Inloggen

biografie: Dagschrijver


Inzendingen van deze schrijver

114 resultaten.

Geerts laatste woord

dagcolumn
5,0 met 3 stemmen 138
Voor het gerechtshof in Schiphol sprak Geert Wilders zijn laatste woord uit, althans in dit proces, waarbij hij wordt verdacht van discriminatie van mede-landgenoten.
Hij wees erop – als ik mijn krantenartikel mag geloven – dat Marokkanen oververtegenwoordigd zijn in criminaliteit, terrorismezaken en werkloosheid.
Volgens de kop in de krant heeft hij zelfs gezegd: ‘ík zal hierover nooit zwijgen’.
Dat zal Geert niet letterlijk bedoeld hebben, want ook voor Geert geldt dat hij eens zal zwijgen. Voor zover ik weet is nog nooit iemand blijven leven of uit de dood opgestaan, behalve in geloven en sprookjes....

Voorgoed genezen van Derksen en Gijp

dagcolumn
5,0 met 5 stemmen 90
Met regelmaat bekeek ik het commerciële voetbalpraatprogramma van Derksen en Gijp en consorten.
Hard gewerkt overdag. ’s Avonds met chips voor de praatbuis met verstand op 0.
Wilfred Genee wist – onder zijn niveau werkend - op een slimme manier de boel telkenmale over steeds dezelfde onderwerpen aan het praten en aan het lachen te krijgen.
Met de bulderende lach van Gijp en de vileine opmerkingen van Derksen kwam je de avond wel door....

Wit-zwart denken biedt geen oplossing

dagcolumn
3,8 met 9 stemmen 97
De afgelopen week heeft in het teken gestaan van het structurele politiegeweld in de VS tegen bruingekleurde landgenoten.
Wereldwijd wordt nu geprotesteerd, gelukkig vaak ook door jonge mensen met alle mogelijke huidskleuren die wars zijn van discriminatie. Terecht, want discriminatie op basis van huidskleur is
a. verboden
b. vooral bijzonder oneerlijk en mensonterend en zeer ongewenst. Daar én hier....

D66: maak geen onderlinge ruzies over je lijsttrekker.

dagcolumn
4,4 met 5 stemmen 62
Vast staat in de landelijke politiek dat een politieke partij geen onderlinge ruzies moet uitvechten. De voorbeelden zijn talloos: vanuit een ver verleden naar de huidige tijd.
Ik herinner de jongere lezer aan het echec van het CDA toen de voortreffelijke Premier Lubbers zijn lijsttrekker Brinkman heel hard liet vallen. En het CDA kwam er een tijd lang niet aan te pas.
Recentelijk rolden de drie DENK-Tweede Kamerleden over het Haagse Binnenhof: weg zetels in de peilingen.
Door de strapatsen van 50PLUS waren binnen twee weken tijd 10 zetels als sneeuw onder de lentezon verdampt....

Overbodigheid van verkeersborden

dagcolumn
4,5 met 4 stemmen 77
Iedereen wordt geconfronteerd met verkeersborden. Met je verkeersdiploma heb je bewezen de betekenis van verkeersborden te doorgronden.
Hoeveel verkeersborden zijn in Nederland overbodig? Met die vraag houd ik me bezig sinds ik me enige maanden over het beneden afgebeelde bord verwonder: ‘situatie gewijzigd’.
Wat is het beoogde effect van dit bord? Hoe belangrijk acht de voorbijganger dit bord? Welke actie onderneemt de passeerder bij het zien van dit bord?
Van verkeersborden is bekend dat als mensen gevraagd wordt naar de betekenis van een bord slechts een gedeelte van het publiek die kent. Het slechtst bekende bord scoort 10%, het best bekende 100%. Maar de kennis van een bord lijkt niet van belang hoe men zich vervolgens gedraagt....

Woonverplichting

dagcolumn
5,0 met 3 stemmen 70
In de corona-tijd bleken maatregelen mogelijk die voorheen ondenkbaar of onuitvoerbaar schenen.
Een heel groot probleem in Nederland zijn de huizenprijzen die zo torenhoog zijn gestegen dat 'starters' – vaak belast met een studieschuld - en 'doorstromers van huur naar koop' geen enkele kans maken op een woning.
Dat beleggers koophuizen voor de neus van starters op de woningmarkt wegkapen is de belangrijkste oorzaak van dit maatschappelijke euvel.
Beleggers kopen de panden, verdelen ze in appartementen en verhuren ze voor woekerprijzen aan huurders die het volle pond betalen. Zo kan het gebeuren dat een huurder voor een appartement € 800 per maand betaalt terwijl hij voor de hypotheek van een koopwoning van 250.000 € 650 per maand kwijt zou zijn…...

Raamprostitutie: weg ermee.

dagcolumn
4,2 met 4 stemmen 130
Door de corona-crisis is tijdelijk een einde gekomen aan de raamprostitutie. Een grote inkomstenderving voor de meisjes en vrouwen uit binnen- en buitenland die eraan verdienen dat nogal wat mannen wat graag in hun of in hun bijzijn klaarkomen.
Tegenwoordig is werken als prostituee een erkend beroep dus ik neem aan dat de inkomstenderving voor een deel wordt opgevangen door maatregelen van de Regering, mits men staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Financieel toch sneu voor de vrouwen die fooien missen, emotioneel sneu voor de mannen die een tijdlang niet aan het door hen gewenste gerief komen.
Een groot voordeel is dat aan de vrouw-onterende kijksessies op de wallen in Amsterdam en andere kijkgelegenheden elders in Nederland een eind is gekomen. Gebieden zijn nu weer goed toegankelijk voor wandelaars die genieten van stadsschoon als oude gevels. Maar bovenal: 'vrouwen kijken' (soms door dronken, opdringerige toeristen uit andere landen) en vrouwen als vleeswaar behandelen is niet meer van deze tijd....

Overheidssteun voor het betaalde voetbal?

dagcolumn
5,0 met 6 stemmen 107
De KNVB Betaald Voetbal heeft de regering om financiële steun gevraagd van 300-400 miljoen euro voor inkomstenderving door de corona-maatregelen.
Ik hoop dat de instantie die deze aanvraag beoordeelt negatief zal reageren
omdat:
1....

Onrust door aantallen doden

dagcolumn
3,6 met 12 stemmen 106
De onrust in Nederland en wereldwijd wordt vergroot omdat dagelijks in de kranten en op TV vermeld en verteld wordt hoeveel mensen zijn geveld door het vermaledijde coronavirus.
Ik denk dat deze eenzijdige berichtgeving over doodsoorzaken de gemoedsstemming van met name obese en /of oudere mensen geen goed doet.
Feitelijke informatie kan ons de huidige nogal paniekerige situatie doen relativeren.
Ik stel voor dat in iedere krant een kolom komt met het aantal doden per dag in Nederland en in de wereld door:...

Voor en na COVID-19

dagcolumn
3,5 met 16 stemmen 175
Volgens virologen zijn pandemieën om de zoveel tijd onvermijdelijk. Wel kunnen we voorzorgsmaatregelen nemen die uitbraken minder waarschijnlijk maken.
Als wereldwijde maatregel kunnen we intensieve omgang tussen mens en (al of niet dode) dieren tegengaan. Een verbod op handel in levende of gedode dieren op markten zou een stap vooruit zijn. En er moet rigoureus paal en perk worden gesteld aan intensieve dierhouderij.
Als lessen na de uitbraak/afbouw van het virus hebben we een scala aan invalshoeken die ik nu in willekeurige volgorde - niet uitputtend - zal benoemen.
- Je kunt het zorgstelsel zo inrichten dat er in geval van nood voldoende ic-plekken zijn. Het lijkt me onzin altijd meerdere duizenden ic-plekken te hebben, maar je zou ze wel op korte termijn moeten kunnen inrichten. Personeel van andere afdelingen zou standaard een verkorte opleiding IC moeten hebben genoten voor geval van nood....

Proces Wilders: opnieuw vertroebeld.

dagcolumn
4,0 met 6 stemmen 445
De Telegraaf kopt zaterdag 8 juni met de befaamde chocolade-letters: VERVOLGD OP BEVEL.
Bij doorlezing van het verhaal van Saskia Belleman en Wouter de Winther lees ik dat advocaat Knoops – een advocaat met sterke banden met deze krant waarin hij columns schrijft – over een verklaring beschikt van een ambtenaar die liet vastleggen dat hij uit de mond van de toenmalige Minister van Justitie Opstelten zou hebben begrepen dat er forse druk zou zijn uitgeoefend om de PVV-leider te vervolgen.
Opnieuw wordt er aan de vooravond van een interessant proces - met als kernvraag:
is er sprake van discriminatie als iemand tot omstanders roept: ...

Geerd Wilders genoemd als Commissaris van de Koning in Limburg.

dagcolumn
4,8 met 6 stemmen 374
In de Haagse wandelgangen gonst het gerucht dat Geerd Wilders over een aantal maanden benoemd zal worden tot Commissaris van de Koning in Limburg.
Deze oplossing, mogelijk uit de koker van de gewiekste Rutte, wordt thans in de achterkamertjes van Den Haag druk besproken.
Haast heeft men niet, maar het is duidelijk dat een nieuw kabinet Rutte (met Pechtold als beoogde Minister van Buitenlandse Zaken, Klaver als Minister van het nieuw in te richten ministerie van Duurzame Energie en Buma als Minister van Justitie) graag bevrijd wil zijn van Wilders als oppositieleider. Men beseft dat Wilders nauwelijks te bestrijden is omdat zijn - laag opgeleide - achterban het prima vindt als hij in no time van standpunt wisselt. Een andere politicus zou in zwaar weer komen (zie het tragische lot van Samsom die in plaats van een links beleid een neoliberaal beleid hielp uitvoeren en daar niet mee wegkwam) maar Geerd kan zich van alles veroorloven tot een veroordeling door een rechtbank en dus een strafblad aan toe.
Als bijkomend voordeel ziet men dat de beveiligingskosten van Wilders zeer aanzienlijk zullen dalen. Als hij alleen maar in Limburg verblijft, zullen zijn bewakers er goed oog in kunnen houden dat hem geen geblondeerde haar gekrenkt wordt. En potentiële moslim aanslagplegers vallen in het Limburgse veel meer op dan in het door allochtonen overstroomde Westen van het land. ...

Voor volk en vaderland

dagcolumn
4,2 met 5 stemmen 202
Koning Willem-Alexander heeft gisteren minister Ivo Opstelten en staatssecretaris Fred Teeven ontslag verleend.
De koning deed dit op de voordracht van de minister-president op de meest eervolle wijze.
Mijn vraag is of dit verstandig is geweest van onze premier. Iets minder eervol had van mij wel gemogen. Functioneel ontslag was voldoende geweest.
Algemeen bekend is dat Minister Opstelten vaak niet van de hoed en de rand wist en dat Staatssecretaris Teeven ook in zijn vorige carrière als misdaad-bevechter vaak de grenzen van de wet had opgezocht en mogelijk ruimschoots had overschreden....

Onbegrijpelijk vuurwerk

dagcolumn
4,4 met 8 stemmen 209
“Bij een vuurwerkincident in Medemblik is dinsdagmiddag een man van 51 jaar overleden. Het zou gaan om zwaar vuurwerk, aldus de politie.

In Rotterdam verloor een jongen zijn hand toen hij een spuitbus wilde opblazen. Twee anderen liepen gezichtsletsel op.
In Friesland en Gelderland raakten twee jongens een deel van hun hand kwijt. ...

Privacy: een sterk verouderd begrip.

dagcolumn
3,7 met 6 stemmen 182
Peter Diamandis, vooruitgangsdeskundige uit de VS, vertelde vorige week aan Nieuwsuur dat ’privacy’ een verouderd begrip is.
Zelden heb ik me na een interview zo opgelucht gevoeld. Al enige jaren probeer ik mijn aloude privacy alle eer aan te doen maar ik ging steeds meer merken dat het onbegonnen werk is.
Ik deed niet mee aan Linked-in, aan Twitter, aan Facebook: allemaal in een krampachtige poging geen digitale sporen achter te laten. Ik tekende verzet aan tegen het elektronische patiëntendossier et cetera.
Ik voelde dat het een hopeloze strijd was omdat ik desondanks overal digitale sporen naliet: bij de betaling van mijn diesel bij de benzinepomp, bij het zoeken met de zoekmachine van Google, bij het overschrijden van de 50 km grens met enkele kilometers, bij het boeken van een reis naar Rome, bij het binnengaan van mijn supermarkt, bij het plegen van een telefoontje, bij het ontvangen van een appje, bij het bezoeken van deze site: het houdt niet op. Ik bereken dat op een dag als deze ik minimaal 100 maal te traceren ben waar ik op welk moment ben en wat ik doe....

Liberaal?

dagcolumn
4,2 met 4 stemmen 152
Om een honderdtal ‘jihadisten’ te achterhalen wil minister Opstelten de reisgegevens van miljoenen Nederlanders opslaan in een buitengewoon grote database. Elke reis van een Nederlander is daarmee bij voorbaat verdacht.
De minister van Veiligheid en Justitie heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat hij de mogelijkheden om reisgegevens te gebruiken wil uitbreiden en het gebruik van reisgegevens nationaal mogelijk wil maken.
In de brief schrijft de minister dat Nederlandse jihadisten vaak naar brandhaarden in de wereld reizen via andere luchthavens dan Schiphol en dat het daarom van belang is elke reis van iedereen naar welke bestemming dan ook vanuit Nederland op te slaan.
In de Europese Unie is terecht grote weerstand tegen het uitwisselen van gegevens over de reisbewegingen van elke burger. Het Europees Parlement wees het uitwisselen van die gegevens daarom binnen de EU af. De Europese Commissie heeft dat gedelegeerd aan de nationale overheden. Volgens Opstelten heeft Nederland van de Europese Commissie hiervoor geld gekregen....

Barack Obama: oorlogsmisdadiger.

dagcolumn
4,5 met 6 stemmen 227
Het wordt steeds manifester dat de Verenigde Staten de afgelopen jaren meerdere duizenden tegenstanders heeft vermoord.
Het is ook bekend geworden dat deze moordpartijen plaatsvinden met medeweten en toestemming van de president.
Toen Barack Obama 5 jaar geleden aan de macht kwam, waren velen hoopvol gestemd. Hij zou als integer politicus na Bush - die een grote verantwoordelijkheid droeg voor het toegepaste geweld in het Midden Oosten na 9/11 - de oorlogen beëindigen en een nieuw vorm van politiek bedrijven waarin respect voor andere landen en culturen centraal zou staan.
Ik las zijn boeken (‘Dreams from my father’ en ‘The Audicty of Hope’) en ik was ervan overtuigd dat hij als ex-hoogleraar in het Recht een rechtvaardige strijd zou gaan voeren voor een betere wereld....

Een gewaarschuwde advocaat

bewering
4,4 met 5 stemmen 103
Abraham Moszkowicz is definitief uit zijn ambt van advocaat gezet.
Bram kan niet zeggen dat ik hem niet tijdig gewaarschuwd heb:
zie de link hieronder!...

Benepen

dagcolumn
3,0 met 6 stemmen 311
De Global Commission on Drugs Policy (met o.a. Koffi Annan!) heeft geadviseerd om cannabis en andere drugs te legaliseren.
Eindelijk…
De ellende met de wereldwijde jacht op drugs is niet te overzien. En elk succes in die jacht maakt het product kostbaarder.
De met de drugs samenhangende criminaliteit vaag je in één klap weg....

Ratco Mladic en Osama bin Laden

dagcolumn
3,3 met 9 stemmen 171
De heer Ratco Mladic is in zijn eigen land gearresteerd en wordt hopelijk binnenkort uitgeleverd aan het Joegoslaviëtribunaal in Den Haag.
Hij zal daar een ordentelijk proces krijgen en zo hoort het ook.
Het is te betreuren dat zijn uitlevering in een zo laat stadium heeft plaats gevonden, dat wel.
En de reacties van sommige personen in Servië zijn bedroevend: zij steunen nog steeds de misdaden van deze gewetenloze man. In mijn visie geen verdachte: we konden zijn daden met eigen ogen waarnemen. Maar hij verdient wel een eerlijk proces, zodat zijn schuld en straf zo objectief mogelijk kan worden vastgesteld....

Op het hoofd van Gerrit Zalm

bewering
5,0 met 7 stemmen 152
Al twee jaar geleden was volop bekend dat Gerrit Zalm een aanzienlijke hoeveelheid roomboter op zijn hoofd had!...

Wouters zonnebril.

dagcolumn
3,7 met 12 stemmen 289
Er is door Maurice de Hond een echte enquête gehouden over Wouter Bos’ declaratie van een zonnebril.
Per partij verschilt het of men akkoord gaat met de declaratie.
Ik vind het jammer dat dit per partij verschilt want nu lijkt het een partijpolitieke kwestie te zijn.
Wat mij betreft is 100% van de stemmers op iedere partij tegen dit soort declaratiegedrag....

Toiletjuffrouwen in Groningen

dagcolumn
4,6 met 10 stemmen 322
Het Groninger politiecorps is alert en het heeft daarom niet geschroomd een toiletjuffrouw van een horecazaak aan de Grote Markt aan te houden op verdenking van diefstal. Volgens de werkgever van de 41-jarige vrouw eigende zij zich een deel van het toiletgeld toe. Ze viel door de mand toen zaterdagochtend haar omzet opnieuw beneden peil was. Het ontbrekende bedrag bleek in de tas van de vrouw te zitten, die bij de politie bekende het geld meegenomen te hebben.
De meeste bezoekers van de zaak aan de Grote Markt dachten het geld ter beschikking te hebben gesteld aan de toiletdame persoonlijk.
Als je bij een ober een biertje bestelt, is het logisch dat de ober in dienst is bij het bedrijf en dat hij het geld zal moeten overhandigen aan zijn baas, die hem betaalt voor bewezen diensten.
Bij een toiletjuffrouw ligt dat anders. Ik heb de dames altijd beschouwd (of ze nu bij V&D zetelden of bij de Hema of op het NS-station of waar dan maar ook) als zelfstandige ondernemers, aan wie het plasgeld eerlijk toekwam. ...

Naamsbekendheid

dagcolumn
3,5 met 4 stemmen 322
Van alle Europese lijsttrekkers in Nederland ken ik alleen de naam van Hans van Baalen van de VVD.
Sinds Hans in het begin van zijn politieke loopbaan beschuldigd werd van al te rechtse sympathieën – wat zijn naamsbekendheid aanzienlijk heeft vergroot - heb ik zijn carrière met aandacht gevolgd.
Gelukkig voor Hans is zijn naam gezuiverd. Ik heb geleerd niet op iemands uiterlijk af te gaan. En Hans kan weer helemaal meedoen in het Haagse en nu zelfs Brusselse circuit.
De namen van alle andere lijsttrekkers wist ik niet en ook nu nog zou ik de naam van de grote winnaar niet kunnen noemen. Wel van zijn lijstduwer…...

Het debat

dagcolumn
3,3 met 6 stemmen 327
Ik heb het debat bij de Europese verkiezingen niet uitgeluisterd.
Het deed pijn aan mijn oren.
De omgeving was ongeschikt: mogelijk werd het door elkaar schreeuwen van de politieke coryfeeën mede veroorzaakt door technische omstandigheden als ruisende oortjes etcetera.
Het is de vraag of het handig is er publiek rondom te plaatsen als bovenmeester Ferry Mingelen daar slecht tegen kan....

Mark Rutte

dagcolumn
3,3 met 13 stemmen 730
Mark Rutte, die zijn leiderschap met verve kleur probeert te geven, staat nu voor een bijna onmogelijke opgave.
Hij moet een partij leiden die openlijk verscheurd is door twee stromingen: een liberale en een conservatief-populistische.
In de geschiedenis hebben soms de liberalen de overhand gehad (Voorhoeve, Nijpels, Dijkstal, Van Aartsen) en soms de conservatieven (Wiegel) en soms een mengvorm (Bolkenstein).
Als er succes was, was er geen discussie. Ook in de politiek geldt: never change a winning team....

Oneliner

dagcolumn
3,6 met 9 stemmen 371
Bij de inaugurale toespraak van Barack Obama heb ik tevergeefs zitten wachten op de bij voorbaat beroemde oneliner. Zin na zin, woord na woord. Hij kwam niet.
Met het bord op schoot had ik mij voor het venster op het Capitool genesteld in de stellige verwachting dat Obama een geweldige vondst had gedaan die de oneliner van John Kennedy (zie http://www.nederlands.nl/nedermap/citaten/citaat/9559.html) nog zou overtreffen.
Ik wist uit de schrijvende pers dat een team van tekstschrijvers Obama ondersteunde bij het schrijven van zijn inaugurale rede.
De 27-jarige tekstschrijver Jon Favreau was als kopman van dat team al weken onafgebroken bezig geweest met de toespraak die het startschot vormt voor het Obama-tijdperk. ‘Het werkt verlammend als je bedenkt wat er op het spel staat’, zo had Favreau tegen de Washington Post gezegd. Dat bleek…...

Balkenende: een lafaard.

dagcolumn
3,9 met 25 stemmen 1.648
Premier Balkenende (CDA) toont begrip voor de acties van Israel in de Palestijnse enclave Gaza.
Hij spreekt namens de Nederlandse regering. Hij zal dus overleg hierover hebben gehad met vice-premier Bos van de PvdA.
Ik kan mij niet voorstellen dat de leden van een christelijke en socialistische partij blij zullen zijn met dit optreden van Jan-Peter.
Hij steunt het misdadige optreden van Israel, waarbij Israel tegen alle internationale conventies in alle perken te buiten gaat....

Disproportioneel op zijn minst.

dagcolumn
3,2 met 8 stemmen 634
Het heeft er alle schijn van dat Israel gebruik maakt van het machtsvacuüm in Amerika.
Verwacht moet worden dat het Witte Huis onder Barack Obama het ongenuanceerde beleid van de Israëlische regering geen carte blanche zal geven.
De gewelddadige reacties met de modernste apparatuur van Israel op de Palestijnse beschietingen vanuit Gaza met verouderd wapentuig zijn disproportioneel.
Ze worden geleid door een premier zonder moreel en politiek gezag....

Vallen en opstaan

dagcolumn
3,8 met 13 stemmen 471
Wouter Bos is opgestaan!
Was Woutertje weinige maanden geleden nog de risee van het Binnenhof, nu is hij politicus van het jaar.
De PvdA had bijna geen zetel over in de peilingen, Balkenende en Verhagen jongleerden met hem als een goedkope jojo van Bart Smit. Dankzij de financiële crisis is Wouter bezig met een ongekende comeback.
Raar: ik vond Wouter aandoenlijker als underdog dan als lachende topdog in die malle tenenkrommende verkiezings-tv-show van de beste politicus van het jaar 2008....