Inloggen

Alle inzendingen over strafrecht

31 resultaten.
Sorteren op:

bewering
4,4 met 8 stemmen 144
...ik in de Volkskrant heb gelezen, zouden zij moeten worden vervolgd op basis van artikel 184 van het Wetboek van Strafrecht voor belemmering van de rechtsgang. En mogelijk niet alleen zij.
Jacob21 mrt. 2013Lees meer…

bewering
4,8 met 4 stemmen 175
...commissie van de tafeltennisbond en/ of door het Openbaar Ministerie. En de man zal mogelijk strafrechtelijk moeten worden aangepakt.

RET

bewering
4,0 met 4 stemmen 180
...is zaak de daders op te sporen en strafrechtelijk te vervolgen. Maar het zou uit het oogpunt van preventie ook verstandig zijn met diepte-interviews bij de daders na te gaan hoe zij tot dit verwerpelijke en irrationele gedrag komen. Wellicht kunnen zij geholpen worden met RET:...

#MeToo en wat het betekent

column
4,5 met 8 stemmen 1.617
...(artikel 249 lid 1 en lid 2 wetboek van strafrecht); - 'Seksuele intimidatie' is een term die gebruikt wordt voor ongewenste intimiteiten dan wel seksueel getinte ongewenste omgangsvormen op een werkplek. In de Arbowet valt seksuele intimidatie op de werkplek onder psychosociale...

De doodstraf meneer!

dagcolumn
3,4 met 59 stemmen 1.036
De man zwaait met zijn krant voor m’n neus. Fanatiek wijst hij op het bericht van de zoveelste kindermoord. De doodstraf, meneer! De klodders van zijn verontwaardiging sproeit hij over mijn wang uit. Hij bedaart. Verdiept zich in het sportkatern. Maar mijn gedachten kolken. Elke dader, ook...

bewering
2,0 met 6 stemmen 136
De kosten van het zwaardere strafrecht van de PVV rijzen de pan uit. Geert kan de belastingbetaler een hoop geld besparen door de sharia in te voeren. Net als in Somalië zal het islamitisch recht rust en orde in Nederland brengen. Bovendien heeft Groot-Britannië het ook al ingevoerd. Het is niet...

Pil van Drion

verhaal
2,7 met 21 stemmen 1.764
...wens dat artikel 294, lid 2 uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald. Natuurlijk zijn er nog een groot aantal relevante vragen voor individuen en politieke partijen te beantwoorden! Want de meningen lopen niet parallel over b.v. een mogelijke leeftijdsgrens voor zo'n pil. Is die alleen...

OVER SCHULD, BOETE EN AANSPRAKELIJKHEID

beschouwing
3,1 met 12 stemmen 231
...vermogens van verstand en gevoel. Hoewel het strafrecht al gerelateerd is aan wilsbekwaamheid en toerekeningsvatbaarheid van de wetsovertreder, heeft het voor de beantwoording van de schúldvraag doorgaans minder te maken met de wetsovertreding als zodanig dan met de niet noodzakelijk daaruit...

Dromen van kleine meisjes

dagcolumn
3,3 met 11 stemmen 443
...recht spreken als er geen slachtoffers zijn? Het strafrecht is er voor het straffen van mensen die een echte misdaad hebben gepleegd. We gaan toch ook geen mensen preventief opsluiten omdat ze een lange pink hebben of een afwijkende hersenkwab? Ik ga het hier niet opnemen voor de vrienden van...

Media medeplichtig

dagcolumn
3,8 met 6 stemmen 623
...is terrorisme. Volgens het Wetboek van Strafrecht hebben zij een moord gepleegd (289 WvS) met het oogmerk angst aan te jagen en het gedrag van de overheid te beïnvloeden (83 en 83a WvS). Meer terrorist kun je niet worden. Maar ze hadden een medeplichtige of nauwkeuriger: een leger...

Intellectueel verzet van een dappere wijsgeer

beschouwing
2,5 met 2 stemmen 66
...pleitte je voor de verwijdering uit het Duitse strafrecht van het beginsel, dat geen feit strafbaar is, indien het niet als zodanig wordt aangemerkt in een daaraan voorafgegane wet. Je was voorzitter van het Protestantsch Hulpcomité voor Uitgewekenen om Ras en Geloof, die Joodse...

Circus Geert

beschouwing
2,6 met 7 stemmen 338
...ons genuanceerde, eerzame en in eeuwen gegroeide strafrecht toepast op een politieke charlatan die er alleen op uit is dat systeem ten eigen bate uit te melken. De jackpot was al gevallen toen de rechtszaak werd aangespannen. Vrijspraak; 'Zie je wel, hij heeft gelijk. Triomfator van het vrije...

Duistere duiten

column
5,0 met 2 stemmen 95
...Niet in hun oligarchische nekvel te vatten, niet strafrechtelijk te vervolgen, zich onttrekkend aan sancties, niet te plukken, hun schouders ophalend voor boetes van miljoenen dollars. In no-time is een kliek ontstaan van mensen die zelfverrijking gewoon vinden en ieder zicht op de werkelijkheid...

Azarkan tegen de rest

dagcolumn
3,9 met 9 stemmen 161
...stellen van godslastering uit het wetboek van strafrecht geschrapt. Om dan nu, net uit de klei getrokken, zo te keer te gaan lijkt mij behoorlijk overdreven. Men weet deksels goed dat zo´n petitie niet zal worden omgezet in wetgeving. Scoren voor de bühne is mijn idee. De verkiezingen komen...

Zwarte Piet?

beschouwing
1,5 met 44 stemmen 342
...gesteld bij artikel 137d van het Wetboek van Strafrecht. Piet, de zwarte knecht, die door zijn blanke meester, en ter verhoging van de feestvreugde, in het openbaar als domme, duikelende August wordt gepresenteerd: dat is nu precies wat genoemd artikel wil bestrijden! Juist in de nog...

Sander V.

dagcolumn
3,3 met 13 stemmen 280
...gevaar meer vormt voor de samenleving. Humaan strafrecht. Rechtsstaat. Dat zijn juridische beginselen die men in een democratisch land als Nederland koestert. Zeker, het is humaan dat men daders van de ergste misdaden als mens wil behandelen. Inderdaad, iedereen wordt als onschuldig beschouwd...

Hoe verantwoordelijk zijn we eigenlijk?

verhaal
2,6 met 9 stemmen 875
...mogen we analyserend nadenken. En wat het strafrecht betreft: inderdaad, wie geen schuld heeft, verdient ook geen straf, althans geen straf als vergelding. Dat neemt niet weg dat de gemeenschap er met het oog op haar zelfbescherming verstandig aan doet, om door preventieve of correctieve...

Duivelsadvocaat en gangbang

dagcolumn
3,2 met 5 stemmen 966
...niet verzonnen, zo staat dat in het wetboek van strafrecht. Kortom ik ben er niet zeker van of het de slimste weg is dit voorval te criminaliseren. Ik heb het vermoeden dat de volwassen moraal alleen maar voor (extra) schade kan zorgen bij daders én slachtoffer. Want dat hebben we inmiddels...

Over lijken

column
4,0 met 3 stemmen 477
...aan het woord over hun vak. Vragen over strafrecht, geweten, beroepsgeheim. Kijken in de ziel is vooral een goed concept. De maker en interviewer van dit programma is kennelijk de eerste die het ten uitvoer heeft gebracht. Ik weet niet of hij de beste vragensteller is, maar je krijgt...
Mohair 9 dec. 2010Lees meer…

Billy Currington - People Are Crazy

beschouwing
3,5 met 2 stemmen 40
...met kapitein Charles Harvey Ferrelle. Billy werd strafrechtelijk vervolgd voor 'het misbruiken van een oudere man door hem geestelijke angst aan te jagen en het maken van terroristische bedreigingen'. Op 25 september 2013 werd hij veroordeeld tot vijf jaar voorwaardelijke gevangenisstraf,...

Duidelijk commuiniceren

verhaal
2,0 met 3 stemmen 615
...staat vast dat zonder bewezen schuld niemand, strafrechtelijk of politiek, mag worden veroordeeld.” Kan de PvdV nog even duidelijk communiceren waarom “buitenlands tuig” niet welkom is in ons land? Waarom de grenzen op slot moeten? Die buitenlanders zijn toch ook niet veroordeeld, en dus...

BDE’s: de donkere materie van het bewustzijn (3)

beschouwing
4,6 met 57 stemmen 1.573
...manier van denken, onze gezondheidszorg en ons strafrecht? ZELFMOORD EN DOODSTRAF Als er alleen een lichamelijke dood bestaat, maar de geest verder leeft in een andere bestaanssfeer met eigen wetten en regels, heeft zelfmoord geen zin. Meestal hoopt iemand, die zichzelf van kant maakt, dat...

Hoe je tweede vrouw geen Fokker ter beschikking had

beschouwing
4,0 met 3 stemmen 1.067
...uit zichzelf, waardoor de Duitse legerleiding strafrechtelijke aanklachten wilden maken. Kort na de oorlog ging je snel naar Nederland terug. Reinhold Platz was in feite de ware ontwerper van de Dr.1, D.7 en D.8. Reinhold nam de zaken in Duitsland waar, totdat hij hoofdontwerper in Nederland...

Laffe Merkel in een spagaat, auw!

beschouwing
3,3 met 3 stemmen 292
...je buurland Nederland is tegen je besluit om de integere, aimabele, geniale Böhmermann strafrechterlijk te vervolgen!...

Engel en sirene?

verhaal
5,0 met 3 stemmen 381
...dat zij jarenlang door haar vader seksueel misbruikt is en vooralsnog is zij ontoerekeningsvatbaar verklaard. Inmiddels is zij onder psychiatrische behandeling gesteld. Strafrechtelijke vervolging zal uitblijven.'. Erik knipt het artikel uit en hij verbrandt het op de zolderkamer. Een...

Het Jodenkerkhof

verhaal
4,0 met 4 stemmen 149
...voor Onbevoegden, Artikel 461 Wetboek van Strafrecht ” hing scheef en dreigend aan een van die paaltjes. In mijn ogen was ik duidelijk onbevoegd dus hield ik me aan het verbod, zo waren we opgevoed. Gehuppel tussen grafzerken leek mij, onbewust wellicht, bovendien niet erg gepast. Wie er...

VAN SCHELDEN EN SCHIMPEN

column
4,0 met 8 stemmen 122
...Nederland en uit artikel 147 van het wetboek van strafrecht werd geschrapt, ging het bergafwaarts. De Lage Landen gingen hun naam in figuurlijke zin steeds meer (on-)eer aandoen. De blasfemie nam toe. De scheldkoren van voetbalvandalen tijdens wedstrijden werden zo schokkend dat er in 2014 een...

BESCHIMPING BESCHERMING EN SNAKERIJ

beschouwing
3,7 met 3 stemmen 75
...van bevriende staatshoofden uit het wetboek van strafrecht schrappen? Wat zou ik graag meer te weten komen over het hoe waarom daarvan en even in hun hoofden blikken als het gaat om hun werkelijke beweegredenen daarvoor. De tijdgeest denk ik dan. God en het schone en het goede bestaan voor velen...

Seksualiteit en Spiritualiteit

column
3,1 met 10 stemmen 1.498
...officieel ‘verkrachting’ in het Wetboek van Strafrecht, sinds 1991. Recht op seksuele vrijheid is evenwel nog niet met zoveel woorden omschreven in wetten en verdragen. Recht op spirituele vrijheid ook niet, althans niet met deze woorden, omdat nog steeds de omschrijving ‘vrijheid van...

De literaire moed van Leila Slimani

beschouwing
4,0 met 1 stemmen 604
...wat te bedekken. Het Marokkaanse wetboek van strafrecht bestraft allen die 'niet verenigd door het verbond van het huwelijk een seksuele relatie hebben' met gevangenisstraf. Vandaar die extreem aangepaste en bombastische huwelijksfeesten met toeterende auto's en hysterisch vrouwengegil,...
Meer laden...