Inloggen

Alle inzendingen over conflict

196 resultaten.
Sorteren op:

HEKEL EN HET CONFLICT

verhaal
4,0 met 2 stemmen 332
...ik dat getrek aan mijn hoofd van familie die dat conflict proberen op te lossen.....het maakt me woedend omdat ik pertinent niet in een oplossing geloof....Vandaar dat mijn ogen zo woest staan!", barst ze uit. Na wat diepe ingetogen snikgeluiden, snottert ze verder: "Ze hebben niet in de...

5. HEKEL EN HET CONFLICT

verhaal
2,5 met 4 stemmen 401
...ik dat getrek aan mijn hoofd van familie die dat conflict proberen op te lossen.....het maakt me woedend omdat ik pertinent niet in een oplossing geloof....Vandaar dat mijn ogen zo woest staan!" barst ze uit. Na wat diepe ingetogen snikgeluiden, snottert ze verder: "Ze hebben niet in de gaten...

HEKEL EN HET CONFLICT

verhaal
2,3 met 3 stemmen 156
...ik dat getrek aan mijn hoofd van familie die dat conflict proberen op te lossen.....het maakt me woedend omdat ik pertinent niet in een oplossing geloof....Vandaar dat mijn ogen zo woest staan!" barst ze uit. Na wat diepe ingetogen snikgeluiden, snottert ze verder: "Ze hebben niet in de gaten...

Het is Qieneke maar.

column
2,4 met 8 stemmen 134
Tjonge jonge, ik sta toch op met een pestbui na een goede nachtrust. Goede Morgen! Het is al weer een tijdje geleden dat haar scherpe woorden me raakten. Ze galmen bij tijd en wijle nog steeds door mijn hoofd en in mijn hart: “Ach, ik denk: het is Qieneke maar”. Oordeelt met een...

Mol

dagcolumn
3,0 met 3 stemmen 146
...aankondigde. ´En dan nu de vraag waarop iedereen gewacht heeft: Wie is de Mol?´ Tromgeroffel en gespannen gezichten. Eén van deze ´kandidaten´ had dit conflict als speelbal gezien. Ineens stond Erdogan op en zei: ´Ik ben de Mol. Bedankt dat u zo fanatiek meespeelde met mijn spel. Het...

bewering
2,3 met 15 stemmen 255
Er zijn mensen die bij conflicten allerlei vertrouwelijke zaken uit rancune doorkletsen aan anderen. Wie zó weinig respect aan de dag legt voor de privacy van anderen verdient het niet om ooit nog in vertrouwen te worden genomen.

Wapenstilstand

dagcolumn
2,7 met 3 stemmen 180
...men het dan eens zou zijn. Ben Bot was eerder deze week ook aan het woord. Hij was het met 'mevrouw Merkel' eens. Zij zei dat er bij een Oost-West-conflict altijd openingen moeten blijven om te praten over een nieuw bestand. Als u deze column leest, zullen de eerste schoten dus alweer...

Zowel als muze als model

beschouwing
3,0 met 2 stemmen 69
...pas vrede als beide kampen genoeg hebben van het conflict. Net zoals vaak ruzies tussen man en vrouw, aldus Amos Oz. Problemen worden niet opgelost, ze verdwijnen door vermoeidheid en uitputting. >>>>>>> En ik maar denken, bij het zien van het omslag dat Wiske, een stoere en vrolijke meid,...

Waar gaat het om?

beschouwing
2,2 met 4 stemmen 416
...vetes. Nu zullen dergelijke relatief kleine conflicten altijd en overal aanwezig zijn en/of bij de minste aanleiding opnieuw uitbreken, dit behoeft de ambitie tot grotere machtsblokken, hetzij militaire hetzij economische, niet in de weg te staan. Mits ze niet de aanleiding worden tot...

Debussy vs Grieg, een wonderlijk incident (1)

beschouwing
3,5 met 4 stemmen 265
...wordt tijd dat ik u vertel waar het conflict eigenlijk over ging! Alfred Dreyfuss (1859-1935) was een Franse officier. Hij was Jood, in 1894 gearresteerd omdat hij verdacht werd van landverraderspraktijken als spion voor Duitsland. Het feit dat Dreyfuss Jood was in het...

Doordrammers

bewering
5,0 met 1 stemmen 53
...nogal wat ouders hun zin willen doordrammen bij conflicten in allerlei vormen van onderwijs. Zij lijken zich moeilijk neer te kunnen leggen bij beslissingen van hogerhand. En kiezen - al of niet begeleid door advocaten - voor een vechttraject dat frustrerend is voor de degenen die in de school...

Het loslaten van het leven

hartenkreet
1,8 met 6 stemmen 406
...om over te gaan. Toch hoeft het niet altijd een conflict te zijn dat mensen tegenhoudt. Het komt ook voor dat ze op iemand wachten. Dat brengt me op een gebeurtenis die ik vorige week hoorde. Mijn tante overleed vorig jaar. Tijdens haar sterven was haar zoon, die in Spanje woont, onderweg. De...

Als in een ijle atmosfeer......

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 110
...beneemt nu zich ook de dierbaarsten, de allerliefsten door onbegrijpelijke en onverzoenlijke conflicten van mij verwijderd hebben.....

Karakter

verhaal
2,9 met 12 stemmen 1.594
'Wat kom je hier doen? Betalen? Afdoen? Hoofdsom, rente en kosten?... "Zij" heeft je niet gestuurd, dat hoef je me niet te zeggen, dat begrijp ik uit mezelf donders goed, dat is niks voor "haar".' 'Zij', 'haar'. Ook deze sprak aldus van zijn moeder. En het legde eensklaps een band, hij...

Schaapachtig

hartenkreet
4,0 met 4 stemmen 811
In de wijk waar ik woon ligt een groot, braakliggend, veld. Er stond ooit een internationale school maar die is gesloopt. De grond is eigendom van een Amerikaan die hoog en droog in Amerika zit en weigert zijn lapje grond aan de gemeente te verkopen zodat zij het niet vol kunnen bouwen. Een man...

Ik heb vliegangst - deel 1

verhaal
4,5 met 2 stemmen 276
Ik heb vliegangst, dat geef ik toe. Maar dat is niet het grootste probleem als ik vlieg. Het grootste probleem zijn mijn medemensen die zich voor, achter en naast mij bevinden tijdens de vlucht. En sommige van die medemensen lijken zich zelfs tegelijkertijd voor, achter en naast mij te bevinden, zo...

Voskuil: zilver schoon (4)

verhaal
4,0 met 1 stemmen 44
Leeuwerik had het kaartje met de naam aan de lade bevestigd. Plotseling ging de deur open en met een klap weer dicht. Hij draaide zich om, maar zag niemand. Hij liep naar de deur terwijl de lade langzaam open schoof met het ontbloot lichaam erop. Op de grond bij de deur zag hij een voetafdruk van...

Voskuil: Chantal en Johannes (6)

verhaal
3,0 met 1 stemmen 104
Chantal stond op het voetpad om de motor te starten. Ze had een afspraak met agent Joost Hoorndijk. Plotseling voelde ze een hand op haar schouder. Ze maakte een sprong in de lucht van schrik en haar gegil echode door de straat. Ze draaide haar hoofd om! En keek in rode ogen van Lucas die nat van...

Smakelijk!

column
4,1 met 8 stemmen 1.098
Trrring Lugies.. Spreek ik met de directeur van de Vondelflat in Groningen? Interim, ja dat klopt. Met Trawant van Nederlandspuntenel meneer Lugies. Wat is er aan de hand? Ach meneer Trawant die bewoners, hoe ouder hoe gekker zullen we maar zeggen. Ze lusten uw eten niet? Nee en wat veel...

Helend.

hartenkreet
3,7 met 3 stemmen 137
...om dit besef door te laten dringen, zal men vechten tot de dood erop volgt. De ledigheid van deze tussenkomst kan het conflict niet onderdrukken. Toch blijft de kalmte zich voeden met bloedende handen – tranende wonden.
Lianne26 feb. 2012Lees meer…

Een leuke meid.

verhaal
5,0 met 4 stemmen 104
Ik moet altijd opletten dat ik mijn vijanden niet vriendelijk groet. Dus mijn gezicht lichtte vrolijk op bij het zien van de man die mij zijn huis uit had gezet, omdat ik naar zijn mening áltijd over G‘d praatte. We ontmoetten elkaar in de supermarkt en hij stootte me vriendschappelijk aan:...

Eén wereldreligie?

hartenkreet
2,2 met 4 stemmen 131
...de strijd tussen Israël en Palestina. Allemaal conflicten die gebaseerd zijn op het feit dat een bepaald volk niet het juiste geloof zou hebben. De onrust, verdeeldheid, chaos en discriminatie die meerdere religies met zich meebrengen, is vandaag de dag nog steeds aanwezig. Het blijven hanteren...

Bellettrie

beschouwing
4,5 met 2 stemmen 107
...het feit dat Mahfoez voortdurend met zichzelf in conflict ligt daar hij de situatie heeft geschapen waardoor dit overspel ongemerkt kan plaatsvinden, staan symbool voor een mank lopend systeem in welk land in principe dan ook. Het thema vriendschap speelt in deze roman zowel een bron van...

loslaten

verhaal
2,5 met 8 stemmen 1.218
...elkaar in het midden van de groep. Ze wilde het conflict dat ze met mij ervoer, uitvechten. De opdracht was om op onze handen zittend elkaar aan te blijven kijken, wat er ook gebeurde. Ik voelde de angst van het onbekende, van 'help wat gaat er gebeuren'. Terwijl ik haar aan bleef...

Onvermijdelijk oproer op de werkvloer?

hartenkreet
3,0 met 1 stemmen 1.395
...en vredelievendheid, zo geloochend door de veelvuldige ruzies en conflicten?

Flarden uit het leven van anderen

dagcolumn
3,8 met 4 stemmen 227
...invullen, waaruit zou blijken hoe we op conflicten reageren. Toen de score bekend was, keken we ook even naar elkaars score. Zij was meer van het compromis en ik meer van het oplossen van problemen. Interessant. Nadat het programma was beëindigd, hadden we nog een ultrakort gesprek....

Vrede op aarde, vre-e-de op aarde...

beschouwing
4,5 met 4 stemmen 537
...inmiddels meer dan 20 jaar oud. Van het oudste conflict in het Midden-Oosten durf ik inmiddels te zeggen dat een oplossing nooit voorhanden zal zijn; Israël en Palestina, ofwel zowel joden als moslims, zullen als vuur en water, ongeacht wie wat is, zich te allen tijde zich in dat deel van de...

Geen verzoening met Kerstmis

hartenkreet
3,0 met 1 stemmen 52
...onherroepelijke en onoverkomelijke ruzies en conflicten hadden we ons van elkaar verwijderd, maar gedurende drieëndertig jaar had ze aan mijn zijde voortgestapt, als een trouwe, goedmoedige dombo. Vaak had haar lusteloze stem tot me gesproken, met een lusteloosheid en neerslachtigheid...

De oorzaken van etnisch-religieus conflict in Indonesië

column
3,3 met 3 stemmen 335
Ik heb er wat jaren vertoefd ten tijde dat Soeharto aan de macht was. Hoe mensen ook praten over hem of wendt of keert, er waren praktisch geen opstanden zelfs nihil. Want hij had elke straat dorp of stad onder supervisie. Daarnaast zorgde hij er óók voor dat al zijn 250 miljoen mensen te eten...

Reistijd met Farah

verhaal
2,5 met 28 stemmen 1.277
...en was afgestudeerd op de Romeins-Parthische conflicten uit de eerste eeuw voor Christus. Toen zij ontdekte dat ik van de Parthen gehoord had en zelfs vroeg naar de bijzonderheden van de terechtstelling van Crassus zei ze “Yes” en maakte daarbij met haar gebalde rechterhand een voorwaartse...
Meer laden...