Inloggen
voeg je column toe

Columns

Atlas van Nederlandse straatschuimers

Bij de bank genomen is de jongerenproblematiek waar op dit moment de meest verhitte discussies over wordt gevoerd, beslist niet iets uit deze tijd maar heeft haar wortels ook eerder geschoten. Deze regels zullen een hele opluchting zijn voor de raddraaiers die in het dagelijkse leven het niet erg nauw nemen met de orde, fatsoen en gedragsregels.

Ergens in de jaren tachtig had Nederland eveneens te kampen met animaal gedrag van jongeren, waar de jongeren van nu de kinderen van zijn. De situatie toen was dusdanig onhoudbaar geworden dat een hoogleraar in de neurologie de Overheid adviseerde de opstandige en driftige lui te opereren aan hun centrale zenuwstelsel om het opstandige in hen langs die weg in de kiem te smoren.
Deze goedbedoelende professor kreeg zelfs van de goedgebekte Mavo’ers er flink van langs en werd zijn voorstel met verzetskreten de kolkende afvoerpijp in gezogen. Was het wel een handige set geweest om deze persoon die een deviante visie uitdroeg, enkel om een notoire meute tot orde te roepen dusdanig weg te honen dat die nooit meer gedurfd heeft terug te komen?

Als we kijken naar het gedrag van de hedendaagse jongeren waaronder de hooligans, dan zou tegen hen iedere omstreden medische methode van zelfs de Duitse SSér, wijlen Rudolf Eichmann geoorloofd moeten zijn. Tegen hen is eigenlijk niets als wreed en a-humaan aan te merken maar is juist goed te praten als een troeteltherapie. De jongeren uit de jaren tachtig waren tenminste nog communicabel en kon je met hen in een redelijk gevorderd Nederlands een discussie voeren. Het zogeheten moderne tuig van nu daarentegen,
met een vocabulaire dat niet verder reikt dan de eenlettergrepige graffiti op de muren langs de weg,schijnt tussen de benen vroegtijdig alle verschijnselen van overrijpheid te vertonen dan tussen de (flap)oren. Qua verstandelijke welvaart vallen zij onder de categorie “nieuwe melaatsen”, echter met dit verschil dat zij in tegenstelling tot de vroegere generatie jongeren er graag behoorlijk trendy uitgedost de straat op willen. De vroegere jongeren hadden vaak kleren aan hun lijf alsof die, zoals W.F. Hermans in zijn roman "onder professoren" schreef,op het vuilnisbelt gevonden leken te zijn. De jongeren van nu besteden iets meer aandacht aan luchtjes en hygiene terwijl die van vroeger alle stinkdieren jaloers maakten. Hun tandenborstel was een ongebruikte, bijzakelijke bevoorrading terwijl het onder douche gaan bij hen dezelfde frequentie kende als een bezoek aan de tandarts.

De straatschuimers van Marokkaanse afkomst zijn inmiddels immuun geworden voor alle kritiek op hen waardoor zij zich nog stoïcijnser en onverschilliger zijn gaan opstellen. Zij roven en stelen als raven, houden samenscholingen als horde hyena’s, spugen gelijk lama’s en brilslangen om zich heen alsof ze alles letterlijk en figuurlijk vies vinden en zitten hun omgeving gelijk gedreven cartografen in kaart te brengen om er zelfs bij daglicht onversaagd te kunnen toeslaan. Bij de deelname aan het verkeer in hun vaak opgevoerde gestolen Golf wanen zij zich op dat moment op een kermis op de sectie "autootjes botsen" en denken daarbij dat ze ooit rijles op een dubbelbultig kameel hebben gehad. Wijs je hen op hun gedrag dan heeft men er geen erg om met een rij ontblote hoek en slagtanden een strijdtoneel te ontkennen midden het openbare wegdek .
De Overheid is zwaar gestoord geweest om al de buurtvaders te honoreren opdat zij hun inteeltrotzooi die zij overigens zelf tegen de samenleving hebben opgehitst, onder controle kunnen houden. Deze Marokkaanse opdonders verdienen eerder een enorme afranseling met een natte mattenklopper waarna er als verkoeling gemalen Surinaamse peper op de zere plekken kan worden gewreven dan een vaderlijke begeleiding door buurtvaders. Deze methode zou zelfs meer vruchten afwerpen dan het hitsig geteem van Geert Wilders tengevolge waarvan de "narrow minders" in Nederland in een staat van idiote verrukking pleegden te geraken.

Opmerkelijk rustig en stil is het in het kamp van Surinamers, Molukkers en zelfs Antillianen ook al presteert een klein groepje Negertjes uit de Antillen en Suriname uitgerekend de donkere stegen en spelonken van de Bijlmermeer en Rotterdam Zuid vies en onleefbaar te houden. Surinaamse- en Molukse jongeren in het algemeen blinken uit met hun betere thuisopvoeding en discipline waardoor zij ook minder negatief in de publiciteit belanden. Zelfs de autochtone jongeren hebben de neiging zich te vereenzelvigen met Marokkaanse bendes omdat zij in hen weer hun verborgen inborst verdrongen zien. Zij vinden Antillianen en Surinamers niet interessant genoeg en hebben daardoor meer fiducie in licht getinte allochtonen.

Last but not least hebben wij nog de autochtone bejaarde/seniele jongeren van ca. 80 jaar, die zich volgens een wetenschappelijk onderzoek structureel schuldig maken aan criminaliteit. Zij zullen gedacht hebben dat als hun kroost geen tegenwicht kan bieden tegen de opmars van criminele Marokkanen, zij maar een keer het heft in handen moeten nemen om het even voor te doen.

Schrijver: rabin gangadin, 9 mei 2012


Geplaatst in de categorie: maatschappij

1.7 met 15 stemmen 364Er zijn 15 reacties op deze inzending:

Naam:
Sidewalkcrack-Rev4
Datum:
15 mei 2012
Teruggevonden! Tinbergen < nederlandse spraakkunst 1, 1972, blz. 23. "In de grammatica wordt echter vaak bij voorkeur van een zin gesproken, wanneer in een reeks woorden, die een afgerond geheel vormen, een onderwerp en een gezegde voorkomt."

Door een optische oneffenheid zag ik de komma achter "woorden" kennelijk over de bril (en in of uit haast nog een paar dingetjes, sorry.)
Door deze komma is het antecendent (van > die) nu wel "woorden" en niet "reeks", dus is de zin op het oog correct, op het gehoor helaas defect.

NB. Bij voorkeur (sic!), zie mijn gebiedende wijs in Rev3.

PS1-Rev3: Ik heb in Rev2 alinea 2 pas in alinea 4 uitgelegd. Een alinea te ver wellicht.

PS2: Jouw unquote van 13/5> Een zin kan hooguit syntactisch en stylisch incorrect zijn en kunnen er grammaticale oneffenheden in zitten zoals spelfouten> is onjuist. Spelling is geen grammatica (Zie voornoemde Tinbergen blz. 8: "Spelling betreft alleen de verhouding tussen de spraakklanken en de letters waarmee we in de geschreven taal de woorden maken."

Succes!
Naam:
Sidewalkcrack-Rev3
Datum:
15 mei 2012
Ja, dat stond er letterlijk zo in. Alleen de eerste zin, de rest van het verhaal is van mij. Slordige bronvermelding, excuus. Ter troost: boeken zijn oude druk.
Inderdaad, veel mensen die Nederlands spreken maken tegenwoordig dat antecedentfoutje, behalve juristen en Belgen, - valt mij op.

Je definitie van een grammaticale regel/zin is te kort: een grammaticale zin hoeft geen onderwerp te hebben. Bijvoorbeeld: Hoepel op! Veel mulo-leerlingen hebben daar in mijn klassen ook altijd keurig infernaal gehoor aan gegeven, zo intelligent waren ze wel.

"Tegen hen" is inderdaad geen onderwerp van de zin. Zie mijn uitleg in Rev 2. Het onderwerp (niets) heeft in het Duits wél de 1e naamval, inderdaad het antieke mulo-probleem, het onderwerp van een (eenvoudige) zin is (in het Nederlands als in het Duits) immers meestal een zelfstandig naamwoord.

Volgens mij heb ik de gewraakte zin wel degelijk helemaal herschreven, maar herhaal hem graag nog een keer:
"Daarop is eigenlijk niets wreeds en a-humaans aan te merken, dat is juist goed te praten als troeteltherapie."

Ik sluit me aan bij wat hier eerder is gezegd: Probeer ironischer te schrijven. Scheer daarbij je literaire subjecten nooit over één kam en hou voldoende afstand tussen schrijver en geschrevene.
Cynische en sarcastische ontladingen van grieven hebben weinig tot geen literaire waarde.
Naam:
rabin gangadin
Datum:
15 mei 2012
Email:
jvkc.stemacasema.nl
quote:In de grammatica spreekt men van een grammaticale zin als er in een reeks woorden die een afgerond geheel vormen een onderwerp en een gezegde voorkomt. Dat betekent echter niet dat een niet-grammaticale zin de boodschap niet zou kunnen overbrengen, maar de bijzin ('maar is juist goed te praten als een troeteltherapie') van zin 2 in alinea 3 heeft duidelijk geen onderwerp.

unquote: in de eerste regel maak je een fout die tegenwoordig in Nederland is ingeburgerd, namelijk dat je na het enkelvoud "reeks "doorgaat in het meervoud.De regel had moeten zijn: "In de grammatica spreekt men van een grammaticale zin als er in een reeks woorden die een afgerond geheel vormt een onderwerp en een gezegde voorkomt". Staat deze regel er werkelijk op deze manier in ? Waarom niet korter en krachtiger door er : "een grammaticaal verantwoorde regel laat zich herkennen door een onderwerp en een gezegde ", van te maken? Punt uit, niet meer dan dit! Waarom zo goewweldig doen. Inhoudelijk bezien is de gedachtegang op zich evident alleen begrijp jij dit zelf niet helemaal. Je kopieert dit ergens van en paste dat hier letterlijk omdat je vanuit je verdomhoekje erudiet tevoorschijn wilt komen. Alles wat hier staat is een stuk theorie, die voor zich spreekt en geen lading dekt.De door jou geciteerde bijzin uit de doorgaans tegenwoordig gevreesde samengestelde zin kan en mag niet op zichzelf staan maar dient te worden gelezen in de zinscontext. Ik vrees dat jij jezelf met deze hoogdravende theorie in het drijfzand hebt gemanoeuvreerd. Je duidt niets concreets aan maar vergast de lezer op een wetenswaardigheid die als een wagenlading gesmolten kaas over je heen wordt gekwakt.

quote: Het probleem van/in de hoofdzin ('tegen hen is eigenlijk niets als wreed en a-humaan aan te merken') is evenwel dat hij twee onderwerpen heeft ("niets" en "tegen hen"). Dat komt omdat links en rechts van vervoegde werkwoorden als > zijn, schijnen, lijken, blijken, heten, dunken en voorkomen (in casu de al sinds de oude mulo bekende "koppelwerkwoorden") zelfstandige- en bijvoeglijke naamwoorden dezelfde naamval hebben.

unquote: Allereerst is "tegen hen " ïn de hoofdzin geen onderwerp. Hiervoor zou je terug meoten naar jouw anthieke Mulo. Ik wil best wel aannemen dat je regelmatig in een boek of boekje over de grammatica kijkt maar dit wat je hier neerzet aan vermeend opgebouwd begrippenkader is werkelijk infernaal en horrible.
Ik zou, als ik in jouw plaats was, ervoor hebben gekozen de gewraakte zin helemaal te herschrijven en het resultaat te becommentarieren met behulp van je grammaticale glossolalie. In dat geval ben je wat aanschouwelijker. Niemand zit hier te wachten op een gekopieerde tekst uit een leerboek waarvan de aanbevelingen door jou niet in de eerste plaats verkeerd worden begrepen maar dito verkeerd worden toegepast. Wat jij hier doet is je als rijinstructeur achter het theorieboek scharen in plaats van achter het stuur. En met een reeks "en zo, .. en zo.., en zo.. "probeer je de leerling rijles te geven, daarbij het geluid van de motor met je mond imiterend.
Naam:
Sidewalkcrack-Rev2
Datum:
14 mei 2012
In de grammatica spreekt men van een grammaticale zin als er in een reeks woorden die een afgerond geheel vormen een onderwerp en een gezegde voorkomt. Dat betekent echter niet dat een niet-grammaticale zin de boodschap niet zou kunnen overbrengen, maar de bijzin ('maar is juist goed te praten als een troeteltherapie') van zin 2 in alinea 3 heeft duidelijk geen onderwerp. Op zich is dit ook niet erg, want het is immers maar een bijzin, de hoofdzin is er ook nog en als het werkwoord (is) van de bijzin qua vervoeging aansluit op het onderwerp van (of in) de hoofdzin, is er niets aan de hand. - Zie verder ook> D.C. Tinbergen's Nederlandse Spraakkunst deel I en II; persoonlijk heb ik > Dr. M.C. van de Toorn's Nederlandse Grammatica< liever, doch dit ter zijde.

Het probleem van/in de hoofdzin ('tegen hen is eigenlijk niets als wreed en a-humaan aan te merken') is evenwel dat hij twee onderwerpen heeft ("niets" en "tegen hen"). Dat komt omdat links en rechts van vervoegde werkwoorden als > zijn, schijnen, lijken, blijken, heten, dunken en voorkomen (in casu de al sinds de oude mulo bekende "koppelwerkwoorden") zelfstandige- en bijvoeglijke naamwoorden dezelfde naamval hebben.

Mogelijk dat het huidige Nederlandse taalverstand hier nu ietwat kraakt. In de Tweede Wereldoorlog hebben we weliswaar de Derderijksduitsers het land uitgegooid, in de middeleeuwen echter al hun Pruisische naamvallen.
Toch was het tot in de hoogste klassen van het oude vwo (de hbs) gewoonte om het minder taalgetalenteerde pubers op dit grammaticale punt niet al te Beiers-moeilijk te maken:
"Let op, links en rechts van het koppelwerkwoord altijd de eerste naamval!" -uiteraard tijdens de lessen Duits.
Duits is namelijk altijd handig om goed Nederlands te leren; Duits is historisch ook onze tweede taalnatuur, elke voetballiefhebber weet dat. Maar nu dwaal ik af, terug naar de tweede zin alinea 3.

Ik kies 1 onderwerp uit de hoofdzin als het enige onderwerp. Mij lijkt "niets" meer voor de hand liggen dan "tegen hen", omdat het lijdenvoorwerp nooit begint met een voorzetsel en een voorzetselvoorwerp ('tegen hen') nooit onderwerp van een zin kan zijn, - het laat zich immers zonder vervangend voornaamwoord (hij/zij/het bv) niet werkwoordelijk vervoegen ( ik loop, jij loopt, etc).

Dus: "niets" is het onderwerp van je keurig grammaticale hoofdzin, maar kan helaas geen onderwerp van je bijzin zijn omdat je dan de volgende zin krijgt: (...) niets is goed te praten als .. etc, - en dat kan ongrammaticaal gelezen (sic!) toch niet je opvatting zijn, je prefereert - ironisch, sarcastisch of anderszins- toch duidelijk de Derderijksduitse methode als therapie.

Nou, dit is het verhaal wel zo'n beetje totaal. Behalve dan dat je mijn onderwerp in de bijzin ('zo'n straf') ook nog zou kunnen vervangen door voornaamwoordelijk "dat" (uiteraard niet te verwarren met het gelijkluidend voegwoord), maar grammaticaal gezien verdient je bijzin een eigen onderwerp.

Duidelijker kan ik het niet zeggen, leuker trouwens ook niet, want dan krijg ik weer ruzie met de redactie. Dank voor de gastvrijheid!
Naam:
rabin gangadin
Datum:
13 mei 2012
Email:
jvkc.stemacasema.nl
quote:Los van mijn opmerking is de hele zin is sowieso al ongrammaticaal vanwege "tegen hen" en "niets" (rondom een koppelwerkwoord) in de hoofdzin als mogelijke onderwerpen van de bijzin.

Unquote: Een zin kan hooguit syntactisch en stylisch incorrect zijn en kunnen er grammaticale oneffenheden in zitten zoals spelfouten. Ik ben iemand die een zin keurig herschrijft om te laten zien hoe het wel zou moeten in plaats van erover en erom heen te bazelen met pseudo wetenschappelijke uitdrukkingen als : "..(rondom een koppelwerkwoord)in de hoofdzin als mogelijke onderwerpen van de bijzin. Begrijp je dit zelf wel? Besef je wel dat deze zin aan kreupelheid ten onder gaat? Ik wil niet denigrerend en/of insulterend zijn maar deze wetenswaardigheid is het toonbeeld van een pseude wetenschap, die op haar beurt gegrondvest is op een halstarrige betweterigheid, ignorantie, heldhaftigheid zonder heldenmoed. Hierop ingaan is voor mij een aanslag op mijn intellect. Ik heb het idee dat je je taalschat bestaande uit karige getto-termen als: "vet,cool, kicken,chillen etc. op deze wijze wilt laten consolideren.Kortom: geen verraad plegen aan de taalverkrachters die zich taalredders wanen.
Naam:
Sidewalkcrack-Rev1
Datum:
13 mei 2012
Los van mijn opmerking is de hele zin is sowieso al ongrammaticaal vanwege "tegen hen" en "niets" (rondom een koppelwerkwoord) in de hoofdzin als mogelijke onderwerpen van de bijzin. Om een lang verhaal kort te maken, doe ik je in je eigen stijl het volgende voorstel: "Daarop is eigenlijk niets wreeds en a-humaans aan te merken, zo'n straf is juist goed te praten als troeteltherapie."
Naam:
rabin gangadin
Datum:
12 mei 2012
Email:
jvkc.stemacasema.nl
quote: Sidewalkcrack -bis.
Datum: 12-05-2012
Bericht: De uitdrukking is: iets aan te merken hebben op( dus niet: tegen).
Tot slot: ik ken heel wat schrijvers die voor stukken beschaafder schelden van deze site zijn verwijderd.


unquote De zin luidt: "Tegen hen is eigenlijk niets als wreed en a-humaan aan te merken maar is juist goed te praten als een troeteltherapie."
Moet het voorzetsel "tegen "in deze zin worden vervangen door "op "? Dan klopt de zin taaltechnisch helemaal niet. Tegen iets aan te merken hebben is absoluut geen foutief Nederlands zoals u zichzelf hebt aangepraat .

U scheldt in het dagelijkse leven er zelf op los en als dat wordt opgeschreven dan is het mis.
Naam:
Sidewalkcrack -bis.
Datum:
12 mei 2012
Ik zei alinea 3. Je vergeet zin 2 van deze alinea 3.
De uitdrukking is: iets aan te merken hebben op( dus niet: tegen).
In zin 1 van voornoemde alinea had de bijstelling netjes tussen komma's moeten staan. Verder heette Eichmann van voornaam Adolf, niet te verwarren met Josef, van achternaam Mengele. Tot slot: ik ken heel wat schrijvers die voor stukken beschaafder schelden van deze site zijn verwijderd.
Naam:
Marne
Datum:
12 mei 2012
Vele schrijvers krijgen scheldpartijen van deze vorm en inhoud hier niet geplaatst, maar deze mag kennelijk gratis aan de bak.
Naam:
Marius van der Wal
Datum:
11 mei 2012
Jij mocht willen dat je de respectabele leeftijd zal bereiken, wat ik zeer betwijfel gezien de verwrongen uitlatingen en bizarre kijk op mensen.
Een excuus naar iedereen met bovengenoemde ziektes zou hier wel op zijn plaats zijn.
Naam:
rabin gangadin
Datum:
11 mei 2012
Email:
jvkc.stemacasema.nl
quote: Eelt
Datum: 11-05-2012
Emailadres: a.renselaaratsimpc.nl
Bericht: Wat een scheldpartij, dat moet veel ironischer.
Ga beter Nederlands leren voor je iets in het openbaar opschrijft.

unquote: je schrijft in het openbaar niets op maar je schrijft in het openbaar. stilistisch gezien zou u zich beter kunnen bedienen van de volgende zinsconstructie: ... voordat je iets aan de openbaarheid prijs geeft ".

Iemand die iets meer leest dan Jip en Janneke zal kunnen oordelen dat het hier niet gaat om een scheldpartij maar om een cynische en sarcastische ontlading van grieven.Verder moet men intelligent zijn om de ironie erin te kunnen zien.
Naam:
Eelt
Datum:
11 mei 2012
Email:
a.renselaarsimpc.nl
Wat een scheldpartij, dat moet veel ironischer.
Ga beter Nederlands leren voor je iets in het openbaar opschrijft.
Naam:
rabin gangadin
Datum:
10 mei 2012
Email:
jvkc.stemacasema.nl
Quote:Beeldend cynisme in hier en daar niet gangbaar (bv. bij de bank genomen r.1) of regelrecht krom Nederlands (bv alinea 3, zin 1 en 2). Te veel eigenlijk om daarna nog door te lezen.

Unquote:"Beeldend cynisme in hier en daar niet gangbaar.." etc.
My God, wat is dit voor een Hollands terwijl de intentie van de auteur is mij middels deze aan polio lijdende zin te wijzen op de talloze taalfouten. Als een taalvorm als: "Bij de bank genomen... " op u als incorrect Nederlands overkomt dan bent u toe aan een stevige cursus "taalverzuivering voor taalontspoorden "

Quote:alinea2, reg. 1 en 2 zoals ge wilt: " Als we kijken naar het gedrag van de hedendaagse jongeren waaronder de hooligans, dan zou tegen hen iedere omstreden medische methode van zelfs de Duitse SSér, wijlen Rudolf Eichmann geoorloofd moeten zijn.

Unquote: dit zou het toonbeeld zijn van krom Nederlands. Staatsexamenvraag aan u: zet deze vermeende kromme zin in de juiste zinsconstructie . aanwijzing: hou hierbij rekening met mijn zwakke lachspiermechanisme.

Tot slot: Wees gij niet bevreesd: ik ben in mijn schrijverscarriere gewend aan mentaal zwak uitgeruste creaturen als u die zich in hun eigen stompje een reuze vuurbalvormige vuist vergissen.
Naam:
Monique Methorst
Datum:
10 mei 2012
Email:
moi636yahool.com
Bijzonder hatelijke column, vol met vooroordelen en stereotypjes. Vooralsnog leef je in een wereld met MENSEN.
Naam:
Sidewalkcrack
Datum:
9 mei 2012
Beeldend cynisme in hier en daar niet gangbaar (bv. bij de bank genomen r.1) of regelrecht krom Nederlands (bv alinea 3, zin 1 en 2). Te veel eigenlijk om daarna nog door te lezen.

Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je emailadres voor anderen in beeld verschijnt)