Inloggen

Alle inzendingen over mythen

116 resultaten.

Sorteren op:

DE EKSTERMYTHE

verhaal
1.2 met 6 stemmen 1.091
De mythe dat eksters van alles pikken, verzamelen en verstoppen klopt maar ten dele. Beroemd is de foto van een eksternest met daarin drie brillen. Ze zouden ook van glimmende voorwerpen als lepeltjes en ringen houden. In het Kuifjeboek ligt een grote diamant in een eksternest en hebben niet de...

Geloven voor Dummy’s

column
4.0 met 4 stemmen 148
ik heb nog wat verkiezingsuitslag als gevolg van een allergie voor Erdogan. Ik moest eigenlijk ophouden over hem te schrijven, maar hij blijft een luidruchtige topic in de media waar je niet omheen kan. Door de recente aandacht voor Nederlandse Turken wordt die voor de Nederlandse Marokkanen...
harrem25 april 2017Lees meer…

Het bestaansrecht van het geloof

hartenkreet
3.3 met 13 stemmen 642
Een volk dat zijn grote dromen en idealen verliest, sterft uiteindelijk af, verliest zijn levensadem en bloed, verwordt na verloop van tijd tot een dodenschip dat alleen nog voortleeft in mythen en herinneringen.

De zak van Sinterklaas

verhaal
1.3 met 38 stemmen 4.326
...en marsepein. Met een cynisme dat zijn jaren ver te boven ging, dacht hij: ma had gelijk – mythen bestaan niet, maar commercie wél!
Femmy2 december 2005Lees meer…

bewering
3.1 met 10 stemmen 156
Als er onmiskenbaar signalen worden opgevangen van een beschaving op een andere planeet, zal de mens anders over zichzelf en zijn plaats in het heelal gaan denken. De mensheid zal daardoor beseffen hoe nietig ze is en welke schimmen ze najaagt: de heilige koe van de economie, het streven naar...

bewering
5.0 met 5 stemmen 301
...gegeven. Doen we dat niet, dan zullen er leiders opstaan die de democratie misbruiken om haar uit te hollen, terwijl ze ondertussen hun eigen mythen proberen te verwerkelijken. In dat geval zal de geschiedenis zich net zo lang herhalen totdat de mensheid zijn les heeft geleerd.

OLTERTERPER MYTHE

beschouwing
2.0 met 1 stemmen 118
Door het landgoed Olterterp-Lauswolt gaat in koude nachten nog steeds de adem van het jaarlijkse midwinterfeest van de Friezen uit verleden, Zij zaten om hun laaiende dorpsvuren en smeekten hun goden om vruchtbaarheid voor het komende jaar. Met woeste kreten en veel slagwerk werden kwaadwillende...
Han Messie21 november 2016Lees meer…

De tweede Copernicaanse revolutie: buitenaardse beschavingen en ons wereldbeeld - deel 2

beschouwing
4.0 met 2 stemmen 536
...Columbus was zo’n man: de mythen over het ‘Eldorado’, het ‘Goudland’, vormden voor hem een belangrijke inspiratiebron voor zijn ontdekkingsreizen. Paradoxaal genoeg zorgde dus juist een ideaalbeeld van een betere wereld, die weinig meer met de realiteit te maken had,...

Waar rook is, is vuur

hartenkreet
1.8 met 19 stemmen 870
Klassiek, drinkemans voegt de barman toe dat zijn vrouw hem niet begrijpt. Dat kan niet meer, de kroeg heeft zijn glans verloren, overspelig heeft de overheid de mythe de wereld uitgeholpen, roken en alcohol gingen immer samen. Nu sta ik buiten, binnen is uitgerookt en vraagt om een rietje in de...
Fred30 juni 2008Lees meer…

Het christendom wordt vaak ten onrechte als zondebok gebruikt

hartenkreet
3.6 met 14 stemmen 472
Er zou moeten worden afgerekend met de mythe dat het christendom uiterst gewelddadig is en voor allerlei misstanden in de samenleving verantwoordelijk mag worden gesteld. Atheïstische regimes zijn veel gewelddadiger dan christelijke leiders en regeringen ooit zijn geweest. Zo hebben China en de...

Nergens

hartenkreet
5.0 met 1 stemmen 102
Je zegt me dat dit nergens is, en je hebt ergens wel gelijk. Het geloof is in de goot gegleden. Wat ooit zo waarachtig leek is grote onzin gebleken, aangetast door een ander denken, mee gegleden naar beneden, waar het nergens grote diepte heeft. In een leegte onuitstaanbaar, een lethargie van...

Grieken in de strengen

dagcolumn
3.6 met 11 stemmen 221
...Vlamingen lijken uitzonderlijk. Nu pas bezig aan mythenconstructie voor natiebouw. Rubens Rik van Looij Merckx. Misschien toch Herman van Rompuy – volgens elk Vlaamse nieuwsbericht centraal machthebber in het EU-triumviraat met Merkel en Sarkozy. Neem van mij aan, alle nationale mythes...

Herinneringen aan mijn wandeltochten door Midden-Brabant/De Vloeiweiden

hartenkreet
3.0 met 1 stemmen 37
...zo haar legenden, fabels, spookverhalen en mythen; is daar wellicht de naam op gebaseerd? Als je geluk hebt kun je daar, op een kleine, afgegrensde weide, koeien zien die lamlendig en traag het gras herkauwen met malende kaken; volle, weelderige koeien als weggelopen uit een schilderij...
I.Broeckx14 januari 2016Lees meer…

Mythen over christelijk Nederland

beschouwing
3.7 met 11 stemmen 2.403
Eén van de meest wrange aspecten van de discussies tussen christenen en atheïsten is de enorme verharding die over en weer optreedt. Zo krijg je als christen soms de indruk dat je persoonlijk verantwoordelijk wordt gesteld voor middeleeuwse brandstapels, de kruistochten en de inquisitie, terwijl...

Terug naar je land

dagcolumn
4.2 met 9 stemmen 154
Ik geloof niet in de mythe van de multiculturele samenleving, zei een VVD-er in Nieuwsuur een tijdje geleden. Vlak daarvoor vond hij dat iedereen iedereen een hand moet geven en dat je anders geen Nederlander bent. Ik krijg sterk de neiging om hem de hand niet te schudden. In de discussie voor...

Mythen en fabeltjes in de spirituele lectuur

beschouwing
3.8 met 20 stemmen 969
Sinds 1999 bezoek ik regelmatig lezingen over spirituele en New Age-onderwerpen. Veel lezingen op dat gebied vind ik beslist de moeite waard. Maar juist omdat ik me ook veel met sterrenkunde en in iets mindere mate met geologie bezig houd, is het me opgevallen dat binnen die spirituele kringen...

De mythe van de agressieve psychiatrische patiënt

beschouwing
3.3 met 15 stemmen 621
...vooroordelen en houden zodoende allerlei mythen in stand. Last but not least zouden de patiënten er goed aan doen om zich wat weerbaarder en assertiever op te stellen als ze met stigmatisatie en de gevolgen ervan worden geconfronteerd. Het gebeurt nl. nogal eens dat ze zichzelf tekort...

Yuga - de held, de mythe (slot)

verhaal
3.3 met 3 stemmen 355
SUTRA 3: DE TERUGKEER NAAR DE DUALITEIT 1. Dankzij de invloed van de leringen van Yuga en Yatavarta werden alle valse profeten en vadsige koningen onttroond. Wijze mannen en vrouwen zwaaiden voortaan de scepter over de vier windstreken der aarde. Zij vormden een wereldregering die het voedsel...

Toch maar vertrouwen in de elektronische handel hebben!

verhaal
1.3 met 25 stemmen 3.163
Je hoort vaak dat Internet op zijn retour is. Nogal wat internetbedrijven sluiten hun (digitale) poorten. Maar ondanks de huidige malaise in de ICT-sector is het Nederlandse bedrijfsleven positief over de toekomst van elektronische handel. Bijna 60 procent van de Nederlandse bedrijven...
m.r.31 oktober 2001Lees meer…

Ons Nederland

dagcolumn
3.3 met 3 stemmen 274
Ik vroeg mijn vriendin Juultje wat haar eerste associatie was met de woorden 'ons Nederland'. Ze zei dat het een beetje NSB was. Dat was een dodelijke opmerking. Want wat is er aan de hand? PvdA-voorzitter Lilliane Ploumen en Pvda-Kamerlid Jeroen Dijsselbloem hebben bedacht dat we het succes...

De tweede Copernicaanse revolutie: buitenaardse beschavingen en ons wereldbeeld - deel 1

beschouwing
3.0 met 3 stemmen 478
...waar zich vroeger de moederplaneet moet hebben bevonden. We zien in verhalen van dit type een combinatie van het demonische en het verhevene, dat in andere mythen nog afzonderlijk voorkomt, hetzij als fantasieën over een gebied vol gruwelijke monsters, hetzij als vage herinneringen aan een...

De tweede Copernicaanse revolutie: buitenaardse beschavingen en ons wereldbeeld - deel 3

beschouwing
3.3 met 7 stemmen 915
DE KOMENDE CULTUURSCHOK Ufo’s als voorboden van de verlossing... Misschien is deze visie wat al te optimistisch. Zeker is in elk geval dat wij evenals onze voorouders met hun primitief wereldbeeld nog steeds ambivalent aankijken tegen de randgebieden van de ons bekende wereld en hun bewoners....

Jessias

column
3.7 met 6 stemmen 117
En ineens zag ik het. Er was al langer iets wat me niet beviel in die 'Springsteen like' opgerolde mouwen en het spektakel dat Jesse Klaver om zich heen gecreëerd heeft. Opkomen als een dance DJ, artiesten, volgelingen en een zaal vol dampende adoratie. Oppassen zegt dan het alarmbelletje,...
trawant11 maart 2017Lees meer…

Minerva 2

dagcolumn
2.0 met 1 stemmen 112
...schilderijen, geneeskunde, architectuur, mythen, poëzie, beeldhouwkunst, muziek, vernuftige uitvindingen en wijsgerige inzichten hebben achtergelaten (voor ons om te vinden?) beschouwen wij als de basis van onze cultuur. Als onze beschaving. Wij doen alsof de verworvenheden van onze...

De symboliek van de slang (vervolg)

verhaal
3.5 met 6 stemmen 3.701
... Legenden uit een ver verleden en Perzische mythen van Vesta Sarkhosh Curtis Het ontstaan van Divali Bron: "Volksverhalen uit kleurrijk Nederland. Feesten. Verhalen over feesten uit de Chinese, Joodse, Nederlandse, Indiase, Turkse, Surinaamse, Marokkaanse en Indonesische verteltraditie"...

Yuga - de held, de mythe (deel 1)

verhaal
3.8 met 4 stemmen 128
SUTRA 1: DE VERGADERING VAN DE GODEN 1. Eeuwen verstreken. Nova's vlamden op en doofden weer uit; waterstofwolken kolkten traag rond en balden zich tot nieuwe zonnen samen. Zo nu en dan scheerden sterren rakelings langs elkander; andere botsten in een hel van vuur op elkaar. 2. Op aarde bleef...

Yuga - de held, de mythe (deel 2)

verhaal
3.7 met 3 stemmen 346
SUTRA 2: DE TWEE GETUIGEN 1. De eerstgeborene, Yuga, begon te prediken op de leeftijd van twintig jaren. Hij verkondigde vanaf de kansel dat het lagere volk zijn arbeidskracht en zijn ziel aan de rijken verkocht en zich daarom onder een rood banier moest verzamelen om zijn waardigheid te...

Merk toch hoe sterk

dagcolumn
3.8 met 6 stemmen 611
Denkt u tijdens het tanken bij Shell nog wel eens aan het olieplatform de Brent Spar of aan Nigeria? De Brent Spar werd niet gedumpt in de oceaan maar ontmanteld. Shell (en vele anderen) hadden buiten de waard gerekend: consumentenwoede. Om de boosheid te beteugelen en het imago te redden liet de...

Andrea Haugen - Your World In My Eyes

beschouwing
4.5 met 2 stemmen 83
...'De Oude Branden van Midgard', over Germaanse mythen en tradities. Ze is uiterst spiritueel, maar zeker niet religieus. Ze is grenzeloos gefascineerd door alle mysteries en spirituele filosofieën. Ze schreef ook 'De Erfenis van de Familie Rimbaud', wat mij als Arthur Rimbaud expert wel heel...

'Gij zijt die man'

verhaal
4.0 met 1 stemmen 609
Iemand vroeg me eens of ik niet een roman wilde schrijven, een roman over de beklemming, de eenzaamheid, de waanzin. Een autobiografie waarin ik de verveling in kaart zou brengen, de lusteloosheid in hoofdstukken zou opsplitsen, God in alinea’s zou delen, en zou uitweiden tot in detail over de...
Meer laden...