Inloggen
voeg je column toe

Columns

Discriminatie op de Arbeidsmarkt

Er zijn veel doelgroepen die gediscrimineerd worden op de arbeidsmarkt. Of je nu oud bent of jong, hoogopgeleid of laagopgeleid of een migrant met afkomst uit het buitenland. Het maakt tegenwoordig niet zo veel meer uit voor de arbeidsmarkt. De werkgever is genoodzaakt, door de hoge kosten die werknemers met zich meebrengen, te kijken hoe en waar hij de kosten van zijn bedrijf zo efficiënt mogelijk kan benutten. Hierdoor wordt er gekeken naar de mensen met de beste opleidingen, de mensen met de meeste groeipotentie en de groepen die percentagegewijs in een doelgroep vallen die het minste risico lopen op uitval op de werkvloer. Discriminatie op de arbeidsmarkt staat niet los van mensenrechten.

Leeftijd en opleiding

Het maken van leeftijdsonderscheid is toegestaan als er sprake is van werkgelegenheids- of arbeidsmarktbeleid van de overheid. Hierin kun je twee doelgroepen onderscheiden: jongeren van 18 tot 27 jaar en 50-plussers.
Het kabinet heeft de ‘Aanpak jeugdwerkloosheid’ ingesteld om te voorkomen dat jongeren door de crisis lang aan de kant blijven staan. En de overheid heeft werkgelegenheidsbeleid ontwikkeld om de werkloosheid onder 50-plussers tegen te gaan.

Hoogopgeleiden die op leeftijd komen, zullen op grond van hun geboortejaar niet meer zo snel aan het werk komen ondanks dat zij een goede opleidings- en ervaringsachtergrond hebben.
‘Een man van 60 jaar heeft nog zeven arbeidzame jaren te gaan voor hij van zijn pensioen kan gaan genieten. Hoewel hij zeer gemotiveerd is en aan alle eisen van vacatures voldoet op zijn werkgebied, wordt hij niet aangenomen. Hem wordt steeds medegedeeld dat er een kandidaat is aangenomen die beter bij het gevraagde profiel aansluit. Hoewel de man weet hoe of de vlag er bij hangt, laat hij zich niet ontmoedigen.’

‘Erna, een jonge vrouw van 21 jaar met een mbo-opleiding, bemerkt dat hetgeen zij geleerd heeft niet meer volstaat in de gevraagde functies van vandaag de dag. Nadat zij ontslagen was en enige tijd ziek is geweest, bemerkt zij dat haar diploma van sociaal pedagogisch werker niveau-4 niet meer voldoet aan de profieleisen voor de huidige functies. Waar deze eerst wel volstonden wordt er tegenwoordig naar een hbo-diploma gevraagd. Wil zij hier aan kunnen voldoen dan zal zij een driejarige opleiding tot sociaal pedagogisch hulpverlener moeten gaan volgen.’

Je zult misschien denken dat hetgeen je leest over Erna niets te maken heeft met discriminatie maar gezien zij niet meer wordt aangenomen voor hetgeen zij geleerd heeft, is dit wel een uitsluitingsvorm. In feite zijn haar papieren niets meer waard en staat zij onder aan de ladder van de arbeidsmarkt waar zij alleen nog in aanmerking komt voor de ongeschoolde banen. Of er moet een werkgever zijn die bereid is om haar een kans te geven en haar een opleiding aanbiedt om zich op te werken. Zulke werkgevers bestaan nog wel.

Migratieachtergrond

Migranten, mensen afkomstig uit het buitenland, komen relatief gezien het meest voor gesloten deuren te staan. Hier zie je wel een onderscheid tussen Europeanen en niet-Europeanen. Ik vroeg bij een bedrijf waarom er bij hun geen mensen in dienst zijn van buiten Europa.
“In het verleden hebben wij hier mensen gehad afkomstig uit Marokko en Afrika. We hadden hier een vrouwelijke chef. Mannen weigerden haar een hand te geven of orders van haar aan te nemen. Vaak was ook de taal een probleem. Bij sommigen was de laaggeletterdheid van dien aard dat het niet mogelijk was om de bediening van de machines uit te leggen. We konden niet instaan voor hun veiligheid. Ook kwamen er werknemers met messen op de werkvloer die hier verder gingen met het uitvechten van conflicten die al speelden in het land van herkomst. Ik was meer tijd kwijt aan het voortdurend waken over de veiligheid van de mensen en het uit elkaar halen van de strijdlustigen dan dat ik aan mijn werk toekwam. Vaak wilden ze ook op vrijdag vrij in verband met religieuze achtergronden. Het bedrijf hanteert een 40-urige werkweek. We hebben toen een afspraak gemaakt dat we dit niet meer zouden aangaan. Het bedrijf heeft wel mensen van een Poolse, Servische en Kroatische achtergrond in dienst.”

Uit een Kamerbrief blijkt dat onder de inwoners met een andere migratieachtergrond de discriminatiecijfers het hoogste zijn en dat dit door de Kamer nooit getolereerd zal worden (1)

‘Discriminatie op de arbeidsmarkt, met name in de wervings- en selectiefase, is een substantieel maatschappelijk probleem. Het kabinet heeft hiervoor een actieplan ontwikkeld en Panteia onderzocht dit plan en schreef hierover een rapport. (2)

In 2016 kwam er een middels een Kamerbrief een tweede voortgangsrapportage inzake het actieplan arbeidsmarktdiscriminatie. (3)

Er zijn vele artikelen geschreven over discriminatie in welke vorm dan ook. Discriminatie kan een enorme impact op een mensenleven hebben. Naast dat het tot depressies kan leiden brengt een gebrek aan inkomen ook armoede onder de mensen. Het college voor rechten van de mens heeft op hun site een artikel gewijd aan de relatie tussen armoede en mensenrechten.
Iedereen kan te maken krijgen met een risico op armoede. Elk jaar brengt het College zijn jaarrapportage uit. Dit jaar staat deze in het teken van armoede en mensenrechten. In de rapportage laat het College zien wat voor invloed een risico op armoede heeft op verschillende mensenrechten. En hoe een beleid, dat op mensenrechten is gebaseerd, kan bijdragen aan het verbeteren van de positie van deze mensen.

Bronnen:

1
https://www.movisie.nl/sites/default/files/kamerbrief-arbeidsmarktdiscriminatie.pdf
2
http://diversiteitinbedrijf.nl/wp-content/uploads/2015/09/Discriminatie-in-de-wervings-en-selectiefase.pdf
3 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/11/03/kamerbrief-tweede-voortgangsrapportage-actieplan-arbeidsmarktdiscriminatie
4
https://www.mensenrechten.nl/toegelicht/de-relatie-tussen-armoede-en-mensenrechten

Schrijver: jetteke, 9 mei 2017


Geplaatst in de categorie: actualiteit

4.0 met 6 stemmen 225Er zijn 4 reacties op deze inzending:

Naam:
Karel Jong
Datum:
9 mei 2017
Heel goed dat Jetteke eens de arbeidsmarkt als onderwerp gebruikt. Dat gebeurt op deze site maar mondjesmaat. Een verklaring heb ik daarvoor niet. Of de werkers hebben geen tijd voor schrijverij. Of de meeste schrijvers hebben thans geen structurele plek op de arbeidsmarkt.
Hoe dan ook, Jetteke doet hier haar best. Zelfs met bronvermeldingen. Ook dat is hier een zeldzaam verschijnsel. Het verhaal zelf vind ik een beetje een verzameling losse stukjes tekst. Op zich niet oninteressant. Maar wat de schrijfster ons wil duidelijk maken, komt wat mij betreft wat minder goed uit de verf. Maar dat is uiteraard een strikt persoonlijke observatie.
Naam:
Jetteke
Datum:
9 mei 2017
Noot: de situatie van Erna is fictief maar zou werkelijkheid kunnen zijn.
Naam:
Joanan Rutgers
Datum:
9 mei 2017
De strijd om zelfbehoud is alsmaar aan het toenemen, de krachtigste mensen laten de minder krachtige mensen genadeloos vallen. Door de harde concurrentiestrijd is de humane solidariteit weggevaagd. De moderne mens leeft in een egoïstische bubble, die maar moeilijk valt door te prikken, omdat het moderne egoïsme zo hardnekkig en walgelijk buigzaam is.
Naam:
Annejan Kuperus
Datum:
9 mei 2017
Interessante en informatieve column die ik met plezier heb gelezen.

Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je emailadres voor anderen in beeld verschijnt)