Inloggen
voeg je column toe

Columns

Pacifisme versus Ollongren

'And who was wrong? and who was right? It didn't mather in the think of the fight.' is een citaat uit 'Goodnight Saigon' van Billy Joel. Het geeft haarscherp aan hoe oorlog altijd een op zich zelf staand kwaad is en dat de zogenaamde redenen altijd een illusie zijn. Mensen die oorlog voeren en zij die het in de hand werken, zijn evolutionair gezien sterk onderontwikkeld en zij creëren openlijk en zichtbaar nieuwe oorlogstraumata voor andere mensen. Zij zijn bloeddorstige wolven in keurige schaapskleren. Deze veelal hoogopgeleide stupido's hebben geleerd om met hun hoofd te denken, in plaats van met hun hart. Zij bekleden vaak de hoogste posities en daar begint het incompetente gedonder mee. Omdat hun hart vaak niet bij hun taakvervullingen ligt, maken zij talloze verkeerde besluitvormingen. Zij wippen van de ene hoge positie naar de andere hoge positie, zonder dat zij daar werkelijk kaas van hebben gegeten, laat staan dat ze zich in de essentie van hun materie hebben verdiept. Zo iemand is jonkvrouw Karin Hilder (Kajsa) Ollongren, die sinds 10 januari 2022 de Minister van Defensie van Nederland is, terwijl zij geen enkele defensie-ervaring heeft. Zij denken maar dat zij alles kunnen, wanneer zij eenmaal een bepaalde kring van hoogopgeleiden en landbestuurders hebben bereikt.

Kajsa (1967, Leiden) verdient minimaal zo'n 15.000 euro per maand en dat alleen al distantieert haar van de gemiddelde Nederlander. Ze heeft het van nature al hoog in de bol, waardoor zij met het grootste gemak over het lot van anderen, die niet tot haar 'chique' belevingswereld behoren, beslist. Haar arrogante pedanterie maakt gehakt van alles wat niet des Kajsa's is. Samen met haar lesbische partner Irene Christina Petra Maria van den Brekel (1965, Geldrop) heeft zij twee zonen. Denkt zij überhaupt wel eens aan de Russische en Oekraïense moeders, die ook zonen hebben, zonen, die door haar toedoen vermoord worden. Is er in dat zogenaamd hoogontwikkelde brein van haar nog plaats voor daadwerkelijke humaniteit? Haar vrouw is tv-producente van o.a. 'Koefnoen', 'Zondag met Lubach' en 'M'. Profgramma's waar ik nu ook een groot vraagteken bij ga zetten. Ik vind de humor van Arjen toch al flauw en sleets geworden. Kajsa is van Finse adel uit een Russische tak, die na de Russische Revolutie naar Frankrijk ging. Kajsa reageert dus puur uit rancune op de Russische inval in Oekraïne. Ze denkt dat die jonge, tegen hun wil strijdende, Russische dienstplichtigen dezelfde Russen zijn, die het kapitaal en de landhuizen van haar voorgeslacht hebben afgepakt. 'Zie je wel', denkt ze als een domme gans, 'het zijn allemaal dieven, die Russen!'. Haar vader is de sterrenkundige/informaticus Jhr. Alexander Ollongren (1928, Sumatra), die in 2002 jonkheer bij de Nederlandse adel werd. Door koninklijk besluit, breek me de bek niet open! (-) Sindsdien is Kajsa jonkvrouw en was het daar maar bij gebleven.

In mei 2022 stond de teller op 102 miljoen euro voor geleverd militair materiaal uit Nederland aan het oorlog voerende Oekraïne. Dit is min 12,8 miljoen euro aan declaraties via de Europese Vredesfaciliteit. Laat ze voor dat geld dan eens nuttige dingen aanschaffen, die geen dood en verderf zaaien. Een standbeeld van Mahatma Gandhi op het Binnenhof bijvoorbeeld. Nederland leverde tot nu toe o.a.: scherpschuttersgeweren, munitie, wapenlocatieradars, gevechtshelmen, scherfvesten, Stinger-luchtdoelraketten, antitankwapens (Pantserfaust 3-raketten) en 5 pantserhouwitsers, die met Excalibur-granaten een schietkracht tot 50 kilometer hebben. En passant verneuken ze even het magische zwaard van koning Arthur. Nederland heeft er nog 49 pantserhouwitsers over. Die 5 kunnen als binnenkort verloren beschouwd worden. De Koninklijke Landmacht verzette zich tegen de levering, al bestormden ze nog net niet het Binnenhof. Dus ondertussen is Nederland de Russisch-Oekraïense oorlog ingezogen en wieweet waar het draaikolkeffect nog meer voor gaat zorgen. Het Patriot-luchtverdedigingssysteem wordt al besproken. Patriottisme en nationalisme zijn juist de giftige angels, die verwijderd moeten worden. Denk aan het oeroude teken van de omhooggestoken wijsvinger en pink, wat betekent, dat we door de machthebbers/politici/militairen/media bedrogen worden. Zij willen alle andere mensen de oorlog inzuigen. Puur voor het behoud van hun eigen kapitaal, bezit en privileges. Veel Russische soldaten zakt de moed in de schoenen, omdat zij niet begrijpen waar zij voor strijden.

Heb ook medelijden met al die Russische soldaten, die gedwongen worden om te doden, die door grote geldbedragen de oorlog in geronseld worden en die vaak meedogenloos worden vermoord door dezelfde oorlogszuchtige kerels, waar Nederland zijn wapens naartoe stuurt. Onze Nederlandse regering houdt de oorlog in stand en gooit nog meer olie op het vuur. Ieder mens is in Gods ogen van de allergrootste waarde en geen enkel mens heeft het recht om een ander mens te doden. Wie een mens doodt, doodt God. Er is geen andere weg naar de algemene vrede, dan door zelf de vrede te zijn. Dan door zelf de strijdbijl, indien je die nog steeds hanteert, voor eeuwig te begraven en vredelievend te zijn. Ik ben voor de totale, eenzijdige ontwapening, die uiteindelijk als juiste voorbeeld de laatste gewapenden zal doen inkeren en omkeren. Het is volkomen krankzinnig wat er allemaal aan wapentuig is uitgevonden en gemaakt. En wat nog gekker is, is dat er van die loslopende gekken zijn, die ook nog op satanische wijze pronken met al dat moordtuig. En misschien is het nog wel een stapje gekker, dat de toekijkende mensheid al die akelige monsters hun gang laten gaan. Het is de hoogste tijd dat wij hun verderfelijke speelgoed gaan afpakken en onklaar maken. Op dezelfde manier is het ook hoog tijd dat wij de valse politici, die oorlogen veroorzaken en in stand houden, tegenwerken en afzetten. Het liefst met meer middelen dan dat eens in de zoveel tijd brave stemgedrag. De zieke maatschappijen zullen door het geestelijk anarchisme overwonnen worden. De oorlogszuchtigen en zij, die oorlogen mogelijk maken, zullen niet standhouden. Kajsa moet zich schamen en zeker wanneer zij als een marionet louter doet, wat er van haar verwacht wordt. Die adellijke titel van haar stelt inderdaad geen reet voor. Zij toont pas ballen wanneer zij weigert die vervloekte oorlogen te steunen, wanneer zij overloopt naar het kamp van pacifisme, waar ik haar graag met open armen zal omarmen. De Heilige Geest is niet voor niets gesymboliseerd als witte vredesduif.

Schrijver: Sir Joanan Rutgers
18 juli 2022


Geplaatst in de categorie: psychologie

4.2 met 6 stemmen 85Er zijn 6 reacties op deze inzending:

Naam:
Bet Weter
Datum:
22 juli 2022
Je schetst hier m.i. de hang naar een niet realistisch Utopia Joanan. Met die hang is niets mis maar de realisatie hiervan komt de komende tienduizenden jaren nog niet in zicht vrees ik. In feite creëert men dan een situatie waarin we allemaal geestelijk verlicht zijn en het goddelijke in ieder mens tot volle wasdom is gekomen.

Ik zie dit niet gebeuren omdat onze menswording voortdurend gepaard is gegaan met strijd. Zonder die strijd waren we niet de mensen die we nu zijn. Het is een voortdurend overleven in een “vijandige” omgeving die ons gemaakt heeft tot wat we zijn. Een creatuur dat constant in de overleving modus staat. We moeten eten. We moeten een dak boven ons hoofd. We moeten zoveel. En op elk van die gebieden “strijdt” eenieder op zijn manier zijn eigen “strijd”.

In feite komt een volledige pacifistische wereld pas tot stand als er niet meer geconsumeerd hoeft te worden. Elke vorm van consumeren leidt immers tot het toe-eigenen van zaken. Het toe-eigenen is in principe een daad van agressie. Het hemd is noodzakelijk nader dan de rok bij wezens van vlees en bloed.

Conclusie: Pacifisme prachtig maar de mens in wezen onmachtig.
Naam:
Sir Joanan Rutgers
Datum:
21 juli 2022
Je weet heel helder en correct te schrijven, als een echte gentleman, maar als purist heb ik nog een weerwoord.
Een 'volledig pacifistische wereld' moet ergens beginnen en het gaat om de uitstralingen, het verlichtingsvuur, het goede voorbeeld. Er is wel degelijk een ontsnapping mogelijk uit die primitieve manier van reageren op geweld en oorlog. Neem b.v. Wu wei, het franciscaanse gedachtengoed, Tibetaans-Boeddhisme met de Dalai Lama als fantastisch voorbeeld, de Kathaarse inborst, de Essenen en vooral Christus Jezus zelf, de Christusgeest van Vrede. Wij zijn niet gepredestineerd of slachtoffers van ons DNA, ieder mens, hoe gewelddadig en oorlogszuchtig ook, kan de weg van de vrede besluiten te gaan. De Heilige Vredesgeest is voor iedereen hier en nu beschikbaar, indien het geloof en de bereidwilligheid er onvoorwaardelijk is. Polemiek/woordenstrijd zie ik niet als schadelijk, maar als opbouwend. Daarin is de totale vrijheid van groot belang. Ik val Ollongren schijnbaar persoonlijk aan, maar in wezen datgene waar zij voor staat, het grotere geheel, het idee van veel mensen, die denken, dat geweld gebruiken en moorden een natuurlijk ingebouwd afweersysteem is. Niet alle dieren zijn roofdieren. Ik heb het over de ziel/geest van vrede, die je in het natuurlijke lichaam kunt integreren. Instrument voor de Liefdesgeest zijn. De Liefdesgod zelf zijn. En als vanzelf de zinloosheid van geweld en oorlog voeren inzien. Er echt helemaal niets mee hebben. Mijn polemiek verwarren met de grondslagen van het pacifisme is geen steekhoudende troef van jou. Het doel heiligt de middelen, zeg maar. Tot ook ik de middelen zat ben.
Naam:
Bet Weter
Datum:
19 juli 2022
De vraag is niet direct een oordeel over het pacifisme Joanan. Het is pure nieuwsgierigheid wat betreft je opvatting hierin. Inconsequentie kan je in elk geval niet verweten worden gelet op de laatste zin in je reactie.

Het streven naar pais en vree is een nobel streven maar het ontstaan van een volledig pacifistische wereld zie ik niet gebeuren.
Ik citeer uit je column: “Mensen die oorlog voeren en zij die het in de hand werken, zijn evolutionair gezien sterk onderontwikkeld en zij creëren openlijk en zichtbaar nieuwe oorlogstraumata voor andere mensen. Zij zijn bloeddorstige wolven in keurige schaapskleren.”.

Daar zit hem net de crux. Het is niet alleen zij, wij allen zijn in meer of mindere mate zo geëvolueerd. Daar is vrijwel geen ontsnapping mogelijk m.i. Dit natuurlijke afweersysteem uit zich in het gunstigste geval in stekeligheden of scheldpartijen bij een aanval. Ik wijs hier op je reactie op de persoon Ollongren niet als verwijt maar als voorbeeld om te laten zien dat het allemaal wat anders werkt in de praktijk. Van je pacifistische inslag blijft dan weinig over. En helaas geldt dat voor de meeste mensen. Ergens trekt men steeds de grens. Pacifisme leuk en aardig maar het moet niet te gek worden. Van mijn familie blijven ze af bijvoorbeeld.

Bedankt voor je verhelderende reactie.
Naam:
Joanan Rutgers
Datum:
19 juli 2022
Zoals jij de vraag stelt, is het eerder een oordeel over het pacifisme, waar ik een groot aanhanger van ben. Overigens grappig dat je denkt, dat ik een 'calvinistische inslag' heb. Die roots en die van de RK heb ik allang uitgebannen. Ik denk o.a. holistisch, psychedelisch, Gnosistisch, New Age achtig, soefistisch, sjamanistisch, boeddhistisch, Osho-achtig, spiritualistisch en volgens het Christusbewustzijn. Ten diepste denk ik helemaal niet en schouw en ervaar ik. Ik ben mijn gedachten niet. Ik ervaar energieën, lichtwezens, de eeuwige geesteswereld. 'complot denken' is typisch zo'n populair hedendaags begrip om bepaalde mensen bij voorbaat mee weg te zetten. Dieptepsychologie en het zien van menselijke verbanden is voor weinigen te begrijpen. Er zijn diverse vormen van verlichting. En ja dus, wat mij betreft was en is een geweldloze reactie op Poetin's hebzucht de beste oplossing. Niet moord met moord vergelden! Hem en zijn stupide dienaren inderdaad ook de andere wang toekeren...
Naam:
Bet Weter
Datum:
18 juli 2022
Je eerste alinea kan ik redelijk in meegaan, maar in je tweede alinea voer je een stukje psychologie van de koude grond op waarvan de honden geen brood lusten m.i. en beloop je zijpaden die niets met het functioneren van Ollongren te maken hebben zoals de uitweiding over haar “lesbische”, hoe kom je erop, partner en haar functie. Ook haar relatie tot Russen tot haar achtergrond is hier een stuitend voorbeeld van. Een dikke duim uitspatting noem ik zoiets.

In de derde alinea kan ik je in het begin redelijk volgen maar in de laatste regels lijkt het complot denken de overhand te hebben.

De vierde alinea is een stukje wishful thinking denk ik. Ja als iedereen de strijdbijl begraaft wordt het een wonderschone wereld. Utopia verrijst aan de horizon. Maar helaas zit de mens niet zo in elkaar. Dat is waarschijnlijk Gods wil maar je blijkbaar calvinistische inslag, je komt er nooit van los hé, zoekt wanhopig naar een oplossing om het ene met het andere in harmonie te brengen. Dit is ook een beetje psychologie van de koude grond realiseer ik me.

Nou genoeg gezeurd.
Nog één vraag: Had Oekraine (Zelenski) zomaar gelaten op zijn rug moeten gaan liggen. Toe maar Poetin pak maar wat je kan? Daar zie ik graag een antwoord op Joanan.
Naam:
Lord Wanhoop
Datum:
18 juli 2022
Mooie column met een oproep voor vrede. Deze Kasja Ollongren heeft inmiddels zoveel open deuren ingetrapt en vooral eerder geen beleid gemaakt (woningramp), dat het inderdaad lijkt op een soort baantjesmachine daar in Den Haag. Hoewel zeker geen fan van de PVV, heeft Martin Bosma van die partij haar eens duchtig gefileerd in de Tweede Kamer. Op te zoeken op You Tube, denk ik.

Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je emailadres voor anderen in beeld verschijnt)