Inloggen

Alle inzendingen over bewustzijn

360 resultaten.
Sorteren op:

Bewust Zijn en Evolutie

dagcolumn
1,5 met 2 stemmen 107
...en hun netwerken is in feite de onderste bewustzijnslaag van de wereldbevolking. Als een laag beton die over een vruchtbaar stuk land is gestort om er een parkeerplaats van te maken voor een winkelcentrum. De goden, als je ze zo zou willen noemen, maar alleen voor de goede verstaander,...

Objectieve Subjectiviteit

dagcolumn
2,0 met 4 stemmen 158
...collectieve bewustzijn kunt noemen. Primordiaal bewustzijn. De grondregel die ik hanteer is: blijf objectief; observeer zonder oordeel. Objectief, niet partijdig, niet verleid om tot het plus of min kamp te worden bekeerd. Niet te verwarren met stoïcijns, hetgeen ik zie als een...

BRAVE NEW WORLD

beschouwing
2,7 met 3 stemmen 102
...van een proces dat zal leiden tot een mensheid waarin harmonie de boventoon voert, tot een de individualiteit overstijgend, collectief menselijk bewustzijn, kortom tot een “brave new world”, maar nu niet in een ironische maar in een positieve, een verheven betekenis van dat begrip.

Toevallige ontmoeting

verhaal
3,3 met 3 stemmen 277
“Brrr, wat een rotweer. Daar had ik niet op gerekend.” De dame haastte zich in de beschutting van het bushokje, trok haar hond bij zich en keek naar de man naast haar. “Ik dacht dat het droog zou blijven,” mopperde ze en sloeg de regendruppels van haar dunne shirt. “De mens neemt alles...

Invincible

verhaal
4,0 met 3 stemmen 100
Mijn handen druipen van het onzichtbare bloed. Weer eens heeft mijn pad naar een duister oord geleid. Het is de enige weg nu. En ik wist wel dat het duister zou zijn. Mijn verlangen te weten, te ervaren was krachtiger dan dat om de consequenties van mijn keuze te ontlopen. Mijn ziel heeft wel meer...

Bijna-dood-ervaringen en het mensbeeld in de medische wetenschap

beschouwing
3,8 met 15 stemmen 543
...van het wetenschappelijke axioma dat het bewustzijn van de mens zou eindigen met de dood, zal onze hele manier van denken en wetenschap bedrijven grondig veranderen - waarschijnlijk even grondig als de publicatie van "De revolutionibus orbium coelestium" van Copernicus, waarmee hij...

De Goddelijke voorzienigheid.

dagcolumn
3,2 met 25 stemmen 2.332
... Maar hoe zit dat met bewustzijn? Kunnen we dit bewustzijn ook in kaart brengen? Misschien,maar we zullen eerst moeten onderzoeken hoe groot het effect is en welke bewustzijneffecten belangrijk zijn bij welke studies. Pas dan is de vooruitziendheid niet meer van een Opperwezen maar...

EEN HOOPVOL PERSPECTIEF (3) - slot

beschouwing
3,3 met 18 stemmen 399
...op weg naar (wat Teilhard de Chardin noemt) "een hogere toestand van algemeen bewustzijn"!

De kwestie god/God

beschouwing
1,7 met 7 stemmen 290
...verhalen’ dan over contacten met het bewustzijn van overleden personen, de zogenaamde peri- en postmortale ervaringen? Heel simpel: geloofwaardige verhalen vormen geen hard bewijs. Eerst zal de wetenschap een revolutie moeten meemaken voordat zoiets bewijsbaar of aantoonbaar wordt en...

bewering
3,3 met 7 stemmen 1.142
De geest (dus het bewustzijn) is nooit gehandicapt.
dyenne 9 feb. 2009Lees meer…

Op zoek naar gouden gedachten.........

hartenkreet
5,0 met 2 stemmen 102
...nu had je zelf geen taal meer, de bedding van je bewustzijn was opgedroogd. Je denken was dood. Hun antwoorden waren niet jouw antwoorden, maar kon je zelf nog wel antwoorden? Er zou een moment komen waarop je terug zou moeten naar je vroege vragen; er zou een moment komen waarop je met geen...

bewering
2,5 met 2 stemmen 64
Hoe lager het mathematisch-logisch IQ hoe hoger het sociaal-emotionele bewustzijn.

ZIJN OF HEBBEN WIJ ONS BREIN?

beschouwing
3,0 met 3 stemmen 177
...vormen dat hun eigen bewustzijn overstijgt: het bewustzijn van de mens waarvan zij de bouwstenen vormen. Zolang individuele cellen deze twee fundamentele waarheden niet hebben ontdekt, hebben ze moeite met de eindigheid van hun bestaan. Vandaar dat ze op de gedachte komen (de wens is er de vader...

bewering
1,6 met 21 stemmen 230
Je krijgt een heel sterk bewustzijn als je je eigen hulpeloosheid herkent, toegeeft en erkent dat je niet zonder Hem kan.

bewering
2,7 met 3 stemmen 226
...als “wat is de beste stenen pijlpunt”, als ik aan een pijlpunt denk, kan ik ook aan mijzelf en mijn plaats in de wereld denken. Bewustzijn, dat ons onderscheidt van het dier, zijn slechts gedachten als alle andere gedachten en gevolg van intelligentie.
Custor10 feb. 2011Lees meer…

bewering
2,8 met 5 stemmen 169
De dood is niet meer dan de overgang naar een andere bestaansvorm, waarbij ons lichaam afsterft maar ons bewustzijn volledig intact blijft.

Een Paasverrassing uit lang vervlogen tijd.....

hartenkreet
4,0 met 1 stemmen 57
...aangebroken maar altijd is die herinnering aan die vroege feestelijkheid, waargenomen met het vage bewustzijn van een kind me blijven vergezellen.....

bewering
2,0 met 4 stemmen 154
Als ik toch miljarden jaren vooruit kijk, in volledig bewustzijn, laat mij dan een verjaardagskaart ook twee weken te vroeg verzenden! Het getuigt in heel mijn levenshouding!

bewering
2,6 met 10 stemmen 200
Vele mensen hebben niet in de gaten, dat hun huidige bewustzijn zo ontzettend veel zegt, over hun onbewuste en onderbewuste staat van zijn! Zij trachten te verfraaien, wat zeker niet te verbloemen valt.

Een blije doos

column
4,3 met 7 stemmen 3.859
...tegen het ijs. Krak, zegt mijn linker pols. Mijn bewustzijn vernauwt zich van de pijn. Ik voel me wreed verstoord in mijn zen-zijn. Aan het eind van deze zondag verlaat ik het ziekenhuis met een mitella om en mijn linkerarm in het gips. Mijn zoon vindt het reuze interessant. Linkshandig als...
Mohair26 jan. 2013Lees meer…

Hypnose (slot): in de tempel van de kosmos

verhaal
3,9 met 159 stemmen 751
... Opeens hield de priester, met wiens bewustzijn Peter al die tijd verbonden was geweest, op met lezen. Hij stond op, sloeg het boek dicht en zette het terug in de kast. Peinzend liep hij daarna door naar de sterrenwacht in een aangrenzend gebouw. Daar richtte hij een telescoop op de...

Een scheppende kracht

verhaal
0,4 met 8 stemmen 826
...in zelfbewustzijn. Die overgang naar een hoger bewustzijnsniveau noemt Marilyn Ferguson (in haar boek De Aquarius Samenzwering) "transformatie". Ferguson verwijst naar de "theorie van dissipatieve structuren" van de Belgische Nobelprijswinnaar scheikunde Ilya Prigogine. Dissipatie...

bewering
3,8 met 16 stemmen 284
...wordt op Pim van Lommel, die heeft aangetoond dat het medische paradigma over het bewustzijn niet klopt.

Van individueel naar kosmisch bewustzijn

beschouwing
4,4 met 8 stemmen 790
...verschillen alleen maar kan overstijgen door het bewustzijn dat we allemaal kinderen zijn van dezelfde Schepper, óf door het seculiere idee dat er universele waarden bestaan t.a.v. de omgang met andere levende wezens, ongeacht hun planeet van herkomst. Wat je nu ziet in de omgang van volken met...

Sjamanistische handelingen

verhaal
3,7 met 3 stemmen 190
... Handel daarnaar! Strooi mateloos met Die Liefde! Zoek anders wegen om tot Godsbewustzijn te komen!

bewering
2,8 met 6 stemmen 421
Wie gelooft dat ons bewustzijn het product is van onze hersenfuncties en onze geest niet onafhankelijk van het lichaam kan bestaan, gaat ervan uit dat ons gedrag het logische gevolg is van de miljarden vonkjes die over en weer springen in onze hersenpan. Wie zo denkt, is geneigd de vrije wil en het...

OVER EVOLUTIE VAN HET ZELFBEWUSTZIJN (1)

beschouwing
3,3 met 11 stemmen 204
...bewustzijn? Geredeneerd vanuit wat kenmerkend is voor evolutionaire ontwikkeling, moet het antwoord op deze vraag wel bevestigend zijn. Een collectief zelfbewustzijn overstijgt het individuele zelfbewustzijn. We praten dus als het ware over een dimensie extra en die is voor ons weliswaar niet...

bewering
2,7 met 11 stemmen 335
Stromen bewustzijn passeren via energieke kruispunten in ons persoonlijke leven, waardoor keuzeprocessen verdieping krijgen, maar waarbij uitkomsten in termen van levensgeluk wisselend van kwaliteit zijn, waardoor wij uiteindelijk stapvoets en strompelend ons laatste levenspad verkennen.

bewering
4,3 met 7 stemmen 163
...waarin het lichaam als een machine en het bewustzijn als het product van de hersenfuncties wordt beschouwd, ontkent het belangrijkste element van de menselijke persoon, nl. zijn geest, die oneindig veel belangrijker is dan zijn lichaam, omdat de geest ook onafhankelijk van het lichaam kan...
Meer laden...