Inloggen

Alle inzendingen over menselijkheid

1128 resultaten.
Sorteren op:

Menselijkheid en mededogen

column
4,7 met 3 stemmen 116
...kom ik terug op de menselijkheid. Onze regering pretendeert menselijk te zijn maar de wet- en regelgeving is zo onmenselijk dat het normaal gevonden wordt dat wanneer mensen vast lopen in onze maatschappij door alle druk, verwachtingen en verplichtingen dat men...

bewering
3,9 met 9 stemmen 247
...Oplossingen zijn meestal niet pasklaar maar mededogen moet toch op te brengen...

Ontmoeting met Vera/Een simpel adagium in de Kersttijd?

hartenkreet
2,5 met 2 stemmen 94
...mijn nieuwe vriendin Vera hadden immers uit voor mij onbegrijpelijke eenkennigheid, mensenschuwheid dan wel vanuit onbegrip van de elementaire menselijkheid die echter ondanks alles ons allen blijft verbinden, afgehaakt van haar zo ongeschonden en hartverwarmende uitnodiging.....

Indrukken, opgedaan tijdens een receptie

hartenkreet
3,0 met 1 stemmen 63
...dat "de mens" overal hetzelfde is en de "menselijkheid" algemeen verbreid in gesprek met een zogenaamde "loser", een getekende die het op merkwaardige wijze in de huidige tijd welhaast tot trend verheven "Syndroom van Asperger" met zich meedroeg als merkteken, als Kaïnsteken. Ik...

Menselijke figuur

dagcolumn
1,8 met 5 stemmen 219
De menselijke figuur leent zich, zo meent Carmiggelt (1963) in 'Weet ik veel', niet voor waterdichte regelingen. Hoewel Carmiggelt een Nederlander is, raakt hij daarmee toch de ziel van onze op de keper beschouwd protestantse natie. Een natie van schriftgeleerden die telkens weer probeert...

Menselijke waarden.

beschouwing
3,1 met 16 stemmen 374
Menselijke waarden. Frans A. Viola, de schrijver van het boekje ‘Onder wiens gezag?’, vergelijkt de overheid uit de Openbaringen van Johannes met de huidige overheid en rekent af met de christelijke hiërarchie. Want onze G’d promoot wederkerigheid in plaats van rangen en standen. Hij was...

Mystieke menselijkheid

beschouwing
2,7 met 3 stemmen 120
(voor John Collier (1850 - 1934)) Je bent geboren in Londen als jongste zoon van Sir Robert Perret, procureur-generaal van het Parlement. Je studeerde aan het elitaire Eton College, enkel bestemd voor de allerrijksten. Het standaard kostuum zat je niet lekker, maar je studie verliep soepel....

Menselijke gedachten

hartenkreet
4,0 met 3 stemmen 91
Begin ik al te malen? Dit vraag ik me serieus af. Bij leeftijdgenoten heb ik totaal geen last, maar met mijn volwassen zonen heb ik vaak het gevoel dat ze me dreigen te “ontglippen”. Ik bedoel daarmee dat ik moeite heb ze te volgen in hun bedoelingen ofwel uitleg als ik hun hulp nodig heb...

Vernieuwing

verhaal
1,9 met 7 stemmen 1.310
Netcitaat 138 in de categorie “literatuur” op deze site (van Ton Anbeek) noemt een schoolvoorbeeld van “jezelf [als schrijver/dichter] manifesteren”. De genoemde methode lijkt op de initiatie van een beweging, die het oude verguist om een eigen, ‘veel betere’, vorm te propageren. Waarom...

bewering
3,5 met 4 stemmen 105
Ik haat de mensen die puur egoïstisch aan zelfverrijking doen en geen oog hebben voor de noden van minderbedeelden. Ik haat de mensen die braaf de opgestelde wetten volgen om zichzelf te verrijken en anderen te verarmen. Jezus was ook fel gekant tegen de wetgeleerden en de farizeeën, de sluwe...

bewering
3,5 met 10 stemmen 558
Religies zijn geen pogingen van de oudste menselijke beschavingen om onbegrijpelijke natuurverschijnselen te verklaren en existentiële vragen te beantwoorden, maar vormen verschillende uitdrukkingswijzen van de universeel-menselijke ervaring van diepe verbondenheid met de kosmos en de geestelijke...

bewering
4,0 met 1 stemmen 8.848
De geoloog Salomon Kroonenberg heeft gelijk met zijn stelling dat de huidige opwarming van de aarde grotendeels te wijten is aan natuurlijke temperatuursschommelingen en slechts gedeeltelijk aan menselijke factoren. (Zie hiervoor zijn boek: "De menselijke maat - de aarde over tienduizend jaar").

HOER IN MENSELIJK LEED

beschouwing
1,5 met 6 stemmen 1.310
Amper heb ik mijn stukje over Pieter Lakeman gepubliceerd of daar verschijnen Pauw&Witteman in beeld. Aan tafel de eerste gier die boven de geknapte gedupeerden van Scheringa’s DSB komt rondcirkelen. Weer een nietsontziende geldwolf. Een advocaat deze keer. De zelfbenoemde ‘hardcore' advocaat...
paco15 okt. 2009Lees meer…

Te midden van de grauwheid

hartenkreet
3,5 met 2 stemmen 124
De Tilburgse architectuur verdient geen schoonheidsprijs en voor wie zich erin waagt ligt de neerslachtigheid op de loer, zeker in een seizoen dat getekend wordt door grauwheid, verval en somberheid. En zo hobbelde lijn zeven voort door die gribus, toen ineens achter de huizen een regenboog...

bewering
2,6 met 5 stemmen 103
Een kerstgedachte: discriminatie en racisme zijn normale menselijke eigenschappen.
NN25 dec. 2014Lees meer…

bewering
2,0 met 2 stemmen 786
Wie in een rolstoel zit, trooste zich met het feit dat in de menselijke geest alles mogelijk is.

bewering
3,7 met 6 stemmen 253
Er zullen getuigen zijn. Hóe dan ook, zal er altijd één getuige zijn bij menselijk leed.

"Say you, say me"

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 34
...gebreken worden verzoend door de zuivere menselijkheid" Zo is de hulpverlening als een paddenstoel uit de grond gerezen. "Say you, say me" was altijd al het adagium waaraan de mensheid diende te beantwoorden. Zoals in oorlogstijden schijnt nu de solidariteit op te leven en voorheen...

bewering
3,9 met 11 stemmen 178
Een mens moet alles willen weten maar niet alles willen 'kunnen' begrijpen daar is het menselijk-brein te beperkt voor.

bewering
2,7 met 7 stemmen 101
Er is in mij een mens, die de menselijkheid in ieder ander zal erkennen! Puur uit liefdevolle herkenning!

bewering
2,3 met 3 stemmen 1.046
Uitsluitend de vrucht heeft het ultieme vruchtgebruik van de moederschoot, dit is de dag - en nachtschoot van het menselijk bestaan.

Vissen

verhaal
4,0 met 1 stemmen 85
Lange tijd bestond mijn enige gezelschap uit twee goudvissen, die vreedzaam maar doelloos rondzwommen in de glazen kom op mijn bureau, niet begiftigd met de menselijke vermogens maar al evenmin behept met hun gebreken. Uit de bolle, zwarte kraaloogjes waarmee ze mij trouwhartig aanblikten vanuit...

WAAKZAAM BRANDEN

bewering
2,3 met 3 stemmen 54
Bij al haar boosheid moge de wereld worden verlicht door stralen van menselijke mildheid, geboren uit Gods haardvuur.

hartenkreet
2,6 met 5 stemmen 224
Vergissen is menselijk. Ook degene die zich in mij vergist, geef ik groot gelijk! Ik sta hier inmiddels ver boven.

bewering
3,7 met 7 stemmen 95
'De juiste energieën komen hoe dan ook uiteindelijk bij de juiste persoon terecht! Zodat de menselijke ontwikkeling weer wordt voortgezet. Wie ben ik, om hier tegen in te gaan?'

bewering
4,0 met 3 stemmen 138
Economie klampt zich slechts vast aan de waarde van het materieel geluk, maar veegt helaas alle gevoelswaarden en menselijke emoties in de goot!

OP WEG NAAR EEN OVERSTIJGEND BEWUSTZIJN?

verhaal
4,0 met 4 stemmen 697
Evolutie kenmerkt zich niet door óntwikkeling (vereenvoudiging van wat ingewikkeld was), maar juist door ínwikkeling (het voortdurend complexer worden van wat relatief eenvoudig begonnen is). De natuur neigt ertoe gehelen te vormen die meer zijn dan de som van hun samenstellende delen. Anders...

bewering
4,1 met 13 stemmen 223
Van de vormen van menselijke communicatie is een van de ergste: negeren. Iedereen heeft recht op kritiek. Ook Koningin Beatrix, en Prinses Máxima, en de Onafhankelijke Rechter. Zelfs Ik heb er recht op.
Meer laden...