Inloggen
voeg je hartenkreet toe

Hartenkreten

Zonder aanzien des persoons

Ik kijk nog maar heel kort rond op nederlands.nl maar ik ben het in grote lijnen wel eens met wat Hans Mooi schreef.
Ik kreeg de indruk dat er groepjes zijn van schrijvers die al wat langer meedoen, elkaar welwillend de bal toespelen en daarbij meer op inhoud dan op techniek van de inzendingen letten.

Door wat ik tot nu toe gelezen heb ging ik vermoeden dat er nog wel eens knullig geschreven inzendingen een hoog cijfer krijgen vanwege de aansprekende inhoud en dat, omgekeerd, goed geschreven stukken een laag cijfer krijgen doordat de inhoud nogal controversieel is.

Ik zou 3 zaken willen voorstellen (of een en ander haalbaar en technisch realiseerbaar is laat ik even in het midden):

1. Anonieme introductieweek
Inzendingen worden eerst een week anoniem geplaatst. Alleen in die week kunnen lezers een beoordeling geven. Lezers weten dus niet wie ze beoordelen. Na die introductieweek wordt de naam van de schrijver onder de inzending geplaatst. Er kan daarna niet meer beoordeeld worden, het dan ontstane cijfer is het definitieve eindcijfer.

2. Technische beoordeling
Onder de inzendingen komen 2 beoordeelbalken.
De bovenste is de balk zoals die tot nu toe gebruikt wordt, van 4 tot 10.
Deze cijferbeoordeling betreft alleen de techniek: goed geschreven een hoog cijfer, slecht geschreven een laag cijfer.

3. Inhoudelijke beoordeling
In een tweede balk kunnen lezers desgewenst aangeven in hoeverre ze het eens zijn met de inhoud van de inzending, wat mij betreft ook weer van 4 tot 10: helemaal mee eens geeft een hoog cijfer, helemaal niet mee eens een laag cijfer.
Natuurlijk is die tweede balk alleen zinnig als in de inzending iets van een mening te bespeuren is.

Werken met sterren hoeft van mij niet, laat wat mij betreft de cijfers in de balken maar staan.
Als mijn jongste haar basisschoolrapport aan haar grootouders laat zien, is ook het eerste wat opa vraagt: voor begrijpend lezen is het vierde van de vijf rondjes zwart gemaakt, je hebt dus een 8 voor dat vak?
Een verademing vindt opa het brugklasrapport van mijn oudste waar bijvoorbeeld voor godsdienst een 5,7 op staat.
Zo nauwkeurig hoeft het van mij nou ook weer niet, we vroegen ons nog af hoe je tot op één cijfer achter de komma de vroomheid van een twaalfjarige kunt meten maar we hebben toch maar eens geïnformeerd of er voor hem nog plaats op de zondagsschool is. Minstens een 6,0 ook voor godsdienst staat toch wat beter op zijn rapport en je weet maar nooit waar het in zijn latere leven en vooral ook daarna nog eens goed voor kan zijn.

Tot slot:
veel, heel veel inzendingen vind ik te lang, véél te lang.
Maximaal 500 woorden, zou dat wat zijn?

Schrijver: Ria den Ek, 29 november 2012


Geplaatst in de categorie: algemeen

1.0 met 40 stemmen 527Er zijn 5 reacties op deze inzending:

Naam:
Hendrik Klaassens
Datum:
2 december 2012
Email:
klaassens38zonnet.nl
Ariadne: zeker, het schrijven van bijdragen over religie is heel iets anders dan het uiten van sektarische fantasieën vanuit een soort zendingsdrang. Toch worden inzendingen over thema's uit de religie door Hans Mooi als een uiting van zendingsdrang beschouwd. Zo heeft hij het, verwijzend naar mijn twee beschouwingen over "Visies op het hiernamaals", over 'sektarische fantasieën over hiernamaalzen', die van zendingsdrang zouden getuigen.

Niets is minder waar, want ik geef in die beide teksten een vergelijkend overzicht van allerlei visies die in de wereldreligies, in BDE-verhalen en in de parapsychologie over het hiernamaals bestaan. 'Sektarisch' is dat allerminst, want het is juist breed van opzet, en een term als 'zendingsdrang' is hier helemaal niet op zijn plaats, want ik propageer geen enkele richting, maar probeer juist ordening aan te brengen in alle mogelijke voorstellingen die er over het hiernamaals bestaan.

Uit de tekst van Hans blijkt glashelder dat hij ALLE inzendingen over religie als uitingen van bekeringsijver beschouwt - wat natuurlijk een grove vertekening is van de werkelijkheid.
Naam:
Ariadne
Datum:
1 december 2012
@Hendrik Claassens: het schrijven van bijdragen over religie, is naar mijn mening heel iets anders dan het uiten van sektarische fantasieën en zendingsdrang (zoals Hans dit mijns inziens terecht noemde). Zeker dit laatste kan als bijzonder storend worden ervaren. Ik heb uit zijn artikel dan ook niet kunnen opmaken dat hij zich keert tegen het schrijven over religie in het algemeen.
Naam:
Ariadne
Datum:
30 november 2012
Ik ben het helaas helemaal eens met het eerste gedeelte van deze hartenkreet. In de eventuele oplossingen hiervoor kan ik mij echter niet vinden. Een zogenaamde anonieme introductieweek zal in negen van de tien gevallen niets uithalen: elke schrijver heeft namelijk zijn of haar eigen stijl, dus meestal gemakkelijk herkenbaar. Persoonlijk weet ik vaak al na de eerste regel wie de schrijver is (althans van diegenen die hier regelmatig publiceren). Dus ook het op deze manier cijfers geven, blijft onbetrouwbaar. Zelf heb ik soms het idee dat er complete hulptroepen worden ingeschakeld hiervoor...

Wanneer men toch de cijfergeverij wil blijven handhaven, zou dit voor een eerlijk resultaat inderdaad gekoppeld moeten worden aan een beoordeling (zoals voorgesteld in de hartenkreet van Hans Mooi).
Naam:
Hendrik Klaassens
Datum:
30 november 2012
Email:
klaassens38zonnet.nl
Dag Ria, het stuk van Hans vond ik ver onder de maat omdat hij zich daarin openlijk keert tegen mensen die bijdragen schrijven over religie. De teneur van zijn hartenkreet moet m.i. dan ook vanuit dat perspectief worden bekeken.

Wat ik wél onderschrijf is het feit dat hier inderdaad enkele groepen schrijvers actief zijn die elkaar vaak lovend becommentariëren. Ook is er sprake van rivaliteit tussen twee groepen. Natuurlijk komt dat ook tot uitdrukking in de cijfers die hier worden gegeven.

Om de sfeer op de site te verbeteren zou het dan ook heel verstandig zijn als de cijferwaardering voorgoed wordt afgeschaft. Er is niets op deze site waar mensen zich zo geweldig aan storen. Toen ik in 2006 hier voor het eerst kwam, was dat al het geval, en nu nog. In al die jaren zijn al veel mensen vertrokken omdat ze werden weggestemd. Dat is helemaal niet nodig.
Naam:
Günter Schulz
Datum:
30 november 2012
Email:
ag.schulztiscali.nl
Met een eerste geregistreerde bijdrage op deze site bent U niet alleen goed geïnformeerd en/of ingelezen, maar qua het aandragen van ideeën voor oplossingen, ook voor (vermeende) misstanden goed bezig. Chapeau!

Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je emailadres voor anderen in beeld verschijnt)