Inloggen

Alle inzendingen over vrije wil

2850 resultaten.

Sorteren op:

Vrij

verhaal
4.0 met 1 stemmen 66
‘Wanneer kun je zeggen dat je echt vrij bent,’ vroeg de leergierige leerling aan zijn meester. ‘Oei’, zei de meester, ‘dat is een moeilijk te beantwoorden vraag. Kun je zeggen dat je vrij bent als je je niet afhan-kelijk opstelt ten opzichte van dat wat anderen voor je hebben beslist of...

bewering
4.4 met 19 stemmen 428
Als God de mens een vrije wil heeft gegeven, waarom is het dan dat de kerk de mens zoveel restricties oplegt? Het staat de mens dan toch vrij om die kerk te verlaten, want ook dat is een keuze uit vrije wil!

OVER CAUSALITEIT EN DE THEORIE VAN DE HANDELENDE PERSOON

beschouwing
3.5 met 4 stemmen 303
...een schijntegenstelling. Iemands vrije wil kán niet in strijd zijn met de wetten van de natuur, aangezien ze er deel van uitmaakt, er één mee is. De wetten van de natuur geven namelijk geen voorschriften, maar beschrijven (onder meer) de manier waarop wezens handelen. We moeten de...

OVER EEN FUNCTIONELE ILLUSIE

beschouwing
2.4 met 9 stemmen 127
...niet, het valt in elk geval te beredenéren dat de mens zich niet buiten de natuurlijke orde kan plaatsen. Het lijkt me dan ook niet onredelijk om van hen die het idee van de "vrije wil" niet willen prijsgeven, een exacte definiëring te vragen van dit begrip (op welke wijze, in welke mate en...

Vrijheid

bewering
3.8 met 8 stemmen 112
Vrij om te denken wat je wilt, vrij om de door jou gekozen woorden te spreken of te schrijven, vrij om je eigen leven te leiden – dat is allemaal mooi, maar vrijheid is ook en vooral: geven om de ander.

Vrije denkers

column
3.9 met 7 stemmen 887
...sprak ik een vrije denker en al gauw bleken we een andere vrije denker gezamenlijk te kennen. Een glimlach verscheen bij het horen van diens naam op mijn gezicht vanwege het idee dat ook vrije denkers elkaar, zonder uitgesproken fysieke kenmerken, weten te spotten. En even voelde ik me...

Vrijheid

hartenkreet
2.7 met 3 stemmen 1.037
...we alles zouden kunnen doen en ook laten wat we wilden, kunnen we dat aan? Verzinnen we onbewust niet allerlei smoezen en uitvluchten om maar niet datgene te hoeven doen wat ons werkelijk vrij maakt! De enige echte vrijheid die er iets toe doet is innerlijke vrijheid. Als je innerlijke...
Jo16 september 2008Lees meer…

Vrij

hartenkreet
2.8 met 6 stemmen 583
Niet gebonden zijn aan, kunnen zeggen/doen wat je wil, terzijde leggen wat je niet bevalt, de regels ontkennen. de zon komt niet op de aarde schikt zich, draaiend, in haar lot en laat de maan in de waan dat ze boven de aarde staat Kijk, dat is vrijheid, afscheid nemen van een...
Fred23 juli 2009Lees meer…

Illusie van de vrije wil

verhaal
4.0 met 4 stemmen 289
...van slapen) het bewustzijn staakt. Echte Vrije Wil? Ik geloof er niet in, het is een illusie. Reden is dat we een “biobot” zijn. De bewuste ik (Ikheid) is zich bewust van zijn onderbewustzijn en wat er gebeurt maar IK veroorzaak het niet, dat doet het onbewuste. Ik kom erop terug om de...
Custor15 augustus 2010Lees meer…

Zondebesef en schuldgevoel

verhaal
3.6 met 17 stemmen 1.089
...Dat betekent dat hij in zijn voetsporen wil gaan. Zulk geloven is dan ook niet iets van het hoofd alleen. Het is van een existentiële orde. Het legt beslag op iemands leven, bepaalt zijn doen en laten, verandert hem wezenlijk. De klassieke, maar veelzeggende term daarvoor is...

OVER WILSVRIJHEID

beschouwing
3.3 met 6 stemmen 182
...hoe je het ook keert of wendt, een vrije wil (wat men er dan ook precies onder verstaan mag) lijkt me toch echt een product van wishful thinking. En u, kritische lezer van dit artikeltje, wat denkt ú ervan? Vindt u dat hier sprake is van een sluitende redenering? Zo niet, dan zou ik...

Hoe vrij zijn we eigenlijk?

verhaal
2.4 met 7 stemmen 711
...hij per definitie ook niet door míj veroorzaakt. Hoezo dan: míjn vrije wil?

OLIFANT EN MUIS 38 Een vrouw moet opgewarmd worden

verhaal
5.0 met 1 stemmen 499
...me een arm. Dat is leuk voor vijf minuten, maar daarna begint mijn die arm heel zwaar te worden en dan wil ik al snel weer los lopen.’ Olifant had tranen in zijn ogen.
melvijn13 januari 2011Lees meer…

Zeg nooit te veel

hartenkreet
4.0 met 2 stemmen 167
...door de wens de grootste te zijn omdat groot gewild is in de wereld van bepaalde vamps. Zeg dus maar nooit teveel omdat geheimzinnigheid de schoonheid vergroot. Bekend maakt in dit geval onbemind. Fluister maar dan zeg je niets. Gooi die komma er maar zelf tussen net zoals de man die zijn...
aqua12 december 2012Lees meer…

Kan het vrije woord welig tieren?

beschouwing
1.9 met 8 stemmen 422
...Balin) en de fractievoorzitter van de PVV (Wilders) elkaar verweten niet de waarheid te spreken, heeft de geloofwaardigheid van de politiek opnieuw verloren. De aanleiding voor dit nieuwe geval van gezichtsverlies van de politiek is illustratief voor de manier waarop het vrije woord niet...

Waarheen zijn we onderweg? (2)

verhaal
3.1 met 10 stemmen 963
...dat we iets anders deden dan wat we éigenlijk wilden. Onze (voor ons functioneren noodzakelijke) subjectieve beleving van vrijheid en verantwoordelijkheid betekent niet dat onze hersenprocessen a-causaal zijn. Als we accepteren dat alle ontwikkelingen in de macrokosmos plaatsvinden langs...

WIE BESTUURT EIGENLIJK “MIJN” BREIN?

verhaal
4.3 met 6 stemmen 1.221
...kan plaatsen. De verdediging van een "vrije wil" schiet tekort in een exacte definiëring van dit begrip (op welke wijze, in welke mate en waarván vrij?) en in een sluitende beredenering van de stelling dat de natuurlijke oorzakelijkheid uitsluitend bij het stukje natuur dat mens heet,...

Komrij in de NRC (17 10 2002)

verhaal
3.1 met 50 stemmen 4.208
...eet heeft er ook geen last van, maar toch - het vrije vers blijkt nog geschikter voor lulkoek dan het gebonden vers. Leegte is als voorbeeld nogal evident. Bedrieglijker wordt namaakpoëzie als het om sympathieke gedachten gaat en amusante observaties. Gevoelsuitstortingen herken je sneller als...

Mamadag

dagcolumn
4.0 met 5 stemmen 163
...vrije dag die zij in kan richten zoals zij wil. Natuurlijk met inachtneming van de behoeften van haar kind. Maar de focus is op hun gezamenlijke welzijn. Een opgroeiend kind is niet gebaat bij een vader die plichtmatig twaalf uur lang in de kinderwereld stapt. Een opgroeiend kind is...

EEN DAG VRIJ.

verhaal
3.1 met 26 stemmen 4.092
...royaal gebaar 14 dagen vakantie, waardoor er nog maar 1 dag overblijft om te werken en jij wilt Potv... die ene dag vrij!!!!!

De geluksvogel

verhaal
2.6 met 14 stemmen 563
Vreemde geluiden overal en dat was echt wel wennen. Ze was van een gewoon rijtjeshuis in een flat beland. Een goede woningruil was het geweest. De tuin kon ze eigenlijk niet meer bijhouden en nu woonde ze op de bovenste verdieping met een pracht uitzicht. Er waren winkels op het plein...
Eva Mensch25 november 2008Lees meer…

bewering
3.0 met 6 stemmen 124
De hersenwetenschappers, die beweren dat de mens geen vrije wil heeft, negeren daarmee het feit dat de mens bewust af kan zien van het bevredigen van zijn behoeften en ervoor kan kiezen om al of niet op prikkels vanuit hemzelf of zijn omgeving in te gaan.

Causaliteit en de theorie van de handelende persoon

verhaal
3.5 met 12 stemmen 1.460
...wezens handelen. Volgens de leer van de vrije wil bepaalt de mens zelf zijn daden en volgens de leer van het determinisme worden zijn daden bepaald door iets wat ogenschijnlijk buiten hem ligt. De verwarring wordt grotendeels veroorzaakt doordat we de werkelijkheid splitsen in een "ik" en een...

het vrije woord

beschouwing
2.1 met 13 stemmen 579
...diezelfde verontwaardiging zou ik ook zo graag willen zien bij uitlatingen van publieke figuren in de media, die te pas en te onpas hun mening ventileren in niet mis te verstane bewoordingen. Een belediging moet weer herkend worden als een beroep op het vrije woord, maar dan wel in conflict met...

Oud-directeur denkt het beter te weten

bewering
4.5 met 4 stemmen 164
Het staat de heer Coutinho, oud-directeur RIVM, vrij een mening te hebben. Deze bij Nieuwsuur te ventileren vind ik niet getuigen van prudentie in zijn positie. Dat hij pleit voor een algemene mondkapjesplicht staat hem ook vrij. Maar zijn op stoere praat gestoelde mening getuigt niet van...

De stadions van Qatar

dagcolumn
5.0 met 4 stemmen 50
...heeft niet een bijzonder goede verstandige vrije wil, maar vooral geluk. Die heeft waarschijnlijk de zeven vinkjes van Luijendijk. Die was domweg op het goede moment op de goede plaats. De mens is niet zo succesvol omdat we enkele helden hebben die het pad voor de sloebers hebben gebaand, maar...

De zaak Etty versus Donner

dagcolumn
2.1 met 8 stemmen 269
...of journalisten zich minder agressief zouden willen opstellen tegenover de overheid in het algemeen en politici in het bijzonder. De journalisten zouden met hun achterdocht het vertrouwen in de overheid doen afnemen en dat is schadelijk voor onze samenleving. Donner heeft helemaal...

Schipperen

dagcolumn
4.0 met 6 stemmen 211
...als u uw kind in een ziekenhuis in Amsterdam wilt plaatsen, moet u bijbetalen.” En niet lang daarna kan minister Schippers haar geluk niet op. Ze wordt directeur bij een verzekering, strijkt de bonus van de onverwachte winsten op, en verklaart dat ze bovendien de premies fors naar...

hartenkreet
2.0 met 2 stemmen 239
Ik ontving een mail van een collega waarin wordt gesteld dat de prijs van biologische producten omlaag kan. Het is blijkbaar mogelijk een kamerdebat te forceren over de prijs van biologische producten. Die zouden een aantal jaren BTW-vrij verkocht kunnen worden. Daar zijn 'handtekeningen' voor...

Geloofwaardig of ongeloofwaardig?

hartenkreet
2.5 met 8 stemmen 169
...scheen te zijn... enkel geloofwaardig zal zijn, wanneer ik met de rest en de rest met mij... vrij zullen zijn in een compleet vrije vorm van geloven, samenleven zonder te geloven... omdat geloven dan zo normaal is geworden: ongelofelijk!
Meer laden...