Inloggen

Alle inzendingen over Nastreven

25 resultaten.
Sorteren op:

Nastreven

beschouwing
5,0 met 1 stemmen 164
(voor Gerard Reve) Kijk, over die wilde haren praten we niet meer, daar zat duidelijk een steekje aan los en gekte gooit men liever in de doofpot, maar een schizofrene nar, dronken en losgeslagen, dat was je. Overigens, wat telt zijn de boeken en man man, wat heb jij gezaaid! Nu de laatste...

bewering
3,1 met 14 stemmen 80
Als de wereldleiders echt het beste voor de mens nastreven, dan zouden we in een vrijere en eerlijkere wereld leven.

Professioneel én onsportief.

hartenkreet
4,2 met 6 stemmen 165
...in tegen de geest van het spel. Op deze manier wordt een keeper machteloos gemaakt als hij op een sportieve wijze zijn doel - zijn doel schoon te houden - wil nastreven. De houding van Castaignos is wellicht wel professioneel te noemen maar tegelijkertijd onsportief. Het optreden van Blom...

Nemen zoals het is.

hartenkreet
3,4 met 14 stemmen 159
...en echt even gaan boeren bij de boeren. Dromen nastreven en ja dromen kunnen uitkomen. Als je daar open voor staat. Maar meestal nemen we die stap niet. Niet het juiste moment of het kan niet. Zien we geen land op zee. Horen we geen muziek die de band speelt. Een slok wijn die je voelt maar...

bewering
3,4 met 14 stemmen 188
Een poging tot het creëren en schrijven van een perfecte en nauwelijks voor kritiek vatbare bewering blijkt net zo onuitvoerbaar als een poging om met jouw fluit de eerste viool te willen spelen.

Zwarte bessenpluk

hartenkreet
0,4 met 7 stemmen 405
...met de pure natuur als grijze sjamanen, die verder blijven zwijgen als Brugman. Bewust foutief gesteld, omwille van de bizarre wetten die correctheid nastreven. Ik wens iedereen het intense genot van zwarte bessenstruiken toe en een keer geen fruit uit verstikkende plastic omhulsels. Heine of...

Natuur of tuin?

verhaal
1,8 met 12 stemmen 1.309
...zwoeg ik verder in mijn tuin, mijn ideaalbeeld nastrevend. Steeds weer probeer ik terug de eenvoud te grijpen die de natuur me zo vrijgevig aanbiedt. Vrijmoedig toont ze haar geheim: “Kijk eens hoe simpel mooi dat vogelbosje daar in de verte staat. En wat vind je van de boterbloemen in mijn...

Verveling.

beschouwing
3,5 met 14 stemmen 769
...de expressie van het creatieve is en niet het nastreven van geldelijk gewin zal dat geen belemmering zijn voor verdere ontplooiing. Verveling is een remmende grootheid in onze spirituele ontwikkeling en het besef van deze negatieve emoties is belangrijk. Liefde voor onszelf en voor het...

de indiaan in mijn psyche

verhaal
2,5 met 6 stemmen 1.294
...tegen niets doen en het toch doen, de trance van het schrijven in een opgewonden toestand, het tekenen en schilderen en vormgeven, het luisteren naar de muziek van Redbone, de heilige tien geboden nastreven om het leven zin te geven en het zoeken naar bevrijding en verbondenheid met de natuur. De...

Televisie-gewauwel

hartenkreet
4,0 met 2 stemmen 191
...niets van de kijkers aantrekkend, geen deugden nastrevend, slechts populair vertier, dat wordt gevuld met nietszeggende woorden en een duidelijke greep om de macht, hoe bedroevend slecht ook qua inhoud, ze zijn nog minder waard dan hun kijkers en dat zegt heel wat, het bewijst vooral hun trouwe...

OPEN BRIEF AAN DE REDACTIE

hartenkreet
2,9 met 143 stemmen 1.058
...niet een hoog literair gehalte te willen nastreven en dat resulteert dus in een wellicht tamelijk laag kwalitatief gemiddelde waar tegenover dan weer die toe te juichen drempelloosheid staat. Elke inzending mag beoordeeld worden. Dat kan op een volkomen anonieme manier gebeuren waardoor...

Kalft je os al?

dagcolumn
4,3 met 6 stemmen 882
...was er een pauze voor inlassen. Met doorgaand nastreven kom je er immers niet volgens Guillaume Apollinaire. Voor Dostojewski hield het juist daar op. Ligt het op de grond raap het op! Deel. Charlotte Brontë zag het alleen gedeeld beleefd. Dione de Graaff voelde het bij de eerste...

Tolerantie

hartenkreet
3,3 met 3 stemmen 151
...de waarde van tolerantie? Waarom zouden we het nastreven? En plotseling begint het me te dagen: HET GAAT HELEMAAL NIET OVER TOLERANTIE! HET GAAT OVER BEGRIP!! Het heeft immers helemaal geen zin om tolerant te zijn als iemand klinkklare onzin loopt te verkopen. Of de zaak loopt te...

Voltooid verleden tijd.

verhaal
3,5 met 12 stemmen 1.346
...tijden waarin je vooruitblikt en dromen blijft nastreven. Het moet een waakvlammetje blijven dat flakkert op een héél laag pitje. Aan jou of mij om ervoor te zorgen dat het geen of nauwelijks voeding krijgt. Voorkómen dat het weet op te laaien tot een alles verterend vuur. Gewoon vermijden...

"Sturm und Drang" in de muziek

beschouwing
3,5 met 4 stemmen 455
...onderling soms onvergelijkbare doelen nastreven, maar ze vinden altijd iets nieuws. Er zijn van dergelijke verbanden veel voorbeelden te geven. Ik noem er twee. Allereerst het 'machtige hoopje', aan het eind van de negentiende eeuw in Rusland. Vijf componisten willen daar het...

Geerts laatste woord

dagcolumn
5,0 met 3 stemmen 156
...geldt dat de meeste aanhangers het goede nastreven. Maar dat er helaas een gering aantal fanatiekelingen is dat veel leed veroorzaakt heeft / veroorzaakt. Daartegen ageren heeft weinig zin: nodig is dat landelijke diensten alert zijn die daartoe zijn uitgerust. - Wat betreft de...

Condooms

beschouwing
4,5 met 2 stemmen 195
...hoewel deze opvatting weer niet strookt met het nastreven van een Groot Islamitisch Rijk. De tijd is inmiddels aangebroken dat God in navolging van Zijn Zoon als de wiedeweerga opstaat om het tij op Onze Mooie Planeet te keren, zodat zowel onze kinderen als kleinkinderen tot in lengte van...

Mensen en Dieren

dagcolumn
3,9 met 8 stemmen 135
...ook elk hun eigen functie vervullen en doelen nastreven. Door deze beide wezensvormen (is dat een woord?) in dezelfde categorie te plaatsen, veroorzaken we een myriade, een kettingreactie, een cascade, een cavalcade, een cataract aan fundamentele denkfouten. En omdat denken één van de...

De Geest van de universiteit

beschouwing
4,2 met 5 stemmen 490
...over verschillende vakgebieden, nog steeds nastreven. De waarheid over de wereld. Dat wil dus zeggen, de terminologie van Wittgenstein volgend, de waarheid over alles wat het geval is, het geheel van de feiten waarin de wereld uiteen valt. Maar wetenschap is veel meer dan slechts de...

Niet Gangbare Geheimzinnigheden

dagcolumn
3,0 met 3 stemmen 77
...om degenen die de onthulling van deze complotten nastreven verdacht te maken. DE COMPLOTDENKERS. Heel handig, heel gewiekst. Heel doortrapt. Met één woord kun je de slopersbal terugslingeren naar degenen die je geheime, waterdicht verzegelde en ingenieus ingerichte ‘Sting’...

OVER EEN HOLISTISCH ORGANISATIEMODEL

beschouwing
5,0 met 2 stemmen 224
...te stimuleren en daarmee te voorkomen dat individuele medewerkers en afdelingen eigen doelstellingen nastreven die botsen met die van de organisatie als geheel.

Een hoge ziel tussen ongelovige Thomassen

beschouwing
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 29
...gaf jou een salaris, zodat jij jezelf aan het nastreven en vastleggen van jouw ervaringen kon wijden. Je ging verder met verdere cycli en je schilderde jouw bijzondere, religieuze beelden van Christus en jouw visioenen. De surrealisten beschouwden jou als de muze van het automatisch schrijven....

Ik wil een boek schrijven X

verhaal
2,7 met 3 stemmen 1.079
...leren om volgens die ontdekkingen te leven. We moeten onze verantwoordelijkheden in dit leven zo goed mogelijk invullen. We moeten ook onafhankelijkheid nastreven. Dat hoeft niet gepaard te gaan met grote sommen geld, maar met respect voor medemensen. Onafhankelijkheid komt uit het hoofd, niet uit...

Sommigen zoeken geen woestijn

beschouwing
4,6 met 7 stemmen 148
...vermogen te onderkennen is de winst die sommigen nastreven. Iedereen lijkt daar niet in geïnteresseerd. Wat moeten sommigen aan iedereen uitleggen welke winst ze behalen? De winst is niet tastbaar en zeker niet aanlokkelijk want in de kwetsbaarheid neemt het vermogen tot onderkenning toe. Het...

Zes jaar tegen jouw wil in een psychiatrisch ziekenhuis gestopt

beschouwing
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 40
...Je vroeg hem welke kunstvorm je het beste kon nastreven, waarna hij 'Ga trouwen!' zei, wat jou erg boos maakte. In 1904 verscheen jouw dichtbundeldebuut 'Sekasointuja' onder het pseudoniem L. Onerva. Het was met de hulp van de schilder Albert Gebhard gedrukt. Albert en jij zongen in...