Inloggen
voeg je beschouwing toe

Beschouwingen over pesten

Het pesten blijven aanpakken

Dat het pesten nog steeds een taboe-onderwerp is, zal je verbazen, maar toch is het dat nog steeds, ondanks de vele campagnes en voorlichtingsmethodes van de afgelopen jaren en dan met name op scholen, ware broedplekken van afzeikgedrag en gemene haatstokerijen. Meestal zijn de daders zelf eerder slachtoffers geweest en reageren ze hun eigen minderwaardigheidsgevoelens op de meest kwetsbare medemensen af. Dat heet de hete aardappel doorgeven. Om deze neerwaartse spiraalgang te doorbreken, is er een bewustwordingsproces nodig en dus moet de pestproblematiek zoveel mogelijk aangekaart worden. En niet zoals zo vaak onderdrukt en weggemoffeld en in het ergste geval staalhard ontkent.

Scholen zijn leerfabrieken, waarop vaak honderden leerlingen op elkaar gepakt zitten, die allemaal moeten presteren en zo hoog mogelijke cijfers behalen. Het zijn een soort samengebalde maatschappijen met alle ellende vandien. De spanningen kunnen er heel hoog oplopen door concurrentiestrijd en identiteitsmanifestaties. Nog afgezien van het wrange feit, dat jonge mensen gedwongen worden om zichzelf helemaal vol te stouwen met de meest idiote kennis moeten ze zich ook nog eens zien staande te houden binnen de sociale context in klassen en onderling. Dat geeft vaak veel wrictie en onenigheden, die voor extra stress en depressies zorgen. Wanneer je dan ook nog eens door iemand of meerderen gepest wordt, dan is een algemene ineenstorting makkelijk voor te stellen. De sterkste en vaak ook oppervlakkigste (qua gevoelsleven) leerlingen beheersen vaak de tendens, waarbij de zwaksten vaak de dupe van hun fascistische handelingen worden. De zwaksten worden niet beschermd, maar juist misbruikt in de valstrikken van de laffe sterkeren.

Deze Darwinistische wet (Survival of the fittest) lijkt wel binnen ieder schoolsysteem ingeburgerd en aanvaard te worden, maar Darwin's wet is een uiterst wrede wet en niet bestemt voor respectvolle democratieën. Deze wet wordt nog dagelijks misbruikt door etterscholieren en smerige pestkoppen zonder fijngevoelige, humane inzichten. Ik ben persoonlijk ook vaak vanwege mijn anders-zijn gemeden en uitgesloten, waardoor ik mij heel eenzaam heb gevoeld, omdat ik er niet echt bij hoorde. Ik hield van poëzie en literatuur en niet van brommers en hardrock en stoere praat over chicks en voetbal. Ik was een dromer en een romanticus en uiterst sentimenteel. Mijn vrienden waren dan ook steevast de andere verstotelingen en apartelingen en minderheden. Bovendien hebben kwetsbare scholieren ook nog eens met pestende leraren te maken, die vanuit hun meerderheidsposities heel veel schade weten aan te richten. Ook omdat ze vaak zwaaroverspannen voor de klas staan en niet meer bij machte zijn om adequaat te reageren, laat staan op opvallende buitenbeentjes, die ze het eerste aanvallen, ook al omdat ze daarmee de grote groep pestkoppen op hun hand krijgen. Een pikorde waar je ronduit kut tegen zegt.

Op 13 maart 2014 sprong de 12-jarige Simone Brekelmans uit Maarheeze in de namiddag voor een trein. Ze was een leerlinge aan het Philips van Horne in Weert en ze zat in de eerste klas van de Havo. In haar afscheidsbrief stond niets over het akelige feit dat zij het slachtoffer van pestgedrag was, maar dat zegt niets. Of wel: namelijk alles over haar ontzettend oerlieve, vergevingsgezinde inborst! Simone is wel degelijk jarenlang volop gepest en ze kon nooit goed meekomen. Let op dat laatste, alsof jezelf kunnen aanpassen aan een in en in ziek systeem alles zou zijn! De presteereisen vandaag de dag zijn fucking hoog en veel jongeren kampen al met burn-out en zware depressies. Daar komt nog bij dat de arbeidsmarkt alleen de allerbesten wil opnemen, waardoor er voor vele, vaak veel fijngevoeliger mensen geen plaats meer is. Het is een compleet gestoorde ratrace in een rattenkolonie.

Burgemeester Marga Vermue van de gemeente Cranendonck toonde haar medeleven, maar ze bagatelliseerde de reden van haar zelfdoding, ook omdat ze 20 jaar een automatische politieverslaggeefster bij zelfdodingen was. Dat stompt af en maakt je afstandelijk gevoelloos. Taakdevaluatie. De bewuste strijd tegen dodelijk pestgedrag op scholen heeft helaas gefaald. Pestgedrag wordt systematisch ontkend, omdat de pestkoppen later en veelal de beste baantjes inpikken en met hun vuile ellebogengedrag gewetenloos fragiele slachtoffers achter zich laten. Pestgedrag is pure criminaliteit en moorddadigheid. Ik denk hierbij aan het boekwerk 'Van Gogh, de zelfmoordenaar door de maatschappij' van Antonin Artaud, een waar psychologisch meesterwerk. De maatschappij ontkent de funeste gevolgen van de zwaargestoorde, zieke systemen, die het in stand houdt.

De directrice Marjet van Poppel van de basisschool 'De Stapsteen' in Maarheeze, waar Simone naartoe ging, was totaal van de kaart door dit enorme, tragische feit. 'Dit is verdriet, wat niet te begrijpen is!', zegt ze, 'wij houden ons bezig met het verwerken en niet met het gissen naar de oorzaken!'. Pats! Boem! Hup het pestgedrag in de doofpot gepropt! Volgens mij allang niet meer van deze tijd, maar je ziet hoe langzaam de grote massa wakker wordt. Een buurtgenoot van Simone zegt: 'Ze heeft dit gedaan, omdat ze werd gepest en dit niet langer kon verdragen! Pestgedrag is moordend!'. Kijk, die is goudeerlijk en die heeft de effecten van pestgedrag wel begrepen. De locatiedirecteur Peter-Mathijs Linsen zegt: 'Op een groot scherm brandt een haardvuur en er is een foto van haar geplaatst, de klas waarin zij zat, is een hechte groep, die trekken nu echt naar elkaar toe. Simone hoorde erbij!'. Sorry hoor, maar dat is nogmaals een ontkenning van de feiten. Simone werd zwaar gepest en daardoor kon zij het leven niet meer aan!... Er zijn wel degelijk sommige mensen schuldig aan haar manier van overlijden! En heel veel botte, asociale leer- en werksystemen! (-) Komaan zeg, get real! Pestkop! Simone hoorde er niet bij! Erken dat eerst maar eens, zalvende gladstrijker en kwakzalverige prutser!...

Schrijver: Joanan Rutgers, 8 maart 2018


Geplaatst in de categorie: pesten

3.3 met 3 stemmen 2.032Er zijn 2 reacties op deze inzending:

Naam:
Dirk Vleugels
Datum:
10 maart 2018
Je schrijft: "dat jonge mensen gedwongen worden om zichzelf helemaal vol te stouwen met de meest idiote kennis"

Geef mij eens een voorbeeld van "idiote kennis"

Wat pestgedrag betreft, hier volgt mijn mening.

Domme ouders willen plastische chirurgie om pesten te voorkomen wat zonder twijfel zorgwekkend is.

In dat geval hebben alle pestkoppen gelijk. Je bent lelijk. Hier, we gaan je repareren.

Pesters zijn mensen met een lage status die bang zijn te eindigen in een lage status, zij willen hogerop komen en zijn bang dat iemand anders een hoge status verkrijgt, dus ze schoppen om te proberen bovenaan te komen.

De pesters houden niet van de manier waarop iemand eruit ziet, ze pesten ze gewoon tot de gespeste persoon plastische chirurgie krijgt.

Door bijvoorbeeld de flaporen of de grote neus van een meisje te corrigeren heeft de maatschappij het meisje verteld: "Die pestkoppen hadden gelijk, je oren of je neus zijn te groot. Je gezicht is niet in overeenstemming met onze typische definitie van schoonheid, dus we zullen het voor je veranderen zodat het zo is."

Door die procedure te doorlopen hebben de pesters gewonnen.

Als haar ouders echt goede opvoedingsvaardigheden hadden gehad, zouden ze hun kind hebben kunnen aanmoedigen zich op hun gemak te voelen in haar vel.

Dat is de taak van de ouders! Dat is wat ze moeten doen! Als je dat niet eens kunt redden, waarom heb je dan in de eerste plaats kinderen?

Het is zelfs niet zo moeilijk. Als je een kind goed opvoedt, dan hoeven ze zich niet zo onzeker te voelen over hun eigen uiterlijk, omdat je ze al alles hebt geleerd wat ze moeten weten over geloven in zichzelf, het negeren van de woorden van pestkoppen, enzovoort.

Einstein werd op school gepest omdat hij een Jood was, en kijk eens hoe hij de meest bewonderde natuurkundige van alle tijden geworden is.

Leer kinderen om bij pestgedrag niet huilend naar huis te lopen als zwakke sneeuwvlokjes, maar om terug te vechten door een agressieve houding en woordgebruik zoals: “Zie hem daar staan, de pester. Je bent een ***, een leugenaar en een lafaard. Je hebt een heel kleine penis en als je mij nog eens uitlacht zal ik je een schop tegen je teelballen geven.”
Naam:
Ton Hettema
Datum:
10 maart 2018
Je zou deze beschouwing op het prikbord van de school moeten hangen. Misschien dat er dan een echt kaarsje gaat flakkeren: in de hoofden van deze struisvogels!

Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je e-mailadres voor anderen in beeld verschijnt)