Inloggen

Alle inzendingen over godsdienst

268 resultaten.

Sorteren op:

Genocide door ISIS-goddelozen

hartenkreet
2.2 met 5 stemmen 107
...oprechte Yazidi's maar, die het beste uit alle godsdiensten hebben gehaald en zelfs dat niet als een wet van Meden en Perzen beschouwen, omdat ze Allah/God veel groter achten. God is niet te vangen in starre dogma's en al helemaal niet in mensonderdrukkende wetten, want God wil juist de...

Mengsmering is de boodschap

dagcolumn
3.4 met 8 stemmen 200
...een aparte leer te zijn. Los van alle voorgaande godsdiensten. Monotheïstische wereldreligies die complete nieuw-vorming pretenderen. Terwijl ook zij wel degelijk smeltvormen zijn. ‘Onderlinge beïnvloeding en versmeltingen zijn er altijd al geweest. Maar die te onderkennen vraagt vaak openheid...

Geerts laatste woord

dagcolumn
5.0 met 3 stemmen 161
...als christen- en Jodendom. En voor deze drie godsdiensten geldt dat de meeste aanhangers het goede nastreven. Maar dat er helaas een gering aantal fanatiekelingen is dat veel leed veroorzaakt heeft / veroorzaakt. Daartegen ageren heeft weinig zin: nodig is dat landelijke diensten alert zijn...

Altijd maar ceremonies

verhaal
3.0 met 1 stemmen 91
...hij mij door vorige week plots 18 nieuwe godsdienstige feestdagen in te stellen. Deze vrije dagen, zo zei hij, zullen de Balinezen toelaten om hun religieuze plichten te vervullen. Als je daar de andere reeds bestaande religieuze feestdagen bijtelt kom je op een totaal van 36 vrije...

Algemene beschouwing van een pure atheïst

beschouwing
4.5 met 2 stemmen 216
...eigen leven leiden. Dat leidde uiteindelijk tot godsdiensten met meerdere goden en uiteindelijk tot het huidige regerende monotheïsme (Christendom en Islam) en het hindoeïsme. (daarmee heb je ongeveer 95% van alle gelovigen te pakken). Als je de ironie ervan inziet kun je zeggen dat het gros...

Iran.

dagcolumn
4.5 met 12 stemmen 702
...de bevolking lukken om zich te bevrijden van de godsdienstige dictatuur? Het land van de oude wijsheid, van de islamitische revolutie, van de oorlog met Irak. Het land van de Ayatollahs en Sjiieten. Land van de Ariërs,land van koning Darius, van Persepolis, van Perzen, Meden en Assyriërs....

Hoofddoeken en pastoors in zwembroek.

beschouwing
3.9 met 10 stemmen 476
...hoe meer leden kinderen krijgen hoe groter die godsdienst zal worden. De grootste angst in Israël is dat ze overspoeld zullen worden door anders gelovigen: daarom muren. Daarom zijn pastoors tegen voorbehoedsmiddelen, tegen condooms. Daarom moeten de vrouwen, de moeders, broedmachines...

De drie sterren

beschouwing
0.7 met 3 stemmen 173
...lichten. En die ster droeg een naam. En die ster heet Sankaracarya. En alle lieve Godsdienst was niet meer.
cornil 6 Jul. 2011Lees meer…

Normaal

hartenkreet
5.0 met 2 stemmen 350
...te kunnen zeggen onder het mom van vrijheid van godsdienst of mening. Er is een grens. Het is normaal dat minderheidsgroeperingen steeds vaker om aandacht vragen. Zulke kwesties roepen nare herinneringen uit hun jeugd op, toen ze zelf nog met hun identiteit worstelden. Dat willen ze de...

Gekke Henkie

verhaal
2.2 met 19 stemmen 1.753
...was altijd een arena van groepen. Geen godsdienst of politieke richting was ooit oppermachtig. Geen gezindte was sterk genoeg om haar wil op te leggen aan de hele maatschappij. In het land van minderheden moest men wel leren met de verschillen te leven. De traditie van ‘samen komen we...

Propagandist

beschouwing
2.0 met 3 stemmen 300
...begrijpt, heeft geen plek voor religie'. Godsdienst is, wordt en zal altijd op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. Wat iemand uitlegt als 'zwart', het donker, zal een ander als 'wit', het licht, verklaren. Tegenstellingen en tegenstrijdigheden alom. 'Geloof is...

Yuga - de held, de mythe (slot)

verhaal
3.3 met 3 stemmen 355
...verten der schemering. Vadsige koningen bestreden andere vadsige koningen. Rijken vergingen, andere kwamen op. 17. En het hart van de mensen was als vanouds. Godsdiensten bestreden elkander en gezamenlijk werden zij door de hoogmoedige Rede verdrukt. Toch zou geen god het meer gewagen de aarde...

Toevallig is God niet dood

verhaal
3.6 met 22 stemmen 640
...zijn spaarzame vrije tijd had hij twee passies: godsdienst en wetenschap. En juist die combinatie maakt hem en dus zijn boek interessant. Zou het mogelijk zijn om uit de natuurwetten, uit de cellen en atomen het bestaan van God aan te tonen? Zou het kunnen om uit bijna dood-ervaringen en wonderen...

Waar staat Gods zetel?

dagcolumn
2.8 met 4 stemmen 346
...een geweest was. Ooit. In den beginne. Iedere godsdienst heeft een antwoord, iedere levensovertuiging heeft een antwoord. Iedere spirituele stroming, esoterische richting, natuurkundige wetenschapper; iedere discipline heeft zijn eigen antwoord op waar God zich zou moeten bevinden en wat hij of...

Een levensles?

beschouwing
4.5 met 4 stemmen 301
...van onze woonplaats, is zo klein dat sommige godsdiensten het als een wonder beschouwen. Zit er een bedoeling achter een groot toeval, zoals bevorderen van m’n verantwoordelijkheidsgevoel, misschien is daardoor reeds iets ernstigers voorkomen. Niemand overziet de samenhang tussen...
Custor14 Apr. 2010Lees meer…

U wordt vervolgd.

dagcolumn
3.6 met 8 stemmen 222
...Allemaal voorbeelden van vrouwen die niets menselijks in zich hadden en het is niet niks, nieuws onder de zon. Maar ik geloof er niets van dat je er een godsdienst voor nodig hebt, omdat ik het verschil niet zie. Er is geen enkele reden voor en al helemaal geen heilige om met alle plezier...

Bij de beesten af

dagcolumn
4.0 met 7 stemmen 438
...anderen. Voor zijn vrijheid van zelfingekleurde godsdienst moet al het andere wijken. Daar vindt iedereen van alles van, maar in de commentaren mis ik één aspect: Wat moet je met een advocaat die zijn eigen ijdelheid boven jouw zaak verheft? Mij maak je niet wijs dat rechters totaal ongevoelig...

Morsetekens

verhaal
1.7 met 7 stemmen 671
...periscopen, primitief gedoe. Een wereld waar godsdienst verdwenen is en waar volstrekte vrijheid heerst. Het is ons goed recht om te dromen wat wij willen. Haroen integreren. Binnenkort ben je vrij, Salman, dat zweer ik je. Meer dromers zullen zich aansluiten. Ook zij die dezelfde angst kennen...

Respect voor homoseksuelen

hartenkreet
3.2 met 9 stemmen 1.435
...deze wreedheden gedoogt. Dat illustreert weer eens de onchristelijke hypocrisie van een gestagneerde godsdienst. De huidige Christus herkent hij niet en laat hij kruisigen.

Algemene Ontwikkeling

verhaal
3.0 met 1 stemmen 88
...paleizen en bouwwerken te bouwen om er de godsdienst uit te oefenen, zo werd in Babylon de Toren van Babel gebouwd en in Egypte werden ver voor de geboorte van Christus al de eerste piramiden gebouwd, waar de farao's werden begraven. De grootste piramide was bestemd voor de farao...

Idee 136

verhaal
2.4 met 7 stemmen 1.347
...en onderwijs zijn verschoold. Door beroepskeuze verambtenaard, vermilitaird, en verbeurst. Door zedenleer en wetgeving verwrongen en vermanierd. Door godsdienst verstelseld en verkerkt... Zeg niet dat ik vreemde woorden maak. Het Volk-zelf noemt dat alles in z'n dikwijls krachtige taal:...

Pas op, geloof!

beschouwing
4.9 met 12 stemmen 515
...oorlogen geweest zijn die tot doel hadden de godsdienst van de een, op te dringen aan de ander. Dat was en is natuurlijk een kwalijke zaak. Net als het feit dat simpele gelovigen de dupe kunnen worden van wreedheden die door hun eigen, machtsbeluste kerkleiders worden begaan. Of dat nu het...

Dichters spreken nu eenmaal graag de waarheid

beschouwing
4.0 met 1 stemmen 81
...achter holle waarheden en kromgetrokken godsdienstbeweringen. Die uit liefde voor de waarheid de rotzooi van zijn bekrompen, schijnheilige, niet assimilerende, intolerante, ondemocratische, homofobe, kortlontjesdragende, gewelddadige, kinderen mishandelende, kortom, in wezen uitgespeelde...

Ik begrijp homohaat totaal niet

beschouwing
5.0 met 4 stemmen 219
...ook massaal vermoord. Van mij mogen alle godsdiensten en religies vandaag nog opgeheven worden, omdat die gelogen sprookjes voor heel veel oorlogen en doden hebben gezorgd. De bijgeleverde strengheden hebben voor nog meer ellende gezorgd, die nog steeds gaande is. Dat er in bepaalde...

Verliefd op Femke!

hartenkreet
4.7 met 3 stemmen 648
...na en veel wordt duidelijk over de met name godsdienstige ontsporingen: het katholicisme, het calvinisme, allerlei sekten, de islam tenslotte als irritant restant, die de Verlichting op de valreep tracht te bijten. Maar stompzinnigheid bijt in zijn eigen staart zoals die Indiase slang. Gods...

Voornaamste symboolvan christendom en islam

column
3.2 met 6 stemmen 1.124
...is echter anders de stichters van beide godsdiensten hoe hoger hij is des te mooier en dan moet je de lucht in. (letterlijk ook vind ik). Dus hun kerktorens en minaretten moesten zo hoog en mooi mogelijk en versierd bij de christenen met prachtige beelden van uitermate grote kunstenaars...
Eelt20 Jun. 2014Lees meer…

Een beetje vrede

dagcolumn
4.5 met 4 stemmen 193
...grote vijand van al wat goed is. Ongeacht welke godsdienst. Vijanddenken is dat ook. We moeten daarom, als we dan toch christenen zijn, soms denken aan de wang van Jezus. We moeten daarom, als we dan toch een christelijke cultuur hebben, mensen die terugkeren uit het land van IS behandelen als...

de Geest van Pinksterfeest

verhaal
3.7 met 3 stemmen 1.110
...kon volledig op zichzelf staan. In die volkse godsdiensten konden de memes(het culturele equivalent van genen) zich zonder bewuste bemoeienis door gemeenschappen verspreiden. Maar net zoals de wilde dieren gedomesticeerd werden, werden ook deze wilde memes getemd en bewust...

Popie Jopie valt door de mand

beschouwing
4.0 met 1 stemmen 65
...ze vredelievende Katharen en wijze natuuraanbidsters, omdat die hun op valsheid en misleiding gebaseerde macht bedreigden. Alle religies en godsdiensten zijn morsdode religies en godsdiensten, neem dat maar van mij aan. Echte Christusmystiek en Godsliefde bedient zich via compleet andere...

De gulden regel der opvoeding

verhaal
1.0 met 3 stemmen 843
...Er wordt wel liefde gepredikt in alle godsdiensten, maar in feite werken ze het menselijke egoïsme in de hand. En naar mijn mening is egoïsme oftewel zelfzucht de wortel van alle kwaad in de wereld. De gouden regel der opvoeding lijkt mij daarom ook niet de zojuist genoemde over...
RvD 1 May. 2005Lees meer…
Meer laden...