Inloggen

Alle inzendingen over bewustzijn

397 resultaten.

Sorteren op:

Bewust Zijn en Evolutie

dagcolumn
1.5 met 2 stemmen 109
...en hun netwerken is in feite de onderste bewustzijnslaag van de wereldbevolking. Als een laag beton die over een vruchtbaar stuk land is gestort om er een parkeerplaats van te maken voor een winkelcentrum. De goden, als je ze zo zou willen noemen, maar alleen voor de goede verstaander,...
Ton Hettema30 december 2017Lees meer…

Objectieve Subjectiviteit

dagcolumn
2.0 met 4 stemmen 160
...collectieve bewustzijn kunt noemen. Primordiaal bewustzijn. De grondregel die ik hanteer is: blijf objectief; observeer zonder oordeel. Objectief, niet partijdig, niet verleid om tot het plus of min kamp te worden bekeerd. Niet te verwarren met stoïcijns, hetgeen ik zie als een...

BRAVE NEW WORLD

beschouwing
2.7 met 3 stemmen 103
...van een proces dat zal leiden tot een mensheid waarin harmonie de boventoon voert, tot een de individualiteit overstijgend, collectief menselijk bewustzijn, kortom tot een “brave new world”, maar nu niet in een ironische maar in een positieve, een verheven betekenis van dat begrip.

Toevallige ontmoeting

verhaal
3.3 met 3 stemmen 284
“Brrr, wat een rotweer. Daar had ik niet op gerekend.” De dame haastte zich in de beschutting van het bushokje, trok haar hond bij zich en keek naar de man naast haar. “Ik dacht dat het droog zou blijven,” mopperde ze en sloeg de regendruppels van haar dunne shirt. “De mens neemt alles...
sacrajewa4 augustus 2008Lees meer…

Invincible

verhaal
4.0 met 3 stemmen 100
Mijn handen druipen van het onzichtbare bloed. Weer eens heeft mijn pad naar een duister oord geleid. Het is de enige weg nu. En ik wist wel dat het duister zou zijn. Mijn verlangen te weten, te ervaren was krachtiger dan dat om de consequenties van mijn keuze te ontlopen. Mijn ziel heeft wel meer...
Wies Brok7 november 2011Lees meer…

EEN HOOPVOL PERSPECTIEF (3) - slot

beschouwing
3.3 met 18 stemmen 409
...op weg naar (wat Teilhard de Chardin noemt) "een hogere toestand van algemeen bewustzijn"!

Bijna-dood-ervaringen en het mensbeeld in de medische wetenschap

beschouwing
3.8 met 15 stemmen 544
...van het wetenschappelijke axioma dat het bewustzijn van de mens zou eindigen met de dood, zal onze hele manier van denken en wetenschap bedrijven grondig veranderen - waarschijnlijk even grondig als de publicatie van "De revolutionibus orbium coelestium" van Copernicus, waarmee hij...

De Goddelijke voorzienigheid.

dagcolumn
3.2 met 25 stemmen 2.335
... Maar hoe zit dat met bewustzijn? Kunnen we dit bewustzijn ook in kaart brengen? Misschien,maar we zullen eerst moeten onderzoeken hoe groot het effect is en welke bewustzijneffecten belangrijk zijn bij welke studies. Pas dan is de vooruitziendheid niet meer van een Opperwezen maar...

De kwestie god/God

beschouwing
1.7 met 7 stemmen 291
...verhalen’ dan over contacten met het bewustzijn van overleden personen, de zogenaamde peri- en postmortale ervaringen? Heel simpel: geloofwaardige verhalen vormen geen hard bewijs. Eerst zal de wetenschap een revolutie moeten meemaken voordat zoiets bewijsbaar of aantoonbaar wordt en...

Op zoek naar gouden gedachten.........

hartenkreet
5.0 met 2 stemmen 102
...nu had je zelf geen taal meer, de bedding van je bewustzijn was opgedroogd. Je denken was dood. Hun antwoorden waren niet jouw antwoorden, maar kon je zelf nog wel antwoorden? Er zou een moment komen waarop je terug zou moeten naar je vroege vragen; er zou een moment komen waarop je met geen...

bewering
3.3 met 7 stemmen 1.142
De geest (dus het bewustzijn) is nooit gehandicapt.
dyenne9 februari 2009Lees meer…

ZIJN OF HEBBEN WIJ ONS BREIN?

beschouwing
3.0 met 3 stemmen 185
...vormen dat hun eigen bewustzijn overstijgt: het bewustzijn van de mens waarvan zij de bouwstenen vormen. Zolang individuele cellen deze twee fundamentele waarheden niet hebben ontdekt, hebben ze moeite met de eindigheid van hun bestaan. Vandaar dat ze op de gedachte komen (de wens is er de vader...

bewering
2.5 met 2 stemmen 67
Hoe lager het mathematisch-logisch IQ hoe hoger het sociaal-emotionele bewustzijn.

bewering
2.7 met 3 stemmen 230
...als “wat is de beste stenen pijlpunt”, als ik aan een pijlpunt denk, kan ik ook aan mijzelf en mijn plaats in de wereld denken. Bewustzijn, dat ons onderscheidt van het dier, zijn slechts gedachten als alle andere gedachten en gevolg van intelligentie.
Custor10 februari 2011Lees meer…

bewering
1.6 met 21 stemmen 231
Je krijgt een heel sterk bewustzijn als je je eigen hulpeloosheid herkent, toegeeft en erkent dat je niet zonder Hem kan.

bewering
2.8 met 5 stemmen 170
De dood is niet meer dan de overgang naar een andere bestaansvorm, waarbij ons lichaam afsterft maar ons bewustzijn volledig intact blijft.
Theo_Dosius22 december 2009Lees meer…

"Het voelt"

hartenkreet
3.0 met 2 stemmen 54
"Het voelt" zegt men op de websites, in de media en in de damesbladen "Het voelt zus of zo" De vraag is: Wat voelt men dan en is men zich werkelijk wel van iets bewust? Trekt men eigenlijk wel de bonte, geschakeerde waaier, de harmonika of het pandemonium van de gevoelens open? Voelt men...

Een Paasverrassing uit lang vervlogen tijd.....

hartenkreet
4.0 met 1 stemmen 57
...aangebroken maar altijd is die herinnering aan die vroege feestelijkheid, waargenomen met het vage bewustzijn van een kind me blijven vergezellen.....

Een blije doos

column
4.3 met 7 stemmen 3.863
...tegen het ijs. Krak, zegt mijn linker pols. Mijn bewustzijn vernauwt zich van de pijn. Ik voel me wreed verstoord in mijn zen-zijn. Aan het eind van deze zondag verlaat ik het ziekenhuis met een mitella om en mijn linkerarm in het gips. Mijn zoon vindt het reuze interessant. Linkshandig als...
Mohair26 januari 2013Lees meer…

bewering
2.0 met 4 stemmen 154
Als ik toch miljarden jaren vooruit kijk, in volledig bewustzijn, laat mij dan een verjaardagskaart ook twee weken te vroeg verzenden! Het getuigt in heel mijn levenshouding!

bewering
2.6 met 10 stemmen 209
Vele mensen hebben niet in de gaten, dat hun huidige bewustzijn zo ontzettend veel zegt, over hun onbewuste en onderbewuste staat van zijn! Zij trachten te verfraaien, wat zeker niet te verbloemen valt.
Petra Hermans20 september 2014Lees meer…

Hypnose (slot): in de tempel van de kosmos

verhaal
3.9 met 159 stemmen 757
... Opeens hield de priester, met wiens bewustzijn Peter al die tijd verbonden was geweest, op met lezen. Hij stond op, sloeg het boek dicht en zette het terug in de kast. Peinzend liep hij daarna door naar de sterrenwacht in een aangrenzend gebouw. Daar richtte hij een telescoop op de...

Een scheppende kracht

verhaal
0.4 met 8 stemmen 828
...in zelfbewustzijn. Die overgang naar een hoger bewustzijnsniveau noemt Marilyn Ferguson (in haar boek De Aquarius Samenzwering) "transformatie". Ferguson verwijst naar de "theorie van dissipatieve structuren" van de Belgische Nobelprijswinnaar scheikunde Ilya Prigogine. Dissipatie...
N. Wamelink29 november 2004Lees meer…

bewering
3.8 met 16 stemmen 286
...wordt op Pim van Lommel, die heeft aangetoond dat het medische paradigma over het bewustzijn niet klopt.

Van individueel naar kosmisch bewustzijn

beschouwing
4.4 met 8 stemmen 791
...verschillen alleen maar kan overstijgen door het bewustzijn dat we allemaal kinderen zijn van dezelfde Schepper, óf door het seculiere idee dat er universele waarden bestaan t.a.v. de omgang met andere levende wezens, ongeacht hun planeet van herkomst. Wat je nu ziet in de omgang van volken met...

bewering
2.7 met 11 stemmen 345
Stromen bewustzijn passeren via energieke kruispunten in ons persoonlijke leven, waardoor keuzeprocessen verdieping krijgen, maar waarbij uitkomsten in termen van levensgeluk wisselend van kwaliteit zijn, waardoor wij uiteindelijk stapvoets en strompelend ons laatste levenspad verkennen.

bewering
4.3 met 7 stemmen 164
...waarin het lichaam als een machine en het bewustzijn als het product van de hersenfuncties wordt beschouwd, ontkent het belangrijkste element van de menselijke persoon, nl. zijn geest, die oneindig veel belangrijker is dan zijn lichaam, omdat de geest ook onafhankelijk van het lichaam kan...
Theo_Dosius11 december 2009Lees meer…

wie goed doet.......

dagcolumn
4.3 met 3 stemmen 138
...dit bovenstaande zich bewust zijn,kan al leiden tot minder frustraties,meer begrip en meer loslaten. Ik wens een ieder succes met dit bewustzijn en vooral mezelf met de kracht op te brengen niet te verzanden in doe maar niet goed,want je ontmoet zelden goed.
rschoorl21 februari 2010Lees meer…

Sjamanistische handelingen

verhaal
3.7 met 3 stemmen 190
... Handel daarnaar! Strooi mateloos met Die Liefde! Zoek anders wegen om tot Godsbewustzijn te komen!
Meer laden...