Inloggen

Alle inzendingen over vrije wil

2686 resultaten.
Sorteren op:

bewering
4,4 met 19 stemmen 426
Als God de mens een vrije wil heeft gegeven, waarom is het dan dat de kerk de mens zoveel restricties oplegt? Het staat de mens dan toch vrij om die kerk te verlaten, want ook dat is een keuze uit vrije wil!

WIE BESTUURT EIGENLIJK “MIJN” BREIN?

verhaal
4,3 met 6 stemmen 1.213
...kan plaatsen. De verdediging van een "vrije wil" schiet tekort in een exacte definiëring van dit begrip (op welke wijze, in welke mate en waarván vrij?) en in een sluitende beredenering van de stelling dat de natuurlijke oorzakelijkheid uitsluitend bij het stukje natuur dat mens heet,...

OVER CAUSALITEIT EN DE THEORIE VAN DE HANDELENDE PERSOON

beschouwing
3,5 met 4 stemmen 302
...een schijntegenstelling. Iemands vrije wil kán niet in strijd zijn met de wetten van de natuur, aangezien ze er deel van uitmaakt, er één mee is. De wetten van de natuur geven namelijk geen voorschriften, maar beschrijven (onder meer) de manier waarop wezens handelen. We moeten de...

Waarheen zijn we onderweg? (2)

verhaal
3,1 met 10 stemmen 961
...dat we iets anders deden dan wat we éigenlijk wilden. Onze (voor ons functioneren noodzakelijke) subjectieve beleving van vrijheid en verantwoordelijkheid betekent niet dat onze hersenprocessen a-causaal zijn. Als we accepteren dat alle ontwikkelingen in de macrokosmos plaatsvinden langs...

OVER EEN FUNCTIONELE ILLUSIE

beschouwing
2,4 met 9 stemmen 126
...niet, het valt in elk geval te beredenéren dat de mens zich niet buiten de natuurlijke orde kan plaatsen. Het lijkt me dan ook niet onredelijk om van hen die het idee van de "vrije wil" niet willen prijsgeven, een exacte definiëring te vragen van dit begrip (op welke wijze, in welke mate en...

OVER WILSVRIJHEID

beschouwing
3,3 met 6 stemmen 180
...hoe je het ook keert of wendt, een vrije wil (wat men er dan ook precies onder verstaan mag) lijkt me toch echt een product van wishful thinking. En u, kritische lezer van dit artikeltje, wat denkt ú ervan? Vindt u dat hier sprake is van een sluitende redenering? Zo niet, dan zou ik...

bewering
3,0 met 6 stemmen 123
De hersenwetenschappers, die beweren dat de mens geen vrije wil heeft, negeren daarmee het feit dat de mens bewust af kan zien van het bevredigen van zijn behoeften en ervoor kan kiezen om al of niet op prikkels vanuit hemzelf of zijn omgeving in te gaan.

OVER TOEVAL EN VRIJE WIL

beschouwing
3,4 met 9 stemmen 341
...bezwaar als men het ene gat (onvoorspelbaarheid) wil stoppen met een andere gat (toeval). Het lijkt mij zelfoverschatting van de wetenschap als men de onvoorspelbaarheid van het gedrag van subatomaire deeltjes niet toeschrijft aan ontoereikendheid van menselijke kennis en inzicht, maar aan een...

Hoe vrij zijn we eigenlijk?

verhaal
2,4 met 7 stemmen 711
...hij per definitie ook niet door míj veroorzaakt. Hoezo dan: míjn vrije wil?

Zondebesef en schuldgevoel

verhaal
3,6 met 17 stemmen 1.087
...Dat betekent dat hij in zijn voetsporen wil gaan. Zulk geloven is dan ook niet iets van het hoofd alleen. Het is van een existentiële orde. Het legt beslag op iemands leven, bepaalt zijn doen en laten, verandert hem wezenlijk. De klassieke, maar veelzeggende term daarvoor is...

Causaliteit en de theorie van de handelende persoon

verhaal
3,5 met 12 stemmen 1.458
...wezens handelen. Volgens de leer van de vrije wil bepaalt de mens zelf zijn daden en volgens de leer van het determinisme worden zijn daden bepaald door iets wat ogenschijnlijk buiten hem ligt. De verwarring wordt grotendeels veroorzaakt doordat we de werkelijkheid splitsen in een "ik" en een...

WAARHEEN ZIJN WIJ ONDERWEG? (3)

beschouwing
4,0 met 3 stemmen 202
...maar liever dat we het éigenlijk niet hadden willen doen. Onze (voor ons functioneren noodzakelijke) subjectieve beleving van vrijheid en verantwoordelijkheid betekent niet dat onze hersenprocessen a-causaal zijn. Als we accepteren dat alle ontwikkelingen in de macrokosmos plaatsvinden...

Fiets gestolen

verhaal
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 185
...de zondigheid van de mens, die heeft een vrije wil en kan misdrijven bedenken, zoals moord, echtbreuk, hoererij en diefstal, maar ook economische en sociale omstandigheden kunnen criminaliteit veroorzaken. Ook Overheden kunnen crimineel zijn, voorbeelden zijn er genoeg. Ook de omroepen zouden...

Vrij

verhaal
4,0 met 1 stemmen 64
‘Wanneer kun je zeggen dat je echt vrij bent,’ vroeg de leergierige leerling aan zijn meester. ‘Oei’, zei de meester, ‘dat is een moeilijk te beantwoorden vraag. Kun je zeggen dat je vrij bent als je je niet afhan-kelijk opstelt ten opzichte van dat wat anderen voor je hebben beslist of...

Hoe verantwoordelijk zijn we eigenlijk?

verhaal
2,6 met 9 stemmen 875
...mee kunnen leven. Maar als de mens geen vrije wil heeft, hoe zou hij dan verantwoordelijk kunnen zijn voor zijn daden en hoe zou er nog sprake kunnen zijn van schuld? En als er geen sprake meer is van schuld, hoe kan er dan nog strafrecht bestaan? En waar slaat schuldbesef dan nog op? Om met...

Vrijheid

bewering
3,8 met 8 stemmen 108
Vrij om te denken wat je wilt, vrij om de door jou gekozen woorden te spreken of te schrijven, vrij om je eigen leven te leiden – dat is allemaal mooi, maar vrijheid is ook en vooral: geven om de ander.

De zaak Etty versus Donner

dagcolumn
2,1 met 8 stemmen 268
...of journalisten zich minder agressief zouden willen opstellen tegenover de overheid in het algemeen en politici in het bijzonder. De journalisten zouden met hun achterdocht het vertrouwen in de overheid doen afnemen en dat is schadelijk voor onze samenleving. Donner heeft helemaal...

Vrije denkers

column
3,9 met 7 stemmen 882
...sprak ik een vrije denker en al gauw bleken we een andere vrije denker gezamenlijk te kennen. Een glimlach verscheen bij het horen van diens naam op mijn gezicht vanwege het idee dat ook vrije denkers elkaar, zonder uitgesproken fysieke kenmerken, weten te spotten. En even voelde ik me...

Vrijheid

hartenkreet
2,7 met 3 stemmen 1.035
...we alles zouden kunnen doen en ook laten wat we wilden, kunnen we dat aan? Verzinnen we onbewust niet allerlei smoezen en uitvluchten om maar niet datgene te hoeven doen wat ons werkelijk vrij maakt! De enige echte vrijheid die er iets toe doet is innerlijke vrijheid. Als je innerlijke...
Jo16 sep. 2008Lees meer…

Vrij

hartenkreet
2,8 met 6 stemmen 583
Niet gebonden zijn aan, kunnen zeggen/doen wat je wil, terzijde leggen wat je niet bevalt, de regels ontkennen. de zon komt niet op de aarde schikt zich, draaiend, in haar lot en laat de maan in de waan dat ze boven de aarde staat Kijk, dat is vrijheid, afscheid nemen van een...
Fred23 jul. 2009Lees meer…

Illusie van de vrije wil

verhaal
4,0 met 4 stemmen 288
...van slapen) het bewustzijn staakt. Echte Vrije Wil? Ik geloof er niet in, het is een illusie. Reden is dat we een “biobot” zijn. De bewuste ik (Ikheid) is zich bewust van zijn onderbewustzijn en wat er gebeurt maar IK veroorzaak het niet, dat doet het onbewuste. Ik kom erop terug om de...
Custor15 aug. 2010Lees meer…

Kan het vrije woord welig tieren?

beschouwing
1,9 met 8 stemmen 418
...Balin) en de fractievoorzitter van de PVV (Wilders) elkaar verweten niet de waarheid te spreken, heeft de geloofwaardigheid van de politiek opnieuw verloren. De aanleiding voor dit nieuwe geval van gezichtsverlies van de politiek is illustratief voor de manier waarop het vrije woord niet...

Komrij in de NRC (17 10 2002)

verhaal
3,1 met 50 stemmen 4.200
...eet heeft er ook geen last van, maar toch - het vrije vers blijkt nog geschikter voor lulkoek dan het gebonden vers. Leegte is als voorbeeld nogal evident. Bedrieglijker wordt namaakpoëzie als het om sympathieke gedachten gaat en amusante observaties. Gevoelsuitstortingen herken je sneller als...

EEN DAG VRIJ.

verhaal
3,1 met 26 stemmen 4.090
...royaal gebaar 14 dagen vakantie, waardoor er nog maar 1 dag overblijft om te werken en jij wilt Potv... die ene dag vrij!!!!!

het vrije woord

beschouwing
2,1 met 13 stemmen 579
...diezelfde verontwaardiging zou ik ook zo graag willen zien bij uitlatingen van publieke figuren in de media, die te pas en te onpas hun mening ventileren in niet mis te verstane bewoordingen. Een belediging moet weer herkend worden als een beroep op het vrije woord, maar dan wel in conflict met...

Oud-directeur denkt het beter te weten

bewering
4,5 met 4 stemmen 114
Het staat de heer Coutinho, oud-directeur RIVM, vrij een mening te hebben. Deze bij Nieuwsuur te ventileren vind ik niet getuigen van prudentie in zijn positie. Dat hij pleit voor een algemene mondkapjesplicht staat hem ook vrij. Maar zijn op stoere praat gestoelde mening getuigt niet van...

Schipperen

dagcolumn
4,0 met 6 stemmen 210
...als u uw kind in een ziekenhuis in Amsterdam wilt plaatsen, moet u bijbetalen.” En niet lang daarna kan minister Schippers haar geluk niet op. Ze wordt directeur bij een verzekering, strijkt de bonus van de onverwachte winsten op, en verklaart dat ze bovendien de premies fors naar...

Geloofwaardig of ongeloofwaardig?

hartenkreet
2,5 met 8 stemmen 168
...scheen te zijn... enkel geloofwaardig zal zijn, wanneer ik met de rest en de rest met mij... vrij zullen zijn in een compleet vrije vorm van geloven, samenleven zonder te geloven... omdat geloven dan zo normaal is geworden: ongelofelijk!

Mamadag

dagcolumn
4,0 met 5 stemmen 157
...vrije dag die zij in kan richten zoals zij wil. Natuurlijk met inachtneming van de behoeften van haar kind. Maar de focus is op hun gezamenlijke welzijn. Een opgroeiend kind is niet gebaat bij een vader die plichtmatig twaalf uur lang in de kinderwereld stapt. Een opgroeiend kind is...

Teeven, wacht eens even!

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 308
...mijn eigen leraren te kiezen, vrij om de religie van mijn voorvaderen te kiezen, vrij om te denken en te spreken en te leven zoals ik wil!'. Wie ben jij, Fred Teeven, om onze Nederlandse grenzen te sluiten voor welk hulpbehoevend medemens dan ook?...
Meer laden...