Inloggen
voeg je column toe

Columns

Voorstel voor verbetering van de gebruiksvriendelijkheid van nederlands.nl

Sinds een aantal jaren geleden het bel-me-niet register is ingevoerd, hebben veel mensen nauwelijks meer last van irritante telefoontjes van bedrijven en filantropische instellingen. Zij krijgen niet meer dagelijks de vraag voorgelegd of ze ergens lid van willen worden, een nieuw soort waspoeder willen uitproberen of willen veranderen van telefoonmaatschappij. Voor de gezinnen die daar gebruik van maken is dat register een zegen. Logisch, want het heeft geen enkele zin om iemand, die niets met je te maken wil hebben, op een opdringerige manier te benaderen

Laten we dit nu eens vertalen naar nederlands.nl. In principe heeft iedereen hier het recht om op de stukken van anderen te reageren. Wie daar gebruik van maakt, kan commentaar leveren op de inhoud, de stijl of de opbouw van de teksten van andere schrijvers. Dat kan heel waardevol zijn. De zwakke plekken in onze stukken zien we zelf vaak niet. Het is dan een uitkomst als een ander ons daar op wijst. Kritiek moet kunnen. Tenminste: dat is het ideaal. Ook voor nederlands.nl.

In de praktijk pakt het jammer genoeg soms anders uit. Ik heb niet alleen hier, maar ook op andere sites en op fora situaties meegemaakt waarbij twee mensen elkaar zò vaak en zò onredelijk hadden bekritiseerd, dat de discussies tussen de beide kemphanen meer leken op partijtjes vrij worstelen en vliegen afvangen dan op zinvolle discussies. Jammer. Als de verstandhouding tussen twee schrijvers na verloop van tijd zò vijandig is geworden dat de stukken er soms letterlijk afvliegen omdat er door de redactie moet worden ingegrepen, wordt het tijd om maatregelen te nemen. Daarvoor bestaan verschillende mogelijkheden.

Zo kan de redactie de kemphanen voorstellen om niet meer op elkaar te reageren. Als zij er allebei mee instemmen, lijkt de strijd gestreden. Voorwaarde is wel dat geen van beide rivalen deze maatregel omzeilt door, als reactie op een inzending van de vroegere ‘tegenstander’, een nieuwe tekst te plaatsen waarin expliciet of impliciet kritiek wordt geleverd op het stuk van die ander. Gebeurt dat wel, dan gaat de pennenstrijd gewoon door.

Een andere oplossing bestaat eruit dat het technisch mogelijk wordt gemaakt dat de schrijvers van nederlands.nl géén reacties meer toestaan van iemand, van wie ze, om welke reden dan ook, beslist geen reacties meer willen ontvangen. Soms hebben de reacties van schrijvers op elkaar immers vooral het karakter van persoonlijke aanvallen. Daar zou ik tientallen voorbeelden van kunnen geven, maar ik denk dat iedereen zich daar zelf wel een voorstelling van kan maken. De woordenwisselingen tussen twee mensen kunnen zo gigantisch uit de klauwen lopen dat ze totaal geen zin meer hebben. Dergelijke discussies zijn voor buitenstaanders vaak verschrikkelijk om aan te zien. Ik denk dat het in dergelijke gevallen beslist mogelijk moet zijn dat een schrijver de reacties van iemand anders blokkeert. Per slot van rekening is kritiek alleen zinvol als deze gewenst is. Hoe zou je immers open kunnen staan voor kritiek op inhoud of stijl van je stukken als die gegeven wordt door iemand die al vaak heeft laten blijken dat hij je absoluut niet mag?

Voor alle duidelijkheid: dit is geen pleidooi voor vriendjespolitiek. Kritiek is ook voor mij in principe welkom. Maar in een enkel geval is het verstandiger om uitzichtloze, nijdige en geïrriteerde discussies tussen schrijvers helemaal uit te sluiten. Om te voorkomen dat iemand deze maatregel omzeilt door in een eigen inzending commentaar te leveren op zijn opponent, zal afgesproken moeten worden dat de redactie in dergelijke gevallen resoluut ingrijpt.

Ik denk dat dit voorstel niet door iedereen zal worden gewaardeerd. Zo zullen misschien een paar koene ridders van het vrije woord dit beschouwen als een autoritaire maatregel. Het zij zo. Maar ik ga er van uit dat invoering van deze optie de sfeer op deze site zal verbeteren. Sites waarop mensen elkaar regelmatig in de haren vliegen zie je vaak zelfs na verloop van tijd verdwijnen. Laten we er met ons allen voor zorgen dat dit niet met nederlands.nl gebeurt.

Schrijver: Hendrik Klaassens, 6 oktober 2014


Geplaatst in de categorie: internet

3.1 met 25 stemmen 646Er zijn 8 reacties op deze inzending:

Naam:
Hendrik
Datum:
12 oktober 2014
Email:
klaassens38zonnet.nl
@Gijs en P.Schraven: het gaat mij niet om het vinden van gelijkgezinden. Het gaat mij erom dat pestbloggers, die iemand soms maanden lang onder telkens andere namen treiteren, kunnen worden geblokkeerd.

Op sociale media als Facebook en Twitter is deze discussie al jaren geleden gevoerd. Daar weet men uit ervaring dat dit hard nodig is. Gelukkig kun je daar voorkomen dat mensen, die het leuk vinden anderen dwars te zitten, op de persoon gerichte troep onder je stukken achterlaten. Niet iedereen, die op het internet zit, is van goede wil. Het is ontzettend naïef om te denken dat dat wel zo is.

Vorig jaar zijn verschillende mensen vertrokken omdat ze het eindeloze geruzie op deze site meer dan zat waren. De beste, meest efficiënte manier om dit voorgoed de kop in te drukken is de mogelijkheid treiterkonten te blokkeren. Dan ben je in één klap van een hoop gezeur en eindeloze draadjes af.
Naam:
P. Schraven
Datum:
12 oktober 2014
Wie niet opgewassen is tegen scherpe reacties/commentaren kan beter de schrijfsites mijden.
Er is genoeg aanbod op het internet om gelijkgestemden te vinden.
Waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan?
Naam:
Hendrik
Datum:
10 oktober 2014
Email:
klaassens38zonnet.nl
Dag 'Toeschouwer', kennelijk vind je het idee om de schrijvers zelf in staat te stellen reageerders de pas af te snijden een verschrikkelijk plan. Maar ik kan je verzekeren dat al verschillende sites en fora - en zeker niet de minste - door eindeloos geruzie en rivaliteit tussen schrijvers ter ziele zijn gegaan.

Nu kun je het ingrijpen in irritante discussies overlaten aan de redactie. Akkoord. Maar waarom zou je de redactie met zulke karweitjes opzadelen? Is het niet veel slimmer om de schrijvers zelf in staat te stellen om reageerders de pas af te snijden?

Misschien schrijf ik hier nog een vervolg op. Anders stuur ik nog een aantal voorstellen naar de redactie, zoals ik dat vorig voorjaar ook al heb gedaan. Dit is niet meer dan een eerste aanzet.
Naam:
Toeschouwer.
Datum:
10 oktober 2014
Rampenplan!
Naam:
Hendrik
Datum:
6 oktober 2014
Email:
klaassens38zonnet.nl
@Günter: net als jij geef ook ik de voorkeur aan reacties die over het onderwerp van de inzending gaan. Goed idee.
Jouw voorstel om één van de ongebruikte tabbladen in te ruimen voor voorstellen en opbouwend commentaar lijkt me het overwegen waard.

@Gabriela: het gaat mij er niet om mensen de mond te snoeren. Wat ik bedoel is, dat in situaties waarbij discussies tussen schrijvers in ordinair gebekvecht zijn ontaard, het mogelijk moet zijn om onwelkome reacties te blokkeren. Dit is een maatregel achteraf, die alleen bij wijze van uitzondering mag worden gebruikt, en niet om bij voorbaat anderen de pas af te snijden.

@An Terlouw: zeker, incidenteel gescheld is niet zo erg. Maar als iemand je echt maanden of zelfs jaren achtereen bestookt met negatief, laatdunkend commentaar en daarbij ook regelmatig op de man speelt, is de lol er op den duur af. Dan wordt het tijd dat je - zoals dat ook op veel sociale media het geval is - als blogger over een knopje beschikt om zinloze en irritante reacties te verwijderen.
Naam:
An Terlouw
Datum:
6 oktober 2014
Hallo beste Hendrik, met verbazing heb ik je column gelezen, ik zal wel in een zomerslaap gelegen hebben. Persoonlijk vind ik het namelijk helemaal niet erg als er wordt gereageerd op een werkje, alleen is het mijns inziens niet nodig om grof te worden. Schelden is gebrek aan woorden en zeg nou zelf, daar heeft een schrijver toch geen last van?
Niettemin, goeie column! En ik ben het HELEMAAL met je eens, zit al zo'n kleine 15 jaar bij de site en zou niet weten wat te doen als er geen www.nederlands.nl en www.gedichten.nl zou zijn. We zijn namelijk onverbrekelijk verbonden?!
Naam:
Gabriëla Mommers
Datum:
6 oktober 2014
Email:
gabrielamommersyahoo.com
Je pleidooi aan het einde van je schrijven, dat deze site behouden moet blijven, kan ik vierkant onderschrijven. Of we daarvoor elkaar de mond moeten gaan snoeren, dat zie ik niet echt als een oplossing. Ik denk dat het vooraf proberen te voorkomen van het uit de hand lopen van discussies teveel afbreuk doet aan onze zwaar bevochten vrijheid van meningsuiting. Gezien het feit dat inzendingen en reacties over het algemeen door de redactie toch al vooraf voor plaatsing beoordeeld worden, denk ik dat we het maar aan de wijsheid van de redactie moeten overlaten wanneer ze reacties wel nog plaatsen en wanneer niet meer, waarbij ik er vanuit ga dat ze daarover ongetwijfeld met elkaar zullen overleggen.

Dat de twee columns van Jacob nu weg zijn, vind ik persoonlijk wel jammer. Er stonden veel reacties onder, sommige ook nog die een reactie waren op de column van Joanan. In een van die reacties werd zelfs over een heksenmond op heksenmond beademing gesproken dat, gezien het eeuwenlange zuurstoftekort (lees: onderdrukking) van heksen over de hele wereld, een zeer belangrijke bijdrage was! Zomaar als een kind met het badwater weggegooid! Maar van wie de beslissing ook was om dat te doen: als het de schrijver van de column was en het geeft hem rust, dan was het een prima beslissing; als het de redactie was en het geeft rust op deze site, dan sta ik er evengoed achter. En krijg ik mijn heksenbeademing vast in een ander schrijven nog een keer!
Naam:
Günter Schulz
Datum:
6 oktober 2014
De kop is eraf; het eerste positieve voorstel voor de verbetering van de gebruiksvriendelijkheid is binnen. Natuurlijk blijft er genoeg ruimte voor aanvullende ideeën of het aangeven van elementen die als minder gewenst zullen kunnen worden ervaren. Wie volgt?

Onlangs werd er nog voor gepleit om de reacties onder een inzending beknopter te houden en zich overwegend tot de inzender of zijn/haar onderwerp te richten. Prima idee, waarbij gerust scherp en pittig mag worden geformuleerd. Zelf ben ik gecharmeerd van de toevoeging: . . . "zover het mijn eigen waarneming betreft" of iets in deze trant.

Om te voorkomen, dat er onder deze column hele boekdelen met overigens goedbedoelde, nuttige en opbouwende maar tevens ook afkeurende reacties worden geplaatst, zou ik het volgende willen voorstellen:

Zou het zinnig en praktisch uitvoerbaar zijn, om één van de thans niet in gebruik zijnde tabbladen door de redactie te openen, waar men desgewenst zijn voorstel(len) kan plaatsen en waar door de lezers opbouwend kritisch en zonder beperking van het aantal regels zou kunnen worden gereageerd? Dit tabblad zou voor dit doel van een op dit onderwerp betrekking hebbend label moeten zijn voorzien.

Als inbreng en als commentaar is ook deze reactie te lang; voor deze ene keer mag het misschien zonder ergernis of irritatie daarover op te wekken . . .

Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je emailadres voor anderen in beeld verschijnt)