Inloggen
voeg je column toe

Columns

5G indoctrinatie

5G straling heeft een enorme impact op het leven van de “onschuldige” mens. De onschuldige mens is de kwetsbare mens die welhaast onmachtig is om de krachten te bestrijden die binnen de verderfelijke “elite” van ons mensdom rondwaren. De elite die ons onschuldige mensen klein en dom wil houden zodat ze hun machtswellustige inborst kunnen botvieren op de mensheid. Totale controle over de hele samenleving culminerend in onderwerping van het gepeupel zonder dat ze er zelf al te veel erg in hebben. Corona is een van de vele wapens die hierbij inde strijd worden geworpen door manipulerende organisaties die de wereld in hun houtgreep willen houden. De aan de Rothschilds relateerde groeperingen die het coronavirus hebben ontworpen gebruiken dit “virus” als een van de vele wapens in de strijd om het onschuldige deel van de mensheid volledig te onderwerpen. In geheime samenkomsten van leden van o.a. de Illuminati, Bilderdijk, Cabal, Vaticaan en Vrijmetselaars wordt frequent gebrainstormd over strategieën die moeten leiden tot onderwerping van het volk. Ook Bill Gates heeft, met als dekmantel zijn zogenaamde liefdadigheidsinstellingen, zijn lange vingers in de pap van al deze groeperingen.

De sterke magnetische golven bij 5G zijn zo geprogrammeerd dat zelfs elektrische hersenactiviteit subtiel kan worden beïnvloed. Door de intensieve straling kunnen opvattingen die doorgaans als verwerpelijk worden aanvaardt door grote delen van de mensheid gemanipuleerd worden zodat een zekere slaafse natuur aan de boven hen gestelde machten de natuurlijke gang van zaken wordt. Men zal zichzelf niet bewust zijn van deze slaafsheid hetgeen de duivelse intenties nog eens duidelijk onderstreept. Alleen een kleine groep, zonder naam, aan de kust van Europa biedt dapper weerstand. Als protest en als waarschuwing steken ze zendmasten in de fik ook al hebben die vooralsnog nog niets met 5g te maken.

Om dit gehele 5G transitieproces “geruisloos” te stroomlijnen is corona in het leven geroepen. Hoe meer men “bezeten” is van het coronafenomeen des te minder zal de aandacht uitgaan naar de wereldwijde uitrolling van het 5G netwerk. Een fraaie bijkomstigheid is de eliminatie van een gedeelte van de wereldbevolking die eerder een last dan een lust is in de ogen van degenen die aan de touwtjes trekken. Het mag duidelijk zijn dat na corona1, corana2 en corona3 op de plank liggen om te worden ingezet om de overbevolking van de planeet tegen te gaan. Na verloop van tijd wordt er uiteraard een allang klaarliggend zogenaamd “werkend vaccin” uit de kast getrokken. Dit “vaccin” zal echter nano technologische eenheden bevatten die het metabolisme en de neurologische processen kunnen aansturen om zodoende volledige controle en regulatie van de bevolking te bewerkstelligen. Laat u daarom nooit vaccineren tegen welke “ziekte” dan ook. Vaccins en virussen bestaan niet. Zo werkt onze biologie niet.

Mocht u nu denken dat Skald van het padje af is dan kan ik u geruststellen. Degene die na het lezen van bovenstaande ook maar iets van begrip voelde opborrelen voor de stellingnames van de schrijver dient zich onmiddellijk te melden bij een complotdenkenafkickcentrum. Misschien kunt u nog gered worden.

Ik vrees echter het ergste want een vaccin tegen het zich snel ontwikkelende complotdenken is nog niet ontwikkeld. Het lijkt wel een virus.

Schrijver: Skald
28 apr. 2020

3,7 met 6 stemmen 140Er zijn 11 reacties op deze inzending:

Naam:
Skald
Datum:
5 mei. 2020
Je hebt de regels geteld. Bedankt voor deze nuttige informatie. Het getal 29 zal vast een diepere nog niet onthulde betekenis hebben in dit verband.
Ter zake Ton: Als man van de feiten zou ik het op prijs stellen als je zegt van welke site ik de boel gekopieerd heb en welke schrijver ik belachelijk maak. Ik neem aan dat je niet uit je nek zit te kletsen. Je bent toch geen complotdenker? Nee toch.
Naam:
Ton Hettema
Datum:
4 mei. 2020
Als je een heel artikel van 29 regels die je overschrijft van een of andere site om de schrijver daarvan belachelijk te maken een andere qualificatie wilt toedichten dan 'napraten', dan be my guest
Naam:
Skald
Datum:
4 mei. 2020
“Eigen bewijs van onvermogen” en “Naprater” zijn nogal grote woorden Ton. Natuurlijk bekijk ik de zaken ook vanuit verschillende invalshoeken net zoals jij dat doet vermoed ik. Die informatie leidt tot een meningsvorming. Je wikt en weegt en komt tot een standpunt. Niet lichtzinnig maar weloverwogen binnen de beperkingen van je verstandelijk vermogen.
Dat we tot verschillend standpunten komen mag duidelijk zijn. Bij jou zie ik echter weinig ruimte voor de andersdenkenden. Jouw conclusies zijn blijkbaar de enige ware conclusies die men kan trekken als men de experts en autoriteiten in hun “ware” aard aanschouwt.
Als er geen ruimte is voor discussie dan slaat alles dood.
So be it.
Naam:
Ton Hettema
Datum:
4 mei. 2020
Ik kende wat jij 'de Ossebaarden' noemt niet, maar zocht t op en zag net op de site van 'pointer' (kro-ncrv) een stuk van Dirk Mostert, die ook n interview met haar had, wat ik helemaal heb gezien.
Ik vind het bedenkelijk dat je je eigen onvermogen om zelfstandig na te denken verabsoluteert, en dan maar beweert dat het anderen daarom ook niet kan lukken. Waarom zou je een onbeschreven blad moeten zijn of un uomo universale om adequaat gebruik te kunnen maken van je onafhankelijke denkmachine? Wat me frustreert is dat mensen dit eigen godgegeven vermogen verkwanselen en substitueren voor het napraten van 'experts' en 'authoriteiten'. Daarmee onderteken en bevestig je je eigen bewijs van onvermogen en stel je jezelf onder vrijwillige, definitieve curatele. Another one bites the dust..
Naam:
Skald
Datum:
3 mei. 2020
Ton: In feite zijn wij allen napraters dus puur onafhankelijke denkers bestaan niet in mijn ogen.
Geen van ons is een “tabula rasa” en de “homo universalis” is een aantal eeuwen geleden al uitgestorven. We verzamelen informatie maar zijn daarin beperkt. We kunnen lang niet alles behappen. We zijn gedoemd om te selecteren in de informatie die we tot ons nemen. We zijn daarbij ook vaak geneigd om de “krenten uit de pap” te halen die het beste aansluiten bij ons wereldbeeld. We selecteren bewust en vaak ook onbewust uit het enorme aanbod aan informatie. Hetgeen we feiten noemen zijn vaak niet meer dan meningen met opgepoetste randjes. Op grond van deze informatie valt het niet mee om tot een gefundeerd oordeel te komen. We rommelen maar wat aan met de kennis die we hebben. Internet is in mijn ogen een prima voedingsbodem waarop Ossebaarden welig tieren. Maar dat is ook maar een mening.
Naam:
Ton Hettema
Datum:
3 mei. 2020
Het zou je inzicht zeer ten goede komen als je van napraten naar de modus van feiten verifiëren overschakelt.
Onafhankelijk denken is de enige manier om je uit het moeras van tegenstellingen te verheffen.
Naam:
Skald
Datum:
3 mei. 2020
Dat had ik wel begrepen Karel. Ik keerde het weer om (met een trucje).

Ton: Wij oordelen allen uit onwetendheid en staan per definitie altijd aan de "goede" kant.
Naam:
Ton Hettema
Datum:
2 mei. 2020
Onwetendheid geeft een gelukzalig gevoel van misplaatste superioriteit, beste bard..
Naam:
Karel Jong
Datum:
30 apr. 2020
Beste Skald, helaas begrijpt u mijn commentaar verkeerd. Dat ligt aan mij. Soms probeer ik (te) compact te formuleren. Ik bedoel juist, dat uw fake verhaal tot aan de paar laatste regels een 'te gemakkelijk trucje' is voor mij. Gelukkig denken de meeste lezers van deze column er anders over.
Naam:
Skald
Datum:
28 apr. 2020
Ja Karel ..precies. Gemakkelijke niet te onderbouwen trucjes is waarmee complotdenkers zich doorgaans bedienen. Gelukkig heb je de reactie aangepast waaruit ik meen op te maken dat je de bedoeling van de column nu wel begrijpt. Maar natuurlijk kan ik er volkomen naast zitten.

Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je emailadres voor anderen in beeld verschijnt)