Inloggen
voeg je column toe

Columns over politiek

Esther Ouwehand nog steeds aan het roer

Tijdens zijn bezoek aan Nieuwsuur (13-9-23) leek het er even op, dat de oprichter van de Partij voor de Dieren Niko Koffeman zich versprak en partij koos voor het ex-bestuur van zijn partij, maar dat weersprak hij zo snel mogelijk. Hij ergert zich vooral aan de negatieve framing binnen zijn partij.
De bokswedstrijd is Esther Ouwehand (niet van de zure haring) tegen het verzuurde bestuur, inmiddels ex-bestuur. Beide kanten kennen voor- en tegenstanders. Het ziet er voorlopig naar uit dat Esther de bokswedstrijd heeft gewonnen, al weet je niet wat de nasleep nog in petto heeft.

Nou is het politieke slagveld meestal niet ze goudeerlijk en worden er veel woordspelletjes gespeeld, maar politici kunnen het ook te bont maken en letterlijk en figuurlijk in hun eigen manipuleertechnieken verzanden. Jeroen Wollaars van Nieuwsuur probeerde het interne conflict binnen de PvdD samen te vatten door te stellen, dat het machtsstrijd tussen de mensen van het eerste uur en de nieuwelingen is. Van Niko Koffeman werd de kijker/kiezer ook niet veel wijzer, want die zei, dat hij ook niet weet wat die 'meldingen van integriteitsschendingen', waarvan Esther beschuldigd wordt, precies zijn. Mogelijk weet hij dat ook niet, want wie gaat er nou voor de Nederlandse televisie zitten liegen?

Om erachter te komen, wat dat ex-bestuur nu echt dwars zit aangaande Esther, zou één van hen of alle zeven geïnterviewd moeten worden. Meestal krijg je dan een dooddoener als 'Voor commentaar onbereikbaar' op je bord. Wat ik die zeven afgehaakte bestuursleden verwijt, is lafheid en onvolledigheid. Dat zij zonder inhoudelijke argumenten de arena hebben verlaten, neem ik hen zeer kwalijk. Wanneer je verraad van binnenuit pleegt, dan dien je ook het lef te hebben om dat duidelijk en openhartig te verklaren. Wanneer je een uiterst bekwame politica als Esther Ouwehand genadeloos wilt zwartmaken, doe dat dan met open vizier en speel open kaart. Hun afwijzing is ronduit achterbaks en niet integer, want zij gooien wel met pek, maar zij houden hun redenen geheim. Precies waarom Esther gelijk heeft, wat betreft hun ondemocratische en botte instellingen. Zij gingen er als krijsende en holle muiters vandoor. De ophef, die zij zelf veroorzaakten, geven zij ook nog eens als reden om Esther toch nog maar als lijsttrekker naar voren te schuiven, zij het absoluut niet van harte, want zij gaven Esther nog even een laatste trap na, door te stellen dat zij 'voor de komende 4 jaar als lijsttrekker ongeschikt is'. Tot die conclusie mag en kun je als verzuurd en verbitterd bestuur natuurlijk komen, maar nogmaals, geef dan een duidelijk inzicht in de beweegredenen, want anders ben je volkomen ongeloofwaardig! Niet alleen het Tweede Kamerlid Leonie Vestering, maar ook het Tweede Kamerlid Eva van Esch heeft besloten om op te stappen. Als geschrokken hinden vluchten zij weg.

Mijn Facebookbericht op de tijdlijn van mijn FB-vriendin Leonie Vestering luidt: 'Inmiddels lijkt het mij wenselijk, nu de vuile was toch al buiten is gehangen, om de Nederlandse kiezers voldoende op de hoogte te stellen van de inhoud van jouw persoonlijke ruzie met Esther en ook, wat bedoelen die opgestapte bestuursleden met 'de meldingen van integriteitsschendingen'! Van Niko Koffeman worden we ook niets wijzer. Is Esther meer een solist en vindt ze het bestuur maar oudbakken en tegenwerkend? Wat heeft Esther volgens jou en het bestuur ernstig misdaan? Graag openheid van zaken, opdat er juiste conclusies kunnen worden getrokken.'

Op de Facebooktijdlijn van Elze Boshart schreef ik: 'Gezien de landelijke ophef vind ik het kies of zeg maar integer, dat jij en jouw andere ex-bestuursleden van de PvdD het niet alleen bij 'meldingen van integriteitsschendingen' houden! Zelfs Niko Koffeman zegt (en liegt misschien) in Nieuwsuur dat hij niet precies weet wat die 'integriteitsschendingen' precies inhouden. Alleen door open kaart te spelen, kunnen de kiezers hun mening bepalen. Anders krijg ik inderdaad de indruk, dat jullie als ex-bestuur niet democratisch, autoritair en conservatief waren. Alleen vanwege de ophef Esther weer als lijsttrekker aanwijzen en haar tevens nog ongeschikt achten, is wel een heel gemene en laaghartige sneer meegeven. Argumentatie graag!...'.

Elze's reactie: 'Een onderzoek naar vermoedens van integriteitsschending wordt zorgvuldig gedaan, volgens de door onze leden vastgestelde regels. Dat kost tijd.'.

Op de Facebooktijdlijn van Gerard Kuipers schreef ik: 'Ik dacht eerst: 'Esther, ga maar weg, want met zo'n knorrig, ondankbaar en bazig bestuur valt geen land te bezeilen!'. Inmiddels weet zij van geen wijken en heeft zij het bestuur buitenspel gezet. Wie een kuil graaft voor een ander... Wat ik persoonlijk erg laf vind, is het wrange en benepen feit, dat het ex-bestuur (inclusief jou) geen argumenten naar voren brengt. Het publiek/de kiezers worden afgescheept met het nietszeggende cliché 'meldingen van integriteitsschendingen'. Gelukkig geen populaire 'seksuele grensoverschrijdingen', kunnen we dat vast uitsluiten. Voor de goede, democratische orde vind ik het van cruciaal belang, dat jullie niet ondergronds gaan, maar eerlijk vertellen wat die 'integriteitsschendingen' dan precies zijn, volgens jullie. Esther als lijsttrekker voor de komende 4 jaar ongeschikt verklaren, kun je niet verdedigen met een lullig cliché. De PvdD kiezers hebben recht op openheid van zaken. Of durven jullie niet inhoudelijk te reageren, omdat jullie dan ook uitgespeeld zijn?...'.

Op de Facebookwereld van Niko Koffeman plaatste ik: 'Als een mild strateeg hield jij jezelf op de vlakte tijdens het gesprek in Nieuwsuur. Om de hete brij heen draaien, kun je ook zeggen en dat zeg ik dan ook. Bijna vergistte jij jezelf door het inmiddels ex-bestuur al te zeer te loven, waardoor Jeroen terecht dacht dat jij partij koos voor het ex-bestuur. Die indruk wilde jij zeker niet wekken, dus breidde je het meteen recht. Immers, jij bent voor maar 1 partij en dat is de PvdD. Jij wil die interne ruzie graag zo snel mogelijk recht strijken, want dat gaat de PvdD alleen maar zetels kosten. Dat klopt, maar wat ook klopt, is het onwrikbare gegeven, dat de kiezers eerlijkheid en inzicht verlangen. Het is voor de kiezers noodzakelijk, dat zij te weten komen, wat die 'meldingen van integriteit' precies zijn. Blijkbaar weet Esther dat zelfs niet en jij weet dat ook niet, tenzij je publiekelijk loog. Wanneer er binnen de PvdD al niet openlijk tegen elkaar gesproken wordt, hoe moet de kiezer die partij dan nog langer vertrouwen? Jouw struisvogelpolitiek zal aan de geloofwaardigheid van de partij zeker niet meehelpen, integendeel.'.

Mijn bericht op de Facebooktijdlijn van mijn FB-vriendin Esther luidt: 'Ik dacht eerst: 'Stap maar op, Esther, want dat bestuur is het niet waard, dat jij de kar van hun partij blijft trekken!', maar goed dat jij van geen wijken weet, want een betere lijsttrekker is er zeker niet zomaar in voorraad. Jij bent gewoon het gezicht van de partij en misschien zat dat hen wel dwars; pure afgunst! Inmiddels heb ik Leonie, Elze en Gerard gemaild, dat ze meer duidelijkheid moeten verschaffen over wat die 'meldingen van integriteitsschendingen' precies inhouden. Ik vind het erg laf van dat ex-bestuur, dat zij zich verschuilen achter een nietszeggend cliché. Dat ze jou op de valreep ook nog 'als lijsttrekker ongeschikt voor de komende 4 jaar' noemen, is een smerige sneer na. Ze moeten wat mij betreft alsnog met duidelijke argumenten komen, als ze dat al kunnen. Mogelijk dekken ze zichzelf bij voorbaat al in met dat lullige cliché. Volgens mij weet jij ook niet precies wat die 'meldingen van integriteitsschendingen' inhouden, wat ik wel gek vind, want bij zulke beschuldigingen verwacht je toch de nodige uitleg. Of houd jij die ook bewust onder de radar? De kiezer wil precies weten wat er aan de hand is, anders haakt hij/zij af.'

Gezien Elze's reactie vraag ik me dan weer af hoe het ex-bestuur dan alvast tot de slotsom is gekomen, dat Esther niet deugd voor het lijsttrekkerschap. Het ex-bestuur heeft de uitslag van het onderzoek blijkbaar niet willen afwachten en oordeelde bij voorbaat al afwijzend jegens Esther. Wanneer die 'integriteitsschendingen' zo ernstig zijn volgens hen, kom er dan mee voor de dag. We willen allemaal nu wel eens weten wat Esther allemaal op haar kerfstok heeft staan. Volgens mij moeten we dan alvast het vergrootglas bij de hand houden. Verder valt het mij op, dat Esther nog steeds Facebookvriendin van de volgende personen is: Gerard Kuipers, Elze Boshart, Hanke Hoogerwerf, Marnix van der Werf en zelfs Leonie Vestering! Zouden ze het allemaal in scene hebben gezet?...

1 van de 7 dwergen Marnix van der Werf had tenminste het lef om op 14-9-23 in 'Op 1' te verschijnen. Daarvoor was Marnix al bij NPO Radio 1 geweest en zei hij tegen Tijs van den Brink: 'Esther wil graag allesbepalend zijn in de partij! Het bestuur heeft 2 jaar een moeizame samenwerking met haar. Esther wilde het bestuur ondermijnen, de bestuursleden tegen elkaar uitspelen. De meldingen van integriteitsschendingen gaan over haar negerende gedrag, haar manier van anderen bejegenen en de werkomstandigheden.'. Misschien is het Esther naar het hoofd gestegen en lijdt zij aan megalomanie. In het verlengde daarvan is zij een harde, stijfkoppige en onverenigbare tante om mee te dealen geworden. Zij wil coûte que coûte steeds haar eigen zin doordrijven. Of zij was dat altijd al en de aap komt altijd uit de mouw. Bij 'Op 1' had advocaat Marnix duidelijk slaaptekort, maar zijn antwoorden waren keurig afgemeten en voorspelbaar terughoudend. Sven Kockelmann probeerde hem wel door te zagen, maar hij hield voet bij stuk aangaande de absurde afgesproken geheimhoudingsplicht. Marnix vertelde wel, dat de meldingen in eerste instantie van de 7 bestuursleden zelf kwamen. Verder waren er meldingen van anderen. Van wie precies wilde hij niet verklappen. In ieder geval wilde Esther Sneeuwwitje het partijbestuur ondermijnen en dat zette bij de 7 dwergen kwaad bloed, zodanig, dat zij Esther de hoofdrol wilden afpakken. Zij vonden en vinden Esther's omgangsvormen en bejegeningen richting PvdD kopstukken onder de gordel, onterecht bedreigend en egocentrisch. Kortom, in hun ogen wil Esther teveel de bazin spelen, streeft zij naar een autocratie. Bovendien, zo zegt Marnix, leidt haar opstelling niet tot een constructieve samenwerking. De bestuursklacht van de 7 dwergen ligt nu bij de integriteitssecretaris. En wie zal dat toch zijn? En is die misschien te hacken of te ondervragen? Marnix zei ook, dat de details over de integriteitsschendingen het publiek niets aangaan, maar daarin vergist hij zich volkomen, want in de democratische politiek van Nederland heeft het publiek wel degelijk recht op een volkomen openheid van zaken inzake dit uiterst belangrijke, politieke geschil binnen één van de grootste partijen van Nederland. Een eerlijk uitsluitsel over deze beroerde kwestie is van groot belang voor de keuze van de kiezer. Juist het achterhouden van de essentiële informatie zal de PvdD doen crashen. Oftewel, eerlijkheid duurt het langst.

Om mijn speurwerk te vervolmaken heb ik nog even gezocht naar de integriteitssecretaris van de PvdD en die is tot mijn grote verbazing gewoon heel makkelijk online te vinden. Het gaat om de integriteitssecretaresse Marloes Boere, te bereiken op integriteitssecretaris@partijvoordedieren.nl of op 097032305272. Marloes is 31 jaar en zij is op een melkveebedrijf opgegroeid. Daar lijkt ze door het dierenleed lichtelijk getraumatiseerd te zijn. Zij is een veganiste (bekeerde carnivoor), activiste en filosofe. Zij woont in Amsterdam en naast dat zij erg lief, integer en gevoelig is, is zij ook een stevig doordrammertje. Marlous is ook een Facebookvriendin van Esther. De interne vertrouwenspersoon van de PvdD is Ninke Harten (34) en de externe vertrouwenspersoon is Remco Lefering (55). Nou maar afwachten of het integriteitssecretariaat bekwaam genoeg is om de zaak Esther Ouwehand af te handelen. Mogelijk zien zij daar de zin niet echt van in nu Esther grotendeels op handen wordt gedragen en zij de partij natuurlijk niet willen duperen. Het partijbelang is welzeker ook de reden van de algehele geheimzinnigheid omtrent de integriteitsschendingen. Toch gaat die zwijgzame strategie hen vroeg of laat opbreken. Esther mag dan nog steeds de euforische kapitein zijn, de schepelingen liggen zodanig overhoop met elkaar, dat Esther, verblind door een ideëel dierenparadijseiland, met haar instabiele schip op de klippen vaart.

Tenslotte plaatste ik dit op de Facebooktijdlijn van Marloes Boere: 'Volgens mij moet jij gaan bepalen of Esther verkeerde dingen heeft gedaan en tweedracht heeft gezaaid, wat haar lijsttrekkerschap niet zou rechtvaardigen. Hopelijk kun je daar wat vaart achter zetten, want gezien de averij van het PvdD zeilschip 'Eendracht' is de macht flink aan het kelderen en zijn veel kiezers verbijsterd en radeloos. Zij wensen zo snel mogelijk openheid van zaken. Jij gaat jezelf in de 'Meldingen van integriteitsschendingen' verdiepen en dan zal jou al gauw duidelijk worden of Esther werkelijk zo'n onhandelbare, afstotelijke en ruzie stokende kenau is of dat de meldingen op gebakken lucht, verzinsels en karakterbotsingen zijn gebaseerd. De ruziemakers zijn uit elkaar gegaan, maar de nasleep zal zich doen gelden op 22 november 2023. Ik vind jou nogal jong om deze kwestie op te lossen, maar een frisse blik van een jeugdige geest is ook belangrijk. Ik neem aan dat je er dag en nacht mee bezig bent en dat je niet rust totdat je precies weet hoe de vork in de steel zit. Hopelijk is dat ruim voor 22 november 2023 en laat je dat aan de media weten, inclusief het detaillistisch benoemen van de integriteitsschendingen en jouw beweegredenen. Bij een doofpotprocedure kun je er donder op zeggen dat de PvdD weinig tot geen zetels overhoudt. Sterkte met de moeilijke puzzel en show het resultaat maar zo snel mogelijk.'.

En dan staat Esther aan het roer, dat wel!, maar aan het roer van een leeg schip!...

Schrijver: Sir Joanan Rutgers
14 september 2023


Geplaatst in de categorie: politiek

4.0 met 10 stemmen 217Er zijn 4 reacties op deze inzending:

Naam:
Olaf Deis
Datum:
14 september 2023
Ben het met Bahl eens dat de naam van de Partij voor de Dieren enigszins beperkend kan werken.
Een voorman van het formaat van Rutte of Omtzigt zou ervoor gezorgd hebben dat de naam gewijzigd zou worden in: Partij van de Duurzaamheid. De afkorting blijft hetzelfde maar de naam is veel algemener geworden zodat het idee van een één-issue-partij op de achtergrond raakt.
Zoiets vergt durf en visie van een partijleider én de wil om samen te werken met een bestuur, dat het beste voor de partij wil en zeker niet dat de partij door subversieve acties gedecimeerd wordt...
Naam:
Richard Bahl
Datum:
14 september 2023
Ook bij welke Verlosser of Ruttiaans type dan ook zou de partij mogelijk kalm groeien. Meer niet. De partij heeft in haar naam toch een beperking. De gesuggereerde 20 zetels lijkt mij dan ook ver van de realiteit.
Naam:
Sir Joanan Rutgers
Datum:
14 september 2023
Kan zijn, maar jouw opmerking riekt wel naar het minderwaardig maken van de vrouw als leidster.
Naam:
O.U.Deis
Datum:
14 september 2023
Mijns inziens is de PvdD niet groter geworden dankzij Ouwehand maar ondanks Ouwehand. Bij een partijleider van het formaat als een Omtzigt of een Rutte zou de partij al wel 20 zetels hebben behaald.

Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je e-mailadres voor anderen in beeld verschijnt)