Inloggen

Alle inzendingen over collectief

145 resultaten.

Sorteren op:

Mijn grootste wens

hartenkreet
3.7 met 7 stemmen 388
Gelukkig, we krijgen een ander kabinet. Mijn grootste wens is dat we een regering krijgen die bestaat uit daadkrachtige en vakkundige bestuurders. Geen politici die goed met woorden kunnen goochelen, maar mensen die besluiten durven nemen en die daar eventueel op terug durven te komen als later...
Hans de Heij22 februari 2010Lees meer…
autobiografie
4.3 met 3 stemmen 176
...bij Anneke, een van de nieuwe leden van het collectief. Het was een babbelzieke vrouw, die over allerlei situaties spookverhalen had, die door de andere leden werden begrepen. Bjarne snapte er geen jota van. Het leek alsof deze leden een andere geheime taal spraken, waar hij nauwelijks...

Suprapersonalisatie

verhaal
1.6 met 13 stemmen 1.401
...aannemelijk.” Ik citeer deze uitspraak omdat het belangrijk is in te zien dat een veronderstelde "overstijging" van het individueel zelfbewuste naar het collectief zelfbewuste (dus van personalisatie naar suprapersonalisatie) meer is dan een speculatieve aanname van mensen met een rijke...
autobiografie
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 187
...toe te treden als lid van het Troebel Water Collectief, omdat er een ruimte om te schilderen werd gevonden Els, Cor, Roel, Hans, Kevin, Alain, en Bart waren de andere leden en daar kwamen later nog nieuwe leden bij. Bjarne schrok van de verhalen van de andere leden, ze hadden allemaal een...

Handbalcollectief

bewering
5.0 met 1 stemmen 1.161
De kracht van het Nederlandse handbalteam ligt overduidelijk in het collectief. Bijna ieder wedstrijd laat een andere speelster het beste van haar spel zien en trekt de overige speelsters mee naar een ongekend hoog niveau dat wel eens kan leiden naar een finaleplaats in Japan.
Victor S.8 december 2019Lees meer…

OVER DE CONTINUÏTEIT VAN HET LEVEN (4)

beschouwing
4.0 met 4 stemmen 384
...een, individuen overstijgend, wereldomvattend collectief bewustzijn. Is dit een humanistische toekomstverwachting? Ja, dat is het! Kunnen christenen hiermee dus niet uit de voeten? Ik zou niet weten waarom niet. Humanisten en (het merendeel van de) christenen aanvaarden beiden het fenomeen...
autobiografie
4.0 met 1 stemmen 166
In het voorjaar van 1998 waren de vergaderingen van het T.W.C inmiddels berucht. Er kwamen mensen opdagen die nooit in het atelier waren gezien, zij voerden het hoogste woord. In een psychiatrische ambtenarentaal werden de simpelste feiten ingewikkeld gemaakt. Mensen werden met apen vergeleken en...

OP WEG NAAR EEN OVERSTIJGEND BEWUSTZIJN?

verhaal
4.0 met 4 stemmen 705
...tot het menselijk lichaam. Aangestuurd door een collectief brein zullen wij ons in toenemende mate bewust worden van onze eenheid in verscheidenheid, onze onderlinge afhankelijkheid en de voor ons voortbestaan absolute noodzaak tot constructieve samenwerking op alle niveaus van de...

Wenen.

verhaal
2.0 met 4 stemmen 242
...verhef ik hen tot helden, tot wezens die het lijden vrijwillig hebben gekozen voor een goede zaak. Men neemt een collectief besluit en men komt ook collectief thuis na de missie.’ Ik heb ademloos geluisterd naar zijn verhaal. Ik voelde dat het uit de grond van zijn hart kwam en dan zeg...

OVER EVOLUTIE VAN HET ZELFBEWUSTZIJN (2)

beschouwing
3.1 met 10 stemmen 233
...individu als geheel. Aangestuurd door een collectief brein zullen individuele mensen zich dan in toenemende mate bewust worden van hun eenheid in verscheidenheid, hun onderlinge afhankelijkheid en de voor hun voortbestaan absolute noodzaak tot constructieve samenwerking op alle niveaus van...
autobiografie
4.0 met 3 stemmen 196
...stimulans uit te gaan van deze nieuwe gek in het collectief, maar als snel werden de onderlinge relaties tussen de leden veel ingewikkelder door het psychologische werk van deze fantast. Bjarne was blij met nieuw leven in de brouwerij. De twee raakten min of meer bevriend. Een fatalistische...

bewering
4.3 met 6 stemmen 362
...in naam, in woord en daad, in sentiment en solidariteit om zich in hun (nieuwe) land voor het welzijn en de progressie van het collectief, waar ze zelf deel van uitmaken, in te zetten? Hoe kan innerlijke verdeeldheid tot bloei en ontplooiing leiden?

Afgewogen, bedrogen

verhaal
4.2 met 4 stemmen 764
...gewerkt te hebben en niemand lastig gevallen hebbende de WW ingekankerd; de tbs-er is niet veranderd, maar ik wel. Ik kost u slechts 34 euro per dag, geen misdaad begaan, maar collectief valt u over mij heen. En dan dendert de politiek in commissariaten over het publiek, 30 procent meer en een...
Fred24 maart 2006Lees meer…

bewering
3.2 met 5 stemmen 196
...of niet, deze gekke en gekmakende gewoonte wordt collectief weer doorgevoerd. Menselijk vuur(hart)werk zou zijn, wanneer we het geld doneren aan armen, zwervers, daklozen, eenzame bejaarden, minima die nauwelijks rondkomen, onvrijwillig verslaafden en uitgebuite vrouwen in de prostitutie en...

Bij het EK Handbal Vrouwen hoort Oranje niet tot de favorieten

bewering
4.7 met 3 stemmen 103
...door zwangerschappen) ontbreken. Maar als collectief kan er toch wat bereikt worden. Als goed voorbeeld moge Laura van der Heijden gelden die met haar vechtlust voortreffelijk acteert en in de met één doelpunt verschil gewonnen openingswedstrijd tegen Roemenië 100 % scoorde. [voor...
Victor S.6 november 2022Lees meer…
autobiografie
4.9 met 9 stemmen 404
...Amsterdam lid van het Diep Water Collectief, een collectief voor kunstenaars met een psychiatrische handicap. Er werd een dichterscursus gegeven in de Staatsliedenbuurt in Amsterdam onder leiding van Wim Brands. Er was een grote cirkel van tafels gemaakt en iedereen moest zich voorstellen en...

OVER EVOLUTIE VAN HET ZELFBEWUSTZIJN (1)

beschouwing
3.3 met 11 stemmen 213
...antwoord op deze vraag wel bevestigend zijn. Een collectief zelfbewustzijn overstijgt het individuele zelfbewustzijn. We praten dus als het ware over een dimensie extra en die is voor ons weliswaar niet concreet voorstelbaar aangezien ze ons transcendeert, maar wel enigszins beredeneerbaar. In een...

Een bovenbewustzijn (1)

verhaal
1.3 met 16 stemmen 746
Reïncarnatie, de persoonlijke terugkeer van een overledene door hergeboorte, is dat denkbaar? Er zijn veel steekhoudende bezwaren tegen aan te voeren en er zijn veel vraagtekens bij te plaatsen. Maar wat dan te denken van rapportages over "herinneringen aan een vorig bestaan", waarvan allerlei...
N. Wamelink24 december 2004Lees meer…

Een bovenbewustzijn (2)

verhaal
0.7 met 18 stemmen 1.168
... mogelijk te verklaren zijn vanuit een collectief bovenbewustzijn, zijnde het product van alle individuele bewustzijns. Als iemand overlijdt, zou diens bijdrage aan dat bewustzijn daarin wellicht nog een beperkte tijd traceerbaar blijven. Het is, zo niet bewezen, dan toch dénkbaar dat...
N. Wamelink25 december 2004Lees meer…

Overwegings-bezinnings-kerst-toespraakje 2021 voor mijn schoonfamilie

beschouwing
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 692
...mogen wij van tijd tot tijd falen maar als collectief zijn we minder onfeilbaar dan de Koning alleen! Dat ook de hijgende mens aan de jacht mag ontkomen. Voor ieder van jullie als mijn schoonfamilie Heb ik als aandenken aan dit korte preekje een hert, een hertje meegenomen Voor het...

Privé douchen---!!

verhaal
1.0 met 11 stemmen 1.548
...niet alleen te staan. Eendracht maakt macht. Collectief klagen, zet in principe meer zoden aan de dijk. Hoe meer zoden, hoe sterker. Hoe sterker, hoe machtiger en hoe machtiger, hoe zwakker. Hoe machtiger, hoe zwakker? Inderdaad; hoe machtiger, hoe zwakker! Dit geldt uiteraard voor lang niet...
autobiografie
4.0 met 1 stemmen 152
...die ook van plan waren om lid te worden van het collectief. Bjarne leek goed op te kunnen schieten met zijn collega's, maar de eerste haarscheurtjes in zijn vertrouwen begonnen langzaam te barsten. Dit waren niet de mensen waarbij hij zich werkelijk thuis voelde. Hij moest zich stoer gedragen om...
autobiografie
4.5 met 2 stemmen 109
...intellectuele denkers. De tentoonstelling duurde drie dagen. Het was de eerste van een serie succesvolle tentoonstellingen van de leden van het Troebel Water Collectief. Bjarne was blij met de voorspoed die hem ten deel was gevallen. Van het geld kon hij nieuwe doeken kopen en verder gaan...
Bjarne Gosse2 september 2023Lees meer…

Het sprookje van de zeven kunstenaars

hartenkreet
2.6 met 14 stemmen 328
...blijft hij staan totdat ook dat rumoer in de geluiden van de nacht is verstorven. Het collectief is niet meer.

Madiba

dagcolumn
4.2 met 6 stemmen 1.208
...noem, waarbij we worden meegesleept in een soort collectief verdriet dat niet van binnenuit opwelt maar van buitenaf wordt opgedrongen en een weerklank vindt bij al onze persoonlijke onverwerkte of ongeuite emoties. Hoor ik er nou niet bij als ik wegzap bij weer een directe reportage of een...
trawant15 december 2013Lees meer…

De continuïteit van het leven (3)

verhaal
0.3 met 10 stemmen 864
... voor een nieuwe evolutionaire doorbraak: de vorming van een, de individuele mensen overstijgend, collectief bewustzijn als planetair zelfbewustzijn.

Lieve Greta

column
4.0 met 2 stemmen 328
...dan welzijn. De natuur is waar alles om zou moeten draaien. We moeten als moderne mens die link weer zien te maken anders gaan er nog veel meer rampen gebeuren, vroeg of laat. Een collectief schuldgevoel heeft geen zin. We moeten naar creatieve oplossingen zoeken en allemaal kijken wat we...

De Geur van Haat

dagcolumn
2.5 met 4 stemmen 175
...een internationale volksbeweging met een sterker collectief negatief sentiment, met een intenser collectieve haat, met een furieuzere woede, met een meer bloeddorstige, tot mentale steniging bereid zijnde intentie en intensiteit, dan die ik nu waarneem jegens de nieuwe – wiens naam niet genoemd...
Ton Hettema18 februari 2017Lees meer…

GRENZEN

dagcolumn
2.2 met 5 stemmen 191
...karakter van mij als individu en ons als collectief van Nederlanders, van ons opgedrongen technocratische of bureaucratische of autocratische overheersstructuren die (subtiele –niet zo subtiele) inbreuk doen op een zeer fundamenteel en onaantastbaar gegeven: het garanderen van de...

Cause célèbre (Cc)

beschouwing
2.1 met 8 stemmen 312
...touwtjes worden zij ge- en bestuurd. Eénstraf collectief voor en vooral mét Ren: Pravda, zou hij dé waarheid eindelijk onder ogen willen zien?, Dorsje Haslinge en 'last but not least' Han L. Smörel. Het was een geruchtmakende zaak; een kwestie van lafheid, leugens en lering in de hoofdstad...
Meer laden...