Inloggen
voeg je verhaal toe

Verhalen

Een bovenbewustzijn (2)

Natuurlijk is het schimmige gebied van het paranormale een uitgezocht werkterrein voor bedriegers en charlatans. Maar dat is nog geen excuus om alles wat niet of nog niet verklaarbaar is, meteen maar als bedrog te bestempelen. Met zinsbegoocheling ligt het even anders. Het kan natuurlijk wel vóórkomen dat een “medium” zich volkomen te goeder trouw vergist m.b.t. de hérkomst van de opgevangen signalen.
Om nog even samen te vatten wat hierover eerder gezegd werd: als we ervan uitgaan dat een mens na de dood niet individuéél kan voortbestaan, zouden veronderstelde “berichten uit de geestenwereld” mogelijk te verklaren zijn vanuit een collectief bovenbewustzijn, zijnde het product van alle individuele bewustzijns. Als iemand overlijdt, zou diens bijdrage aan dat bewustzijn daarin wellicht nog een beperkte tijd traceerbaar blijven. Het is, zo niet bewezen, dan toch dénkbaar dat bepaalde mensen de gave bezitten om met dat collectieve bovenbewustzijn contact te maken. Hersenactiviteiten berusten immers op elektrochemische processen; er gaan meetbare elektrische stroompjes door de hersencircuits, neuronen geven impulsen af en het totaaleffect van hersenactiviteit is waarneembaar als een elektrisch veld buiten de schedel. Het lijkt dus geen al te wilde speculatie om te veronderstellen dat het brein als een soort minizendertje kán functioneren.

De mens beschikt ruwweg geschat over omstreeks honderd miljard hersencellen. Dat aantal mogen we nog eens met zo’n tien miljoen vermenigvuldigen om het aantal onderlinge verbindingen tussen die cellen te becijferen. Vermenigvuldigen we de uitkomst daarvan nog eens met zo’n zes à zeven miljard (het aantal menselijke breinen op aarde), dan roept dat allemaal bij elkaar een beeld op alsof de aarde omhuld is door een (wat Teilhard de Chardin noemt) noösfeer, een geestelijke sfeer, een soort “dampkring” van hersenactiviteiten waarin het (bij wijze van spreken) trilt en golft en zoemt en klikt en waarin elke seconde miljarden maal miljarden gedachten, ideeën, impulsen rondflitsen. Het is het brein van de aarde. Wij maken daar deel van uit, wij dragen eraan bij, wij beïnvloeden het, wij wórden erdoor beïnvloed.
Als je er zo tegenaan kijkt, dan hoeft het m.i. geen verbazing te wekken als sommige mensen met een extreem hoge mate van ontvangstgevoeligheid voor wat zich in dat wereldbrein afspeelt, “boodschappen” opvangen, gedachten, ideeën, kennisfragmenten, die door hun eigen hersenen worden geselecteerd, verwerkt, geordend en gekanaliseerd tot min of meer samenhangende gehelen. Dat doen ieders hersenen immers al voortdurend met de mateloze en chaotische stortvloed aan signalen waaraan de "gewone" buitenwereld ieder van ons elke seconde blootstelt. Ons brein selecteert de voor ons relevante gegevens en ordent ze zo dat we ermee om kunnen gaan. Als dat niet zou gebeuren, zouden we in de kortste keren krankzinnig worden.
Denkbaar is dus, dat het brein van een “medium” op soortgelijke wijze de bewustzijnsinhouden (berichten, beelden, emoties enz.) verwerkt die het opvangt uit het collectieve bovenbewustzijn. Dat “medium” stelt evenwel (terecht!) vast dat die bewustzijnsinhouden niet veroorzaakt zijn door zijn of haar éigen zintuiglijke waarnemingen of éigen innerlijke overwegingen en veronderstelt dan (ónterecht!) dat er dús een andere entiteit, een geest, in het spel moet zijn.

Als het bestaan van een bovenbewustzijn wordt verondersteld, is het zinnig te vragen wat daarvan dan wel de materiële basis mag zijn. Immers, voor wie meent dat “het niet ondenkbaar is dat sommige mensen er als het ware een antenne voor hebben om uit het bovenbewustzijn informatie op te vangen”, zou het ook denkbaar moeten zijn hoe en waar die informatie is opgeslagen.

Wel, als bij een levend mens het individuele brein de materiële basis vormt van het individuele bewustzijn, dan is het logisch te veronderstellen dat naar analogie daarvan het collectivum van breinen van de nu levende mensheid de materiële basis vormt van het bovenbewustzijn. Het alternatief zou zijn om te gokken op het bestaan van een immaterieel, ondefinieerbaar, onherleidbaar en niet te lokaliseren reservoir van menselijke kennis en ervaring, een soort fantoomgeheugen dat niettemin voor sommige mensen toegankelijk zou zijn. Zonder plausibele gronden voor zo’n aanname zie ik daar niets in.

Maar dat betekent dan natuurlijk ook dat réchtstreeks contact met de bewustzijnsinhoud van een overledene onmogelijk is. Dat individuele bewustzijn is er niet meer, aangezien de materiële basis (het individuele brein) er niet meer is. Er is dan ook bij mijn weten geen paragnost ooit in geslaagd iets van geesten aan de weet te komen dat iets wezenlijk nieuws toevoegde aan wat de mensheid in het héden aan kennis bezit. Als paragnosten alsnog rechtstreeks zouden kunnen putten uit breinen van mensen die lang geleden geleefd hebben, zouden ze belangrijke historische vragen kunnen oplossen, zoals bijvoorbeeld die met betrekking tot de prehistorische monumenten of van onverklaarde geschiedkundige feiten waarvan we dolgraag de toedracht zouden kennen. Niets van dat alles. Ook voor een paragnost is m.i. geen andere kennis beschikbaar dan die welke (bewust, onderbewust of bovenbewust) in de hersenen van nu levende mensen is opgeslagen.

Maar áls, zoals ik veronderstel, de materiële basis van het bovenbewustzijn bestaat uit de breinen van lévende mensen, hoe kan de paragnost dááruit dan informatie opvangen? Ik heb niet de pretentie op die vraag een wetenschappelijk gefundeerd antwoord te kunnen geven. Ik beperk me tot een soort analogie. Heel veel mensen hebben tegenwoordig de beschikking over een computer. Al die mensen samen hebben een onvoorstelbare massa aan gegevens in de geheugens ervan opgeslagen. In principe hebben we alleen zélf rechtstreeks toegang tot het geheugen van onze eigen computer. Maar als mijn p.c. via internet behoort tot de "computerheid" (de computergemeenschap dus), is het in principe mogelijk dat het “hackers” lukt om uit het geheugen van mijn computer informatie af te tappen. In de richting van deze analogie (ons individuele bewustzijn als deel van het collectieve bovenbewustzijn en de paragnost als ontvangstgevoelige "hacker") moet misschien de oplossing gezocht worden voor het vraagstuk van “langs paranormale weg verkregen informatie”.

Schrijver: N. Wamelink, 25 dec. 2004


Geplaatst in de categorie: filosofie

0,7 met 18 stemmen 1.167Er zijn 3 reacties op deze inzending:

Naam:
Ridzerd
Datum:
3 jan. 2005
Email:
rmvdhome.nl
Ik zie niet in, waarom dit niet onder Filosofie geplaatst kan worden. Schrijver denkt toch na en zoekt wijsheid of waarheid en dat is toch filosofie? En uiteindelijk heeft het ook zeer weinig belang of het nu staat onder de rubriek psychologie, parapsychologie of filosofie of iets anders.
Naam:
Woinos
Datum:
2 jan. 2005
Email:
f_keizer_editoryahoo.com
Iemand mag mij uitleggen waarom dit onder filosofie is geplaatst.
Naam:
iliya dimovski
Datum:
27 dec. 2004
Email:
iliya_dimovskihotmail.com
Deed me denken aan een passage uit een film van Akira Kurosawa: Rashamon. Huur die eens...

Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je emailadres voor anderen in beeld verschijnt)