Inloggen

Alle inzendingen over evolutie

157 resultaten.

Sorteren op:

bewering
3.3 met 6 stemmen 202
...ontelbare fossiele overgangsvormen. Het feit dat deze beide ontbreken laat glashelder zien dat evolutie in de realiteit absoluut niet zichtbaar is.

Het grote ontwaken

verhaal
2.5 met 14 stemmen 1.222
...vormen ervan, zélf rechtstreeks met de evolutie bezighouden. Wat aanvankelijk onderworpen was aan blinde natuurwetmatigheden, wordt nu mede gestuurd, gereguleerd, vertraagd of versneld door de denkende bovenlaag van het leven zelf. Door die terugkoppeling blijkt zich in de ontwikkeling...

Eeuwig leven

column
5.0 met 1 stemmen 2.023
Mijn leven is een tijdelijk verblijf in een lichaam dat schijnbaar een vorm heeft. Dit wonderlijke lijf wordt gemaakt, bestaat een tijdje en vergaat dan weer tot levende deeltjes die geen gewicht en vorm hebben. Ook ik blijf en leef, maar míjn vorm verandert. Ik ontwikkel mij en mijn vorm...

bewering
2.2 met 5 stemmen 132
Muziek is een grotere evolutie dan alle wijsheid en filosofie bij elkaar.
D15 december 2010Lees meer…

Waarheen zijn we onderweg? (5-slot)

verhaal
3.3 met 9 stemmen 1.265
In de voorafgaande delen van dit essay heb ik een poging gedaan aannemelijk te maken dat alle ontwikkelingen op de wereld causaal bepaald zijn, dat ze een richting hebben en dat er een stuwende kracht in die richting werkt. Volgens het werkschema dat ik mezelf in deel 1 oplegde, zou ik nu moeten...

Waarheen zijn we onderweg? (4)

verhaal
3.9 met 8 stemmen 1.005
...formuleren - althans in zijn huidige stadium van evolutie - is, denk ik, dat ik het verlichtingsproces zelf ben. Omgekeerd kunnen degenen die willen denken aan de duivel (al zou ik willen dat ze dat niet deden!) hem definiëren als de ellendig lange tijd die het proces kost. In deze zin is de...

Waarheen zijn we onderweg? (3)

verhaal
2.3 met 3 stemmen 835
...het ziet ernaar uit, dat de evolutie zich voltrekt door de wetmatigheid dat, vanaf de meest elementaire deeltjes van de materie tot en met de meest omvattende sociale verbanden in de menselijke samenleving, alles (met ups en downs, maar wel trendmatig) is gerícht op de...

Grotverdomme

dagcolumn
4.6 met 87 stemmen 342
Vroeger waren er geen regels. Er waren grotten, er was honger en er was loslopend wild. De mannen waren jagers toen, ze namen hun speer en liepen kilometers ver om een dikke buffel te doorboren. En daarna kilometers terug met hun trofee achter hen aan, de tong tegen de kin. Het leven was...

Verslaving

dagcolumn
4.0 met 10 stemmen 154
Je ziet het wel vaak in vooral grappige films, dat iemand aan de telefoon is (zo eentje die aan de muur hangt met een krullend snoer), opgewonden, boos, gesticulerend, en dat de onzichtbare andere beller plotseling ophangt. Dan blijft de bellende persoon, meestal een dikkige man, nog even...

OERSOEP SMURRIE VLEUGJE HOOP

dagcolumn
3.8 met 6 stemmen 1.278
...het niet meer zal meemaken. Zo traag als de evolutie toch is als het gaat om bewustzijnsverandering, het verwerven van inzichten en het verdwijnen uit ons van het reptiel, de aaseter, de kwal en wie weet wat voor veel meer onaantrekkelijke, al dan niet slijmerige voorgangers. Wat betreft...

Voor De Genen

dagcolumn
2.0 met 1 stemmen 160
...vooral de priesters en gelovigen in de leer der Evolutie) In mijn aantekeningen (die ik altijd in de marge, of dwars door zo’n krantenbericht heen krabbel) schreef ik de tekst Ha Ha Ha!! bij de volgende passage: “volgens Dawkins zijn dieren, planten (en mensen) slechts verpakking voor de...

bewering
3.0 met 5 stemmen 76
Voor de atheïstische fundamentalist is het religieuze geloof een gruwel. Evolutie volgens de traditionele leer van Darwin (incl. overgangsvormen) bestaat niet.

bewering
3.8 met 5 stemmen 4.015
Niets is blijvend, al wat bestaat is aan verandering onderhevig en zal eens vergaan. Ditt maakt dat vasthouden aan wat is geen enkele zin heeft, daar het leven dan slechts stagneert in zijn evolutie.
Jetteke24 januari 2014Lees meer…

Lelijke mannen hebben beter zaad

beschouwing
4.3 met 6 stemmen 816
...had gewild? Dan had hij het anders aangepakt. De evolutie vormgegeven op een totaal andere manier. Stel, en ik zeg stél, dat de primaire levensvorm niet de mens maar Felis sylvestris catus, Kat M/V, zou zijn. Natuurlijk, dat voelt nú soms al zo, maar stel, de kater houdt er een fokkerij witte...

OVER EVOLUTIE VAN HET ZELFBEWUSTZIJN (1)

beschouwing
3.3 met 11 stemmen 212
...in de lijn lijkt te liggen van een voortgaande evolutie – wat moeten we ons daarbij dan voorstellen? Moeten we aannemen dat zo'n uit de mensheid oprijzend collectief zelfbewustzijn ingewikkelder zal zijn en over meer (voor ons misschien zelfs onvoorstelbare) vermogens zal beschikken dan het...

WAARHEEN ZIJN WIJ ONDERWEG? (5)

beschouwing
4.7 met 3 stemmen 205
...formuleren - althans in zijn huidige stadium van evolutie - is, denk ik, dat ik het verlichtingsproces zelf ben.” "Deus ín machina." Dat wat een mens aanduidt met het woord "God" (zegt Smullyan dus) IS het wereldplan, IS het Proces, IS de Weg, IS de Scheppende Oorzakelijkheid. (Slot...

Bewust Zijn en Evolutie

dagcolumn
1.5 met 2 stemmen 109
...dit zijn wezens die als opdracht hebben om de evolutie van het heelal te stimuleren en te begeleiden, kondigen aan dat de verlichting van de mens sinds enige tijd beschikbaar is voor iedereen 'van goede wil'. Alleen is het belangrijk om te weten dat die bewustzijnssprong niet kan...
Ton Hettema30 december 2017Lees meer…

Van revolutie naar evolutie

column
3.3 met 3 stemmen 178
Wat is er met ons Nederlandje aan de hand? De crisissen stapelen zich op. We hebben: 1. De Gascrisis 2. De CO2 crisis 3. De Stikstofcrisis 4. De Zorgcrisis 5. De Asielcrisis 6. De Klimaatcrisis 7. De Brandstofcrisis 8. De Inflatiecrisis 9. De Koopkrachtcrisis 10. De...

Spelen voor de goden

beschouwing
3.4 met 21 stemmen 1.243
Van bovenaf en van opzij het blijft een mooi schouwspel dacht ze. Het was alleen wat lastig geweest het spelbord vorm te geven, niet dat ze het helemaal opnieuw moest vervaardigen uit het grote niets, nee het was er al een tijdje. Het eerste spel bleek saai, ze raakte er snel op uitgekeken...
bostok10 juni 2009Lees meer…

HIER EN NU, MET HET OOG OP MORGEN

beschouwing
5.0 met 1 stemmen 204
...komt. Het lijkt nogal tegenstrijdig om wél de evolutie te aanvaarden, maar niettemin te menen dat mensen (en uitslúitend mensen) na de dood individuéél voortbestaan. Over het evolutionaire proces dat uitmondde in de homo sapiens bestaat een overvloed aan wetenschappelijke publicaties. Het...

OVER DE ZIN VAN HET LEVEN

beschouwing
3.5 met 4 stemmen 312
...lange termijn in het oog houdt, weet beter. De evolutie gaat verder in de richting van een alles omvattende, gestructureerde en gearticuleerde kosmische samenhang, door Teilhard de Chardin aangeduid als het punt omega: de ultieme ontplooiing van materie en geest. Als we oplettend om ons heen...

OVER HOLISME EN TRANSFORMATIE

beschouwing
3.5 met 10 stemmen 227
...hogere orde óf het blaast zichzelf op. Er is in elk geval een onomkeerbaar proces op gang gekomen. De oude situatie keert nooit terug. *) De evolutie wordt m.i. in belangrijke mate door vier “actoren” aangestuurd, te weten door beweging, causaliteit, natuurlijke selectie en synergie.

EEN HOOPVOL PERSPECTIEF (1)

beschouwing
2.7 met 10 stemmen 250
...verwachtingen op grond van de richting waarin de evolutie zich, met vallen en opstaan, beweegt. Pretentie wil ik voorkomen door mij aan te sluiten bij de opvattingen van een autoriteit als Teilhard de Chardin, die zijn opinie met betrekking tot de toekomst van de mens uiterst beknopt samenvatte...

Waar zijn de goden?

beschouwing
2.1 met 8 stemmen 266
Religieuze denkbeelden zullen mijns inziens blijven bestaan zolang we niet alles in kaart hebben gebracht. Wat we niet weten en wat niet begrepen kan worden ligt bij de goden. Waar moet het anders liggen. En er is bijzonder veel dat nog niet begrepen kan worden. De opkomst van het godenrijk startte...
Skald11 februari 2013Lees meer…

bewering
3.0 met 7 stemmen 1.903
De mensen van nu zijn de apen van morgen.
NN7 december 2014Lees meer…

WAARHEEN ZIJN WIJ ONDERWEG? (4)

beschouwing
3.2 met 4 stemmen 221
... Samengevat: het ziet ernaar uit, dat de evolutie zich voltrekt door de wetmatigheid dat, vanaf de meest elementaire deeltjes van de materie tot en met de meest omvattende sociale verbanden in de menselijke samenleving, alles (met ups en downs, maar wel trendmatig) is gerícht op de...

bewering
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 104
...wordt gekeken, ben ik van mening dat de evolutie achteruit loopt en dat het totaal gemiddelde van de menselijke ziel het dierlijke niveau nadert van vechten of vluchten en verder niets. Drugs doen mee in die hype. Het is hooguit verontrustend, maar niemand grijpt in, omdat de meesten al...

WAARHEEN ZIJN WIJ ONDERWEG (6 / Slot)

beschouwing
3.0 met 3 stemmen 150
...ineenstorting óf transformatie naar een eenheid van hogere orde. De trendlijn van de evolutie wekt hoop en verwachting.

OVER DE CONTINUÏTEIT VAN HET LEVEN (4)

beschouwing
4.0 met 4 stemmen 384
...Maar wie de al miljarden jaren voortschrijdende evolutie in ogenschouw neemt, ontdekt dat er, zij het met vallen en opstaan, toch sprake is van een opgaande trendlijn die zich kenmerkt door de vorming van gehelen die meer zijn dan de som van de delen. Ondanks alle ellende en problemen die het...
Meer laden...