Inloggen
voeg je column toe

Columns

Olie op het vuur

President Donald Trump speelt met vuur door zogenaamd officieel te erkennen, dat Jeruzalem de hoofdstad van Israël is. Hij bewoog daarbij weer met zijn dwingende handgebaren, incluis een rondje vormen met de duim en de wijsvinger, waarmee hij zijn besluit zelf goedkeurt. Hij wil de Amerikaanse ambassade in Tel Aviv naar Jeruzalem verhuizen.

Hij moet weten, dat dit een vernedering en een klap in het gezicht van de Palestijnen is. Donald bracht het nieuws als een Kerstman met een vervroegd cadeau voor de Joodse rechts-extremisten en orthodoxen. Het is een symbolisch gebaar met dramatische gevolgen. Het is de suprematie van een totaal ongeloofwaardig schertsfiguur, die maar wat aan rommelt.

Ik herinner me nog het beeld, waarbij hij met een keppeltje op als een norse gnoom bij de Klaagmuur zijn beklag deed. Toen broedde hij al op het uitvoeren van dit onzinnige idee, waar niemand baat bij heeft. Laat die ambassade lekker in Tel Aviv blijven, want er komt alleen maar hommeles van en je kweekt er opnieuw kwaad bloed mee. De Joden en de Palestijnen leven daar al zolang op gespannen voet met elkaar, daar kun je niet zomaar even in gaan stoken. Jeruzalem is voor de moslims net zo belangrijk als voor de Joden en de christenen. Hij ontkent hiermee de Palestijnse staat, die hij denkt te kunnen negeren.
Is hij misschien een godsdienstwaanzinnige, die denkt dat het Nieuwe Jeruzalem ook werkelijk in Jeruzalem zal plaats vinden? (-)

Hoe lang wordt deze politieke en diplomatieke dreumes nog gedoogd? De Palestijnen hebben meteen al drie dagen van woede afgekondigd, wat te verwachten was. Die heetgebakerde Palestijnen moeten zich niet zo door een halve gare in het Witte Huis laten opfokken.
Achter de Klaagmuur bevindt zich een schitterende moskee en een groot gebouw met een goudkleurige koepel, waarin Mohammed naar de hemel zou zijn opgevaren. Ik ben er geweest en er hing een serene en devote sfeer, precies die sfeer, die je ook in christelijke kathedralen vindt. In de kern zijn wij allemaal gelijkwaardige mensen van vlees en bloed. Wat Donald doet, is zichzelf op arrogante wijze een meerderwaardig mens wanen. Donald kiest liever voor het militair krachtige Israël, dan voor arme Palestijnen, die met stenen gooien, met in elkaar geprutste raketten vuren en die met bomvesten aanslagen plegen.
Bovendien is Donald als onverzadigbare aandachtstrekker een rupsjenooitgenoeg, die steeds nieuwe commotie verzint. Het liefst in de overtreffende trap.

In de zaal, waar volgens de overlevering Jezus met zijn discipelen het laatste avondmaal heeft genuttigd, zag ik achter een vies raam een duif. Toen Jezus door Johannes de Doper in de Jordaan werd gedoopt, zag Johannes een felverlichte duif boven Jezus verschijnen. De duif is het vredesteken en Jezus was dan ook een Vredebrenger. De Heilige Geest is de duifgeest van de vrede. Jezus was een pacifist pur sang. Hij liet zichzelf zelfs zonder verzet geselen en kruisigen. Als de Liefde echt in je woont, dan kun je simpelweg niet haten.

Donald heeft zijn familie lief, zijn werknemers en de Amerikanen, die op hem lijken. Echte liefde is veelal de ander liefhebben als jezelf. De ánder! Net als de totaal Andere! Hij en zij, die totaal verschillen met jouw opvattingen, gedragingen, geloofsideeën en gedachten. Zoals de Palestijnen en ik ga het nog moeilijker maken, zoals de Noord-Koreanen, de Iraniërs en de Russen.

Beluister anders nog eens het veelbetekenende, oerwijze 'Russians' van Sting.


Zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=wHylQRVN2Qs

Schrijver: Joanan Rutgers, 7 december 2017


Geplaatst in de categorie: psychologie

4.3 met 7 stemmen 156Er zijn 8 reacties op deze inzending:

Naam:
Ton Hettema
Datum:
11 december 2017
Joanan link voor de massa-sluipmoordenaar

https: youtu.be S3meCzBQqYQ
Naam:
Annejan Kuperus
Datum:
11 december 2017
Wat een sublieme column, deze 'Olie op het vuur'. Gestolen goed, dus ook gestolen land, gedijt niet. De enige reden waarom Trump als wereldleider, wat mij betreft is klerelijer toepasselijker, Jeruzalem als hoofdstad van de Joodse staat heeft aangemerkt, ligt verscholen in het feit dat er wordt gemanipuleerd met alles waarmee gegoocheld kan worden. Uiteraard, want zo een egocentrische ... is deze meer kapsel, lees: pruik dan President wel. De Amerikaanse wapenindustrie spint er garen bij en Trumps kompanen, die van de wapenindustrie, lachen in hun vuistje...! Het Beloofde Land, en daarmee zeker ook Trumps Amerika, zit fout en niet zo een beetje ook. Het is landjepik spelen zonder de daarvoor geldende regels te eerbiedigen...! Een nieuwe Intifada borrelt en helaas zullen opnieuw vele onschuldige zowel Palestijnen als Joden hierbij de dood vinden; totaal onnodig als Amerika als vermeende wereldleider zich eens goed betreffende deze kwestie zou inlezen, de geschiedenisboeken eropna zou slaan en concluderen dat bij lange na niet alles is wat het lijkt...!
Naam:
Joanan Rutgers
Datum:
11 december 2017
Mooi dat je nog even reageert, beste Ton, want daarmee toon je, dat je karakter hebt. Jouw visie over drie eerdere presidenten zijn nogal kort door de bocht. Jammer dat je 'Trump (de psychopaat)' er niet aan toevoegde. Volgens mij zit je ons een beetje te stangen met jouw zogenaamde verdediging van de iq-loze Trumpiedumpie. Bovendien, hoe kun je de integere gentleman Obama nu een massamoordenaar noemen! Leg me dat maar eens uit! Er is dit aan de hand: Trump heeft willens en wetens de Arabische landen uitgedaagd en geplaagd. Dat was echt nergens voor nodig, maar hij heeft het toch gedaan, omdat hij wel vaker impulsieve, destructieve besluiten neemt! Actie is reactie. Hij heeft bewust slapende honden wakker gemaakt om maar weer eens wereldwijde commotie aan te richten. Natuurlijk zijn die in vijandsbeelden denkende Palestijnen ook niet goed te praten en al die radicale moslims met hen, maar als je een wijze president was, dan zou je deze provocatie niet gedaan hebben. Het geweld van zwart-wit denkende Palestijnen en hun kornuiten is even erg als de passieve agressie van Trumpiedumpie. Gevoelsmatig sta ik ook veel dichter bij het intelligente, Joodse volk. Mijn naam Jochanan verraadt dat al. Ik heb in Israël ontzettend lieve Israëliërs ontmoet en hun keuken is absoluut toppie. Maar ik heb ook een zwak voor de armen en de onderdrukten. En weer geen zwak voor vetgemeste, moslimgeestelijken, die haatdragend oproepen tot een nieuwe intifada. Als pacifist walg ik van alle macho's met wapengekletter en asociaal grote bekken! Het gaat erom om shalom te bewaren, om langzaam naar elkaar toe te groeien, om elkaar te leren vertrouwen, om aarzelend, maar wel degelijk met elkaar te kunnen leven, zonder elkaar het licht niet in de ogen te gunnen. Trump is een onruststoker, die op een schijnheilige manier de knuppel in het hoederhok heeft gegooid. Dat is voor velen zo doorzichtig als maar kan, alleen jij wil daar nog niet aan. Wat te denken geeft over jouw intellectuele vermogens, want als je op één lijn met Trumpiedumpie zit, allez hé, dan begrijpen we het grote gebrek in jouw inzichtsvermogen. Niet kwaad bedoeld hoor, maar we weten je te plaatsen hé, dat scheelt in onze visie over jouw matige verweer. By the way, waar blijft jouw lofrede voor Trumpiedumpie nou?... Ik snap het, dat is natuurlijk een onmogelijke klus!
Naam:
Ton Hettema
Datum:
10 december 2017
Zowel Clinton(de aanrander) als Bush (de agressor), als Obama (de massamoordenaar) beloofden met grote absoluutheid dat ze de VS ambassade naar Jeruzalem zouden verplaatsen. Geen van allen deed dat, ondanks een aangenomen wet daarover op 23 oktober 1995, die keer op keer door de VS senaat werd bekrachtigd, maar niet door de vorige presidenten geratificeerd. Nu Trump dat wel doet, valt iedereen over hem heen. Wat is er toch aan de hand?
Vergoelijken wij al bij voorbaat een gewelddadige reactie van al die vredelievende Palestijnen?
Naam:
Karel Jong
Datum:
9 december 2017
Eens met Mommers en Rutgers. Ook op punt van op de klompen aanvoelen. Hettema hanteert vaak ronkende taal over eruditie en intelligentie. Als zou dat paradijselijke inzichten verschaffen. De geschiedenis leert hardhandig anders. En ik vind Ton geen 'beste' Ton. Op deze site geven wij commentaren op de teksten. En niet op de personen of karakters.

Dat doen zijn vrienden en familie wel. In de kroeg. Of tijdens verjaarspartijtjes. Prima mens. Laat honden uit, houdt leuke praatjes met garagehouders. Hier telt slechts de geschreven bijdrage. Mogelijk doet Hettema het er om. Fijn, pissige commentaren. Wat goed, Hettema lokt discussie uit. Tijdens de hond uitlaten in de witte knisperende wereld denkt Hettema wellicht: alles wordt zachter met sneeuw, en ik zie dat ik toch goed doe.
Naam:
Joanan Rutgers
Datum:
8 december 2017
Ik weet niet zeker of Ton de woedende reacties van de Palestijnen en de Arabische landen bedoelt of dat hij mijn intelligentie wat meer uitgebouwd wil zien. Beide wellicht.
Welnu, Ton, Donald is een wolf in schaapskleren, die afbraak doet aan het wereldwijde milieu en de overlevingskansen van in zijn ogen kanslozen. Blijkbaar ziet jouw iq niet de enorme gevaren, waar deze egoïst de wereld aan blootstelt. Het is symboolpolitiek. De Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem verhuizen, is een zinloze vernedering voor de Palestijnen, die al decennia lang de underdogs zijn. De gestreste, neurotische Donald veegt ze met een statement van de wereldkaart, althans dat is zijn bedoeling.
Waarom zou ik consideratie voor zo'n botterik tonen? Ik heb hem een tijd geloofd, toen hij streed tegen Hillary, maar inmiddels is het duidelijk, dat hij één en al fake is en de boel op allerlei manieren beduvelt.
De journaalbeelden waren weer voorspelbaar: boze Palestijnen slingerden stenen naar getrainde, Israëlische soldaten, die met traangas schoten! Beschaving is maar een dunne laag, Ton, en het rommelt enorm in de duistere krochten van veel aardlingen, die zich achtergesteld voelen en niet volwaardig bejegend. Het wereldbeeld van de horrormiljardair Trump bestaat alleen maar uit succesmensen en big deals om zichzelf en zijn gelijken alsmaar meer te verrijken. Hij heeft de typische zakenmanplank voor zijn kop, zoals Boudewijn de Groot dat bezong. Het ontbreekt hem aan humaniteit. Hij kijkt neer op de armen, de onderdrukten, de kanslozen, de gehandicapten en de minderbedeelden.
'De liefde kwetst niemands gevoel!', schreef Paulus in zijn prachtige uiteenzetting over ware liefde. Donald lapt dat aan zijn naar onderen trappende cowboylaars. Hij is in mijn opinie nog nooit in het ware christendom ingewijd en gezien zijn wrange, giftige vruchten zie ik hem als de belichaming van de Antichrist.
Dát, beste Ton, is het, wat ik in de kern op hem tegen heb! Hij probeert het Obama-zorgstelsel op genadeloze wijze terug te draaien, waardoor miljoenen Amerikanen gezondheidszorg moeten ontberen, omdat ze het niet kunnen betalen. Als socialist kan ik zo'n rechtse maatregel echt niet verkroppen. Rijken hebben vaak alleen op aarde zichtbaar succes, ten koste van anderen en de gezondheid van onze planeet. Zij pakken het allerbeste voor henzelf. Zij bouwen zich schatten op aarde, in plaats van in de hemel, om nog even een Bijbelse wijsheid te citeren.
Gabriëla biedt jou een interessante optie, Ton, als je dan zo pro-Trump bent, smijt er dan eens een column tegenaan! Ga eens inhoudelijk in verweer en laat ons meegenieten van jouw suprême intelligentie!
Overigens is het geval Trump niet enkel een kwestie van intelligentiestrijd, maar juist ook van wijze intuïtie en klare emoties. Of zoals we dat op zijn Hollands zeggen 'Dat voel ik op mijn klompen aan!'.
Naam:
Gabriëla Mommers
Datum:
8 december 2017
Ach Ton, wisten wij maar WAAROM jij zo gepassioneerd achter Trump staat. Schrijf er eens over. Een inhoudelijk stuk. Zonder iedereen die een andere mening heeft meteen weer als dom af te doen, zoals je ook nu weer doet. Probeer ons eens met inhoudelijke argumenten te overtuigen waarom jij deze man zo geweldig vindt. Wat zie jij wat wij niet zien?
Naam:
Ton Hettema
Datum:
7 december 2017
Tja, wist ik maar WAAROM dit zo'n kortsluiting veroorzakend punt is.
Vanuit hier zou je zeggen: wat maakt het uit? Tel Aviv of Jeruzalem? Big deal. Maar blijkbaar zit er zo'n enorme wereld achter van opgekropte emotie en historische hybris, dat Trump (zoals gewoonlijk) (door dezelfde altijd verontwaardigde elitisten) tot vervelens toe zonder enig moment van consideratie de gebruikelijke ladingen kunstmest over zijn keppeltje krijgt uitgestort. Van mij mag het hoor, maar het zou fijn zijn er wat intelligentie aan toe te voegen, zodat ons begrip mag groeien..

Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je emailadres voor anderen in beeld verschijnt)