Inloggen
voeg je hartenkreet toe

Hartenkreten

Voor de Draak

Het is tijd voor herwaardering van de draak. Ja, ik val maar meteen met de deur in huis, want het zit me hoog. Teveel en te vaak kom ik teksten tegen die nog verwijzen naar de westerse negatieve kijk op dit bijzonder mooie dier, dat zoveel prachtige eigenschappen bezit. Zelfs een tekst van Hans Stolp om de draak in onszelf te verslaan, een ritueel dat op de naamdag van de aartsengel Michaël op nota bene Vrije Scholen gevierd wordt. Scholen die onze kinderen de helende en krachtige eigenschappen van de draak zouden moeten onderwijzen. Hans Stolp, een man waar ik bijzonder veel respect voor heb, iemand die met zijn mooie boek over Maria Magdalena liet zien dat hij zo goed begreep hoe zij door de kerk tot iemand gemaakt is die zij helemaal niet is. Net zoals ook de draak door diezelfde kerk tot een duivels dier gemaakt is, die hij helemaal niet is.

De kerk, die ook de eerste vrouw van Adam, de gelijkwaardige en krachtige Lilith, in een duivelse slang veranderde die de zondige appel gaf aan Eva, de aan Adam ondergeschikte vrouw, uit zijn rib genomen, want hij kon zijn sterke en wijze eerste vrouw Lilith niet aan. Het was in de tijd dat de God het van de Godin overnam, dat deze scheppingslegende veranderde om vrouwen, met Eva als volgzaam deel van Adam, hun nieuwe plek te wijzen. Krachtige Lilith, de latere Godin van Leven en Dood, gedemoniseerd door de kerk tot slang, die in de ogen van de nieuwe mannelijke orde enkel waard was te kruipen. De slang, krachtig en machtig dier, metgezel van magische priesteressen in helende rituelen van oude tijden, nog steeds symbool voor genezing en heling in de esculaap van artsen, en het dier waar alle draken, met hun machtige vleugels en krachtige poten, uit geëvolueerd zijn.

Al die afbeeldingen van Joris en Michaël die de draak doden, ze zijn een dolk in mijn hart. In mijn drakenhart. Wie ooit de ontroerende film 'Dragonheart' gezien heeft, kan van zulke afbeeldingen van drakendoders niet meer genieten. Als men verliefd op draken zijn kan, dan ben ik verliefd op Draco, de draak uit 'Dragonheart'. Draco is bij uitstek de draak die de ware eigenschappen toont die dit prachtige mythische dier eigen is. Ik zeg mythisch, maar ik ben een gelovige, want draken bestaan, ze hebben bestaan, bewijs mij het tegendeel maar, en ze bestaan nog steeds in de harten van ieder die de ware drakengeest kent.

Het is die drakengeest waar de huidige wereld zo behoefte aan heeft. Want we leven in een tijd waar al een paar duizend jaren een onbalans is ontstaan. We zijn doorgeschoten in een overdosis van de in wezen zo noodzakelijke mannelijke waarden, die los geraakt zijn van de even zo noodzakelijke vrouwelijke waarden. Het mannelijke in ieder van ons, waarvan zoveel mannen op dit moment niet meer weten waar het ook weer voor staat. Ze kijken om zich heen en zien dat een door mannen gedomineerde cultuur onze Moeder Aarde vernietigd. Ze zien een samenleving waar kinderen en vrouwen verkracht en mishandeld worden. Ze voelen de draak in zich, die symbool staat voor alle mooie mannelijke eigenschappen die deze vrouwen en kinderen wil beschermen, die onze Moeder Aarde redden wil, maar ze weten niet meer hoe deze mannelijke oerkracht aan te boren, want het is een mannelijke kracht, en alles wat mannelijk is, is verdacht na drie golven feminisme.

Want toen de Godin haar God uitnodigde samen met haar de wereld te regeren, was hij zo ijdel om te denken dat hij het zonder haar wel kon. Net als Adam, die een onderdanige vrouw wenste, en de krachtige Lilith ertoe aanzette hem te verlaten, zo verdreef ook de God zijn Godin. Hij verloor zo het noodzakelijke contact met zijn gelijkwaardige Yin. En Yang zonder gelijkwaardige Yin is onbalans. Dit gebeurde lang geleden, en de gevolgen zijn schrijnend duidelijk iedere dag nog in het nieuws te zien. Oorlogen, verkrachtingen, mishandelingen, moordpartijen. Het is een onbalans die de westerse samenleving onterecht projecteert op een dier die voor de oorspronkelijke positieve mannelijke waarden van bescherming en bevruchting staat. In de oosterse culturen worden deze eigenschappen wel nog als zodanig gewaardeerd in dit mystieke dier, dat daar ook veelvuldig terug te vinden is in familiewapens en in rituelen die de draak juist tot leven wekken, als beschermer tegen het kwaad. Daar is de draak die hij bedoeld is te zijn.

Voor al die mannen die niet meer weten waar hun man-zijn voor staat, doe ik hierbij een oproep: zoek de draak in jezelf. Van de vier natuurelementen zijn vuur en lucht de mannelijke krachten, water en aarde de vrouwelijke krachten. Bloemen en planten die alleen water krijgen, overleven niet. Ze hebben ook de warmte van de Zonkracht nodig om te kunnen groeien en bloeien, en de Windkracht die de zaden verspreidt om zich te kunnen voortplanten. Je bent als man geboren om je Yangkracht in deze wereld te manifesteren. Innerlijke Yangkracht verbonden met innerlijke Yinkracht is niet destructief, maar beschermend, bevruchtend en verwarmend. Laat daarom de draak in jezelf vandaag nog opstaan. Laat hem aan de wereld zien. Laat hem horen, laat hem grommen, laat hem brullen! Laat hem vliegen en laat hem vuur spugen, overal waar zijn helende en liefdevolle bescherming nodig is. Laat de draak in jezelf uit zijn kooi en verander de wereld in en om je heen!

... Toelichting illustratie: Een krachtige draak wordt teder aangeraakt door een jonge vrouw. De blik in zijn ogen vertelt haar dat ze altijd op zijn liefdevolle bescherming rekenen kan. Als alle mannen vandaag nog met dezelfde liefdevolle ogen naar Moeder Aarde zouden kijken, dan zou morgen onze wereld een andere zijn. Voor meer draken van Anne Stokes, zie link. ...


Zie ook: http://www.annestokes.com/

Schrijver: Gabriëla Mommers, 10 december 2014


Geplaatst in de categorie: psychologie

4.5 met 4 stemmen 332Er zijn 2 reacties op deze inzending:

Naam:
Gabriëla Mommers
Datum:
12 december 2014
Email:
gabrielamommersyahoo.com
Bedankt voor je bijval, Joanan. Je hebt mijn hartenkreet volledig begrepen. Ik richt me in deze hartenkreet inderdaad op de eerste plaats tot mannen, omdat er zovelen zijn die denken hun Yangkracht in te moeten tomen, want dat zou geëmancipeerd zijn. Maar we hebben niet minder Yangkracht nodig, maar een andere soort, die zich met de Yinkracht verbindt. Dat is wat de oosterse draak doet, en die draak hebben we in het westen ook nodig. Tegelijk hebben we ook vrouwen nodig die hun manifesterende Yinkracht verbinden met hun innerlijke Yangkracht, en daar is de vrouwenbeweging al een eeuw of wat mee bezig. Mannen zijn wat later begonnen met deze mondiale heelwording, en op dit moment vindt er wereldwijd hevig verzet plaats door mannen in onbalans. Gelukkig vinden ze steeds meer mannen in balans op hun weg, die onze Aarde en al wat erop leeft, beschermt en verdedigt. Jij bent daar een lichtend voorbeeld van, waarvoor mijn oprechte dank.
Naam:
Joanan Rutgers
Datum:
11 december 2014
Hier wordt de draconische drakenmythe dramatisch ontmythologiseerd. Eerst krijgt de Vrije School er van langs, omdat die Sint Joris een draak laten doden, maar dat is slechts symbolisch bedoeld, opdat het goede over het kwade mag heersen. 'Een draak van een mens' heeft ook geen positieve betekenis en dus is het even zoeken naar de diepere betekenis, die Gabriela hecht aan het feit om de draak in jezelf te laten gelden. Zij richt zich met name tot het manvolk, dat volgens haar de draak/de slang/Lilith/Eva/de Godin ontkent en doodt. Mannen gebruiken hun yang-krachten verkeert, omdat ze hun yin-krachten negeren. Ze zijn in disbalans en daarom is er zoveel ellende in de wereld. Ze vernietigen de aarde, in plaats van haar te verdedigen en lief te hebben. Gabriela heeft volkomen gelijk en ik ben dan ook zeer verguld met deze hartstochtelijke oproep van haar, die mijn zegen heeft. De masculiene anti-krachten, met name binnen de godsdiensten van de laatste twintig eeuwen, putten Moeder Aarde uit, zonder dat ze ook maar iets terug geven, integendeel, ze gaan zelfs over tot massale destructie in de vorm van houtkapperij, overmatige visvangst en veeslachterij, luchtvervuiling, klimaatopwarming, het uitsterven van duizenden diersoorten door vervuiling, oliehebzucht, inhumane competitiestrijd, materieverspilling en wel de ergste excessen in de vorm van moord en doodslag via satanische (massa)wapens, bestiale verkrachtingen en verminkingen. Dat zijn de slechte draken, die we met goede draken moeten bestrijden. De oervrouw en het zogenaamde duivelse zijn juist onze grootste voorbeelden, die door mannelijke heersers als bedreigend en gevaarlijk werden beschouwd, omdat ze door die positieve krachten geen macht konden claimen. Daarom hebben al die valse geestelijken het Vrouwelijke overboord gegooid en op minne wijze gestigmatiseerd. Terwijl ze zelf aan de meest akelige voodoo-praktijken doen, trappen ze liefdevolle heksen (= wijze genezeressen) met hun botte legerboots in de grond. Destructieve mannen noem ik gestaalde mannen, gevoelloze en berekenbare mannen, zoals een zielloze Poetin, die zijn machtszucht gevaarlijk groot uit speelt. Of zoals politici enkel met hun mond bewegen en verder uitdrukkingsloos zijn. Enge killers. Draak of leeuw, dat is hetzelfde. Je kunt zelf je lievelingskrachtdier uitkiezen om de negatieve mensen te bestrijden. Wees zeearend of schorpioen, koningscobra of krokodil, witte haai of grizzly beer. Het is in wezen sjamanistische strategie, geestelijke strijd via krachtdieren. De draak is één van de vele krachtdieren. De draak hanteert oerkrachten, die in ons allen verscholen liggen. Onze oppervlakkige cultuur onderdrukt die oerkrachten op velerlei manieren. Uit dezelfde angst als waarmee de godsdienstfanatici behept zijn. Angst voor het Oervrouwelijke, angst voor de Godin, die sluimert als een veenbrand en alsmaar met verstikkingsmiddelen wordt gebombardeerd. Moeder Aarde pikt het niet meer, in de provincie Groningen schudt Zij met haar wilde manen en gromt Zij diep getergd. Al die hebzuchtige creaturen stelen Haar leeg, pompen Haar leeg, zonder liefdeskrachten terug te pompen. Juist dat is de dood in de pot, dat alsmaar egocentrisch graaien op hoog niveau. De overbeschaafdheid heeft nooit tevreden users gelanceerd, die de onschuldige aardbol alsmaar meer als ratten af knagen. De wereldwijde wapenwedloop is betreurenswaardig en niet alleen om hoeveel geld die massahysterie wel niet kost, wat beter naar goede doelen kan gaan, bijvoorbeeld windenergie en ebola-slachtoffers-hulp. Dank aan alle mannen, die wel de draak in zichzelf uiten en daarmee het leefklimaat op aarde voor iedereen verbeteren en veraangenamen. Eveneens dank voor alle vrouwen, die de draak in zichzelf uiten en zo het negatieve, destructieve, satanische mannenbolwerk doen slinken tot de Godin weer alle ruimte krijgt, die Zij gezien de realistische Yang-ellende volop verdient. Gabriela enorm bedankt voor deze dieptepsychologische, wijs-filosofische uiteenzetting, die wat mij betreft in alle kerken, parlementen, koningshuizen, maffia-milieus, multimiljonairs-oasen, krijgsmachtbolwerken en andere criminele organisaties voorgelezen mag worden. Of weet je wat, inplaats van de Troonrede van 2015!...

Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je emailadres voor anderen in beeld verschijnt)