Inloggen
voeg je column toe

Columns

Het vluchtelingenvraagstuk anno nu

Ooit voelden vele landen zich min of meer verplicht om vluchtelingen op te nemen. Daar zij vaak vluchtelingenverdragen hadden ondertekend, die vele mensen het recht verschaften asiel aan te vragen. Wat vaak een rekbaar begrip leek, vooral voor de velen die zich betrokken toonden bij de opvang van de vluchtende medemens.

De realiteit laat zien dat er echter grenzen zijn aan het aantal mensen dat men op kan en/of wil nemen. Vooral daar waar er een grote kloof heerst door een andere taal en cultuur. Wat de nodige problemen oplevert wanneer deze mensen structureel worden opgenomen. In wat al snel probleemwijken dreigen te worden. Op zijn minst durf ik te stellen dat het niet bepaald bevorderlijk is voor onze samenleving als er her en der allerlei enclaves ontstaan van mensen die niet of nauwelijks kunnen of willen integreren. Met name door de grote verschillen in taal en/of cultuur dreigen zij vreemdelingen te blijven voor de rest van Nederland.

De vraag die ik zou stellen wat is de werkelijke capaciteit van een land, met name een land als het onze om nieuwkomers op te nemen?
Gelet op het feit dat Nederland al een dichtbevolkt land is is wat dat betreft onze ruimte om nieuwkomers op te nemen beperkt.
Er is echter nog een ander factor die meespeelt: de bereidheid van vele mensen om nieuwkomers in hun midden op te nemen. Met andere woorden de ruimte die mensen in hun hart kunnen en willen maken.
Wat dat betreft stel ik me zo voor dat de mensen die een ruimhartig asielbeleid voorstaan zich bekend maken. Zodat wij van hen zelf vragen om hun eigen huis beschikbaar te stellen. En dan wil ik nog wel eens zien hoeveel mensen daartoe bereid zijn. In elk geval kom je zo al gauw aan de limiet van het aantal mensen dat wij hier op kunnen en willen nemen.

Het is ergens wel begrijpelijk maar tegelijkertijd bizar dat een 'vluchteling' vantevoren al een bepaald land uitkiest. Als ware hij een toerist die zijn favoriet vakantiebestemmivng uitkiest. Echter zonder zich er vantevoren van te vergewissen of er wel plek voor hem of haar is.

Het ware dan ook passender rekening te houden met de capaciteit van een land om nieuwkomers op te nemen. Gelet op het destabiliserende effect dat grote aantallen nieuwkomers kunnen hebben op de plaatselijke samenleving.

Er zijn al duidelijke signalen dat onze limiet bereikt is, of in elk geval onze bereidheid om naar willekeur mensen op te nemen. Het ware dan ook wenselijk dat vluchtelingen liefst daar worden opgenomen waar zij gewenst of nodig zijn.
Dat wil zeggen daar waar de ruimte en/of behoefte is aan vele nieuwkomers.

Wat mij betreft moesten de vluchtelingenverdragen eens wat meer rekening houden met de capaciteit van een land om nieuwkomers op te nemen. Daar een grote toestroom van nieuwkomers vaak grote problemen met zich kan meebrengen.

Schrijver: Boomvader Ruerd, 11 jul. 2012


Geplaatst in de categorie: maatschappij

3,0 met 1 stemmen 72Er zijn nog geen reacties op deze inzending.


Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je emailadres voor anderen in beeld verschijnt)