Inloggen
voeg je column toe

Columns

Doorbraak in Babbelonië

‘Tegelijkertijd zeg ik niet dat het niet mag. Maar wil meer geld voor de zorgsalarissen wel in samenhang bezien. Met klem wijs ik u, via de voorzitter, erop dat wij echt naar effecten moeten kijken op andere sectoren. Het kan niet zo zijn, dat wij geïsoleerd van maatschappelijke kaders een besluit nemen. Dus sta mij toe dit in een samenhangende context nader te bezien. Tegelijkertijd valt mij de geagiteerde toon op in uw bijdrage. Is echt niet nodig. Het is volstrekt legitiem voor ons om uw brede claim om dit uit de vennootschapsbelasting te betalen, nader te bezien in een samenhangend kader en aldus te kijken of een structurele financiering past. Dus alle begrip voor uw Kamerbrede motie, maar het moet wel kunnen.’

‘Tegelijkertijd zien wij nu ook in dat andere tijden andere maatregelen vergen. Zo denk ik aan de woningmarkt niet meer als markt, maar als een lastig dossier, dat vooral een missionair Kabinet moet aanpakken. U vraagt om een integrale woonvisie? Of deze er is? Ik kijk even naar mijn collega’s in vak K. Goed, dat is niet helemaal duidelijk. Tegelijkertijd doe ik bij deze de toezegging, dat er een notitie komt waarin wij diverse knelpunten in de woningmarkt eens op een rij zetten. Waarom wij niet eerder een breed opgezet plan presenteerden om de horror op terrein van wonen aan te pakken? Dat leek niet nodig, de markt deed in onze visie zijn reinigende werk. ‘

‘Tegelijkertijd zien wij, dat het thans op alle fronten qua wonen niet meer deugt. Ik geef u gelijk als u stelt dat een breed opgezette visie wel erg hard nodig is. Tegelijkertijd hangt alles met alles samen en moeten wij ook binnen mijn partij zien, dat maatregelen passen binnen een totaal aan belangenafweging tussen milieu, stikstof, minder intensieve veehouderij en klimaat.’ Hoeveel huizen wij hadden kunnen bouwen bij alerter beleid? Dat heb ik even niet paraat, ik kijk even naar de ambtenaren, dus ik kom daar straks op terug, ook in het kader van de regiefunctie tussen provincies en gemeenten en de mogelijke stroperigheid in die processen. ‘

‘Tegelijkertijd hoor ik dat mevrouw van der Plas het droge deel van het gebied met de Oostvaardersplassen als bouwlocatie ziet. U ziet dat de rijke gedachten door deze Kamer vliegen. Tegelijkertijd zeg ik, ook tegen D66, dat alles een prijs heeft en dat wij goed moeten doordenken hoe wij de geldkoek verdelen. Overigens ben ik gekozen door bijna 2 miljoen Nederlanders, dus stroomt een ongebreideld optimisme door mijn gemoed, als u mij deze ontboezeming toestaat. Tegelijkertijd zal de democratie ten slotte zegevieren, dat is wel het minste hetgeen ik u allen mag voorhouden. Of wij een ogenschijnlijk ingestort demissionair kabinet doorstarten? Ach, dat frissen wij straks moeiteloos op. Met nieuwe gezichten. Nu ja, niet compleet nieuw natuurlijk.'

Schrijver: Freek Berglust
30 september 2021


Geplaatst in de categorie: actualiteit

4.1 met 12 stemmen 241Er is 1 reactie op deze inzending:

Naam:
Richard Bahl
Datum:
1 oktober 2021
Tussen de regels, maar er ook middenin, lezen wij wel in deze column de weerzin tegen de huidige politiek. Nu ja, de schuld in de schoenen van de leider schuiven is gemakkelijk. Hoeveel partijen namen niet deel aan het- achteraf gebleken- verkeerde beleid? Ik bedoel, daar hoor je weer stukken minder over. Dus het foute beleid op een flink aantal cruciale terreinen was en is uiteindelijk een collectieve verantwoordelijkheid. Over de rol van de premier in de afgelopen tien jaar kan verschillend worden gedacht.

Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je emailadres voor anderen in beeld verschijnt)