Inloggen
voeg je beschouwing toe

Beschouwingen over economie

Nooit meer slapen (Deel 2)

Subtitel: CO2-plafond


Enige tijd geleden las ik een interessant artikel in Dagblad Trouw over verduurzaming in de luchtvaart betreffende een nog te realiseren CO2-plafond dat luchtvaartmaatschappijen moeten krijgen opgelegd, aldus vier milieuorganisaties. Achtereenvolgens zijn dit:

- Natuur & Milieu
- Greenpeace
- Milieudefensie en de
- Milieu- en Natuurfederaties Noord-Holland aan

Minister Mark Harbers van infrastructuur. Aan de heer Harbers is inmiddels een actieagenda met urgent te nemen maatregelen overhandigd. Het beleid zoals het nu wordt uitgevoerd, is zowel maatschappelijk als ecologisch onhoudbaar. Een belangrijke maatregel, reeds in de titel genoemd, is dus het zogenoemde CO2-plafond; een maximum aan de hoeveelheid CO2 die de Nederlandse, lees: internationale luchtvaart mag uitstoten. 'In het coalitieakkoord staat dat voornemen dat nu snel wettelijk moet worden geregeld'. Zo'n plafond zal en moet een waarborg zijn dat de in 2020 voorgenomen doelen, in het Akkoord Duurzame Luchtvaart overeengekomen, daadwerkelijk worden gerealiseerd. Hoewel andere sectoren via het Nationaal Klimaatakkoord 2019 wettelijk verplicht zijn tot verduurzamen. Zo'n wettelijk plafond is slechts een eerste stap. Vervolgens moeten de doelen uit het duurzame luchtvaartakkoord scherper worden gesteld. De gemaakte afspraak die geldt, luidt als volgt:

- de CO2-uitstoot moet in 2050 gehalveerd zijn en 20 jaar later, dus in 2070 teruggebracht naar nul. Nu is dus de grote vraag hoe hoog of laag dit CO2-plafond moet worden. Een beperking om de opwarming van de aarde tot maximaal 2 graden te realiseren, betekent dat de luchtvaart nog hoogstens, dus maximaal 172 megaton CO2 mag uitstoten, aldus door deskundigen gemaakte berekeningen. Vervolgens moet het afgelopen zijn, hetgeen inhoudt dat de emissies elk jaar met 5% gereduceerd moeten worden. Dit betekent dat er de komende 3 decennia ruimte is voor 300.000 tot 360.000 vluchten per jaar. Minder dan Harbers wil, vooral in verband met de HUB-functie van onze nationale luchthaven. Deze functie is een hele grote vergissing; deze overstapfunctie zorgt er namelijk voor dat Schiphol veel groter is dan de Nederlandse behoefte, zowel nationaal als economisch gezien. Bovendien is de schade dubbel voor zowel klimaat als omwonenden. Daarnaast is het zo, citaat:

dat de economie niet groeit als de luchtvaart groeit, maar juist andersom:

- een groeiende economie leidt tot meer luchtvaart.

Andere factoren voor het vestigingsklimaat zijn veel belangrijker:

- mensen wonen graag in Nederland vanwege een hoog opleidingsniveau

&

- door ons eveneens hoog cultureel niveau.


Echt niet vanwege het feit dat er vanaf Schiphol dagelijks 60 vluchten naar Londen vertrekken. Wil Schiphol binnen de grenzen van het klimaat opereren dan zal de HUB-functie moeten worden opgeheven...!

Schrijver: Annejan Kuperus, 31 december 2022


Geplaatst in de categorie: economie

Er is nog niet op deze inzending gestemd. 431Er zijn nog geen reacties op deze inzending.


Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je e-mailadres voor anderen in beeld verschijnt)