Inloggen
voeg je column toe

Columns

Maranatha

Maranatha is oorspronkelijk een Aramees woord, namelijk 'maran atha'. Het betekent zoiets als 'Onze Heer is gekomen' of 'Onze Heer zal komen'.

Ik vind nog steeds de vertaling van mijn bloedeigen vader het mooiste, die er 'De Heer is waarlijk opgestaan!' van maakte. Christus Jezus sprak Aramees en daardoor is deze term extra gepast. Tijdens mijn rondreis in Israël heb ik ook het vermeende graf van Jezus bezocht, een in een grot uitgehouwen, koele ligplek. Na de opstanding na drie dagen dood te zijn geweest, was het Maria Magdalena, die de verrezen Heer als eerste mocht ontmoeten, wat een duidelijke keuze was, want zij was Zijn grootste ingewijde en even heilig als Hij. Pas daarna volgden enkele discipelen, waaronder de ongelovige Thomas, die na het zien van de blijkbaar nog zichtbare kruiswonden al snel om was. Ik ga er van uit dat Jezus in een Lichtlichaam verscheen, maar het kan ook zijn oude, vertrouwde, aardse lichaam zijn geweest. Hé, wat? Ja-ja, ik leg dat uit.

In de zogenaamde geheime levensjaren van Jezus was hij o.a. in Egypte, waar hij les kreeg van hoogingewijde priesters, die Hem allerlei initiaties lieten ondergaan, zoals een driedaagse doodervaring, die door middel van een sterk hasjmengsel werd uitgevoerd. Het lichaam onderging dus een schijndood, die sterk op een echte dood leek. Zo'n ervaring bezorgde een gigantische verlichting. Liefde, vrede en helingskracht kwamen volkomen los. Dat is er met Jezus gebeurd, voordat hij een liefdesprediker en sjamanistische healer werd.

Volgens andere bronnen is Hij ook door Indiase goeroes ingewijd en is Hij diep verbonden met Boeddha. Nadat het hasjmengsel na drie dagen uitwerkt was, ging de ontwaakte Jezus contact met Maria Magdalena en enkele discipelen zoeken. Ze moesten gaan getuigen van het wonderbaarlijke feit, dat Hij de dood had overwonnen en dat iedereen dat kan. Zijn geliefde Maria ging per schip naar Zuid-Frankrijk, waar zij beviel van haar dochter Sarah. Jezus was inderdaad de vader en de zigeuners in Zuid-Frankrijk vieren nog steeds de geboorte van Sarah. Dat Moeder Maria door een engel zou zijn bevrucht, is natuurlijk een mythe, want Jozef was echt niet impotent. De bijbelschrijvers wilden alleen maar het hemelse wondergebeuren extra aandikken.

Via nog meer boekenbronnen kan het ook zo zijn, dat Jezus na zijn grote tovertruc naar India is gereisd, waar Hij op oude leeftijd is gaan hemelen. Er is namelijk ergens in India een kerk, die aan deze theorie gewijd is en die stelt, dat Jezus op die plek is overleden. Zeg maar als een oude goeroe en hippie, die het blowen nooit heeft afgezworen. In die zin zou je ook heel anders naar wijlen Armand en Simon Vinkenoog kunnen gaan aankijken.

Het christelijke Paasfeest gaat in de kern om de opstanding van Jezus Christus uit Zijn drie-daagse dood. Hij heeft de dood overwonnen en daarmee ook de dood van alle mensen. Dat wil zeggen, die in Hem geloven. En dat vind ik nogal raar, want sommige mensen komen niet in aanraking met de christelijke boodschap, maar ze leiden wel degelijk een christelijk leven. Dus is het geloof niet alleszeggend, maar heeft dat slechts een symbolische waarde en geen eeuwigheidswaarde. Jezus had het altijd over God de Vader, wat ook verdacht is, want God de Moeder was vele eeuwen voor het patriarchale projectiebeeld de wereldwijde mode. Bovendien weten we inmiddels dat die Vaderbeeldprojectie veel oorlogen met zinloze doden tot gevolg had. Juist de Godin is liefdevol, zorgzaam en vruchtvol. Daarom geloof ik die bijbelrijmelaars ook niet en weet ik dat Jezus een ware Wicca-hogepriester was, die de Godin eerde, vooral in Zijn meest geliefde vrouw Maria Magdalena.

Over psychisch lijden kan ik uitstekend meepraten, want ik heb mijn nodige portie wel gehad. Aan de andere kant ben ik ook genadevol gezegend door de Bovenwereld, want rond mijn zeventiende kreeg ik in Heerenveen-Noord een verschijning van Christus Jezus. Het duurde iets van 2 à 3 seconden, maar in die hoogst minieme tijd ervoer ik zoveel intense liefde, dat ik er nog steeds van doordrongen ben. Ik zag Hem in de helderverlichte wolken en er stonden twee engelen naast Hem. Het was een enorm troostmoment en een krachtgeving voor de rest van mijn leven. Ik kon en kan er altijd op terug vallen. In die korte tijd heb ik de overweldigende liefde van de goden- en engelenwerelden ervaren en ik kan je verzekeren, dat is absoluut ongekend en overdonderend. Het verlicht alle vezels en minuscule cellen van jouw lichaam, geest en ziel. Na al het aardse lijden kom je daar volkomen tot rust. En ga je eeuwig juichen van puur plezier.

We zijn in wezen eeuwige Lichtwezens, die tijdelijke aardlingen zijn geworden om wat extra lessen te leren. Natuurlijk kan het aardse leven ook heel feestelijk zijn en is het dat vaak ook, maar het Echte Feest is Elders. Jezus was ook altijd gericht op het Vrolijke Hiernamaals, waar de tijdelijke, aardse ellenden geen vat op hebben. Zijn toverkrachten kwamen vanuit het zuivere Hiernamaals en niet vanuit het verziekte hiernumaals. Missie aarde is grotendeels mislukt. Behalve dan dat de dood inderdaad is overwonnen!...

Schrijver: Joanan Rutgers, 1 april 2018


Geplaatst in de categorie: religie

3.7 met 3 stemmen 236Er zijn 2 reacties op deze inzending:

Naam:
Joanan Rutgers
Datum:
3 april 2018
Ik proef iets van jaloezie en cynisme, maar dat hoef je niet te voelen, als je weet hoe zwaar de terugslag is na zo'n intense ervaring. Het terugverlangen naar die intense Liefde deed mij namelijk in een diep en eenzaam dal belanden, ook omdat je met zo'n ervaring grotendeels alleen staat. Inmiddels weet ik dat verschijningen veel vaker voorkomen, dan wij denken. Veel mensen houden zoiets voor zichzelf uit angst voor onbegrip en bespotting. Dus het is niet 'net jou', want dit gebeurt wereldwijd bij duizenden mensen. De Athos-monnik Staretz Siluan heeft prachtig geschreven over zijn Christusverschijning en de diepe ellende daarna. Naast de blijvende blijdschap natuurlijk. Werkelijk zwaar psychisch lijden en een diep geloof in het eeuwige bestaan van de Eeuwige Christus Jezus en het engelenrijk is een key. En het volkomen durven open staan voor de Paranormale Werelden. Totale overgave en diepnoodzakelijke hunkering. Volkomen eerlijk je hele hebben en houden aanbieden. Je ziel tot in de meest kwetsbare hoekjes aanbieden. Bereid zijn tot de uitersten van je spirituele zoektochten te gaan. En inderdaad zit er ook een dosis geluk bij, wat overigens voortkomt uit aards ongeluk, wat in mijn geval zwaar psychisch lijden was. Daar heb ik op Nederlands.nl geregeld openlijk over geschreven, wat ik hier dus niet ga herhalen. Ik woonde zo'n drie jaar aan de Eendenkooi in Heerenveen-Noord, in een hoekhuis, waar ik die korte verschijning heb mogen ontvangen. Misschien was ik wel psychotisch of heb ik alles vanuit mijn verbeeldingsvermogen geprojecteerd, wie zal het zeggen. Die ongekend grote Liefdesstroom mijn hart, wezen en ziel totaal vervulde met de meest liefdevolle intenties. Dat het zo kort duurde, moet een reden hebben gehad. Anders had het wellicht mijn incarnatie nog meer vermoeilijkt. Ik heb nadien nog op vele manieren geprobeerd om diezelfde ervaring weer te mogen beleven, maar zoiets laat zich absoluut niet afdwingen. In Harderwijk was ik eens stomdronken en reed ik met mijn fiets tegen een paal, waardoor ik over mijn stuur vloog en keihard met mijn kin op de tegels terecht kwam. Het was één en al groot weerlicht in mijn houten kop. Terwijl ik in enkele bosjes ter aarde viel, leek ik even weer Jezus te kunnen zien, ook omdat ik dacht dat ik ter plekke zou gaan hemelen. Het was maar een flauwe afschaduwing, maar toch. Ik geloof in het Christusbewustzijn, de Christusgeest en het Christuslicht. Vooral dat laatste. Die verschijning ging namelijk gepaard met heel veel Liefdeslicht! Alle eenzaamheid, kwetsbaarheid, verdriet en mankementen werden er door verlicht. Het is de onvoorwaardelijke liefde voor jouw ziel. Nu en voor eeuwig. Dit is met ratio en emoties niet te verklaren. Dit komt van de Andere Kant. Ik woonde niet eens zover van de oudere Abe Lenstra vandaan. Zijn beeldje heb ik dan weer niet opgemerkt of ik ben het vergeten. Mijn vader had op zijn studeerkamer een Heilig Hartbeeld van Christus Jezus, die ik als een spons heb opgezogen. Dat kan meespelen, maar dan nog. Dat beeld kreeg ik mee naar de abdij van Egmond-Binnen en het stond in mijn kloostercel. Na mijn uittrede is het op een flat aan de Berliozstraat, vier hoog, zonder lift, gesneuveld.
Naam:
A. Steios
Datum:
2 april 2018
Sympathiek van Jezus Cristus om net jou uit te zoeken voor een verschijning van 3 seconden die ervoor zorgt dat je eeuwig - beste wel lang! - juicht.
Zelf was ik vaak in Heerenveen-noord maar verder dan de aanschouwing van het beeldje van Abe Lenstra ben ik nooit gekomen.

Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je emailadres voor anderen in beeld verschijnt)