Inloggen
voeg je hartenkreet toe

Hartenkreten

Jezus

Jezus heeft gezegd: "Indien gij in mijn woord blijft, zijt gij werkelijk mijn discipelen, en gij zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrij maken"( Joh.8:31,32). 
JHWH (Hasjem, Adonai)zoekt niet de intellectuele mens maar de intelligentie van de wijsheid. De intellectuele mens die geen nederigheid heeft zal geen inzicht en kennis krijgen in wat de Bijbel ons leert over de bedoeling van JHWH met de mensheid. De volmaakte wet die tot de vrijheid hoort (Jakobus 1:25), is de wet van de Christus, de wet van het geloof of de wet van een vrij volk ( Gal.6:2; Rom.3:27; Jak. 2:12).
Jezus heeft gezegd : "Mijn juk is gewelddadig en mijn vracht is licht". ( Matth. 11:29,30).
Hij wordt ook wel de tweede Adam genoemd. Jezus is gekomen om boete te doen voor de zonden van Adam. Zijn probleem is dat Eva van de verboden vrucht heeft gegeten in het Paradijs nadat de slang haar had beloofd dat als zij daarvan zou eten zij en ook Adam aan G'd gelijk zouden worden. Deze zonde, die de onschuld van de mens heeft weggenomen, is op de gehele mensheid overgegaan.
De gedachten van de mens worden beïnvloed door het menselijk denken dat je kunt vervolmaken door je zijn denkwijze en gedachten eigen te maken. De beïnvloeding vindt ook plaats door de eigen denkwijze en gedachten te volgen niet alleen van jezelf maar ook door het geschreven woord van andere mensen, zoals wetenschappers en onderzoekers die niet de denkwijze van JHWH volgen, maar hun eigen interpretaties en veronderstellingen geven. Verder moet je je realiseren wat JHWH voor ons heeft gedaan. Hij heeft zijn eerst - en eniggeboren zoon Jezus opgeofferd om ons vrij te maken van onze zonden. Wat niet betekent dat wij rechtvaardigen zijn. Wij zijn onrechtvaardigen en ontvangen de onverdiende goedheid van JHWH. Hij wil elke mens zijn vrijheid geven, maar je moet de wet van Christus volgen die tot de vrijheid leidt.
Er is helemaal geen sprake van een doemgedachte of angstgedachte. Van aardse hoop is op dit moment geen sprake gezien de toestand in de wereld. Dit is juist wat JHWH wel wil, een aardse – en een hemelse hoop. Om die te bereiken moet je tot Jezus komen. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Alles is geschapen door, voor en van hem. Alleen door Jezus kun je tot zijn Vader komen. Hij is de enige mens die uit de hemel is gekomen door de Heilige Geest in de maagd Maria en de enige mens die weer is opgestegen naar de hemel. De Bijbel is het meest verspreide boek ter wereld. Het Boek der Boeken is in de eerste plaats een boek over het geloof, daarna een geschiedenisboek waarin ook de politiek ter sprake komt. Precies zoals in de huidige tijd, maar met dit verschil dat de huidige tijd door de mens is en wordt geïnspireerd en dat de Bijbel door JHWH is geïnspireerd en door zijn apostelen is opgeschreven. Met dit verschil dat in de huidige wereld oorlogen, rampen etc. voorkomen en dat in het Paradijs op aarde vrede zal heersen. Er zal een eerlijke verdeling en genoeg zijn voor iedereen.

Schrijver: Wilma de Bruïne, 4 april 2016


Geplaatst in de categorie: religie

3.1 met 18 stemmen 749Er zijn 11 reacties op deze inzending:

Naam:
Ton Hettema
Datum:
7 april 2016
@J.de Groot
maarrr in 2-e instantie, toch heeft Jezus als titel 466 en Heks in de titel 346 hits gescoord; de rest van de categorie religie scoort niet hoog
dus toch zit er iets zeer waars in mijn eerste opmerking
Ik zal het testen met een column die ik morgen de titel ENGELEN meegeef.
Leuk onderzoekje..
Naam:
Ton Hettema
Datum:
7 april 2016
@Joke: goed dat je het zegt
dat had ik inderdaad niet in de smiezen
dat mensen op het onderwerp/categorie inklikken
zal ik wat beter bij stilstaan
dank, zo leer ik elke dag weer bij
Naam:
J.de Groot
Datum:
7 april 2016
@ Ton Hettema,

Onderwerp: stem/kliks/kijkers.
De robots doen hier goed hun best.
De techniek staat gewoon zijn/het/haar mannetje.
Wakker worden aub!

Het onderwerp: religie heeft velen engeltjes en duiveltjes inzich en ook onder zijn hoeden.
Heeft niets te maken met de naam: JC/JHWH, al naar believen.

Ramen en deuren gesloten houden is mijn advies!
Naam:
Ton Hettema
Datum:
6 april 2016
ja wonderlijk dat die naam
nog steeds zoveel aantrekkingskracht heeft
moet toch een heel bijzondere
afdruk in onze collectieve psyche
hebben achtergelaten
Naam:
Wilma de Bruïne
Datum:
6 april 2016
Ja Len, dat is een wonder, laat het gerust op je inwerken. dit is zelfs een meditatie waard. Jouw geloof in zurigheid is groter dan de mijne.
Naam:
J.de Groot.
Datum:
5 april 2016
Deze inzending is in een dag zoveel keer bekeken,
als dat geen "wonder" is, ja toch?
Naam:
Len Cornelis
Datum:
5 april 2016
In de Bruïne's reactie op mijn commentaar schrijft zij met droge ogen: 'Vind je het dan beter wat de ISIS doet?' Wie zulke absurde en wanhopige vergelijkingen treft, wordt in mijn ogen snel ongeloofwaardig.
Naam:
Günter Schulz
Datum:
5 april 2016
Ben het qua context in grote lijnen met Len eens en dat niet alleen door het feit, dat ik zelf geen geloof belijd.

Frederik de Grote verkondigde tijdens zijn bewind al dat een ieder naar eigen façon zalig zal mogen worden. Helaas is dit een nobele maar bijna niet te verwezenlijken uitspraak, want zowel in het dagelijks leven als ook hier op de site lijkt het, alsof deze vrijheid voor de één daar ophoudt waar die van de ander begint. Dat is uiteraard, met respect, mijn bescheiden mening.
Naam:
Wilma de Bruïne
Datum:
5 april 2016
Email:
whbdebruinegmail.com
Beste Len, je bent inderdaad zurig en gaat voorbij aan wat in alinea 5 staat. Ga de Bijbel lezen en je zult de schoonheid en de liefde van het Woord ervaren. Er is maar een zienswijze. Ik vind het jammer dat je blijft hangen in je negativiteit. Vind je het dan beter wat de ISIS doet?
Naam:
Len Cornelis
Datum:
5 april 2016
Over deze preek blijf ik mij ook na herhaalde lezing verbazen. De tekst komt op mij gortdroog over en ademt de sfeer van boekenwijsheid. Uiteraard heeft de schrijfster de vrijheid om er een vorm van evangeliseren aan te geven. Waar ik overigens zelf niet zo gevoelig voor ben. Verder vraag ik mij af of er wel een nieuwe, ofwel persoonlijke zienswijze in de bijdrage te lezen valt. Ik kan deze slecht ontdekken.

Aan de lezerstallen en waardering te zien, is er blijkbaar een ruime groep gebruikers van deze mooie site, die aanzienlijk minder zurig is dan ik. Natuurlijk is dat goed. Toch vraag ik mij af of dit zit in het blijmoedige en verkondigende karakter van de 'preek' of de originaliteit van de tekst als zodanig. Dat laatste aspect is wat mij betreft een kernelement op deze schrijfsite.
Naam:
Fred
Datum:
5 april 2016
Ik ben vandaag ook opgestaan en besefte de strijd voor het bestaan.

Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je emailadres voor anderen in beeld verschijnt)