Inloggen
voeg je hartenkreet toe

Hartenkreten

ZELFS ZENDINGSDDRANG

In mijn hartenkreet van 28 november schreef ik over het onderwerp ‘beoordelingen op deze site’. Bij een andere inzending schreef iemand in zijn reactie: “…het stuk van Hans vond ik ver onder de maat omdat hij zich daarin openlijk keert tegen mensen die bijdragen schrijven over religie. De teneur van zijn hartenkreet moet m.i. dan ook vanuit dat perspectief worden bekeken.”
Een prachtig voorbeeld weer eens van blijk geven van niet goed te kunnen lezen. In mijn poging om te illustreren hoe ik de relatieve drempelloosheid van deze site waardeer, schreef ik: …“we worden geconfronteerd met inzendingen van zeer verschillende niveaus waarbij veel ruimte is voor probeersels, gedachtekronkels, opstellen en zelfs voor mensen die hun sektarische fantasieën ten aanzien van hiernamaalzen en andere zendingsdrang willen uiten.”
Keer ik mij openlijk tegen mensen die bijdragen leveren over religie? Welnee! Als men goed leest kan men constateren dat ik juist voorstander ben ook deze mensen hun gedachten te laten spuien. Ik heb het immers ook over ‘probeersels, gedachtekronkels, opstellen’. Voelen nu inzenders van deze categorieën (waartoe ook ik zelf behoor) zich eveneens tekort gedaan?
Een mooi voorbeeld echter ook van de onverdraagzaamheid die zo vaak wordt aangetroffen bij mensen die iets ‘zweverigs’ als godsdienst aanhangen. Op het moment dat je het niet me ze eens bent, zul je dat weten. Niet alleen de geschiedenis, maar ook de actualiteit staat bol van helaas vaak ook bloedige en gruwelijke voorbeelden hiervan. Ik begrijp heel goed dat twijfel aan duidelijke zingeving, onvermogen tot zelfstandig denken en angst voor de dood kunnen leiden tot een gefantaseerd houvast. Bedenkelijk vind ik dat een bedachte ‘waarheid’ als algemeen geldende waarheid verkondigd wordt en dat op vaak nogal arrogante wijze geëist wordt dat iedereen rekening houdt met manifestaties van beleden ideeën.
Dat ik in mijn betoog het woord ‘zelfs’ gebruikte, duidt op mijn bewondering voor de redactie dat ze ook onbuigzame, intolerante en arrogante vertolkers van vage ideeën een podium biedt.
Een duidelijk voorbeeld is de genoemde reactie ook van verkokerd denken: mijn betoog met als kern: voorstellen voor verandering van het beoordelingssysteem, moet nu vanwege mijn ‘tegen de religie keren’ uitsluitend in dat perspectief worden gelezen en wordt op grond daarvan zelfs ‘ver onder de maat’ genoemd.. Hoe bestaat het dat iemand zo krom kan redeneren!
Dus beste religieuzen: laat voor altijd duidelijk zijn dat ik geen enkele behoefte heb aan het door de redactie plaatsen van zendingsdranghekken. Stoeit u rustig met elkaar over uw hobby en zolang u alle andersdenkenden in hun waarde laat en zich niet al te veel te buiten gaat aan het niet bepaald bij naastenliefde horende lage cijfers geven, dan mag u wat mij betreft ongebreideld uw gang gaan. En probeer mijn hartenkreet nog eens te lezen als betoog over het geven van cijfers.

Schrijver: Hans Mooi, 1 december 2012


Geplaatst in de categorie: religie

2.3 met 16 stemmen 453Er zijn 2 reacties op deze inzending:

Naam:
Joanan Rutgers
Datum:
1 december 2012
Als je gezegend bent met zo'n mooie achternaam en als je de wereld bekijkt door zo'n mariaal gekleurde bril, dan kan er weinig mis met je zijn. Je witte haren rijzen zichtbaar te berge van al die tegenstand van vastgeroeste cijferaars, die geen andere hobby hebben.
Je noemt drie redenen, die tot 'gefantaseerd houvast' leiden: twijfel aan duidelijke zingeving, onvermogen tot zelfstandig denken en angst voor de dood.
Ik vind dat je geloof en fantasie uit elkaar moet houden als atheïst, want wat je tot nu toe nog niet persoonlijk ervaren hebt, kun je niet zomaar afdoen als inbeelding.
Je drie redenen tot godsgeloof deugen ook niet. Een gelovige en een humanist kunnen evenveel waarde hechten aan het leven. Tevens kunnen gelovigen nog steeds aan de aardse zingeving twijfelen en is het geloof niet echt duidelijk. Je gaat ervan uit dat gelovigen hun zelfstandigheid inleveren bij de godsdienstgedachtengangen, die ze aanhangen, maar dat is een beperkte visie en heel veel gelovigen zijn vaak ook net zo intellectueel begaafd als jij. Zij splitsen die zaken. Gelovigen kunnen vaak meer dan ongelovigen hun ziel overgeven aan het mysterie, ook als dat geen eeuwigheid oplevert, maar door hun persoonlijke, mystieke ervaringen weten ze zeker, dat God en de engelenwereld hen behoedt, al blijft veel voor hen ongekend. Deze wetenden van de hogere werelden weten van dingen, waar jij hopelijk een keer nieuwsgierig naar zult worden. Je intellect kan ook een veilige bunker zijn, waarmee je de spirituele wereld angstvallig buitensluit, omdat je verstandelijke zekerheden dan gaan wankelen. Wat je niet binnenlaat, laat je in de kou staan. Dat recht heb je, maar het is niet echt kies om die 'koukleumers' met ijs te bekogelen.
Hans, het is nog niet te laat voor jou!... mooi toch!
Naam:
Fred
Datum:
1 december 2012
Ja Hans, daar raak je een heikel punt, religie. Zelfs Brugman heeft daar geen antwoord op.

Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je emailadres voor anderen in beeld verschijnt)