Inloggen
voeg je beschouwing toe

Beschouwingen

De kwestie god/God

Pim van Lommel (cardioloog, schrijver van 'Eindeloos bewustzijn') antwoordt op de vraag 'Bestaat God?' het volgende:

‘Er is geen mogelijkheid om met de huidige materialistische wetenschap het bestaan van God of een hogere macht te bewijzen of te ontkennen.
Is er leven na de dood?
‘Het is dus wel wetenschappelijk bewezen dat (een zeer helder) bewustzijn kan worden ervaren als onafhankelijk van het functioneren van de hersenen en onafhankelijk van het lichaam. Dat maakt het uiterst waarschijnlijk dat de dood slechts een overgang is naar een andere vorm van bewustzijn. En deze mening wordt versterkt door geloofwaardige verhalen over contacten met het bewustzijn van overleden personen, de zogenaamde peri- en postmortale ervaringen. Er is uiteraard zeker géén bewijs dat er géén leven na de dood is.’

(geciteerd uit Kluun, 'God is gek’. De dictatuur van het atheïsme'. (Uitgeverij Ten Have, De maand van de spiritualiteit 2009; 42)

Uit dit citaat blijkt een aantal dingen.

In de eerste plaats dat ‘de huidige materialistische wetenschap’ en daaronder verstaat Van Lommel overduidelijk de huidige westerse wetenschap als geheel, geen notie heeft van spiritualiteit en geestelijk leven. Daarmee bevestigt de schrijver ook het vermoeden dat noch theologie, noch een andere wetenschap het bewijs van God (of een hogere macht) en het leven na de dood kán bewijzen, maar hij laat wel een deur op een kier staan: de huidige materialistische wetenschap kan worden vervangen door een wetenschap gebaseerd op spirituele – in plaats van natuurkundige - wetten, die in de toekomst ontdekt gaan worden.

In de tweede plaats stelt de cardioloog wetenschappelijk vast dat bewustzijn onafhankelijk is van het functioneren van menselijke hersenen en van het menselijk lichaam, en tegelijkertijd poneert Van Lommel dus – maar dat staat hier niét – dat het bewustzijn een onafhankelijk gegeven is van het menselijk leven op aarde. De vraag aan Van Lommel luidt dus of hij mogelijk een verband (aantoonbaar) ziet tussen dat verschijnsel (algemeen) bewustzijn (dat uit bovenstaand citaat mogelijk universeel is) en menselijk bewustzijn.

In de derde plaats maakt Van Lommel een vreemde denkstap door vervolgens te stellen dat het ‘uiterst waarschijnlijk’ is dat de dood slechts een overgang is naar een andere vorm van bewustzijn. Waar haalt Van Lommel dat vandaan? Deze vraag is speculatief omdat hij een relatie veronderstelt dat er een verband bestaat tussen beide vormen van bewustzijn en dat er dus een overgang mogelijk is van het één in het andere.
Maar gezien het verschijnsel bewustzijn op zichzelf al een volkomen onbekend fenomeen is, moet dit verschijnsel eerst nader worden onderzocht – verder dan de stand van het wetenschappelijk onderzoek van dit moment – om vervolgstappen in het denken te kunnen zetten.
Om concreet te worden, kan het best zo zijn dat die vormen van bewustzijn volkomen afgescheiden werelden zijn, waartussen onderling geen toegang is. Alsof er een muur tussen die werelden onderling aanwezig is, zoals spirituele beschrijvingen van helderzienden die vaststellen dat een hogere energetische geest wel in lagere astrale gebieden kan neerdalen maar lage geesten geen toegang hebben tot hogere. Kan dit beeld dan niet als bewijs dienen dat er toch een verband of overgang bestaat tussen beide vormen van bewustzijn? Neen, want wetenschappers hebben deze helderziende beelden nooit kunnen aantonen. En die ‘geloofwaardige verhalen’ dan over contacten met het bewustzijn van overleden personen, de zogenaamde peri- en postmortale ervaringen?
Heel simpel: geloofwaardige verhalen vormen geen hard bewijs. Eerst zal de wetenschap een revolutie moeten meemaken voordat zoiets bewijsbaar of aantoonbaar wordt en van dat stadium zijn we nog lichtjaren verwijderd. Want hier komt het scheidsvlak tussen materie en geest om de hoek kijken en dat zijn letterlijk twee uitsluitende grootheden.

Tot slot de opmerking: ‘Er is uiteraard zeker géén bewijs dat er géén leven na de dood is.’
Dat klopt, maar het ligt op de weg van godsdienstwetenschap om eens nader te gaan onderzoeken wat wereldgodsdiensten verstaan onder ‘eeuwig leven’, want alle wereldgodsdiensten gaan uit van eeuwig leven, zoals ook terecht door Kluun vastgesteld.
Hier zit dus de opening tot de oplossing, want nu mijn persoonlijke noot. Ik weet zeker dat God bestaat, maar dat god (met een kleine ‘g’) van de kerken een menselijk product is en dat het leven na deze aarde gewoon in de andere dimensie doorgaat omdat het leven niet begint met de geboorte en niet eindigt met de dood op aarde. Leven (en Liefde) is eeuwig.
Er komt dus een nieuwe godsdienst die de oude vormen zal vervangen. Dus geen nieuwe wijn in oude zakken. We gaan een nieuwe wereldwijde spirituele geloofsgemeenschap en tempels (ieder mens is een tempel van de ziel) opbouwen zonder de fouten van de huidige religieuze gemeenschap (kerken, moskeeën, synagogen, boeddhistische en taoïstische tempels) waar ook ter wereld over te nemen. God is springlevend want deze grootheid kan niet dood zijn zoals Nietzsche in zijn onkunde heeft beweerd en geschreven. Nietzsche was een materialist en ieder materialisme een kortstondige levensfase. Vandaar. Het echte leven is eeuwig, hier op aarde en elders. Kluun heeft dus een nuttig boekje beschreven om verder te komen met de God in je eigen ziel.

Schrijver: Johannes2009, 7 december 2009


Geplaatst in de categorie: religie

1.7 met 7 stemmen 292Er zijn 3 reacties op deze inzending:

Naam:
Johannes2009
Datum:
8 december 2009
Een technisch bericht van mijn kant. Ik heb gezien dat er een andere Johannes hier op Nederlands.nl aan het schrijven is en aangezien er geen naamsverwarring moet gaan ontstaan, verander ik mijn naam in Johannes2009. Dit omdat ik mij met deze naam wil vereenzelvigen met de nieuwtestamentische, die de nieuwe wereld heeft aangekondigd. Omdat ik iedereen wil prikkelen tot een geestelijk debat, voer ik deze naam als ware ik de eigentijdse Johannes de Doper.
Naam:
Johannes
Datum:
7 december 2009
Beste Emilie,
Dank voor je leuke en boeiende reactie. Maar ik moet iets rechtzetten. Ik heb geen theorie bedacht, maar ik ben misschien wel de eerste die hardop zegt dat het begrip 'geloof' op twee manieren opgevat kan worden. Namelijk het 'geloof' tegenover het 'weten'. En voor mij 'moet' dat onderscheid gemaakt worden. De gemiddelde gelovige gelooft - hoopt - inderdaad, terwijl degenen die ervaring hebben met (zen)meditatie zeker weet, innerlijk weet omdat hij tot innerlijk weten is gekomen. Hij ervaart de energetische kracht die men gewoonlijk God of Geest noemt maar die ook als Liefde en Wijsheid omschreven kunnen worden of Goedheid genoemd kan worden. Daarmee neem ik ook afstand van het streven naar het 'bewijs' dat God bestaat want dat is een materialistische behoefte. Deze Goddelijke Kracht - groter dan enige menselijke kracht en daarom in mijn beleving met een hoofdletter - zal nooit bewezen kunnen worden tenzij de wetenschappelijke wereld andere dimensies - nieuwe paradigma's - binnentreedt. Maar daar 'geloof' ik niet in, want voor de materialistische wetenschap geldt het uitgangspunt van de wetenschappelijke verificatie. Aangetoond moet worden dat de wereld van het onzienlijke bestaat, maar daarvoor is een wetenschappelijke revolutie nodig. Maar onzienlijke werelden zullen nooit toonbaar, laat staan bewijsbaar zijn voor technische instrumenten. En Kirlianfotografie is nog steeds list en bedrog van kwakzwalvers. Een onoverbrugbare kloof dus. Maar wat niet is kan altijd nog komen. Kortom, in mijn visie zal de waarde van spirituele overgave nooit tot nul worden gereduceerd. Ik ben juist daardoor tot het weten gekomen, maar dat weten leg ik niemand op. Wel probeer ik dit weten in een hedendaagse discussie en beredeneren om te zetten. Mijn ervaringen doorgeven, want dat is mijn goed recht.
P.S. In de laatste zin moet 'beschreven' vervangen worden door 'geschreven'.
Naam:
Emilie Kassenaar
Datum:
7 december 2009
Email:
emiliekassenaargmail.com
Wat heerlijk voor je dat je zelf een theorie hebt bedacht waar je volledig in gelooft! Dat is namelijk de crux. Je mag namelijk geloven dat God bestaat (ja, met een hoofdletter G). Als het te bewijzen was, zou de waarde van de spirituele overgave tot nul worden gereduceerd. Maar ach, het maakt niet uit wat iemand wil geloven, als de resultaten van dat geloof maar goed zijn. Ik wens het jou ook toe!

Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je e-mailadres voor anderen in beeld verschijnt)