Inloggen

Alle inzendingen over atheïsme

35 resultaten.

Sorteren op:

bewering
4.5 met 4 stemmen 206
Het atheïsme is innerlijk tegenstrijdig. Hoe kan men immers tegen een God zijn die niet bestaat?

bewering
3.3 met 7 stemmen 172
Het atheïsme is als metafysische positie volstrekt onbewijsbaar. Het is zelfs onwetenschappelijk, omdat het bij voorbaat het bestaan van God of een opperwezen uitsluit.

bewering
5.0 met 3 stemmen 1.824
De meest hardhorende en missionaire variant van het atheïsme is een allergische reactie op een fundamentalistisch-christelijke opvoeding. Daarom zijn het slechts de uitersten op dezelfde fundamentalistische schaal: de inhoud ervan verschilt, de basishouding niet.

Drie zwakke pijlers van het atheïsme (1)

beschouwing
3.2 met 14 stemmen 371
...één van de belangrijkste pijlers van het atheïsme. Het behoeft nauwelijks betoog dat deze theorie, waarvan de onhoudbaarheid ook om andere redenen is aangetoond, op afstand de zwakste schakel is van het atheïstische gedachtegoed. Er zijn echter wel meer atheïstische aannames die op zijn...

De oorzaken van de toenemende intolerantie t.a.v. religie (slot)

beschouwing
3.3 met 90 stemmen 340
...en christenen die die vrijheid willen behouden. Hopelijk wordt de hitte van dat gevecht wat getemperd door het idee dat ook het atheïsme uiteindelijk een kind is van de Verlichting, die autonomie, gewetensvrijheid en zelfbeschikking voorop stelt.

Is er nog toekomst voor de religies?

column
4.3 met 75 stemmen 565
...lijnen ervan – lijkt het er meer op dat het atheïsme zijn beste tijd heeft gehad, vooral na de val van de Muur en het communisme, de meest atheïstische ideologie die de mensheid ooit heeft gekend. Wie die grote lijnen in het oog houdt, ziet ook nog iets anders. Net als de laatste...

Mission impossible voor de atheïstische zending

beschouwing
3.7 met 6 stemmen 202
...voor het religieuze karakter van het atheïsme à la Dawkins is zijn geloof in de evolutietheorie. Men heeft nog nooit een echte missing link tussen twee diersoorten gevonden. Dat weerhoudt deze zuilenheilige van de atheïsten er echter niet van om heilig in de evolutietheorie te...

Zahira

beschouwing
4.5 met 2 stemmen 269
...want hoe je het ook wendt of keert, ook atheïsme is een geloofsovertuiging; de convictie dat een Hogere Macht, lees: God, níet bestaat...! Deze overtuiging is ook te staven. Naar mijn mening meer dán zelfs. Namus, ofwel maagdelijkheid en eer, ligt sowieso precair in de islamitische...

Onderworpen

beschouwing
4.0 met 3 stemmen 109
...betreft religie; zowel het christendom als het atheïsme, voor moslims, zonder ze allemaal over één kam te scheren, één pot nat, zullen worden overvleugeld en opgeslokt door het islamitisch geloof. Dit betekent weer dat 'onze' westerse God door de oosterse Allah zal worden vervangen na...

Oorlog is een geloof

dagcolumn
3.4 met 7 stemmen 170
...is een geloof. Het christendom is een geloof. Atheïsme is een geloof. Alles in de wereld, het huis waarbinnen ik schuil tegen de regen en de wind, de regen en de wind zelf, alles bestaat alleen omdat ik geloof dat het bestaat. Natuurlijk zijn er fysische wetten die ervoor zorgen dat als ik...

Mensenkennis ontberende maskers

beschouwing
4.0 met 1 stemmen 113
...het sleutelwoord, ik herhaal: RESPECT, dat de basis zou moeten zijn van alle gezindten en andersgelovigen. Naast de Islam, geldt dit wat mij betreft ook voor het atheïsme. Uiteindelijk is God loochenen, Zijn bestaan ontkennen, ook een geloof. Mocht Hij bestaan, dan is Hij almachtig en zal...

Bush-aanhanger?

beschouwing
1.9 met 7 stemmen 2.074
...kúnnen en zeker te mógen hebben over geloof, atheïsme, de vele godsdiensten die onze wereld biedt en hoe de gemiddelde (belijdende) gelovige, ongelovige en ietsist: een aanhanger van het ietsisme, hiermee om gaat of hoort om te gaan. Zelf ben ik zelfs geen ietsist meer: althans wat het...

Dood

dagcolumn
3.9 met 8 stemmen 262
...Prima ook. Ik wil niet strijden tegen geloof of atheïsme. Ik wil meningen kunnen wegen om het beter te kunnen benaderen. Mensen praten niet snel over dat moment, die ene seconde. We willen niet bekennen dat we er angst voor hebben. Of houden vol dat we het niet hebben. En dat kan ook. Maar toch...
Gustaf Kreuz25 september 2016Lees meer…

De charmante spil van de Bloomsbury-groep

beschouwing
3.7 met 3 stemmen 107
...hebt een huwelijk met hem afgewezen, omdat zijn atheïsme botste met jouw spiritualiteit. In 1902 trouwde je in Londen met de liberale politicus Philip Edward Morrell, die uit een rijke familie van bierbrouwers kwam. Hij had gestudeerd aan Eton College. Jullie waren beiden dol op kunst en jullie...

Door een ontrouwe echtgenoot geveld

beschouwing
3.7 met 3 stemmen 69
...woordvoerder van de darwinistische evolutie, het atheïsme en het socialisme. Hij schreef veel boeken en pamfletten. In 1986 speelde je in Londen Nora Helmer in 'Een poppenhuis' van Henrik Ibsen. Edward speelde Torvald Helmer en George Bernard Shaw speelde Krogstad. In het najaar van 1886...

Ondanks je roem bleef je de inspiratiebronnen trouw

beschouwing
4.0 met 2 stemmen 28
...door sensualiteit, opstandigheid en provocerend atheïsme. Je bekendste romans zijn 'La glu' en 'Miarka: la fille à l'ourse'. Je bleef uiteindelijk de zwerverswereld van het uitschot trouw. In 1908 werd je lid van de Académie Française, al was er veel weerstand. Je overleed op 12...

OVER HET WARE GELOOF

beschouwing
4.5 met 2 stemmen 114
...Unie werden opgevoed tot het ware geloof in het atheïsme. Dat ging als volgt, werd ons verteld. Als de kinderen ’s morgens hongerig in de klas zaten (want de collectivisering van de landbouw had hongersnood veroorzaakt) vroeg de onderwijzer: “Kinderen, hebben jullie honger?” ”Ja,” riep...

Voor De Genen

dagcolumn
2.0 met 1 stemmen 159
...(genen) te bekeren tot het enige ware geloof van Atheïsme begrijp, welt er toch een warmwaterbronnetje van medegevoel in me op om iemand die zo halsstarrig zijn hele leven in het teken heeft gesteld van de reactie, het zich afzetten, de andere kant op vluchten vanwege een pijn die zich al vroeg...

Vermoord door dwazen, die zichzelf theïsten waanden

beschouwing
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 21
...werden bestempeld en in 1542 werd je van atheïsme beschuldigd en gevangen gezet. Na 15 maanden werd je vrijgelaten door de bemoeienis van Pierre Duchâtel, bisschop van Tulle vanaf 1544. Zie je wel, al weer een bevriende bisschop! In 1544 werd je echter opnieuw gevangen gezet. Je vluchtte...

Vlag

beschouwing
4.7 met 3 stemmen 143
...ik ben (Cogito ergo sum*) Van dualisme tot atheïsme is slechts een kleine stap; de leer van twee tegenover of onafhankelijk naast elkaar staande beginselen. (1) Als vader van de moderne filosofie is van Descartes' hand: PRINCIPIA PHILOSOPHIAE, de beginselen van de filosofie of der...

De kwestie god/God

beschouwing
1.7 met 7 stemmen 291
...uit Kluun, 'God is gek’. De dictatuur van het atheïsme'. (Uitgeverij Ten Have, De maand van de spiritualiteit 2009; 42) Uit dit citaat blijkt een aantal dingen. In de eerste plaats dat ‘de huidige materialistische wetenschap’ en daaronder verstaat Van Lommel overduidelijk de huidige...

Je geleerdheid nederig afgelegd

beschouwing
3.5 met 4 stemmen 103
...van Jezus, wat je diep raakte en waardoor je atheïsme plotsklaps verdween. Je hield filosofische voordrachten en je ging tot het uiterste om de waarheid te ontdekken. Terwijl je bij het echtpaar Martius was, vond je in hun bibliotheek de biografie en de werken van de heilige Teresa van...

Fundamentalisme

beschouwing
3.7 met 14 stemmen 477
De SGP-er die voor invoering van de doodstraf pleit, de moslimfanaat die vindt dat overspel met een publieke geseling moet worden bestraft en de atheïst die gelovigen als Neanderthalers beschouwt, hebben één ding met elkaar gemeen: het zijn allemaal enge fundamentalisten. Hun fundamentalisme...
Theo_Dosius29 augustus 2009Lees meer…

Atheïsten 66

hartenkreet
3.9 met 291 stemmen 1.970
Wat mij bij discussies over geloofszaken telkens weer opvalt is de heftigheid waarmee door veel atheïsten (gelukkig lang niet alle) wordt gereageerd op mensen die uitkomen voor hun christelijk geloof. Als je een onderwerp behandelt vanuit een politieke visie, kunnen anderen het ermee eens zijn of...

Schelden op god

bewering
3.4 met 15 stemmen 211
Het grappige van veel atheïsten is, dat ze schelden op God, hoewel Hij volgens hen niet eens bestaat.

Een onvoorstelbare Schepper

verhaal
1.6 met 8 stemmen 797
...maar liever helemaal ontkennen? Tja, maar ook atheïsme stelt ons voor onoplosbare vragen. Wie om zich heen kijkt naar de wonderlijke en duizelingwekkend veelvormige wereld waarin hij leeft en dan concludeert dat er geen God kan zijn, is op zijn manier een zeer gelovig mens. Eén lepel...
N. Wamelink12 november 2004Lees meer…

De oerknal - een slag in de lucht?

beschouwing
3.7 met 18 stemmen 292
In zijn boek “Herinneringen aan de dood”, een wetenschappelijk onderzoek naar de realiteit van bijna-dood-ervaringen, doet de cardioloog Michael B. Sabom verslag van zijn discussie met dr. Blacher, een fanatiek bestrijder van het verschijnsel BDE. De kern van Blachers kritiek kwam erop neer dat...

Atheïst worden.

bewering
3.5 met 8 stemmen 123
Sommige mensen ergeren zich zo aan gelovigen dat ze alleen om die reden atheïst zijn geworden.

Kenmerken van de atheïstische intolerantie

column
3.8 met 16 stemmen 668
Een navigator is een mooi ding. De meeste mensen denken daarbij aan een klein, handig apparaatje dat hen de weg wijst als ze achter het stuur zitten. Reuze handig als je ergens naartoe moet waar je nooit eerder bent geweest en te lui bent om een kaart te lezen. Toch kom je navigators niet alleen...

bewering
4.0 met 7 stemmen 182
Een belangrijke en systematische fout die door bijna alle atheïsten wordt gemaakt is het feit dat men bij de term ‘gelovigen’ altijd denkt aan mensen die lid zijn van een kerkgenootschap en de dogmatiek daarvan aanhangen, terwijl dat helemaal niet zo hoeft te zijn. Ook buiten de kerken treft...
Meer laden...