Inloggen

Alle inzendingen over Christus

560 resultaten.

Sorteren op:

Jezus of Christus

hartenkreet
3.0 met 10 stemmen 131
...de dood. Na Zijn opstanding droeg Hij de naam Christus. En allen die in Hem geloven ontvangen vergeving van zonden en krijgen het eeuwige leven. Het grootste wonder is als je mag weten daar deel aan te hebben. Dat geeft liefde tot je medemens. En leert je niet op anderen te schelden maar hen in...
Trijntje25 januari 2016Lees meer…

Kerstmis 2001 - 2002

verhaal
2.2 met 68 stemmen 4.668
...vallen: U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David. En dit zij u het teken: Gij zult een kind vinden in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe. En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht, die God loofde, zeggende: Ere zij God in den...
Lucas24 december 2001Lees meer…

De binnenwereld, New Age en het licht van Christus

beschouwing
3.5 met 6 stemmen 247
...om het laten doorlichten van het hart door Christus. Goden zijn wij, maar dan alleen in aanleg. Pas door de vonk van God in ons binnenste toe te laten worden we gewekt, niet door eindeloos in onszelf rond te cirkelen, zoals New Age de mensen vaak voorhoudt. De verheerlijking en...

Waarom ik Heks heet

hartenkreet
3.0 met 22 stemmen 473
...heksen genoemd Maar wisten en weten van de ware Christusgeest Net als jij Voor alle vervolgden Die geleden hebben voor hun geloof Noem ik mij Heks Als eerbetoon Aan de oude Natuurreligie Die de Moedergodin nog kent Waarvan jij nog geprobeerd hebt Deze te beschermen...

Maranatha

column
3.7 met 3 stemmen 234
...ik in Heerenveen-Noord een verschijning van Christus Jezus. Het duurde iets van 2 à 3 seconden, maar in die hoogst minieme tijd ervoer ik zoveel intense liefde, dat ik er nog steeds van doordrongen ben. Ik zag Hem in de helderverlichte wolken en er stonden twee engelen naast Hem. Het was een...

Christenen?

hartenkreet
3.7 met 9 stemmen 173
...Een kind van God weet wie Christus is voor hem of haar. Je herkent ze aan de liefde die in hun hart is gelegd. Liefde uit God. Die Zijn Zoon gaf. Christus. En wie Christus in het hart heeft laat dat in het dagelijks leven zien. Ze zijn mild. Barmhartig. Nederig. Ze zoeken zichzelf niet maar...
Trijntje24 januari 2016Lees meer…

Optimistisch

hartenkreet
5.0 met 1 stemmen 486
...mijn hart, mijn geest en mijn ziel geheel en al heb toegelaten! Niets op aarde is sterker dan Christus Jezus, de Christusgeest, God de Moeder/Vader, onze Oerbron. Up inplaats van down, doe je mee?

Door Christus uitverkoren

hartenkreet
5.0 met 1 stemmen 85
(voor Maria Helena Faustina Kowalska (1905 - 1938)) Je bent geboren op 25 augustus 1905 in Glogowiec te Polen. Je vader was Stanislaus Kowalska en hij was timmerman en boer. Je moeder was Marianne Kowalska. Je was het derde kind van tien kinderen. Je familie was arm en diep religieus. Op je...

Geadeld door Christus

beschouwing
2.6 met 5 stemmen 29
...wilde liever ascetisch en nederig leven, zoals Christus en de heiligen dat deden/doen. Aan de andere kant kon je je luxe niet helemaal overboord gooien, want je droeg vaak grote, flamboyante hoeden en kanten kragen. Dat excentrieke hoorde bij je artistieke gaven. In 1948 heeft de uitgever...

Christus geademd

beschouwing
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 27
...je crepeerde. Toch glinsterden je ogen van de Christusliefde in jou, ondanks dat je innerlijk ten diepste te lijden had. Je bent 40 dagen onderzocht door dokter Henrique Gomes de Araujo, die constateerde dat je niet at en dronk en geen ontlasting en urine produceerde, al is dat laatste een...

Brief van Christus

verhaal
3.5 met 2 stemmen 144
...mijn verbazing lag er een dichte enveloppe in het boek. Het opschrift was in mijn handschrift en luidde: “Brief van Christus”. Tot op de dag van vandaag heb ik haar niet opengemaakt, maar draag ik haar op mijn hart.

Monddood

verhaal
2.8 met 5 stemmen 1.098
...vele kruidenvrouwen op de brandstapel, want ook die waren des duivels. ‘Monddood werd hij gemaakt’, dacht ik toen ik de dode Christus aan het kruis zag hangen. Monddood als martelaar. En martelaars…, daar kan men alle kanten mee uit.”

bewering
0.2 met 5 stemmen 210
Als het Kwaad niets te maken heeft met de dood, dan heeft het Leven niets te maken met Christus.
Varifocus20 november 2009Lees meer…

Waarom rookverbod?

bewering
4.0 met 3 stemmen 101
Waarom wordt de sigaret verboden en niet de drank? Omdat de alcohol het symbool is van christelijk denken? (het Bloed van Christus). Is roken veel te oosters?

bewering
2.7 met 7 stemmen 201
Het was voor het volk, dat Jezus Christus stierf. Het is door zijn eigen ellende geweest, dat popster Michael Jackson verdierf. Wie leed het meest?

Chileense Christusgodin

beschouwing
2.6 met 5 stemmen 27
...wel bij zoveel andere heiligen. Blijkbaar is Christus net zo willekeurig als de natuur. Op 7 april 1920 deed je je religieuze professie, versneld, vanwege je fatale ziekte. Op 12 april 1920 ben je op je negentiende overleden. Op 3 april 1987 ben je in Santiago zaligverklaard door paus Johannes...

Afzien van macht

bewering
3.9 met 16 stemmen 142
Christelijke politiek is net zoiets als een vegetarische tijger – politiek streeft naar macht, Christus profeteerde afzien van macht.

bewering
5.0 met 1 stemmen 103
Wie niet in het leven van Jezus Christus en in Zijn kruisdood de oneindigheid van Gods liefde ziet, heeft nog nooit naar de werkelijke wijsheid en liefde in het leven gezocht.

bewering
3.5 met 15 stemmen 1.221
De meeste mensen van de drieënhalf miljoen kijkers naar 'The Passion' hebben met veel plezier onder het genot van een hapje en drankje naar het lijden van Christus gekeken.

bewering
5.0 met 2 stemmen 162
Liefde is alleeen dán volmaakt, als ze niet alleen God óf de mensen omvat, maar sámen in één noemer zoals Christus ons leerde in Zijn samenvatting van de wet!

HET VRAAGTEKEN BIJ KERSTMIS

hartenkreet
4.0 met 1 stemmen 80
...zie ik in geestelijk opzicht als een kleine heraut ofwel voorloper van het Paasfeest. Ja, want de herdenking van Christus' lijden en opstanding is het meest geloofsopbouwende en -versterkende feest.
Han Messie25 december 2018Lees meer…

Zoektocht 5

hartenkreet
2.0 met 1 stemmen 792
Van Christus tot Marx van Marx tot Christus Leonhard Ragaz Dit boek kwam ik op het spoor. De titel zette mij aan het denken over de huidige tijd. Het socialisme heeft het moeilijk, het rode hart in Nederland heeft veel kiezers verloren. Maar is het niet een herhaling van bewegingen die er al...
deborah15 april 2018Lees meer…

bewering
3.3 met 14 stemmen 350
De terugkeer van Jezus Christus op aarde zal zeker worden verslagen via een live uitzending op tv en internet. Het hoogtepunt zullen we helaas missen omdat dit zal vallen in een van de vele commercials die de uitzending zullen onderbreken.

bewering
4.0 met 4 stemmen 110
De buitenproportionele wijze waarop Mevrouw Trump het Witte Huis voor de herdenking van Christus' geboorte versierd heeft, wijst op een groot gebrek aan goede smaak en een deerniswekkend tekortschieten aan meeleven met een groot deel van de bevolking die straatarm is.

Krullende regenbogen!

verhaal
4.0 met 1 stemmen 166
...'Christus Triomphator' werd en is! 'Christus Triomphator' siert de grafsteen van mijn ouders Gerrit en Phina Krediet- van den Bos op de begraafplaats 'Oud-Kralingen' te Rotterdam, waar beiden hoopvol wachten tot Hij wederkomt.Dan zullen de graven zich openen en zal het voor Hem en...
Jean Fermate4 september 2017Lees meer…

Lucas 2: Het Kerstevangelie

verhaal
2.4 met 45 stemmen 3.914
...die al den volke wezen zal; 11 Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Here, in de stad Davids.
Lucas24 december 2003Lees meer…

Lucas 2:15 – 2:20

verhaal
2.3 met 64 stemmen 3.545
In illo tempore: Pastores loquebantur ad invicem: Transeamus usque Bethlehem, et videamus hoc verbum, quod factum est, quod Dominus ostendit nobis. * In die tijd spraken de herders tot elkaar: Laten wij naar Bethlehem gaan en zien wat daar gebeurd is en door de Heer ons is bekendgemaakt. Et...
Lucas25 december 2017Lees meer…

Fresco-fiasco

hartenkreet
2.0 met 2 stemmen 99
...al moeten ze daarbij het lijdende gezicht van Christus verloochenen voor een primitief, nietszeggend aapgezicht. Met Darwin kraait driemaal de haan op het Vaticaan! En direct daarna de politiesirenes! Krijgt die oude, Spaanse amateurschilderes de Roomse Kerk gestapo op haar dak? Welnee, ze...

Huis JC koopklaar voor pelgrimage

dagcolumn
4.2 met 5 stemmen 414
...het huis bewaard is gebleven. Nazareth was in Christus’ tijd een onbetekenende plattelandsplaats. Hooguit 400 mensen op 4 hectare. Bebouwing ging zoals vaak in uithoeken vooral teloor. Buiten wat werd uitgegraven kennen we slechts enkele panden die het hebben overleefd. Toegegeven, in...
Meer laden...