Inloggen
voeg je column toe

Columns

Seksualiteit en Spiritualiteit

Seksualiteit en spiritualiteit zijn vanuit de oudheid sterk met elkaar verbonden. Drieduizend jaar geleden brachten priesteressen mannen en vrouwen naar de tempel om de liefde te bedrijven, dat een heilig ritueel was om de Godin te eren. Tweeduizend jaar geleden trachtte men de Godin van haar troon te stoten en nam men maatregelen om eeuwenlang de mannelijke God alleen te laten heersen, zonder zijn Godin. De gevolgen daarvan zijn nog steeds voelbaar vandaag. Een man werd geboren in die tijd, die nog probeerde het tij te keren. Hij was de zoon van een vrouw die Maria heette en die volgens de overlevering de incarnatie van de Godin Isis was. Hoe treffend zijn de gelijkenissen van de afbeeldingen van Isis met het kindje Horus op haar arm, en Maria met het kindje Jezus op haar arm. De man, die in die tijd Yeshua genoemd werd, trouwde met een vrouw die Magdalena heette, een priesteres die in de tempel opgeleid was in de seksuele magie van Isis. Samen brachten zij en haar man, met ook andere volgelingen van de man, een boodschap die tegen de visie van de heersende kerkelijke macht inging. We weten allemaal hoe dat is afgelopen. Maar zelfs na zijn dood bleef de man volgelingen houden en het werden er steeds meer. Zelfs na zijn dood was hij een gevaarlijke staatsvijand die de kerkelijke machthebbers in de weg stond om het volk aan hun wil te onderwerpen. Kerk en staat waren één en het hoofd van de kerk was ook het hoofd van de regering.

Na vier eeuwen lang de vele volgelingen van de man vervolgd te hebben, zonder het gewenste resultaat, wisten de machthebbers dat zij het op een akkoordje moesten gooien met het volk en hun devotie voor de man die zij volgden. Zijn moeder mocht geen Godin heten, maar door haar als Moeder Maagd te eren, zou de macht van vrouwen ook beteugeld worden. Want het waren vooral de godinnen van seksualiteit die in de ogen van de kerk teveel macht hadden over de mensen. De moeder van de man zou op deze manier vereerd blijven. De man zelf werd ook zoveel mogelijk seksloos gemaakt, want als zoon van een Moeder Maagd kon hij zelf niet getrouwd zijn, en vooral niet met een priesteres die opgeleid was in de seksuele magie van Isis. Dus werd hij tot ongetrouwd verklaard, en werd hij geacht alle vrouwen in zijn leven op seksueel gebied te hebben afgewezen. Zijn vrouw kreeg het stempel van een gevallen vrouw die hij genadig zou zijn geweest. En zo waren alle problemen voor de kerk opgelost. De oude heilige seksuele rituelen werden zondig verklaard, en iedereen die zich er nog mee bezig hield, werd als ketter of als heks vervolgd.

De machthebbers legden de mensen een geloof op dat seksloos was. Seks was alleen bedoeld om kinderen voort te brengen. Het idee dat geloof van binnenuit kwam, werd om zeep geholpen door een groot aantal geschriften te vernietigen die door de vrouw van Yeshua, Magdalena, en zijn volgelingen die wij als apostelen kennen, waren geschreven. Dit gebeurde in de vierde eeuw na Christus en deze geschriften zijn 16 eeuwen lang van de aardbodem verdwenen, totdat zij in de vorige eeuw in diezelfde aardbodem, in een begraven kruik, terug zijn gevonden. Deze gnostische geschriften staan nu bekend als de Nag Hammadi geschriften, naar het plaatsje waar zij in 1945 gevonden zijn. Zij getuigen ervan hoe Yeshua de mensen aanspoorde om het geloof in zichzelf te zoeken, en dit niet van buitenaf op te laten leggen, zoals de kerkelijke machthebbers wilden. Deze Nag Hammadi geschriften worden tot op de dag van vandaag niet erkend door de kerk. Ze zijn blijkbaar nog steeds een bedreiging voor de kerkelijke macht, die mensen voorschrijft hoe te geloven. De gnostische geschriften zijn evenwel voor velen een kompas geweest in de nieuwe tijd waarin we nu leven, een tijd waarin steeds meer mensen het geloof weer in zichzelf zoeken. Een boek als de Da Vinci Code wordt niet voor niets wereldwijd verslonden. Dat is niet alleen omdat het een goed geschreven boek is, maar ook omdat het iets onthult waar zoveel mensen diep van binnen van voelen dat het een waarheid is die hen 1600 jaar lang is onthouden: seks is niet zondig, die wijze man van tweeduizend jaar geleden en zijn vrouw waren niet seksloos, zij hadden een kind die daar het levende bewijs van is. Moeders zijn geen seksloze wezens, moeders zijn geen maagden. Vrouwen die van seksualiteit genieten, zijn geen hoeren. De splitsing die de kerk maakte in vrouwen als maagden enerzijds en hoeren anderzijds, heeft eeuwenlang veel leed veroorzaakt in onze samenleving en in de intimiteit van vele relaties.

Kerk en staat zijn nu gescheiden. Het is wel nog maar van recente datum dat de staat wetten heeft veranderd die eeuwenlang de seksualiteit van vrouwen, en daarmee vrouwen zelf, onderdrukt hebben. Het is van nog recentere datum dat wetten zijn veranderd die homoseksualiteit, en daarmee homoseksuele mensen, eeuwenlang onderdrukt hebben. Hoe de kerk in dit laatste een rol gespeeld heeft in de geschiedenis, en nog steeds voor problemen zorgt voor veel gelovige homoseksuelen, behoeft helaas weinig toelichting. Wettelijk is nu geregeld dat vrouwen met vrouwen mogen trouwen, en mannen met mannen, sinds 2001. We leven in een tijd waarin we weer van onze seksualiteit mogen genieten, en zelf ook mogen bepalen of en wanneer en met wie en hoe we dat willen doen. Vrouwen mogen niet meer tegen hun wil seksueel gebruikt worden in een huwelijk. Als dat wel nog gebeurt, dan heet dat nu officieel ‘verkrachting’ in het Wetboek van Strafrecht, sinds 1991. Recht op seksuele vrijheid is evenwel nog niet met zoveel woorden omschreven in wetten en verdragen. Recht op spirituele vrijheid ook niet, althans niet met deze woorden, omdat nog steeds de omschrijving ‘vrijheid van godsdienst’ wordt gebezigd. Ik heb geen behoefte aan een godsdienst. Ik heb geen behoefte aan een kerk die mij vertelt hoe ik moet geloven. Ik heb er recht op te geloven hoe ik wil, van binnenuit. Ik heb er recht op mijn seksualiteit te beleven hoe ik wil, van binnenuit. Mijn seksualiteit en spiritualiteit zijn met elkaar verbonden, van binnenuit. Geen kerk of staat die daar wat over te zeggen mag hebben. Toch hebben we de staat, de politiek, nodig om ons deze vrijheden te garanderen in wetten en verdragen. Daarom blijft het nodig om je als mens met de politiek te blijven bemoeien en te stemmen op vertegenwoordigers die deze vrijheden voorstaan en verdedigen.

... Deze column van mijn hand is eerder verschenen op 7 mei 2011 in de Nieuwsbrief van de Partij voor Mens en Spirit onder de titel 'Seksualiteit en Politiek'. ...

Schrijver: Gabriëla Mommers, 22 juni 2014


Geplaatst in de categorie: maatschappij

3.1 met 10 stemmen 1.518Er zijn 4 reacties op deze inzending:

Naam:
Gabriëla Mommers
Datum:
23 juni 2014
Email:
gabrielamommersyahoo.com
Nou wil ik toch even nog een brul geven dan, Joanan, want Magdalena was echt geen voormalig prostituee, dat is ze nooit geweest, ze was een priesteres die opgeleid was in tempel van Isis. De kerk heeft haar tot hoer verklaard, maar dat was dus een leugen.

Of hedonisme de oplossing is, en we met z'n allen moeten gaan zuipen en seksen om het licht te vinden, daar zet ik wel wat vraagtekens bij. Ik wil je feestje niet verpesten, maar ik ben een dierbaar persoon aan de alcohol verloren, dus ben ik daar niet zo'n voorstander van. Ramses Shaffy, prachtig mens en levenskunstenaar, heeft ook een periode gehad dat hij volledig hedonistisch leefde, maar daar is hij later toch wel wat op terug gekomen.

Of Yeshua inzichten kreeg van zijn tantrische relatie met Magdalena, dat weet ik niet, maar hun spiritueel-seksuele samenzijn maakte wel een energie vrij die volgens de overlevering als een licht terugkeerde in de aura van onze aarde na zijn overlijden.
Naam:
Joanan Rutgers
Datum:
23 juni 2014
Het wordt hoog tijd dat we elkaar van laag tot hoog als gelijkwaardig gaan bezien. We hebben geen bazen, leiders, ministers, koningen, goeroes, profeten, wegwijzers, verslaggevers, betweters, bestuursorganen en directeuren meer nodig. We zijn inmiddels voldoende gerijpt om onze eigen weg te gaan. Er is geen alternatief nodig.
De politieke systemen loslaten is al ruim voldoende om tot zelfverlichting te komen.
Is het niet fantastisch om te weten, dat Maria Magdalena, voormalig prostituee, met Christus Jezus een tantrische seksrelatie had? En dat die intense seksbeleving hem tot de meest grote, goddeljke inzichten bracht?
Niet de religieuze leermethoden, maar juist de erotische genotsbelevingen!
Viva het hedonisme en de ultieme genotszucht! Jezus was dagelijks dronken van de wijn en hij vree ongeremd en hoogst intens met Maria Magdalena, wat hem al die schitterende inzichten verschafte! Totaal los gaan, is de beste, sjamanistische weg tot zielsverlichting. Gewaagde extremiteiten zijn daarbij uitstekende hulpmiddelen. Alle wetenswaardigheden kunnen we wel in de afvalbak gooien. Het leven moet steeds opnieuw uitgevonden worden.
Mel Gibson zat er ook niet ver naast met zijn film over Jezus, maar al die religies zijn niet meer dan volkssprookjes en de ware spiritualiteit blijft onbeschreven intrigerend.
Hoera! Mooi gebruld. Gabriëla!...
Naam:
Gabriëla Mommers
Datum:
22 juni 2014
Email:
gabrielamommersyahoo.com
@Joanan: Dat is een interessante invalshoek, dat we de staat en de politiek niet nodig hebben om onze vrijheden te garanderen. Ik ben zelf ook niet gecharmeerd van politieke systemen, alleen weet ik zo snel geen alternatief te verzinnen.

Dat de politiek a-spiritueel is, dat is een feit. Daarom is het ook zo lastig echte spiritualiteit naar Den Haag te brengen. Ik dacht even dat dit ging lukken met de Partij voor Mens en Spirit. Maar ik zag hoe al snel ook binnen deze 'partij' de 'politiek' de kop opstak. En wat je van binnenuit niet beleeft, kun je ook niet uitdragen.

Magdalena had inderdaad een tantrische relatie met Yeshua. Dat wordt op een prachtige manier beschreven in het boek 'Het Magdalena Manuscript' van Tom Kenyon en Judi Sion, een must-read voor iedereen die in tantra geïnteresseerd is, en in het echte verhaal van de Heilige Graal.
Naam:
Joanan Rutgers
Datum:
22 juni 2014
Een prachtige verwoording van hoe de vork echt in de steel steekt. Fijn om een geestverwante te mogen lezen.
Je column zou door vele dwaalleraren moeten worden gelezen! Je hebt jezelf echt in deze materie verdiept, waarvoor mijn respect!
De seksuele magie van de moedergodin Isis komt overeen met de tantra-religie, die door Osho werd beleden. Doet ook denken aan de Yoni-aanbidding, de verering van de vagina door vele spirituelen. Jezus Christus en Maria Magdalena kregen inderdaad een dochter, genaamd Sarah! Dat is door de roomse kerk geschrapt, wat op zich een doodzonde is. Omwille van de vrije seks zijn er velen vermoord. God is in ieder mens zelf te vinden en niet op te leggen door kwaadaardige buitensystemen. Van mij mogen de vrouwen weer op allerlei fronten gaan heersen!
Ik ben die walgelijke mannen met hun oorlogszuchtigheid totaal zat! Nee, we hebben de staat en de politiek absoluut niet nodig om geestelijke en seksuele vrijheden te garanderen, dat zie je te benauwd, want die politieke systemen zijn absurd en laaghartig, overbodig en zinloos. Net zo bedrieglijk als de vele, valse religies. Politici zijn vaak helemaal a-spiritueel, dus op hen hoef je niet te rekenen. Je beginpleidooi was het beste, wat ik onlangs heb gelezen!

Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je e-mailadres voor anderen in beeld verschijnt)