Inloggen
voeg je column toe

Columns

Dekhengsten

Zelden tevoren hield de pingpongbond haar grote schoonmaak zo vroeg in het jaar. Personeel en bestuurlijke gremia vertonen daardoor alle gelijkenis met een kaalgeplukte kip. Door die transitie werd een bevriende sportbond echter in recordtijd uit het ravijn getrokken, terwijl een twee-mens-schap erdoor tot behaaglijk orgasme-peil en ad interim activiteit werd opgestuwd. En ondertussen sleepten de beleidsmatige beroepswijsneuzen tussen Zoetermeer en Moerkapelle, in weerwil van buitengewoon langdurige kerstonderbrekingen, toch nog een trofee binnen, de Grand Prix van de Absurde Dienstbaarheid. Hoezo? Een triple-A directeur en een triple-A procuratiehouder werden, achteloos en zonder enige compensatie voor headhunting-diensten, op sympathieke maar onzakelijke wijze ter beschikking gesteld van de hulpeloze Nederlandse Basketball Bond.

In ruil voor wat, onnozele ganzen van de NTTB?

Het is de opzienbarendste package-deal binnen NOC/NSF van de afgelopen tien jaar. Ziehier en huiver, een bondsdirecteur die, in gezelschap van zijn vertrouwde boekhouder (“initiatiefrijk, innemend, integer, krachtdadig, nauwgezet, onberispelijk, toegewijd, vertrouwenwekkend”), van de ene op de andere dag bereid is om orde op zaken bij een buurman te komen stellen. Met dit tweetal kan de Nederlandse Basketball Bond sinds december haar geluk niet op, na zoveel rampspoed. Dagelijks rolt men de rode loper uit voor de bedrijfsmatigheidskampioen en zijn financieel expert annex zwijgzame lijfwacht. Dampende chocolademelk en AA-sap staan bij binnenkomst klaar. Waar kom je dat nog tegen, eigenbelang en pensioenplannen terzijde schuiven, het gigantische pingpong-ego wegcijferen (een zeldzaam wapenfeit) en een in nood verkerende organisatie stante pede het vruchtgebruik geven van twee paradepaarden?

Het lijkt er op dat de NTTB zichzelf, op stel en sprong, pootje heeft gelicht.

Niemand kwam ooit eerder op deze constructie. Terwijl wij met z’n allen aan het jaarlijkse uitstapje, kerstdiners en ski-plezier dachten en ons mee lieten voeren met de passiviteit van de winterslaap, schaarde de soepele leverantie van twee lipizaner dekhengsten zich onder de voldongen feiten. NBB gered, NTTB trots, NBB aan de slag, NTTB ontvangt bonuspunt. De comeback van een verloren basketball-zoon en de VIP-entree van een geniaal-perfect-subliem cijfermatador uit de Amsterdamse Staringstraat, zo’n scenario valt voor een slotcolumn niet te bedenken.

Sommige NTTB-waarnemers zijn ook nu van mening dat de vervroegde lente-kuis hiermee pas halverwege is. Nergens zoveel hard feelings als in tafeltennisland waar het calvinistische usance is om onwelgevalligheden aan nuchterheid toe te schrijven. Tot dit kamp behoor ik niet; ruim vijftig keer heb ik inmiddels kwesties aan de orde gesteld die in bijna iedere sportorganisatie voor kunnen komen. Een enkeling was met mij op de hoogte van de geheime machinaties die gaande waren achter de surrealistische NBB/NTTB-omwenteling. Ik ben nu zo vrij om de dubbelslag van begin december op te vatten als bescheiden bekroning van mijn exercitie.

Het zijn zeurpieten die klagen dat Argeloos Pingpong definitief met de gebakken peren zit. Dat zal over ongeveer een week blijken als de huidige Jansen & Janssen van de NTTB sloepenrol moeten houden: de bewindvoerende bijenkoningin uit Nijmegen en de werkelijke bijenkoningin uit Leimuiden treden dan met de scherven naar buiten en maken bekend welke curatoren (drie personen, naar verluidt) per 1 maart aantreden.

Passend sluitstuk voor deze serie, dunkt mij. Vooralsnog geef ik graag ruimte aan anderen. Ik ga fanatiek een balletje slaan, gegroet en dank voor uw aandacht. Fini!

Schrijver: Ton Mantoua, 19 januari 2013


Geplaatst in de categorie: sport

4.1 met 8 stemmen 363Er zijn 2 reacties op deze inzending:

Naam:
F. Berteling
Datum:
26 januari 2013
Bij deze wens ik ten overvloede te benadrukken dat ik mij in deze voorstelling van zaken niet herken. Het ontgaat mij waarom dhr T. Mantoua, mij uit eerder correct journalistiek contact bekend, niet de gewone rechte weg bewandeld heeft.
Veel gestapelde suggestie richting complex misverstand had dan kunnen worden vermeden.
Naam:
Zeuntje Nederpel
Datum:
23 januari 2013
Cijfermatador uit de Staringstraat? Die NTTB herbergt blijkbaar veel buiten tafels gedijend toptalent....

Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je emailadres voor anderen in beeld verschijnt)