Inloggen
voeg je column toe

Columns

Bijbelbijeenkomsten

Ik heb niets met de bijbel roep ik altijd. Dit komt mede omdat ik er gewoon niet doorheen kom. Ik was bij een vergadering van een kerk en de predikante stelde voor om 10 bijeenkomsten te houden over de bijbel. Ik zei dat ik dit wel met haar aan durfde te gaan.

Dus was ik daar woensdag en heeft zij mij het een en ander verteld over geschiedenis van volkeren en religie en ook hadden wij persoonlijke uitwisselingen. Aftasten heet dit. Na afloop vroeg ik haar wat ik zou kunnen lezen voor de volgende keer. Zij zei mij om van de schepping tot de zondeval te lezen.

Ik zag bij een vriend een nieuwe bijbelvertaling. Hierin is de bijbel meer in boekvorm geschreven en goed te lezen. Binnen no time had ik zo'n 25 bladzijden gelezen. Iets wat ik voorheen als onmogelijk gehouden had. Mijn insteek was: om een goede mening te kunnen vormen rondom de bijbel moet ik minstens de inhoud hebben gelezen. Ik heb gelezen tot en met Noach.

In mijn jeugd zijn er al dingen verteld vanuit de katholieke kerk. Deze kerk keerde ik op mijn 16e de rug toe. Jarenlang ben ik lid geweest van een groep religieuze spiritualisten. Hier ging ik naar toe naar gelang de sfeer goed voelde. Uiteindelijk viel de groep uit elkaar. Na een poosje startte het afgevallen deel een nieuw groepje. Ik besloot om te kijken of er nu dingen veranderd zouden zijn. Je mocht namelijk meer jezelf zijn in deze groep en er was ruimte voor ieder zijn/haar ontplooiing, zo pretendeerde men. Na een paar maanden hield ik het voor gezien (ging 1x per maand). Want in mijn beleving was er niet veel veranderd. Dezelfde mensen deden dezelfde dingen. Alleen nu stelde de voorzitster dat zij op de hoogte was van elk lids reilen en zeilen betreffende het ontwikkelen. Hier zag ik geen heil in. Zij was toch zeker God niet?

Tot dusver gelezen dat mensen meer dan 800 of 900 jaar oud konden worden. Dat de boom des levens mensen in verleiding bracht en dat zij daardoor verbannen werden. Kaïn sloeg zijn broer dood. God besloot op een gegeven moment om mensen nog maar 120 jaar te laten worden. Tot Noach in de picture kwam. Toen hij zijn Ark ging bouwen, was hij al over de 600 jaar. Had God zich ineens weer bedacht? Uiteindelijk werd hij over de 900 jaar.

Noach bouwde dus een Ark en zorgde dat er van alle diersoorten een manlijk en een vrouwelijk exemplaar aan boord kwamen. Verder was hij, zijn vrouw en zijn kinderen met aanhang, de enige mensen die mee mochten. Er is mij gevraagd om de bijbel als een sprookje te lezen, als een vertelling. Hoe zou ik na dit te hebben gelezen, het anders kunnen zien? Dit zijn geen zaken die je letterlijk kan geloven. Geen zinnig mens gelooft dit toch? Mensen die over de 800 jaar oud worden. Het nageslacht van de Ark en zijn bewoners die niets anders dan inteelt zijn. Terwijl er naar mijn weten in de bijbel staat dat je geen relatie mag aangaan met een kind, broer of zus.

Ook de spraakverwarring die God onder de mensen bracht vind ik wonderlijk. Want zelfs al spreek je dezelfde taal, dan nog bereiken mensen elkaar niet. Het is een ongelooflijk ingewikkeld verhaal waarover altijd wordt gezegd dat je het niet letterlijk moet nemen maar symbolisch moet zien. Wat mensen hierbij allemaal bedacht hebben moet je je bij afvragen wie die personen dan zijn geweest en hoe zij in het leven hebben gestaan. In mijn opinie kun je uit wat ik tot nog toe gelezen heb, weinig zinnige symboliek halen. Iemand die dat wel kan; chapeau. Doch ik keer de bijbel nog niet de rug toe. Ik ga door met deze bijeenkomsten en zal zien wat deze gesprekken mij brengen. Want wie weet ligt de lering hier wel in en niet perse in die over de bijbel.

Schrijver: jetteke, 21 november 2015


Geplaatst in de categorie: religie

3.5 met 4 stemmen 192Er zijn 5 reacties op deze inzending:

Naam:
Jetteke
Datum:
23 november 2015
Gabriëla, hoe kunnen geschriften die vernietigd zijn in de 4e eeuw N.C. in de vorige eeuw zijn teruggevonden?
Naam:
Joanan Rutgers
Datum:
23 november 2015
Ik heb de Nag Hammadiboekwerken in een museum in Jeruzalem bewonderd, ook al kon ik er niets van lezen. Later las ik de voortreffelijke vertaling van de door mij zeer geëerde Jacob Slavenburg, die ik eens de hand heb mogen schudden in de bibliotheeek van Gouda. Mijn huisdokter was toen ook van de partij, die ik later als hippie met lange haarstaart terug zag. De bewuste, vertaalde boekwerken staan als stevige rotsen in mijn boekenkast. Naast andere apocriefe boeken. Mijn Christusbewustzijn is niet zozeer gebaseerd op esoterisch leeswerk, maar vooral op eigen ervaringen, waarbij de Christusverschijning in Heerenveen de kern vormt. Later smachtte ik volop terug naar die ervaring, maar ik kreeg er slechts magere afspiegelingen voor terug. Ik wilde het teveel. Ik was niet onbevangen genoeg meer. Het werk van Hans Stolp is mij ook bekend en hij is inderdaad een ware christen met inspirerende visies. Ik geloof in empirisch, individualistisch christendom. Dogma's en ver- en geboden kunnen de pot op. De Vrouwelijkheid in zowel de vrouw als de man is van groot belang voor de redding van de aardse levensstructuren. Het mannelijke element heeft afgedaan en is bezig om de aarde te smoren, te vernietigen, te verstikken met CO2. Zonder dat ze werkelijk een rigoreuze stap terug doen, die aardevervuilers met hun luie vervoersmiddelen, ze gaan zelfs hardnekkig door met hun luchtvervuilende vervoersmiddelen en fabrieken, als vastgeroeste killers. De scooters rijzen de pan uit. Ieder mens heeft de verantwoording om tot zichzelf in te keren en voor pro-leven te kiezen. Zo niet, dan ben je onmenselijk en als mens afgeschreven. Probeer daar maar eens iets tegen in te brengen!...
Naam:
Gabriëla Mommers
Datum:
22 november 2015
Voor een volledig beeld van wat de 'Heilige Schrift' of 'Bijbel' genoemd wordt, kan ik je aanraden ook de Nag Hammadigeschriften te lezen. Joanan verwijst er al naar in zijn betoog, als hij noemt wat ons allemaal is verzwegen. Wat in deze geschriften staat is ons inderdaad 1600 jaar lang onthouden. Deze geschriften werden verboden en vernietigd in de 4e eeuw N.C. en vorige eeuw teruggevonden. Ze vallen onder wat het 'esoterische christendom' genoemd wordt. Omdat ze verhalen over hoe Christus liet weten dat ieder het geloof in zichzelf moet zoeken en vinden. En dus niet moet geloven in iets wat je van buitenaf wordt opgelegd, zoals de kerk doet (exoterisch). Lezingen over deze geschriften worden gegeven door o.a. Hans Stolp, en hij heeft er ook een paar mooie boeken aan gewijd, waaronder 'Maria Magdalena, of Het lot van de vrouw'. Van harte aanbevolen.
Naam:
jetteke
Datum:
21 november 2015
Haha dat is pas ware liefde Joanan, de borstpartij. :) Mooi geschreven stuk over jouw visie en ervaringen. Bedankt voor het delen.
Naam:
Joanan Rutgers
Datum:
21 november 2015
Bijbelexegese is een vak apart en een eindeloze bezigheid, wat vooral oersaai is, jongleren met strenge vergeldingswetten en sterk verouderde zienswijzen, ook al zijn ze opgeleukt door moderne, begrijpelijke taal. Als gereformeerde tiener ging ik naar catechisatie om dieper op bepaalde bijbelteksten in te gaan, zeg maar een aanvulling op wat de dominee twee keer per zondag nakraaide uit de bijbelboeken. Ik heb de bijbel van A tot Z gelezen en al met al wel meerdere keren. Vooral de psalmen van David waren belangrijk, omdat die altijd gezongen werden. Als benedictijnse postulant zong ik iedere dag de vertaling van Ida Gerhardt en dat werd er niet beter op qua ernstige verwensingen en gruwelijkheden. Of God maar even snel onze vijanden in de pan wil hakken. Die oorlogsgod van het Oude Testament is natuurlijk door het Evangelie van Christus Jezus overtroeft. God is Liefde en daar herken je dan ook een christen aan. Nou, uit eigen ervaring kan ik je vertellen, dat juist in die lieftallige, opgeklopte, christelijke kringen heel wat scheef zit en onderhuids heel wat naars broeit. Het is veelal toneelspel en een elkaar in stand houden en elkaar een rad voor de ogen draaien. En als je er niet echt bij hoort, kun je het wel helemaal schudden. Ze spelen op den duur zelf voor God en ze oordelen al om de minst kleine handelingen. De sociale controle is heel groot en als je te gevoelig bent, kom je al gauw in emotionele verdrukking te zitten. De bijbel is vele malen herschreven door streng in de leer zijnde muggenzifters, die er overigens een oppervlakkig sprookjesboek van hebben gemaakt, wat je terecht zegt. Dat geldt voor alle zogenaamd heilige boeken. Veel apocriefe boekdelen zijn bewust weggelaten, terwijl daar nu juist veel dieper op de ware christusgeest wordt ingegaan. Jezus is geboren in Nazareth, opgeleid door de Essenen en ingewijd door de Egyptische magiërs, wat men o.a. allemaal verzwijgt. Jezus was getrouwd met Maria Magdalena en hun dochter heet Sarah, die in Zuid-Frankrijk nog steeds door de zigeuners wordt vereerd. En door mij hier, want voor mij is Sarah net als de Godin. De bijbel spreekt over een mannelijke God, zelfs Jezus zegt 'Mijn Vader!', maar ver voor de Vadergod was er de Moedergodin, die vele eeuwen langer wereldwijd aanbeden werd en ook daar lees je niets van terug, alhoewel je Moeder Maria voor een deel wel met Haar gelijk kunt schakelen, maar zij krijgt bewust een dienende rol toebedeeld van de mannelijke schrijvers, die toen al uit waren op machtsmisbruik en volksverlakkerij. Je weet hoeveel ellende er van de starre godsdienstigen is gekomen, talloze oorlogen, heksenverbrandingen, het uitmoorden van zogenaamde ketters, zoals de vredelievende, natuurminnende Katharen, maar ook de moord op Tempelieren, vooral door de jezuïeten, en niet te vergeten de moord op vele kinderen van ongetrouwde moeders in met name Ierland, het wereldwijde seksmisbruik van priesters en nonnen. Die bijbel is net zo erg als 'Mein Kampf' van Hitler en mag wat mij betreft massaal verbrand worden. Er is meer ellende dan goedheid uit voortgekomen. Bovendien is het maar een mager skelet van de ware Christusgeest. Op catechisatie in Voorthuizen kwam ik al gauw alleen nog maar voor de mooie rondingen van de vrouw van de organist, die ik mateloos begeerde. Ik volgde iedere porie in haar huid en iedere zwoele klank in haar stem en ik was vooral smoorverliefd op haar stevige borstenpaar. Ik had mijn Godin gevonden.

Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je emailadres voor anderen in beeld verschijnt)