Inloggen
voeg je hartenkreet toe

Hartenkreten

OPEN BRIEF AAN DE REDACTIE

Ik wil beginnen met mijn waardering uit te spreken voor uw site. Er wordt enorm veel vrije tijd gestoken in dit platform voor iedereen die iets wil ‘publiceren’ op internet en het is interessant bijdragen van zo diverse diversiteit tegen te komen.
Uw enige vorm van ingrijpen is wanneer fatsoensnormen worden overtreden of wanneer reacties niet relevant zijn. Natuurlijk is dit ingrijpen af en toe nogal arbitrair en voor discussie vatbaar, maar ik kan me voorstellen dat men ergens een grens moet trekken.
Het open karakter is een garantie voor drempelloos bijdragen en we worden dus geconfronteerd met inzendingen van zeer verschillende niveaus waarbij veel ruimte is voor probeersels, gedachtenkronkels, opstellen en zelfs voor mensen die hun sektarische fantasieën ten aanzien van hiernamaalzen en andere zendingsdrang willen uiten. U pretendeert niet een hoog literair gehalte te willen nastreven en dat resulteert dus in een wellicht tamelijk laag kwalitatief gemiddelde waar tegenover dan weer die toe te juichen drempelloosheid staat.

Elke inzending mag beoordeeld worden. Dat kan op een volkomen anonieme manier gebeuren waardoor de deur dus wijd open staat voor lieden die ongeacht het niveau van de inzending een laag of een hoog cijfer geven. Het lijkt er sterk op dat sym- of antipathie jegens de schrijver nogal eens een grotere rol speelt dan het beoordelen van het niveau van het geschrevene.

Daarnaast kan iedereen constateren dat bij een klein vast groepje vrijwel steeds sprake is van onwaarschijnlijk hoge aantallen raadplegingen en daaraan gekoppeld merkwaardig hoge cijfers, zeker gelet op het niveau van de producten. Ook lijkt dit clubje erin te slagen ‘tegenstanders’ van grote hoeveelheden lage beoordelingen te voorzien.

Ik vind het bijzonder jammer dat dergelijke laakbare activiteiten van een paar mensen een rol kan spelen. Uiteraard kan het eerste advies zijn om je van dit type niets aan te trekken, maar ik kan me ook voostellen dat met een paar maatregelen er een opener en acceptabeler beoordelingssysteem komt. De vraag is of het nieuwe sterren geven, in plaats van cijfers, gaat helpen. De ‘vertaling’ van die sterren is immers nog steeds in cijfers terug te vinden.
Een andere poging is dat men op gedichten.nl zich eerst dient te laten registreren alvorens mee te mogen doen met het beoordelen. Het gevolg is dat het aantal beoordelaars drastisch is verminderd en lijkt te zijn gereduceerd tot een paar vrienden en bekenden die erg hoge cijfers geven.

Ik zou u willen voorstellen uw gedachten te laten gaan over de volgende beoordelingsvorm. Het geven van een cijfer (of een ster) kan alleen tegelijk met een geschreven reactie, waardoor duidelijk is van wie het cijfer of de ster komt en u weet van welk mailadres de reactie plus cijfer komt. Het cijfer kan maar één keer gegeven worden; meerdere reacties zijn uiteraard mogelijk wanneer discussie ontstaat. Het gemiddelde van die cijfers wordt niet weergegeven, want de beoordeelde kan zelf met een rekenmachine de gemiddelde score wel uitrekenen als hij of zij dat belangrijk vindt.

Waar u ook voor kiest, ik hoop dat u een methode gaat introduceren die de negatieve gevolgen van die cijfergeverij gaat indammen waardoor het genoegen van insturen van bijdragen en reageren op anderen optimaal blijft.

Schrijver: Hans Mooi, 28 november 2012


Geplaatst in de categorie: algemeen

2.9 met 143 stemmen 1.063Er zijn 10 reacties op deze inzending:

Naam:
Günter Schulz
Datum:
30 november 2012
Email:
ag.schulztiscali.nl
Aan Hans Mooi: Dank voor Uw wederwoord, al ontgaat mij de achterliggende motivatie als het gaat over het aantal lieden, dat onprettig reageert en dus voor wrevel en onrust zorgt. Mogelijk ligt het aan mij, omdat ik me zelden in mogelijke oneenigheden en meningsverschillen verdiep. Wel valt het mij meteen op wanneer als aanhef zowel mijn voor- als ook mijn achternaam foutief is weergegeven. Daarvoor zouden er twee mogelijke oorzaken kunnen zijn: haast en dikke vingers tijdens het tikken of weinig interesse in de persoon die men te woord staat. Opzet lijkt mij, gezien Uw serieuze inbreng, uitgesloten.
Naam:
Hans Mooi
Datum:
29 november 2012
Email:
hansmooiziggo.nl
Aan Gunther Schultz:
Ik heb al eerder op deze site beweerd dat ik juist die drempelloosheid uitstekend vind. Ik voel dus voor geen enkele inzending minachting en vind het geen enkel probleem dat er zoveel variatie in veronderstelde kwaliteit is.
Om het juist voor álle inzenders prettig te houden pleit ik voor een andere beoordelingsvorm met het oog op een aantal lieden die zacht uitgedrukt, onprettig reageren en dus voor wrevel en onrust zorgen.
Naam:
Ariadne
Datum:
29 november 2012
Hans, ik ben het voor 100% eens met deze hartenkreet! Heb me al vaak afgevraagd waarom de redactie die hele cijfergeverij niet afschaft en alleen de beoordelingen plaatst.
Daarnaast vind ik dat men meer zou moeten corrigeren ten aanzien van taal- en stijlfouten, dat leest een stuk prettiger!
Naam:
Günter Schulz
Datum:
29 november 2012
Email:
ag.schulztiscali.nl
De teneur van Uw hartenkreet is opbouwend kritisch, legt de vinger op de zwakke plekken en draagt zelfs oplossingen aan, in de meeste waarvan ook ik mij kan vinden. Hoewel ik Uw gehele bijdrage als positief ervaar, ben ik zo vrij mij, met alle respect, enkele kanttekeningen te veroorloven.

U prijst de redactie enerzijds terecht en onderbouwt dit met: “U pretendeert niet een hoog literair gehalte te willen nastreven en dat resulteert dus in een wellicht tamelijk laag kwalitatief gemiddelde waar tegenover dan weer die toe te juichen drempelloosheid staat.”

Daar tegenover stelt U echter (in omgekeerde volorde in Uw hartenkreet): “Het open karakter is een garantie voor drempelloos bijdragen en we worden dus geconfronteerd met inzendingen van zeer verschillende niveaus waarbij veel ruimte is voor probeersels, gedachtenkronkels, opstellen en zelfs voor mensen die hun sektarische fantasieën ten aanzien van hiernamaalzen en andere zendingsdrang willen uiten.”

Deze gevolgtrekking wekt helaas de schijn van minachting jegens sommige inzenders, waarbij ik Uw kritiek op de keuze van hun onderwerpen storend ervaar. Een ieder, die zich hierin herkent zal daaruit moeten afleiden, dat U het literaire niveau van hun inzendingen te min vindt en minder geschikt voor plaatsing op de site. Sprekend voor mezelf ben ik in deze context dan ook niet meer dan een enigszins goede schrijver van opstellen. Goed, ik kan daarmee leven, maar ik ben de redactie dankbaar dat ze ook inzenders van een lager niveau de kans wil geven hun bijdrage te leveren. Soms wordt een minder hoog literair gehalte juist gecompenseerd door een grote mate van creatieve vondsten, een ontwapenende oprechtheid, waarbij taal- en/of stijlfouten minder storend overkomen, omdat het in essentie gaat om het feit zich te mogen uiten. Wat te denken over onze gewaardeerde inzenders, die ondanks belemmerende aandoeningen zoals borderline, ADHD of schizofrenie (om maar iets te noemen) van de redactie hun inzending toch mogen plaatsen en die door vrijwel iedereen worden geaccepteerd zoals zij zijn en om wie zij zijn. Hulde aan de redactie derhalve, wier beleid m.i. van visie getuigt.

U heeft natuurlijk wederom alle gelijk als U stelt, dat dit behoort tot de keuze om een grens te moeten trekken.
Naam:
nita
Datum:
29 november 2012
Binnen het wereldje van schrijvers, ben ik waarschijnlijk en helaas, slechts nog een vlek op het papier. Maar ik weet, waarom ik schrijf en waarom ik dit wil doen. Cijfers zijn leuk, dat bestrijd ik niet, maar als ik op papier heb staan wat ik wil zeggen, dan is de grootste voldoening al bereikt. Ook ik kreeg een vier, toch ook een acht, mij houdt niets meer tegen, slechts de receptuur van mijn recept wil ik altijd nog verbeteren. Ik wil nog héél veel delen en de cijfers zijn het kersje op mijn cake!
Naam:
Len Cornelis
Datum:
29 november 2012
Eens met alle reacties hiervoor. Er zijn vast betere systemen denkbaar. Op zich geen bezwaar tegen een vorm van beoordelen. Een milde vorm van competitie mag wel. Maar deze 'aanvallen' zijn te zot voor woorden.

De door Joke aangeduide 'cijfermachine' beoordeelt weer, heel toevallig, zwaar onvoldoende, dit goed geschreven signaal van Hans Mooi. Al wens ik achterdocht liever te vermijden. Maar dat laatste wordt mij wel knap lastig gemaakt.

Uiteraard willen schrijvers hier graag de schouders over ophalen. Het zijn maar domme cijfers en het schrijfplezier staat immers voorop. Maar als dit manipuleren is richting 'lastpakken', of opvallend opstuwen van 'eigen clubjes', dan irriteert het desondanks flink.
Naam:
George
Datum:
29 november 2012
Eens om elk beoordelingscijfer te koppelen aan het geven van een reactie. Plus het al of niet openbaar melden van emailadres hierbij zodat de redactie kan checken dat er eenmalig wordt gestemd. Het achterwege laten van beoordelingen is ook een optie.
Naam:
Hans Mooi
Datum:
29 november 2012
Nou Joke en Fred, ik ben eerlijk gezegd erg content met deze gang van zaken. Het onderstreept uitermate duidelijk wat ik bedoel. Dus vierendelers, hartelijk dank voor deze vorm van adhesie betuigen!
Naam:
Fred
Datum:
29 november 2012
Nou, je ziet het Hans, op dit moment is je inzending 28 keer bekeken waarvan 16 je waarderen met een viereneenhalf. Mooi ! Doe toch eens normaal, mensen. Weg met cijfers, lang leve het woord.
Naam:
J.de Groot
Datum:
29 november 2012
Email:
joke190411hotmail.com
Nou dit bedoelt hij nu...de cijfermachine is weer actief!

15 min. 16 stemmen en 28 kijkers! punt 4.50

uitschakelen die hap!

Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je emailadres voor anderen in beeld verschijnt)