Inloggen

resultaten voor 'lezers'


401 resultaten.
Sorteren op:

Genderneutraliteit en gretanisering

column
3,7 met 6 stemmen 111
...d, dat de ja-ja sticker niet voor verbinding, maar juist voor verdeeldheid zorgt. Daarnaast zijn we blijkbaar als lezers van deze kranten niet voldoende in staat om ons tegengeluid vorm te geven, behalve het stille protest via die ja-...

Kleuren

dagcolumn
2,8 met 5 stemmen 169
...tische levensopvatting en mensbeeld ons heeft doen terechtkomen. Nee, die alinea is voldoende voor de wakkere lezers van nl.nl. (op wie dit niet van toepassing is) Op die gedenkwaardige avond.. (hoe vertel ik dit zonder de le...

Een aanstormende ster met rafelranden

beschouwing
4,2 met 4 stemmen 75
Het is een beetje link wat uitgeverij Atlas Contact in het gratis promotieblad 'De Club van Echte Lezers' doet, met op pagina 46 tot 49 een hemeljuichende aankondiging van het dichtbundeldebuut van Levina van Winden. H...

De Telegrof (2)

bewering
4,0 met 5 stemmen 137
... respectvolle manier ingehakt op Femke Halsema wat de sfeer vertroebelt en kan leiden tot onacceptabel gedrag van lezers die niet verder kunnen kijken dan hun pinokkio-neus lang is.

Schemerzone

verhaal
Het is nog maar de vraag, of de lezers of enkelen van hen in dit ‘verhaal’ een enigszins aanvaardbare verhaallijn kunnen ontdekken. Ondanks deze bed...

bewering
...n) zich opdringen aan de liefhebber van poëzie. Het verdient, gelet op het danig teruggelopen aantal dichtende lezers en schrijvers, aanbeveling om deze plek weer een zee van stilte te laten zijn en niet een die zich laat meevoeren...
Nemo22 jul. 2019Lees meer…

Herleving van De Leesclub

verhaal
...ng: Om mij te behoeden voor onwettige censuur en zeikerige aanklachten groepeerde zich in 2012 een aantal proeflezers: ”De Lezersclub”. Die vlooide zelfs mijn onbenulligste flutstukjes na op kwetsende bewoordingen. Pas daarna g...
harrem 8 jul. 2019Lees meer…

Fijnmazig Netwerk

dagcolumn
3,2 met 4 stemmen 229
...n van de statische en dynamische aspecten van de werkelijkheid. En hoe die twee samenhangen. Tja, beste trouwe lezers, neem het me s’il vous plait niet kwalijk dat ik weer eens ongecensureerd opschrijf wat de Muze me ingeeft. Ik ...

Vurige Tongen

dagcolumn
2,0 met 2 stemmen 268
Hoewel ik begrip heb voor de enorme eruditie van mijn lezers en voor de door mijn gebrek daaraan veroorzaakte ergernis wanneer ik hen zaken voorschotel die zij allang weten, ...

­Kreukbaar 2, deel V

verhaal
... Het volgende lijkt een scenario van het Theater van de Lach. Omdat Jostie Fleschentambour een van mijn trouwste lezers was, wees hij teksten aan, die ik allang was vergeten. Die mochten sowieso weg van soms obscure sites, waarvan so...
harrem 3 jun. 2019Lees meer…

VERANDEREN 3

dagcolumn
3,0 met 4 stemmen 140
...ef. Ik zou denken dat er niemand onder u te vinden is – u, weldenkende, mentaal en emotioneel gebalanceerde lezers van deze site - die het oneens is met deze observatie: de groepen mensen die zich scharen onder de banier van Con...

Eeuwige Nacht

beschouwing
...l met een kanttekening: alle leed heeft en is waarschijnlijk met een doel...! Hoewel ik het, net als u en jij als lezers van mijn beschouwing waarschijnlijk niet altijd zie. 'k Moet eerlijk zijn: NOOIT! Een vriendin van mij zegt d...

Naar binnen

dagcolumn
3,0 met 4 stemmen 96
...eze week markeert de verjaardag van mijn columnistenschap op nederlands.nl. Dank aan de redactie en aan de trouwe lezers!~~~

Repeterende gedachtenfragmenten

hartenkreet
4,5 met 2 stemmen 115
“Zandzakken voor de deur!” Wie van de lezers herkent zich in een hierna beschreven verschijnsel en krijgt tijdens het lezen meteen of na een korte tijd erna n...

Playboy

beschouwing
...valt en de ander die maandelijks uitziet naar 'de cover met inhoud' van de nieuw(st)e uitgave van de Playboy, die lezers veelal voor de inhoud hebben; een reactie die door vrijwel iedereen wordt begrepen. Waarom veel mensen zich bij T...

Zat

dagcolumn
...f zij ergens van vindt. Dat is democratischer, zou je zeggen, maar niemand leest het. En als ze het lezen zijn de lezers het eens, of eens, maar niemand reageert. Er komt nooit een debat van. Dus hoe moet je nog met elkaar praten? ...

Cliffhangers

dagcolumn
3,5 met 2 stemmen 124
...an twintig maanden, en werd al gaande steeds populairder. Dat kwam mede door het feit dat Dickens de reacties van lezers verwerkte in het verhaal. Hij dankte zijn roem daarnaast aan de maatschappelijke betrokkenheid die uit het verhaa...

ZO'N EERSTE DAG

column
...oe. Ach het zijn van die onechte slecht opgevoerde toneelstukjes. Net zoiets als het ambtsjubileum. Ja, beste lezers, in mijn tijd bestond zoiets nog gewoon – werknemers die bijvoorbeeld vijfentwintig jaar voor dezelfde baas wer...

Machiavelli

dagcolumn
... Het boek was wel een toonbeeld van zijn kennis van politiek en de werking van macht. Het moet, dachten sommige lezers toen en nu, met een knipoog worden gelezen. Hij zag dat het volk regelmatig voor de gek werd gehouden en raadde d...

Boekenweek “De moeder de vrouw”

dagcolumn
...erende kracht van de ware schrijfkunst te erkennen en te koesteren, nl. het bieden van een nieuw perspectief dat lezers boven hun vorm- en tijdgebonden context uit tilt. Dat is wat het oorspronkelijke sonnet doet. En geloof me, de sc...

Voor altijd gevangen

column
3,5 met 2 stemmen 194
...het eerder beweerde door er over te schrijven: het verleden blijft altijd knagen – ten goede of ten kwade. De lezers mogen het maar wat graag lezen omdat velen zich erin zullen herkennen en die ene schrijver weet het zo mooi te ve...
c. ale19 mei. 2018Lees meer…

Doodstraf voor verkrachte tiener

hartenkreet
4,2 met 6 stemmen 183
...oces te krijgen waarbij de rechter kan besluiten tot ontslag van rechtsvervolging wegens noodweer. Ik roep de lezers van deze site op om de actie van Amnesty te ondersteunen. Tekenen kan op onderstaande link.
autobiografie
4,0 met 2 stemmen 378
... van mijn verhalen over de biseksuele Bjarne. En voor mij was het relevant om deze verhalen met een kleine groep lezers te delen, ook al gaven ze er nooit reacties op en was het soms onduidelijk of de verhalen wel werden gelezen. ...

Geniepig

verhaal
3,7 met 3 stemmen 309
... dat er uitzonderingen bestaan. In mijn beleving schrijf je niet alleen voor de lol maar tevens met het doel, dat lezers kennis kunnen nemen van jouw pennenvruchten. Dat er ook enkelen zijn, onder wie mijn persoontje, die het prettig ...
autobiografie
4,5 met 2 stemmen 888
... helaas niet in economische cijfers uit te drukken. Ik deed mijn best om een factor van belang te zijn, maar mijn lezers negeerden mij dikwijls terwijl ik er alles aan deed om mijn verhalen van kwaliteit te voorzien. Het economisch...

Elementair

dagcolumn
3,2 met 6 stemmen 527
...en van wat er op die plek en dankzij de andere mensen die daar leven beschikbaar is. Dat is elementair, beste lezers..

Eer en Geweten

dagcolumn
2,0 met 4 stemmen 121
...t slappe koord dat hangt tussen de Twin Towers: Waarheid en Menselijkheid. Hebt U tussen haakjes, die sommige lezers irritant vinden, die documentaire gezien van een Franse evenwichtskunstenaar die dat kunststukje daadwerkelijk he...

Wortels trekken

dagcolumn
2,5 met 8 stemmen 324
...rs niet wat er in uw hoofd omgaat. Gezien ervaringen uit het recente verleden, kan ik er op rekenen dat sommige lezers mijn columns met wantrouwen in het hoofd op een lange armlengte voor zich uit houden, en dan nog in staat zijn om...

Nieuwjaar 2018

bewering
3,7 met 6 stemmen 93
... Een superformiweldigfantakolosachtig spetterendmooi 2018 gewenst voor alle redactieleden, schrijfcollega's en lezers van deze superformiweldigfantakolosachtige supersite!