Inloggen

Alle inzendingen over objectiviteit

29 resultaten.

Sorteren op:

Objectiviteit

bewering
2.2 met 4 stemmen 141
Het zou bijdragen aan een feitelijke discussie om de gele hesjes die demonstreerden in Hilversum te checken op hun gevoel voor en ideeën over objectiviteit.
Marja Raadt16 februari 2019Lees meer…

Logica en Waarheid 2

verhaal
1.1 met 7 stemmen 1.258
...gelezen, dat de grenzen tussen subjectiviteit en objectiviteit vervagen bij de kennismaking met de waarheid. De dreiging van iemand anders hangt weldegelijk boven ons hoofd. Iemand die we niet kennen, die óns beter kent dan wij onszelf. Dit is toch een onmogelijkheid? Wie kent ons nou beter dan...

WAARHEEN ZIJN WIJ ONDERWEG? (1 / Inleiding)

beschouwing
3.1 met 7 stemmen 256
...oproept. Ze hebben niet de pretentie van objectiviteit, noch van helderziendheid. Maar misschien geven ze een idee van de richting waarin het leven zich lijkt te ontwikkelen. Misschien wekken ze een vermoeden aan de bestemming van de levensreis. Misschien kunnen ze de verwachting wekken of...

Mondigheid

verhaal
1.9 met 12 stemmen 1.768
...voor alles dichter, maar streefde ook empirie en objectiviteit na. Goethe lijkt begrepen te hebben dat ware kennis gebaseerd is op het besef van de eigen subjectiviteit. Op grond daarvan koos hij niet voor de filosofie maar voor de kunst. Kant’s mondigheid komt uiteindelijk ook niet veel verder...

Denkwater

verhaal
2.4 met 9 stemmen 1.114
...komen. Uiteraard is dat gevoel op even veel objectiviteit gebaseerd als waar de tegensputters hun handelingen op baseren. Mensen hebben liever een teveel aan spraakwater dan aan denkwater. Het lijken elkaar tegenwerkende krachten. Spraakwater maakt lang, denkwater buigt. Denkwater is de...

De grimassen van de waarheid

beschouwing
1.5 met 8 stemmen 369
...de enige legitimering van objectiviteit. Als objectiviteit geen ziel kent, waren de dagen al vanaf het begin van de tijd geteld dat de eigen mening, de persoonlijke visie en individuele beleving betekenis hebben. (1) Google leverde niets op. (2) Hoe schrijf je bangerik(k)en? Google:...

bewering
2.6 met 7 stemmen 193
Eén van de grootste vijanden van de mensheid is de neiging om allerlei zaken die men niet kent niet te onderzoeken en bij voorbaat te verwerpen omdat men er van uitgaat dat ze niet bestaan of omdat ze de moeite van het onderzoeken niet waard zouden zijn. In dat opzicht zijn de meeste mensen gewoon...

Logica en Waarheid 1

verhaal
4.0 met 5 stemmen 823
Logica is een hulpmiddel bij beslissingen nemen. Bij onderzoek aan een natuurkundig systeem wordt het gedrag en de relatie met natuurkundige wetten bestudeerd. We kunnen conclusies trekken en verdere stappen ondernemen om het systeem te doorgronden. In persoonlijke situaties gaan we ook zo te werk....

De samenleving moet zich ontdoen van de economische slavernij

verhaal
2.3 met 3 stemmen 1.002
...beste voorbeeld te vinden zou moeten zijn hoe objectiviteit benaderd kan worden, is de noodzaak om gehoord te worden zo groot, dat onderzoeksresultaten ‘slim’ worden gepresenteerd en in sommige gevallen zelfs worden gemanipuleerd. De steeds verder gaande ontwikkelingen op verschillende...

Warmlopen

beschouwing
2.6 met 5 stemmen 491
...in studies over opwarming nauwelijks openbaar is gemaakt. Recent wordt ook al gesteld dat de CO2-uitstoot geen effect heeft op de opwarming van de aarde. Daardoor heb ik zo mijn bedenkingen bij de objectiviteit van deze onderwerpen. De aarde heeft al vaker bewezen klimaatveranderingen succesvol...
Delano23 januari 2010Lees meer…

Over het uitdrukken van gedachten

verhaal
2.0 met 5 stemmen 1.429
...wereld gaat. Dat is wat Goethe bedoeld heeft. Objectiviteit in de absolute betekenis van het woord is een illusie. De uiterste consequentie hiervan is echter ook dat de waarheid slechts op een subjectieve manier vorm gegeven kan worden. En deze relativering van academische kennis zou...

Bekrompenheid

dagcolumn
2.8 met 5 stemmen 548
...Ik mompelde meestal wat terug in de hoek van de objectiviteit. Ik probeerde namelijk de vrouw objectief te blijven bekijken. Labeltjes plakken op mensen is tegen mijn principes. Daarvoor zijn wij allemaal te uniek. Daar blijf ik in geloven. Buiten dat ik verantwoordelijk ben voor mijn leven,...

Columnisten gewogen

dagcolumn
4.3 met 7 stemmen 293
...beoordelen als: - Taalgebruik - Relevantie - Objectiviteit - Humor - Redeneertrant - Waarheidsgetrouwheid - etc. Ook een indeling maken naar soort columns lijkt onmisbaar: - Politiek (Meeuws) (De Winther) - Sport (Smeets) - Entertainment (Youp) (Wiegel) - Kletspraat...

nine one one

dagcolumn
1.8 met 6 stemmen 367
...of de keurig-onpersoonlijke toon van de objectiviteit. Deze machtige façade waarachter de werkelijke gang van zaken schuilgaat, die is opgericht om de werkelijke gang van zaken niet aan het licht te doen komen, wordt gelukkig voor de Mensheid en de Waarheid, op talloze plekken...
Ton Hettema9 september 2017Lees meer…

Edwin’s kiezersblok

verhaal
2.5 met 2 stemmen 199
...de manier waarop je denkt.” Hij doelde op de objectiviteit die hij nastreeft. “Je kunt nooit iets besluiten in je eigen belang. Steeds bedenk je argumenten waarom het niet verstandig is om die keuze te maken.” Zijn eigen belang ziet Edwin als schrijven en proberen objectief te zijn. Het...

Dagblad

dagcolumn
2.2 met 6 stemmen 154
...golf negatieve, maar subtiel in schijnbare objectiviteit verpakte publicaties, die zowel in de VS als in het vroegere linkse, maar nu kuddegedrag vertonende, kamp een hetze hebben ontketend die zijn weerga in mijn eigen 64 jarige leef tijd nog niet heeft gehad. Ik begrijp natuurlijk wel...

Niet vanzelfsprekend

hartenkreet
4.4 met 14 stemmen 379
...steeds meer duidelijk, verlies ik blijkbaar aan objectiviteit met mijn kijk op de realiteit. Dit leidt zo af en toe op stille momenten tot een serieus bespiegelend retrospectief, maar daar is gelukkig niets mis mee. Goed beschouwd ben ik natuurlijk een enorme bofkont, die zijn vrouw nog heeft...

Zinsbegoocheling

beschouwing
1.0 met 1 stemmen 77
...een andere dimensie. Die ligt buiten de orde van objectiviteit en aanwijsbaarheid, buiten de digitaliteit..." ..."Dus alles wat niet aanwijsbaar, niet digitaal is, is analoog?..." ..."Ja, zo zou je het kunnen zien. Kijk, zoals chaos bestaat uit krachten (potenties), zo zijn mensen toegerust...
Max20 december 2018Lees meer…

Nederlands.nl

verhaal
1.8 met 10 stemmen 1.421
...nog meer indices te ontwikkelen waardoor de objectiviteit vergroot zal worden. Die poëetjes toch! Listelingen met een supergroot en daardoor kwetsbaar ego, altijd al gedacht. Maar, zo vraag ik me af: zouden prozaïstjes bescheidener zijn? Realistischer? Of gewoonweg...
Femmy31 juli 2006Lees meer…

Valt er te leven met mij?

verhaal
2.2 met 10 stemmen 1.054
...Ik ben dan ook bevooroordeeld om er in alle objectiviteit een eerlijk antwoord op te geven. Toch wil ik hier een poging wagen om een beeld van mij te schetsen, dat realistisch genoeg is, om niet door mijn naaste omgeving op hoongelach onthaalt te worden. Mij zo waarheidsgetrouw weergeven,...

OVER PRECOGNITIE

beschouwing
3.7 met 10 stemmen 479
...voorwaarden moeten voldoen m.b.t. o.a. de objectiviteit van waarnemers, waarneming en rapportage. Als misleiding op die manier praktisch is uitgesloten, blijft er dan nog iets over wat de naam precognitie verdient? Dat valt op z'n minst te betwijfelen. Er bestaan geen wetenschappelijk...

Verlichting

verhaal
3.8 met 9 stemmen 1.428
...zogenaamde verlichting: ze geeft een illusie van objectiviteit, terwijl de eigen subjectiviteit blijft bestaan." Om terug te komen op de scheurende gitaren: als ik mijn git(a)ar(en) laat scheuren, krijg ik ruzie met iedereen! B: De kunst is om het te doen met een oog op de...

De enige echt bezopen figuur

dagcolumn
3.7 met 10 stemmen 268
...prestaties. Om er vanaf te lazeren. Zakelijke objectiviteit? Niet voor onafhankelijke denkers! Toegegeven voor de liefde deed ik concessies. Nooit op termijn lonend terwijl ze het uiterste vragen en tot het diepste vernederen. De laatste jaren hou ik het redelijk droog. De dronken...

Geweld en Verzet

dagcolumn
3.5 met 4 stemmen 89
...de zaal, versterkten de sfeer van oprechtheid, objectiviteit en weloverwogenheid die deze mijnheer (de rechter) over wou brengen. Echter… Ik bekeek ook de filmpjes die zijn gemaakt van de arrestatie slash aanhouding slash overmeestering slash overweldiging slash wurging slash het...
Ton Hettema23 december 2017Lees meer…

De naam van de noemer

verhaal
1.8 met 5 stemmen 1.216
...anderen en de wereld om hem heen. De weg naar objectiviteit gaat dwars door het zelf. Het zelf is alleen te ontdekken door het in eigen vormen uit te drukken en in de buitenlucht neer te zetten. En als het zelf door de elementen bewerkt is en in een helder licht is komen te staan, kan de...

Migraine en creativiteit

verhaal
2.9 met 9 stemmen 876
...van kunt waarnemen. Dat er een vaststaande objectiviteit bestaat is voor de migrainepatiënt minder aannemelijk, de wereld is zoals je haar ziet en beleeft en niet zoals zij werkelijk is. Door die relativerende gedachten ga je ook inzien dat subjectiviteit onontkoombaar is en dat het lichaam...

Ik wil een boek schrijven XIV

verhaal
1.2 met 5 stemmen 1.512
...gebeurt? - Ik denk dat er überhaupt weinig objectiviteit in de wereld is. Maar aan dit antwoord heb je niets. Ik heb wel eens bekeken hoe een debutantenprijs tot stand komt. Steeds blijkt dat de eigenlijke schifting dan allang heeft plaatsgevonden. De debuterende schrijver heeft al redelijk...

Ontzag voor kennis

beschouwing
2.1 met 12 stemmen 841
...naar een antwoord, dat ze omwille van de objectiviteit eigen meningen en gewenste uitkomsten opzij kunnen zetten. De werkelijkheid die zo ontstaat, moet geaccepteerd worden. Op de voortdenderende trein zitten alleen passagiers met enkeltjes naar een onbekende bestemming. Ik vind het...

De realiteit is boeiend genoeg

beschouwing
2.7 met 15 stemmen 1.288
...voor de gek houden is de gangbare, objectiviteit zoeken de frustrerende manier van veranderen. Wie ontkent zichzelf voor de gek te houden, besodemietert niet alleen zichzelf. Wetenschap heeft al moeite met waarheidsvinding. Statistiek maakt alles meetbaar. De waarheid van...