Inloggen
voeg je hartenkreet toe

Hartenkreten

Van Harte

Nog maar enkele dagen geleden zag ik plots, dat de alom gewaardeerde en veel gelezen auteur, essayist, dichter en wat dies meer zij-duizendpoot Joanan Rutgers de grens van 1300 ingezonden bijdragen dicht was genaderd. Het was mijn voornemen hem met het bereiken van deze mijlpaal te feliciteren. Vandaag zag ik verbaasd, dat hij sneller werkt dan het licht en dat zijn heden geplaatste beschouwing: “Empathische Ziener” over de Duitse kunstenaar/schilder Gerhard Richter (1932) al weer inzending nr. 1307 van zijn hand blijkt te zijn.

Goede wijn behoeft geen krans en eigenlijk is een nadere beschouwing over zijn totale oeuvre volkomen overbodig. Dat laat onverlet, dat ik 1307 pennenvruchten (begonnen op deze site met nr. één in februari 2009!) een zeer indrukwekkende prestatie vind. Joanan is nu eenmaal een gemotiveerde en bezielde alleskunner en ja, daar heeft een enkeling gelijk, eveneens een veelschrijver. “So what?” Zijn gemiddelde waardering voor zijn gehele werk ligt ver boven het gemiddelde dat men op nederlands.nl tegenkomt en zo blijkt ook maar weer, dat uitzonderingen de regel bevestigen.

Gelukkig geeft hij de indruk zelf in zijn eigen kunnen te geloven en dat zal wel mede de drijfveer voor zijn literaire bezigheid zijn. Ooit heb ik in het verleden al eens een beschouwing aan hem gewijd en ook nu steek ik mijn bewondering voor hem en zijn werk niet onder stoelen en banken. Daar waar anderen door tegenslagen of om persoonlijke redenen helaas moeten afhaken (en dat bedoel ik met alle respect) daar gaat hij onverstoorbaar door. Bovendien is hij, zoals het merendeel van alle inzenders, recht door zee, neemt geen blad voor de mond en schuwt, zo nodig, de schriftelijke confrontatie niet.

Hem nu wederom lof toe te mogen zwaaien heeft, zo moet ik eerlijkheidshalve toegeven, voor mij op dit moment nog een welkome bijwerking. Al weken blijf ik verstoken van elke vorm van inspiratie voor een nieuwe inzending. Mijn eerder voorgenomen plan hem langs de weg van een hartenkreet te feliciteren gaf me gelukkig een handvat, dat ik gaarne en zonder scrupule mag gebruiken, omdat mijn bedoeling oprecht is en uit een goed hart komt.

Dus Joanan: bij deze van harte gefeliciteerd. Ik weet, dat je deze felicitatie niet nodig hebt om jouw schrijverschap een extra boost te geven; wat dat betreft ben je m.i. vrijwel uniek op deze site.

Tot een volgende keer.

Schrijver: Günter Schulz, 10 maart 2012


Geplaatst in de categorie: literatuur

3.9 met 15 stemmen 932Er zijn 15 reacties op deze inzending:

Naam:
E.N. Passant
Datum:
5 augustus 2012
"Hij die zwijgt…………… "- Als je al geobsedeerd bent door kleuterschooltjes en door al die zitteblijvertjes, dan is even langskomen meer dan genoeg. Als je vervolgens niets anders weet bij te dragen dan deze nonsens dan is zwijgen de meest voor de hand liggende optie.
Naam:
Ivan Grud
Datum:
18 juli 2012
Email:
grud-ivanhotmail.ph
Kan iemand mij vertellen tot welke leeftijd deze kleuterschool toegankelijk is.
Lijkt mij dat hier heel veel zittenblijvers vertoeven.
Hebben jullie nooit gehoord van doodzwijgen, het is toch een abc-tje.
Gun deze zelfingenomen kwast toch geen opwindende gevoelens, door al maar in te gaan op zijn uitdagingen.
Weet u nog … hij die veel spreekt/schrijft/vertelt heeft weinig te vertellen.
Hij die zwijgt……………
Naam:
Iris Van de Casteele
Datum:
19 maart 2012
Beste Günter.
Dank voor je opbeurende woorden. Excuses hoeven beslist niet. Ik heb mijn zeg gehad en laat nu liever de dingen rusten. We weten dat het geschrevene vaak met een korreltje zout te nemen is.
Niccolò Machiavelli (1469-1527) zei het zo: “Voor het geschrevene moet een ieder oppassen als voor de klif, want niets kan u makkelijker in uw nekvel grijpen dan een geschrift van uw hand.” Zelf zal ik er ook wel een keer ongewild naast gegrepen hebben.
Hartelijke groeten, met dank aan de redactie voor haar bericht en tegelijk aan Joanan Rutgers voor zijn bijdrage en de moeite die hij zich gaf.
Naam:
Redactie
Datum:
19 maart 2012
Email:
infonederlands.nl
Zowel de redactie van nederlands.nl als Joanan zijn graag bereid fouten of foutjes of minifoutjes of misinterpretaties te herstellen.
Een verzoekje aan de redactie per mail volstaat.
Naam:
Günter Schulz
Datum:
19 maart 2012
Email:
ag.schulztiscali.nl
Beste Iris,
Het is altijd vervelend zo niet ergerlijk, wanneer niet op waarheid berustende en/of feitelijk onjuiste op schrift gestelde gegevens de beeldvorming van een persoon nadelig beïnvloeden. Een beschouwing van Joanan van september vorig jaar is in deze een sprekend voorbeeld en jouw kritiek is derhalve zeer terecht.
Ik voel mij in zekere zin medeschuldig, te meer omdat ik onder bedoelde beschouwing toen een nogal lovende reactie heb geschreven. Daarbij heb ik op zijn minst één gegeven al lezend over het hoofd gezien, waarvan ik beter hoorde te weten. De meest correcte beoordeling over de waarheidsvinding kan echter te allen tijde alleen door jou worden gegeven. Het spijt mij, dat ik toen niet een corrigerende reactie heb kunnen geven of, als verlate erkentenis, nu in bovenstaande hartenkreet een opbouwend kritische zin heb kunnen plaatsen, omdat dit nu eenmaal alleen kan geschieden als men zelf iets heeft geconstateerd. Voor dit verzuim, door onoplettendheid mijnerzijds, bied ik jou hierbij mijn oprechte excuses aan.

Ik ben niet bekend met de werkwijze van Joanan noch met de manier van raadpleging van de diverse bronnen voor zijn werk. Toch geloof ik, dat hij integer is en serieus en kritisch te werk gaat. M.i. heeft hij zeker niet de intentie door bewust gepleegde onzorgvuldigheden anderen schade te berokkenen.
Naam:
Iris Van de Casteele
Datum:
18 maart 2012
Dit soort “veelschrijven” is niet moeilijk wanneer je alles gaat aftappen op verschillende sites (die het soms niet al te nauw nemen.) Strookt het daarom met de waarheid?
Zo schreef Joanan Rutgers in september vorig jaar dat ik de 80 gepasseerd was en ik was 79. Ook omtrent mijn moeder slaat hij de bal mis.
Verder schreef hij een kemel van een leugen in de volgende zinnen:
“Een opvallend detail in haar leven is, dat ze goed bevriend was met de dichter Paul Snoek, wiens tragische dood een diepe wond in haar ziel sloeg.”
Mijn ziel is nooit gewond geworden door de dood van PS, wel heeft zijn dood me sterk beroerd omdat hij zo plots door een auto-ongeval op 48-jarige leeftijd om het leven kwam.
Verdrietig zijn om iemands dood? Jawel. Diepe wonde? Waar zou die dan zitten of gezeten hebben? Zeer zeker niet in mijn ziel.
Naam:
Len Cornelis
Datum:
13 maart 2012
Eigen tabblad lijkt mij onzin. Eens met Monique. Veelschrijvers beginnen eventueel maar eigen blogsite. Deze site lijkt mij een open platform voor allerlei typen schrijvers. Voor beginners en gevorderden. Voor zeer productieve en meer zuinige schrijvers.

Vrienden op internetaccounts? Hoe dat werkt, weet ik niet. Maar soms schieten op zich gewone, aardige stukjes plotseling skyhigh omhoog in lezersaantallen of waarderingen. Of bestaan er misschien grote fanclubs van schrijvers? Ik weet het echt niet. Sommige bijdragen kunnen uiteraard ook simpelweg briljant zijn. Maar dat is weer geen ijzeren garantie voor hoge beoordelingen of hoge lezersaantallen.

De Joanan Rutgers stukken over schrijvers vind ik zeer leerzaam. Met liefde geschreven. De schrijfstijl in al zijn bijdragen waardeer ik wisselend. Als ik dat zo mag stellen. Ja, dat mag ik wel zo stellen.
Naam:
Günter Schulz
Datum:
13 maart 2012
Email:
ag.schulztiscali.nl
@ Joke, Monique, Hendrik en Joanan: hoewel ik meestal een beetje huiverig ben over veel en lange commentaren onder inzendingen, en hier met name de mijne, vind ik, dat ik een ieder moet complimenteren over de manier waarop in deze reacties van gedachten met elkaar is gewisseld. Dacht ik aanvankelijk: lieve deugd, wat heb ik ongewild losgemaakt, ben ik thans blij, dat er dingen boven water zijn gekomen en meningen duidelijk en met respect voor mij en een ieder uitgesproken zijn. Het is voorwaar ook nog zo, dat de aangedragen standpunten en meningen niet écht op gespannen voet stonden met mijn inzending en er toch nieuwe ideeën en/of inzichten zijn geuit. Dat vind ik persoonlijk een toegevoegde waarde van mijn inzending en heeft voorkomen, dat ik, mij onbewust op glad ijs te hebben begeven, uiteindelijk met een uitglijder onderuit zou zijn gegaan. Zo kan het dus blijkbaar ook, gezien sommige andere reactie-gedachtenwisselingen elders op nederlands.nl.
Allen nogmaals dank en Monique: het beste met hetgeen je voornemens bent te gaan doen. Wellicht zien we je toch ooit nog eens hier terug.
Naam:
Monique Methorst
Datum:
12 maart 2012
Email:
moi636yahoo.com
Hm, ik denk dat er velen zijn die wensten dat ze de tijd zouden hebben zoveel te schrijven, zo kan je het ook zien.
Een eigen tabblad, waarvoor? Deze site is er toch voor iedereen? Waarom zou één persoon zoveel ruimte moeten krijgen?
Het gemiddelde cijfer zegt helemaal niets, soms ligt het er alleen maar aan hoeveel vrienden in een lijst staan van internetaccounts.
Ik schrijf nu niet dat dat bij Joanan het geval is hoor, het is alleen maar mijn mening.
Naam:
J.de Groot
Datum:
12 maart 2012
Email:
joke190411telfort.nl
@Hendrik,ook jij mag een mening hebben over hoe het volgens jou zou kunnen of moeten, maar om dan direct die tabbladen te noemen die jou iets minder aanstaan is ook weer... zowat.
Zullen genoeg mensen zijn die dat geheel anders zien.
Ik denk dat je het toch veel meer in een breder verband moet zien, een publieke schrijfsite moet voor eenieder toegankelijk zijn ..en niet voor een paar privé/veel schrijver een podium vormen.
Iedereen kan naar zijn eigen behoeften een blog/site staren.
Niks mis mee...ik zeg Doen.
Maar dit is een site die iedereen aan het woord wil laten... en de redactie bepaalt de maatstaf!
Gelukkig.
Naam:
J.de Groot
Datum:
11 maart 2012
Email:
joke190411telfort.nl
@Günter, mooi even zo van gedachten te wisselen, kan nooit kwaad, maar begrijp me goed: ik pleit niet voor iedereen een eigen tabblad hoor!
En goedbeschouwd is het tabblad beschouwingen nu in feite een tabblad voor een paar veelschrijvers al zó in gebruik,
(is gewoon een constatering)
Ik wens je veel inspiratie voor/met nieuwe onderwerpen en dan lees ik je zeker weer!
Naam:
Hendrik Klaassens
Datum:
11 maart 2012
Joke en Günther, net als jullie heb ik veel respect voor het schrijftalent en de wervelende, meeslepende stijl van Joanan. Hij schrijft zelfs zó veel dat ik het lang niet allemaal kan lezen.
Dat sommigen daardoor af en toe niet op de startpagina terecht komen, begrijp ik ook. Het voorstel van Joke om hem een eigen rubriek te geven steun ik. Mij lijkt het slim om de rubriek Dijken (of evt. de stellingenrubriek) plaats te laten maken voor een eigen pagina van Joanan.
Naam:
Günter Schulz
Datum:
10 maart 2012
Email:
ag.schulztiscali.nl
Natuurlijk ben ik mij er van bewust, dat mijn goed bedoelde bijdrage slechts een vanuit mijn optiek geschreven momentopname is, waarbij niemand bij mij enige deskundigheid over dit onderwerp hoeft te veronderstellen.
@ Joke: Natuurlijk heb je alle gelijk, want vanuit dit perspectief heb ik het tot op heden nog nooit bekeken. Je ziet het niet verkeerd en je mening geven is niet alleen wenselijk maar het zet mij tevens ook weer aan om oog voor meer details proberen te hebben;
@ Joanan: Jou met mijn spontane bijdrage te willen hebben analyseren is gewoon te veel eer, hoe goed bedoeld ook door jou tussen de regels gemeend te hebben gelezen.
Met de beeldspraak om een extra engeltje op iemands schouder te zijn heb ik geen moeite - hoewel: was het maar zo gemakkelijk.
Naam:
J.de Groot
Datum:
10 maart 2012
Email:
joke190411telfort.nl
Günter heel mooi jouw woorden, en als er een iemand is die kundig is in deze, is het Joanan!
Maar...en dat is iets, juist door die hoeveelheid inzendingen op een openbaren site, het een vorm krijgt van een privé site/blog,
en ja, dat kan inderdaad tot reacties leiden.
Ik denk gewoon dat Joanan een eigen tabblad verdient als schrijver...ook hij is uniek!
En als dat zou kunnen is er voor anderen weer een weg open om ook wat in te zenden.
(ja ik weet iedereen kan inzenden maar men verzuipt direct onder die stroom van o.a Joanan)
Of zie ik dat verkeerd...goed mogelijk.
Ik geef alleen mijn mening.
Naam:
Joanan Rutgers
Datum:
10 maart 2012
Gunst, Günter, wat weer een aangename verrassing, al zal ik vanwege mijn depressieve natuur nooit echt gelukkig zijn met wat ik geschreven heb, het is wel heel fijn dat jij er de waarde van inziet, dat geeft mijn chronische hypochondrie wat lucht! Dat wrede nulgevoel is waarschijnlijk mijn drijfveer.
Mijn complimenten, want je hebt me zeer scherp geanalyseerd, extra engeltje op mijn schouder!

Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je emailadres voor anderen in beeld verschijnt)