Inloggen
voeg je hartenkreet toe

Hartenkreten

Herdenking Hans Gruijters met fragment uit: Hans Daudt - Echte Politicologie

Het is wrang voor mij te constateren dat zondag 17 april 2005 mijn vraag “Waar oh Waar is Hans Gruijters gebleven” gesteld in een stukje d.d. 02/04/2005 op deze site ter gelegenheid van het D’66-Congres nu een zo trieste invulling heeft gekregen.
Het is zeer te betreuren dat deze bijzondere man van ons is heengegaan.
Ik wens zijn verwanten, vrienden en andere betrokkenen sterkte in het verwerkingsproces.
Ik hoop hem hier op bescheiden en gepaste manier te herdenken.

------------------------------------------------------------

Voor drs. Hans Gruijters was hervorming van ons staatsbestel zijn grote passie. Het was voor hem de enige bestaansgrond voor D’66 dat hij meehielp op te richten. Hij bleef tot vorig jaar lid hoewel niet van harte. Meermaals gaf hij uiting aan zijn opvatting dat D’66 geen gewone partij was en kon zijn. Hij was zeer teleurgesteld dat deze hervormingen nooit van de grond kwamen, en dat ‘zijn’ partij toch bij tijden regeerde. Dat kon niet in zijn ogen.
Uit het boek “Echte Politicologie” waarin de opstellen over politicologie, democratie en de Nederlandse politiek van Prof. Hans Daudt zijn verzameld, kies ik een mij gepast lijkend fragment.

-------------------------------------------------------

In 1966 was een “Proeve van een Nieuwe Grondwet” gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Om “een discussie los te maken over de eventuele wenselijkheid van een grondwetsherziening(Daudt – blz. 447). De verkiezingen van 1967 hadden een opmerkelijke uitkomst, zowel Boerenpartij en D’66 verkregen 7 zetels. In die tijd ongewoon spectaculair.
Vooral de entree van D’66 en andere uitingen van politieke onrust zoals Nieuw Links, Provo, de confessionele radicalen, het Concilie etc. waren aanleiding tot instelling van “de Staatscommissie van advies inzake de Grondwet en de Kieswet”. Door het Kabinet-De Jong. In die commissie namen o.a. zitting Hans Gruijters namens D’66 en Hans Daudt namens de P.v.d.A.
Daudt geeft een voorbeeldig beknopt overzicht van deze periode in hfdst. 18 “Staatkundige Vernieuwing?”, blz. 453 tot en met 461. Ook hfdst. 17 “Waarom Eigenlijk” is hierbij zeer informatief.
Gekozen hier voor een kort fragment op bladzijde 458 waaruit blijkt hij hoe Hans Gruijters politiek ambachtelijk en gedreven het staatsbestel trachtte te hervormen. En waar zijn frustratie dienaangaande vandaan kwam. Hij vond het volstrekt belachelijk dat wij niet onze eigen landsregering kiezen. En het leek destijds ook alsof er draagvlak aanwezig was, zoals het onlangs ook leek.

---------------------------------------------------------

Daudt in “Staatkundige Vernieuwing”:

‘Bij de voorzitters Cals en Donner bestond wel begrip voor de opvatting dat er iets moest gebeuren, als het maar niet te gek werd, maar vooral de CHU- en VVD-leden benevens Jeukens en Verbrugh vonden al die nieuwlichterij maar overbodige onzin – er was in de Nederlandse politiek niets aan de hand dat noopte tot enigerlei staatsrechtelijke wijziging.
Beschaafd, vriendelijk, intelligent en zeer hardnekkig werd de status quo verdedigd tot ver in het voorjaar van 1969, om precies te zijn tot en met de Maagdenhuisbezetting die duurde van vrijdag 16 mei tot dinsdag 20 mei 1969. Toen enkele dagen nadien de Staatscommissie plenair vergaderde werd er voor het eerst van de zijde van de VVD een bescheiden voorstel tot vernieuwing ingediend, dat ten slotte als volgt werd omschreven:
Bij de verkiezing van de Tweede Kamer wordt tevens, volgens de regels bij de wet te stellen, de mening van de kiezers ingewonnen omtrent de vraag uit welke politieke groeperingen een kabinet moet worden gevormd.
Hans Gruijters stuurde mij toen in die vergadering het volgende briefje:
"Nog één Maagdenhuisbezetting en wij hebben de gekozen minister-president binnengehaald."

Zover is het niet gekomen maar wel kwam er toen een meerderheid (in de commissie – jz) voor het voorstel van Donner voor de gekozen kabinetsformateur.‘

Zover kwam het toen en ook nu. Niet verder. Het moge duidelijk zijn wat hij gezegd zou hebben op het D’66-Congres. Ik begreep hem beter dan vele D’66’ers.

Schrijver: Hans Daudt
Inzender: Jos Zuijderwijk, 20 april 2005


Geplaatst in de categorie: politiek

3.7 met 7 stemmen 1.125Er is 1 reactie op deze inzending:

Naam:
bob polak
Datum:
21 april 2005
Email:
bpolakxs4all.nl
Zeer terecht dat Zuyderwijk hier aandacht besteedt
aan het overlijden van Hans Gruijters.

Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je emailadres voor anderen in beeld verschijnt)