Inloggen

Alle inzendingen over Bijna-doodervaring

3990 resultaten.

Sorteren op:

Mijn bijna-doodervaring

hartenkreet
4.0 met 45 stemmen 1.344
...geloven meestal laatdunkend en spottend over bijna-doodervaringen gedaan, alsof iemand zich dit zou inbeelden. Voor de volle honderd procent kan ik zeggen dat het geen fantasie is. Zelf heb ik als kind een BDE gehad. Om te laten zien dat het geen onzin is zal ik mijn ervaring nu...
Alwin1 december 2011Lees meer…

Mijn bijna-doodervaring

column
2.9 met 10 stemmen 327
...reis naar beneden. Ik geloof zeker dat het een bijna-doodervaring was. Tijdelijk opgesloten met dit feeërieke wezen in de lift leek het alsof de hemel opensprong en het licht van alle kanten, de liftwanden negerend, stralend naar binnen kwam stromen. De liftruimte had een bovennatuurlijke...
Nico Noorman25 december 2012Lees meer…

Een beeld van het christendom van de toekomst - 1

verhaal
3.5 met 11 stemmen 3.621
...ik had geen idee wat me overkwam. Van een ‘bijna-doodervaring’ had ik nog nooit gehoord, laat staan dat ik wist wat mensen onder dergelijke omstandigheden meemaken. Het verraste me volkomen. Toen ik echter merkte dat ik nog steeds bij bewustzijn was, ontspande ik me. Kennelijk was ik...

Een beeld van het christendom van de toekomst - 2

verhaal
3.5 met 13 stemmen 788
November 1977. Ik zat alleen in de woonkamer van mijn kleine appartement en voelde me verdrietig. Nadat ik ruzie had gekregen met één van mijn beste vrienden had hij me toegebeten dat hij niets meer met me te maken wilde hebben. Dat maakte me zo boos dat ik hem hartgrondig vervloekte. Daarmee...

Over gaan zonder geloof

beschouwing
4.2 met 22 stemmen 342
...geleden vertelde een vrouw mij over haar bijna-doodervaring. Als kind had ze dat meegemaakt. Ze kwam in een prachtige tuin en mocht bij Jezus op schoot zitten. Ook hoorde zij mooie muziek die uit de bloemen leek te komen. Alle bloemen hadden hun eigen toon. Als ze ernaar keek, leek ze...

Een blik in de eeuwigheid – Raymond Moody en Paul Perry

beschouwing
4.4 met 62 stemmen 15.070
Verslagen van bijna-doodervaringen zijn vaak indrukwekkend. Mensen die op het randje van de dood hebben gezweefd, maar daarna weer bij kennis kwamen, vertellen vaak over overleden familieleden en vrienden die zij hebben gezien en gesproken. Ook wordt hun soms een terugblik gegund op het leven dat...

Zullen we ooit de sterren bereiken?

beschouwing
3.6 met 17 stemmen 1.374
...de uittreding vanuit de parapsychologie en de bijna-doodervaringen bekend. Het is al vaak onderzocht en blijkt iets reëels te zijn dat niet zomaar kan worden weerlegd. Swedenborg, die in zijn tijd ook faam genoot als sterrenkundige, heeft daar een nieuw element aan toegevoegd. Zijn...

De donkere tunnel

verhaal
2.4 met 25 stemmen 302
Doodmoe en intens verdrietig reed ze van haar werk terug naar huis. Haar werk zat erop en zo ook haar aardse leven, dat had ze die nacht besloten. In de ene zak van haar overjas zaten de pillen die ze had verzameld en in de andere de brief voor haar man. Ze zette de auto op de oprit en ging naar...
Moniek11 januari 2010Lees meer…

bewering
5.0 met 4 stemmen 137
Religies zijn ontstaan door openbaringen en niet door BDE's. Dat BDE's niet de oorsprong kunnen vormen van religies wordt bewezen door het feit dat de inhoud van BDE's voor een deel lijnrecht indruist tegen de leerinhoud van geïnstitutionaliseerde religies.

Een glimp van het voortbestaan: ervaringen uit het grensgebied tussen leven en dood. Deel 2

beschouwing
3.8 met 4 stemmen 197
DE KENMERKEN IN DETAIL BDE’s komen dus in allerlei nuances voor, afhankelijk van de persoonlijkheid van de betrokkene en de omstandigheden waaronder de ervaring plaats vindt. Laten we nu eens de verschillende elementen ervan onder de loep nemen, om te beginnen de uittreding uit het...

Een glimp van het voortbestaan: ervaringen uit het grensgebied tussen leven en dood. Deel 3.

beschouwing
4.2 met 5 stemmen 166
VERGELIJKING MET DE THEOLOGIE Om voor de hand liggende redenen zijn het vooral artsen en geestelijken die beroepshalve geconfronteerd worden met mensen die beweren een BDE te hebben gehad. Bij beide beroepsgroepen was het verschijnsel al lange tijd min of meer bekend. Toch kwam het initiatief...

Een glimp van het voortbestaan: ervaringen uit het grensgebied tussen leven en dood. Slot.

beschouwing
3.4 met 21 stemmen 756
ZIJN BDE'S WETENSCHAPPELIJK TE VERKLAREN? Uit een in 1982 gehouden onderzoek van het Gallup-instituut in de V.S. bleek dat ca. acht miljoen volwassen Amerikanen een BDE hebben gehad. Omgerekend naar de Nederlandse situatie in 1982 zou dat betekenen dat ca. 450.000 volwassen landgenoten een...

Verborgen agenda

hartenkreet
4.8 met 5 stemmen 237
Als ik teveel nieuws tot me neem, raak ik soms een beetje verward, op het paranoïde af. Ik luister met mijn snotverkouden hoofd naar Arabist Maurits Berger, die in de talkshow van Jinek vertelt over de landen in het Midden Oosten. Deze man heeft enige jaren in Syrië gewoond en dit geeft hem...
Mohair14 september 2013Lees meer…

De gleuf

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 370
Elk jaar moet ik er eentje hebben, elk jaar pronkt er eentje in een pot, tja het is er de tijd voor en dus staat er ook dit jaar eentje…de verkoper wist niet welke kleur hij me meegaf maar weet je, ik discrimineer niet en al helemaal niet op dit gebied, dus of ze nou wit is, of rood het maakt me...
An Terlouw27 december 2021Lees meer…

Grootheidswaanzin

verhaal
3.0 met 4 stemmen 119
Grootheidswaanzin is het, al die aanslagen overal. Hoe komt iemand op zo een idee? Staat die persoon op met de gedachte 'hee mooi weer vandaag, laat ik me zelf eens opblazen en nog een hoop anderen met mij?'. Neen, hele organisaties zitten daarachter. En aan het hoofd van zo een organisatie:...
Ditheke29 november 2015Lees meer…

Bijna agressief

dagcolumn
3.3 met 6 stemmen 445
Een 12-jarig meisje kon ondanks haar handicap voor het eerst bijna op vakantie. Dankzij de rolstoelbus die bijna werd aangeschaft van het geld dat mensen bijna hadden gegeven. Bijna hadden gegeven. Hoe behulpzaam we ook willen zijn, we geven vaak bijna. Maar bijna geven is hetzelfde als...

Heel gevaarlijk dus.

verhaal
3.3 met 3 stemmen 66
Als ik aan kom rijden, blijft de man met de fiets even staan…ik glimlach naar hem en gebaar dat ik het heuveltje op rij…buig af en hoor hem verder fietsen, met een vreemd ratelend geluid…ik sta stil en zie tot m’n schrik dat er iets tussen de spaken zit, roep: wacht! Hij stopt abrupt en ik...
An Terlouw23 augustus 2021Lees meer…

We zijn er bijna

verhaal
3.6 met 5 stemmen 328
In het voorjaar van 1961 gingen we voor de eerste keer op vakantie naar Monchau in de IJfel. We logeerden in een klein familiehotel. In ons kreukel-Duits maakten we al snel vrienden. Monique, de dochter van de slager, was een goede gids. Ze nam ons mee over de smalle wandelpaadjes die langs de...

Bijna een paardenmeisje

verhaal
1.0 met 3 stemmen 359
‘Björn is een beetje mijn paard’ zegt Sandra terwijl ze voor me uitloopt op weg naar de manege. ‘Hij is donkerbruin en heeft zwarte manen’. Ze kijkt een beetje trots. Ik loop naast haar en knik. Ik heb me laten overhalen om er eens een kijkje te nemen. De manege ligt tien minuten lopen...
Mohair24 april 2010Lees meer…

Bijna een DE-Prinsjesdag

verhaal
2.8 met 9 stemmen 82
Nee joh, geen koffiemerk bedoel ik maar eerlijk is eerlijk, de boel in Den Haag staat nog steeds op DE-Missionair en net als het woord pandemie horen we niet anders dan: dat het DEmissionare kabinet bepaalde beslissingen genomen heeft…begrijpen doe ik het allang niet meer, want als je het logisch...
An Terlouw11 september 2021Lees meer…

Bijna Gestikt

verhaal
4.0 met 1 stemmen 138
Toen ik een jaar of acht was, het was in ieder geval nog voor het uitbreken van de oorlog in mei 1940, woonden mijn ouders in Amsterdam, op een bovenwoning. Mijn vader werkte bij de stadsreiniging en liep met zo’n klepper door de straat om de buurtbewoners te waarschuwen, dat ze hun vuilnisbak...

Bijna December

column
3.0 met 3 stemmen 273
Zo lopen we langzaam maar zeker tegen December aan, de maand van Sint, van Kerst van Oud en van Nieuw. Een volle maand, die NU dan nog beginnen moet maar die voor veel mensen een hele moeilijke maand wordt. De mensen die slachtoffer werden van de aanslagen, de achterblijvers die de hele maand...
An Terlouw29 november 2015Lees meer…

Bijna voorspelbaar

bewering
4.0 met 2 stemmen 114
Langdurige stress bij calamiteiten of kortstondige stress in plotseling optredende situaties veranderen soms het gedragspatroon van doorgaans rechtschapen personen. Gedurende bijvoorbeeld een langdurige voedselschaarste zal men voedsel stelen om de familie geen honger te laten lijden. Gedurende...

Mee naar de sauna?

verhaal
3.5 met 2 stemmen 143
De telefoon rinkelt in huize T en manlief neemt op met: goedemorgen om vervolgens stil te blijven, dan zegt ie- ik kan U niet verstaan en luistert nog even, waarna hij het bekende rode knopje indrukt. Bromt ie- niet te verstaan hoor! Vlak erna rinkelt opnieuw de telefoon en ik pak hem op om er -...

Bijna-dood-ervaringen en het mensbeeld in de medische wetenschap

beschouwing
3.8 met 15 stemmen 543
"Een vooroordeel is moeilijker te splitsen dan een atoom". Deze uitspraak van Albert Einstein citeert Pim van Lommel in zijn boek "Eindeloos bewustzijn" om aan te geven hoe hardnekkig de wetenschappelijke wereld vaak vasthoudt aan het idee dat het bewustzijn een product is van de hersenen....

bewering
3.0 met 6 stemmen 73
Bijna dood ervaring Mijn schatje en ik zijn zo nauw met elkaar verweven dat we elkaar amper zien, zelfs aan elkaar voorbij zien. Dit is hetzelfde als een bijna dood ervaring.

bewering
4.7 met 7 stemmen 409
Een haaaperend toetttsenborddddd helpt zelfss de intennntie voor hhet schhhrijven van eenn puikke beweeering om zeeeepp% Allle mooogellijkke reactiiies hieropp,,,,, inclusssief ddie opp een onjjjuist gebrrruik van dee interppppunctie.. zijnn daaromm oook vollllkomen! terecccht;;

Dood of overgaan?

beschouwing
2.5 met 8 stemmen 396
...is vele malen bewezen door mensen die een bijna-doodervaring hebben gehad. Ook niet-gelovigen die zo’n ervaring hebben ondergaan, spreken over een mooiere wereld waarin je tot rust komt. Zulke ervaringen veranderen het leven van die mensen compleet. Wat ik hiermee wil zeggen is dat je...

Aan de andere kant van de spiegel - deel 1

verhaal
4.8 met 4 stemmen 692
Zeven dagen en nachten bevind ik mij nu al in deze toestand. Vrij als een vogel kan ik mij verplaatsen. Afstanden, muren en sloten hebben voor mij geen betekenis meer. Ik – of wat daarvan over is, laten we zeggen: mijn geest – gaat met de snelheid van de gedachte naar elke willekeurige plaats...

Aan de andere kant van de spiegel - deel 2

verhaal
4.0 met 7 stemmen 437
Ik schrok, probeerde een verontschuldiging te bedenken. Ik bracht mijn gezicht vlak bij het hare. Maar ze keek van me weg naar de klok. Ze deed gewoon alsof ik niet bestond. Dat was wel het toppunt! Eerst zulke gemene gedachten over mij en dan dít! Even vergat ik mijn nieuwe toestand, maar al snel...
Meer laden...