Inloggen
voeg je hartenkreet toe

Hartenkreten

Eén wereldreligie?

Waarom zijn er verschillende religies in de wereld? Een hele belangrijke, maar ook een moeilijke vraag. Als er sprake is van één Schepper voor heel de mensheid en de basis van ieder geloof min of meer inhoudt dat diezelfde Schepper al het bestaan heeft geschapen en de mens zal beoordelen op basis van zijn daden in het leven, vanwaar die verschillen?
Om een beter beeld van het geheel te kunnen krijgen, dient aangegeven te worden hoe religie is ontstaan. Angst, onwetendheid en het onverklaarbare hebben daarbij een belangrijke rol gespeeld. Alles wat onverklaarbaar was, wekte angst en onzekerheid op. Daarnaast hadden mensen in die tijd een beperktere niveau van denken. Natuurlijk had je ook mensen die een bredere kennis van zaken hadden. Die wisten meer, die zagen meer en die dachten meer. Zo ontstonden er al gauw verschillende verhalen over het ontstaan van de wereld, het leven en de dood. Verschillende interpretaties leidden tot meerdere geloven. Dit zorgde voor verdeeldheid tussen de volkeren, wat nog eens versterkt werd door de komst van verschillende stichters en heilige geschriften. De splitsing der mensheid was een feit met alle ernstige gevolgen van dien.
Oorlogen veroorzaakt door godsdienstige verschillen komen door de gehele geschiedenis voor. Denk hierbij aan conflicten tussen katholieken en protestanten, soennieten en sjieten, christenen en moslims, etc. Aanhangers van een bepaald geloof minachtten aanhangers van een ander geloof. Mensen waren ervan overtuigd dat hun religie de enige juiste was. De grootste verschrikkingen, die de mensheid heeft gekend, hebben zich gedurende de godsdienstoorlogen voorgedaan. De geschiedenis heeft daarmee duidelijk aangetoond dat het hanteren van verschillende religies de mensheid enorm heeft benadeeld.
Op welk punt is religie vandaag de dag aangeland? Hoewel de verschrikkingen op basis van godsdienstige verschillen drastisch zijn afgenomen, valt niet te ontkennen dat de dreiging nog steeds aanwezig is. Denk hierbij aan de jihad: de strijd die de islam zou moeten voeren tegen ongelovigen. Zie ook de verschillende conflicten in het Midden-Oosten, zoals in Irak en Syrië, maar ook de strijd tussen Israël en Palestina. Allemaal conflicten die gebaseerd zijn op het feit dat een bepaald volk niet het juiste geloof zou hebben. De onrust, verdeeldheid, chaos en discriminatie die meerdere religies met zich meebrengen, is vandaag de dag nog steeds aanwezig. Het blijven hanteren daarvan zal de mensheid verder benadelen.
Een religie zou zich moeten richten tot heel de mensheid. Daarnaast is religie aan verandering onderhevig. Of zou dat moeten zijn. Veel ideeën, opvattingen en inzichten die eeuwenlang het mensenleven beïnvloedden, zijn niet meer van deze tijd. Het is tijd voor verandering. Het is tijd voor een geheel nieuwe start voor de mensheid. Als verschillende religies de mens enorm heeft benadeeld, zou het hanteren van één wereldreligie dan niet toepasselijk zijn? De huidige wereldreligies tonen meer overeenkomsten dan men in eerste instantie zou verwachten. In alle gevallen wordt gezocht naar het ontstaan en de zin van het leven. Er bestaat een hechte band met God en wordt aangegeven hoe Hij gediend moet worden. En het belangrijkste is dat in alle gevallen de weg tot dezelfde God leidt. Ik ben ervan overtuigd dat indien we de momenteel gehanteerde wereldreligies samenvoegen tot één wereldreligie, we alleen maar dichter tot elkaar zullen komen. De verdeeldheid en de verscheurdheid, die het toepassen van verschillende religies hebben veroorzaakt, zullen teniet gedaan worden. Een zeer belangrijke stap voor de mensheid en de wereldvrede. De voorkeur is aan u.

Schrijver: Vedat Gok, 8 april 2012


Geplaatst in de categorie: religie

2.2 met 4 stemmen 135Er is 1 reactie op deze inzending:

Naam:
Maarten
Datum:
11 april 2012
Het klinkt verdacht veel als een Utopie. Als gedachte heel nobel, maar praktisch niet haalbaar. Een aantal vragen komen bij mij op:

Het samenvoegen van alle religies houdt in dat de meeste gelovigen hun persoonlijke profeet(en)/god(en) moeten laten vallen. Met andere woorden, je vraagt ze atheïst te worden in meer of mindere mate t.o.v. hun god(en) en/of profeet(en) om vervolgens bekeerd te worden tot een nieuwe religie. Naar mijn mening is dit even moeilijk/makkelijk als het geloof in het bovennatuurlijke helemaal laten vallen en ongelovig worden.

• Acht u het, gezien het karakter van de algemene geloofsbeleving haalbaar dat men massaal en vrijwillig hun god(en)/profeet(en) inwisselt voor een ander godsbeeld?
• Wat houdt dat volgens u in voor het bestaansrecht van het geloof zelf als men op vrijwillige basis de ene god kan inwisselen voor de ander?
• Een redelijk aantal mensen is ongelovig om moverende redenen. Hoe passen deze in uw ideale wereldbeeld?
• De meeste religies, inclusief de drie grootste (Abrahamistische) zijn gebaseerd op schriftuurlijke regels, verboden en geboden. In bepaalde gevallen spreken deze elkaar op essentiële zaken tegen.
Welk heilige schrift hanteert u bij de wereldreligie? (Immers, er moet natuurlijk wel iets op schrift staan wil je het mondiaal doorvoeren.)

Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je e-mailadres voor anderen in beeld verschijnt)