Inloggen
voeg je dagcolumn toe

Dagcolumn

Dagblad

Beste Volkskrant Abonnee Service,

Het is nu woensdag de 15 maart 2017.
Op zaterdag 4 maart jl heb ik telefonisch een abonnement met u afgesproken voor 17,99 per maand, vanaf woensdag 8 maart.

Ik kom op mijn besluit terug, zoals mij de mogelijkheid daarvoor is geboden door de regelementen die van overheidswege voor dergelijke afspraken gelden.

Hierbij geef ik dus te kennen dat, bij nader inzien, en na bestudering van uw berichtgeving van de nationale en internationale politiek in uw krant, ik het abonnement wens te annuleren.

Wat in mijn besluit de doorslag heeft gegeven, is met name de berichtgeving over de eerste weken van het presidentschap van dhr Trump en de plaatselijke, landelijke en Europese bestuur situaties.

Het is me daarbij zonneklaar geworden dat uw berichtgeving op al deze gebieden geschiedt met een vooringenomenheid en blinde volgzaamheid, die uw integriteit en claim op objectieve berichtgeving compleet logenstraft.

U hebt u, wellicht onbewust, of misschien wel willens en wetens, aangesloten bij en geconformeerd aan de enorme golf negatieve, maar subtiel in schijnbare objectiviteit verpakte publicaties, die zowel in de VS als in het vroegere linkse, maar nu kuddegedrag vertonende, kamp een hetze hebben ontketend die zijn weerga in mijn eigen 64 jarige leef tijd nog niet heeft gehad.

Ik begrijp natuurlijk wel dat u een krant moet verkopen die bestemd is voor een bepaald lezerspubliek dat zijn eigen mening graag in de krant gereflecteerd ziet, om bevestigd te worden in haar (meestal middenmoterige) opinies, die op hun beurt weer worden bepaald door de angst om iets te verliezen of de hoop om iets te winnen, maar om zó meeloperig en kritiekloos de ongefundeerde communis opinio te repeteren in plaats van de moed te hebben tegen de stroom in te roeien, zoals ik enige decennia geleden nog bij u tegenkwam, is voor mij alleen interessant als ik wil weten hoe het plebs of het proletariaat dient te denken. Niet als ik op zoek ben naar de bewegingen en machinaties die achter de schermen van de gepresenteerde werkelijkheid de gevolgen hebben waar iedereen in de populaire praatprogramma’s zich zo verschrikkelijk over op kan winden.

Maar goed, ik geef u deze verduidelijking opdat u wellicht de berichtgeving in uw krant ook in retrospectief kunt of wilt evalueren, om vooral op het gebied van taalgebruik, dat in veel te veel gevallen tendentieus en veroordelend, soms zelfs laatdunkend is, in plaats van neutraal en onbevooroordeeld, maar natuurlijk ook op het gebied van uw sympathieën m.b.t. de stromingen achter de schermen van het wereldtoneel, die m.i. getoetst dienen te worden aan duidelijke criteria ten aanzien van het wereldbeeld dat uw krant ondersteunt en wil propageren.

Laat ik het hier voor dit moment afronden, daar ik niet weet of enige journalist of hoofdredacteur de tijd en consideratie zal nemen om stil te staan bij deze opmerkingen, laat staan dat hij of zij in staat zal zijn de fijne nuanceringen in taal die het verschil maken tussen een observatie en een oordeel, op te merken of te voelen.

Maar niettemin met de wens dat het u allen goed zal gaan, dank ik u voor uw aandacht en voor het ontvangen proefabonnement dat ik zo genereus van u heb genoten.

Met vriendelijke groet,

Ton Hettema

Schrijver: Ton Hettema, 25 maart 2017


Geplaatst in de categorie: bedankt

2.2 met 6 stemmen 158Er zijn 4 reacties op deze inzending:

Naam:
Watze Elgersma
Datum:
12 april 2017
Waarom neem je niet gewoon een abonnement op TROUW, 'misschien wel de beste krant van Nederland'? Ze hebben ook een heel goede taalrubriek!
Naam:
Karel Jong
Datum:
25 maart 2017
De weerzin van Hettema tegen plebs of proletariaat wordt duidelijk onderstreept door zijn enorme breiwerken van zinnen van soms meer dan tachtig woorden. Knap, maar communicatief een tikje zinloos. Compacter schrijven is goed mogelijk zonder in kleuterdreun te vervallen. Helaas tref ik behalve lange zinnen ook cryptische redeneringen aan. Vooral de alinea welke begint met 'Maar goed' is best wel taai.

Maar goed, de boodschap komt er wel uit. Hoofdredacteur Trawant wist zelfdoding van medewerkers nog net te voorkomen. Gelukkig, want heremijntijd, dit is een akelige knaller van formaat. Na deze ingezonden brief verzin je op een afgrijselijke verjaardag een ander beroep dan journalist bij de Volkskrant. Of je wordt met pek en veren de stad uitgejaagd door alle Hettema's van deze wereld.
Naam:
Ton Hettema
Datum:
25 maart 2017
Geachte Hoofdredactie,
Ik ben verblijd en vereerd dat u mijn opmerkingen omtrent uw dwaalwegen serieus hebt genomen en aanvaard met gepaste bescheidenheid uw uitnodiging om de koers van uw tot heilloosheid gedoemde, op stuurloze drift geraakte Ark, tezamen met het lot van uw hele lezersschare, om te buigen naar het Koninkrijk van Absolute Waarheid en Objectiviteit.
Ik denk dat een mandaat van een jaar of wat (tot ik mij met een riant pensioen terug kan trekken in een enclave voor pensionado's in Portugal of Benidorm) mij voldoende gelegenheid zal bieden uw ganse redactie om te vormen tot een excellent model van wat een courant zou dienen te zijn, en u te verdietsen hoe u als team de zonovergoten weg naar de Toekomst zult kunnen inslaan.
U hebt mijn pessimistische verwachtingen gelogenstraft en me weer hoop gegeven voor de definitieve ommezwaai die de Mensheid en in het bijzonder de Papieren Versie ervan naar een Wereld Zonder Corruptie zal leiden.
Na het weekend zal ik contact met u opnemen om e.e.a. door te spreken en in werking te stellen.
Met de meeste Hoogachting,
T. Hettema (Hoofdredacteur-elect van wellicht het enige betrouwbare Orgaan van Nederland en wijde omstreken)
Naam:
Trawant
Datum:
25 maart 2017
Geachte Heer Hettema
Beste Ton,

Dank voor uw uitmuntend verwoorde reactie.
Het is spijtig dat u zich niet thuis voelt bij het redactionele beleid van onze krant.
De bezwaren die u uit hebben een schok aan onze burelen teweeg gebracht.
We waren ons bij de krant niet bewust van onze vooringenomenheid.
Sommige oudgedienden die al hun leven lang onze kolommen vullen hadden na lezing van uw e-mail de tranen in de ogen staan. Anderen sloegen zich vertwijfeld op het voorhoofd. Een enkeling konden we er nog net tijdig van weerhouden zich uit het geopende raam te storten.
We gaan het allemaal anders doen, onze meningen scherpen in de door u voorgestelde richting en ik beloof u dat zij die zich daar niet in wensen te schikken spoedig het gat van de deur zullen vinden. We hebben toch al teveel columnisten.
Een eye opener als deze hadden we nodig en hopelijk geeft u ons na een grondige restyling van inhoud en vormgeving een nieuwe kans en zullen we zo brutaal zijn u opnieuw een gratis aantal weken Volkskrant aan te bieden om u daarna onder onze vaste lezers te kunnen scharen.

Met vriendelijke groet,
Trawant Hoofdreactie

Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je e-mailadres voor anderen in beeld verschijnt)