaken dient om te gaan. Verjaardagen vieren is uit den boze, maar wat zij wel doen is op een ander moment een feest houden met cadeaus. Dan nemen zij deel aan een wereldse zaak. Daar tegenover vieren zij geen christelijke feestdagen, en hanteren zij de Tien Geboden. Ook gaan zij niet stemmen bij de verkiezingen en beïnvloeden daarmee de wereldse gang van zaken op een negatieve manier. Juist om deze positief te beïnvloeden moet je je hieruit niet terugtrekken, maar je stem laten horen, dit is wat God heeft bedoeld. Het is niet zo dat alles goed zal komen, het is zo dat alles goed is zoals het is, omdat God een bedoeling heeft met de mens en de wereld. De Liefde en het Geloof in God en Jezus hebben hiermee te maken. De wereldvrede komt pas als God in Allen is, als Alles in Allen is. Dan pas zal Zijn Paradijs op aarde zijn gevestigd. Wat deze getuigen doen is de zeer speciale en intieme band van Liefde die Jezus en Zijn Vader hadden doortrekken naar het menselijke en onvolmaakte bestaan. Zij plaatsen zichzelf in de positie van Jezus en dat is onmogelijk. Jezus was volmaakt en is als volmaakte mens naar de aarde gekomen. Dit is ook de reden dat de mens zich niet in Zijn plaats kan stellen, maar Hem alleen maar als voorbeeld kan nemen om zo goed mogelijk te leven. Dit vereist echter een constant zelfonderzoek. Doe je dit niet dan beland je in zeer zweverig gedoe omtrent het Geloof. Het is wel zaak om met beide benen in de werkelijkheid te blijven staan. Hieruit komt dan ook weer de vraag in hoeverre deze getuigen zich bewust zijn van hun onwetendheid. Er moet een wederzijdse integratie zijn van Gods bedoeling met de mensheid en de wereld en geen scheiding van Zijn bedoeling en de wereld ten aanzien van elkaar. Zo heeft God het in den beginne bedoeld.

Schrijver: Wilma de Bruïne, 15 april 2013


Geplaatst in de categorie: religie

3.4 met 10 stemmen 646Er zijn 11 reacties op deze inzending:

Naam:
Wilma de Bruïne
Datum:
18 april 2013
Nico: het wereldbeeld zoals jij dat ziet van weinig goeds en veel ellende is het beeld zoals dat in de Bijbel ook wordt geschetst.
Daarentegen wordt er in de Bijbel ook gesproken over wat je wel moet doen. Lees je de Bijbel wel? De ellende die je in deze wereld ziet wordt niet door God veroorzaakt maar door de mens zelf. Deze is hiervoor zelf verantwoordelijk. Het woord van God biedt een andere mogelijkheid.
Met de opmerking "Het is goed zoals het is" bedoel ik dat je onvoorwaardelijk trouw moet blijven aan Hem, wat er ook gebeurt en wat je ook om je heen ziet. Je kunt in gebed tot Hem gaan en vragen om de kracht van De Heilige Geest en je sores voor leggen aan Hem. Vroeg of laat zul je antwoord krijgen. Als je je vasthoudt aan wat Hij ons heeft beloofd dan zul je merken dat je je sores aan kunt.
Naam:
Nico Noorman
Datum:
18 april 2013
Email:
niconoormanhotmail.com
Wilma: Ja ik weet niet goed wat ik met je uitleg aan moet. Het strookt niet met mijn wereldbeeld. Als ik om me heen kijk zie ik een overweldigende hoop ellende met af en toe een sprankje ‘goeds’ (over wat goed en kwaad is kan men trouwens oneindig discussiëren). Natuurlijk kan je dat in de handen van een God leggen en zeggen ‘het is goed zoals het is’ want hij heeft er een bedoeling mee die wij als mensen niet kunnen zien of bevatten. Misschien moet je dat zelfs wel als gelovige omdat anders de grond van je geloof onder je vandaan valt. Ik ben wat dat betreft somberder dan jij of de Jehovah getuigen want ik zie niet veel goeds en heb ook geen sterk vertrouwen dat het ooit veel beter gaat worden. Maar daar is ook prima mee te leven hoor.

Hendrik: Je standpunt over mensen met kritische vragen en opmerkingen kan ik me wel voorstellen maar komt toch op mij een beetje verkrampt over. Een frustrerende ervaring uit het verleden zou er toch eigenlijk niet toe moeten leiden dat je de rest van je leven de wereld met een voor de helft gesloten vizier gaat aanschouwen. Ik denk dat je jezelf en je omgeving te kort doet door al te argwanend te zijn
Naam:
Hendrik
Datum:
18 april 2013
Email:
klaassens38zonnet.nl
Als mensen té opvallend en té vaak benadrukken dat het hen er 'alleen maar' om te doen is om vragen te stellen en kritische geluiden te laten horen, is het oppassen geblazen. Ik zou zeggen: kijk niet naar hun woorden, kijk naar hun daden. Als dat samengaat met een houding waarbij er alleen maar kritiek wordt geleverd, is het een dekmantel die hun ware motieven moet verbergen.
Naam:
Wilma de Bruïne
Datum:
18 april 2013
Nico: Ik heb dit geschreven vanuit de gedachte dat alles goed is zoals het is omdat God een bedoeling heeft met de mens en de wereld. De getuigen hebben als uitgangspunt dat alles goed zal komen en nu nog niet is. Verder heb ik dit stuk geschreven vanuit de gedachte dat er ook nog een veronderstelling is van hoe het anders kan zijn. Dat er een wederzijdse integratie moet zijn van Het Geloof en de wereld zoals die door de mens wordt neergezet. Om het woord van God te kunnen begrijpen is een constant zelfonderzoek nodig of te wel zelfreflectie. Pas als die er is kan de wereld een van vrede worden, waarin God en de mens en de mens met zijn medemens in eendracht leven. Ik ga zeer zeker niet op de troon van God zitten, ik zie me al zitten.
Naam:
Len Cornelis
Datum:
18 april 2013
Toch lijkt mij een 'diepgekoesterd wantrouwen' tegen mensen die vragen stellen en kritisch zijn, een uiterst moeizame basis om discussies te voeren over dit type onderwerpen.
Naam:
Hendrik
Datum:
17 april 2013
Email:
klaassens38zonnet.nl
In de negentiger jaren werd het studentenpastoraat, waarvoor ik twintig uur per week actief was, door de kerken om zeep werd geholpen. Voordat ze de stekker er definitief uit trokken, heb ik vaak met de vertegenwoordiger van één kerk gesproken in een poging om de verschillen te overbruggen. Hij beweerde dat hij geen enkele wrok tegen onze organisatie koesterde; hij stelde zogenaamd alleen maar kritische vragen en vond dat je in een open gesprek geen kritiek moest schuwen. Later bleek hij de persoon te zijn die het sein heeft gegeven om ons pastoraat om zeep te helpen.

Sindsdien voel ik een diepgekoesterd wantrouwen tegen mensen die beweren dat ze 'alleen maar' kritiek geven en 'vragen durven stellen'. In de praktijk zie je vaak dat dat een dekmantel is om iets of iemand onderuit te schoffelen.

De machtsspelletjes binnen allerlei besturen van kerkelijke en spirituele organisaties, inclusief de tactieken die daarbij werden gebruikt, waren voor mij de reden om uiteindelijk al die functies neer te leggen. Het enige wat me nog interesseert is een zo diep mogelijke kennis van de geestelijke wereld, met de bedoeling om die in de praktijk te brengen. Ik denk dat dat ook het enige is waar het uiteindelijk op aankomt.
Naam:
Kareltje
Datum:
17 april 2013
God (m/v) bestaat niet, elk bewijs ontbreekt.
Naam:
Len Cornelis
Datum:
17 april 2013
Met Nico voel ik zeker mee, als hij schrijft over invullen van bedoelingen. Op zich goed om te pleiten voor realisme, Wilma. Dus vooral richten op het hier en nu, als ik het goed begrijp. Elders in je bijdrage tref ik, wat mij betreft,´oude´taal aan. Redeneringen gegoten in een (voor mij) bijzondere taalkundig vorm. Zoals: 'De wereldvrede komt pas als God in Allen is, als Alles in Allen is. Dan pas zal Zijn Paradijs op aarde zijn gevestigd.'

Ik ervaar een dergelijke woordenreeks als cryptisch. Voordat ik weder boze commentaren krijg, met als strekking, dat ik 'altijd' tegen godsdienst 'wil aantrappen', een summiere toelichting. Ik groeide op in een vrolijk kerkelijk milieu, waarbij kerkgang, bijbelstudie en discussie normaal waren. Later sloeg ik andere wegen in. Ik heb geen enkele rancune. Maar stel wel regelmatig vragen. En schuw kritiek niet.
Naam:
Nico Noorman
Datum:
16 april 2013
Email:
niconoormanhotmail.com
Ik wil hier graag een kanttekening bij plaatsen Wilma. Iedereen mag van mij een overtuiging hebben en mag die ook uitdragen. Wat mij echter vaak opvalt bij religieuze bijdragen is dat men een ander verwijt wat men zelf doet.
In deze bijdrage wordt gesteld dat ‘getuigen’ (Jehovah’s Getuigen wordt hier bedoeld neem ik aan) op de stoel van Jezus gaan zitten. Deze bijdrage begint en eindigt echter met de constatering dat men op de hoogte is van Gods bedoelingen. Op wiens stoel ga je dan zitten vraag ik me af.
Er zijn massa’s ‘gelovigen’ van diverse pluimage die menen te weten wat Gods bedoeling is en hoe wij ons als mensen zouden moeten gedragen met alle gevolgen van dien.
Naam:
Hendrik
Datum:
16 april 2013
Email:
klaassens38zonnet.nl
Van harte ben ik het eens met de kern van jouw betoog, Wilma: "Juist de gelovigen moeten laten zien hoe je met aardse zaken dient om te gaan." Sommige mensen die ik tegenkom - en dat geldt ook voor New Age-aanhangers - lijken zo op te gaan in het nadenken over de spirituele werkelijkheid, dat je de indruk krijgt dat ze vergeten om op aarde te leven.

Wat me trouwens altijd dwars zat zijn de tegenstellingen tussen gelovigen. Ik zou er heel wat voor over hebben als christenen van alle mogelijke kerken, groeperingen en genootschappen veel meer zouden letten op wat hen verbindt dan op wat hen van elkaar scheidt.
Naam:
Günter Schulz
Datum:
16 april 2013
Het doet mij goed te lezen, dat je op een heldere maar tevens subtiele wijze de oude vastgeroeste voor-oordelen over Getuigen relativeert en uit de weg ruimt. Vond ik het in het verleden tijdens een gedachtewisseling in reacties nog wijzer mij terug te trekken, menende dat ik geen partij voor jou zou zijn; nu wil ik toch gaarne mijn waardering uitspreken over de manier waarop jij je overtuiging uitdraagt. Met interesse gelezen.

Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je e-mailadres voor anderen in beeld verschijnt)