Inloggen
voeg je beschouwing toe

Beschouwingen over lichaam

Nieuwe Donorwet

Subtitel: Be One


Binnen een jaar, namelijk op 1 juli 2020 is de nieuwe donorwet een feit. Een zekerheid voor inwoners van Nederland. Volwassen mensen die bij een Nederlandse gemeente staan ingeschreven. Aan hen, dus als het goed is ook aan jou en u, wordt gevraagd om in het Donorregister, www.donorregister.nl, in te vullen of zij na hun overlijden wel of geen organen en/of weefsels aan een ernstig zieke willen doneren als zij zijn overleden. Het gaat dan om bijvoorbeeld een nier, longen of huid. Als u uw keuze heeft gemaakt, weten uw naasten of u wel of geen orgaandonor wilt zijn/worden.

'Waarom is doneren nodig'? is een veel gestelde vraag. De wachtlijsten voor bepaalde organen spreken voor zich en daarnaast boekdelen. Donoren helpen mensen die heel ziek zijn. Zij wachten bijvoorbeeld met smart op een nieuwe nier of nieuwe longen. Nu is helaas té vaak niet duidelijk of iemand na haar of zijn overlijden donor wil zijn. Binnen een jaar hoopt de Nieuwe Donorwet hierin verandering te brengen. Het mooie is dat iedereen kan doneren; het is geen probleem of u oud en/of ziek bent of medicijnen slikt. Bij uw overlijden wordt professioneel naar zowel uw organen als weefsels gekeken om te beoordelen of deze naar een patiënt kunnen gaan. Mijn keuze is in het Donorregister vastgelegd. Hierover heb ik nagedacht, om vervolgens die keuze te kunnen maken. Zou ik mijn keuze nog niet hebben gemaakt, laat staan hebben vastgelegd dan krijg ik na 1 juli 2020 een brief met de vraag of ik mijn keuze wil invullen. Als ik na de eerste brief het Donorregister blanco laat, dus niets invul, krijg ik na zes weken een tweede brief. Bij een herhaling van niets invullen, komt bij mijn naam 'Geen bezwaar tegen orgaandonatie' te staan om vervolgens weer een brief te ontvangen. Geen keuze maken, dus als u als potentiële donor niets invult, houdt in dat u na 1 juli 2020 de overheid 'Geen bezwaar tegen orgaandonatie' laat registreren. U stelt na uw overlijden uw organen beschikbaar.

Uiteindelijk heeft u als (potentiële) donor te allen tijde het laatste woord; óf u geeft toestemming voor orgaandonatie, óf u geeft deze niet. Ook is er de mogelijkheid partner of familie te laten kiezen of een door uzelf gekozen persoon beslissingsbevoegdheid te geven aangaande uw of uw partners belangen betreffende wel of geen orgaandonor zijn. U kunt uw keuze op drie manieren kenbaar maken:

- met DigiD op www.donorregister.nl
- zonder DigiD en per POST op donorregister.nl
- op papier, van datum en handtekening voorzien en
(gefrankeerd) (of) (onder antwoordnummer) versturen

Of uw keuze goed in het Donorregister staat, blijkt uit een brief waarin uw beslissing wordt bevestigd. Vervolgens heeft u nog vier weken om te checken of zowel uw gegevens als uw keuze aangaande donorschap goed zijn geregistreerd en vastgelegd. Na deze termijn van vier weken staat uw keuze vast. Na uw overlijden kunnen artsen vervolgens in het Donorregister zien of u zich als donor heeft aangemeld en daadwerkelijk uw organen ter beschikking stelt. U kunt te allen tijden, dus op elk door u gewenst moment het Donorregister raadplegen. Via de website www.donorregister.nl via 'Uw registratie', maar ook via 09008212166 en bovendien door te mailen naar info@donorregister.nl. Daar de wettelijke richtlijnen aangaande uw en mijn privacy altijd worden gevolgd, kunnen alleen artsen en verpleegkundigen de door u gemaakte keuze zien. Echter alleen vlak voor overlijden of daarna. Onze keuze in het Donorregister is veilig.

Voor meer informatie raadpleeg(t) u of jij www.donorregister.nl of www.transplantatiestichting.nl. Op laatstgenoemde site vind(t) u of jij informatie over hoe donatie van organen en weefsels precies in zijn werk gaat.

Met een prettig en aangenaam vervolg van uw leven...!

Schrijver: Annejan Kuperus, 17 september 2019


Geplaatst in de categorie: lichaam

4.7 met 3 stemmen 1.975Er zijn 5 reacties op deze inzending:

Naam:
Annejan Kuperus
Datum:
5 oktober 2019
Als (potentiële) donor heeft het individu, ook jij Gabriëla, altijd het laatste woord; dit klopt écht! Uiteraard begrijp ik jouw reactie, maar deze is naar mijn mening niet geheel relevant. Natuurlijk heeft iedereen 'de brieven' ontvangen. Het niet-lezen van deze is vervolgens een vrije keus en hiermee geven zij, de niet-lezers dus, weliswaar indirect aan donor te zijn; wie zwijgt, stemt toe. Het spreekt naar mijn mening voor zich dat pas na overlijden spijkers met koppen kunnen worden geslagen. Onze overheid heeft geenszins het recht om over stervenden te beschikken. Die mening deel ik volledig met jou. Daarom ook de keuzevrijheid die ons als burgers en potentiële donoren wordt geboden...! Zelfbeschikking is niet partij-ideologisch, maar een, regelmatig in samenspraak met naasten natuurlijk, individueel besluit.
Naam:
Gabriëla Mommers
Datum:
22 september 2019
Je schrijft: "Uiteindelijk heeft u als (potentiële) donor te allen tijde het laatste woord". Dit klopt niet. Alle mensen die om welke reden ook de brieven niet ontvangen of niet lezen, die hebben helemaal niet zelf het laatste woord. Dat woord vult de overheid dan voor ze in, door ze zonder toestemming te registreren alsof ze geen bezwaar zouden hebben. Deze drang en dwang politiek waarbij de emotionele chantage in spotjes, op de website zelf, en ook op deze en andere sites niet geschuwd wordt, vind ik ronduit walgelijk.

Je schrijft: "Daar de wettelijke richtlijnen aangaande uw en mijn privacy altijd worden gevolgd, kunnen alleen artsen en verpleegkundigen de door u gemaakte keuze zien. Echter alleen vlak voor overlijden of daarna." Dat heeft weinig zin hoor, om na je overlijden nog even te kijken wat iemand wilde. Want ze hebben helemaal niets aan je organen als je dood bent. Daarom is het fabeltje van hersendood verzonnen. Je hersens zijn namelijk helemaal niet dood. Je hart ook niet. Die pompt nog bloed rond in je lichaam. En als je hart stopt, dan blijven je hersenen nog een paar uur leven. Het is juist het laatste deel van je lichaam dat sterft. Niet het eerste. We worden voorgelogen waar onze dierbaren bijstaan.

Onze overheid heeft het recht niet om over stervenden te beschikken, enkel omdat ze om wat voor reden ook geen actieve keuze voor ja of nee konden of wilden maken. Het gaat tegen alle rechten van zelfbeschikking in die in onze grondwet en internationale verdragen staan. De slinkse wijze waarop deze wet met maar 1 stem verschil in beide kamers is aangenomen, waarbij mensen die tegen waren niet mochten stemmen, zegt al genoeg over het ontbrekende draagvlak, zowel politiek als in de samenleving. Het is de slechtste wet die ooit in ons land is aangenomen. En die voltooid leven wet is ook een wangedrocht. Ik hoop dat daar nu eens iedereen met gezond verstand dwars voor gaat liggen. D66 is niet meer wat het ooit was. De partij die de zelfbeschikking ooit zo hoog in het vaandel had, is de partij die het nu om zeep heeft geholpen.
Naam:
Günter Schulz
Datum:
21 september 2019
Email:
Annejan,

ik ben in 2008 geregistreerd als donor en dat gaf me een tevreden gevoel. In een verleden jaar gevoerd gesprek met een cardioloog reageerde ik nogal teleurgesteld over zijn stelling, dat het zeer prijzenswaardig was, maar dat mijn codicil, gezien mijn leeftijd, niet zoveel waarde meer zou hebben. Bij een mogelijke match van bruikbare organen of weefsels zouden andere gelijktijdig beschikbare potentiële donoren, jonger dan ik, de voorkeur genieten.
'U moet niet vergeten, dat U al een eind in de tachtig bent".

Het was voor mijn motivatie een afknapper, maar op internet vond ik de bevestiging, dat bijvoorbeeld van mij tot en met de leeftijd van 86 jaar alléén gezond oogweefsel nog geschikt is om te worden getransplanteerd.

Ondanks mijn enorme teleurstelling onderschrijf en steun ik jouw pleidooi om anderen te motiveren te kiezen voor orgaandonatie.

Graag gelezen.
Naam:
Annejan Kuperus
Datum:
18 september 2019
Het is natuurlijk een ingewikkelde procedure Ton, waarbij sowieso naast de (potentiële) donor meerdere personen betrokken zijn. Zoveel mensen, zoveel meningen; alleen al daarom kan 'het Donorregister' niet over één nacht ijs gaan en moet het checken, checken en dubbel checken. De grappige benadering in jouw reactie kan ik zeker waarderen, maar tegelijkertijd lijkt mij die bijna-hartaanval geenszins de bedoeling. Het is en blijft gecompliceerd en ingewikkeld, maar je zal maar afhankelijk zijn, terwijl het orgaan dat jij, jouw lichaam verlangt, maar op zich laat wachten...! Benieuwd of jij als donor staat geregistreerd, dank ik jou voor jouw reactie.
Naam:
Ton Hettema
Datum:
18 september 2019
Als ik zo'n procedure probeer te volgen waarbij 'de overheid' 2, 3 of 4 brieven stuurt en 'de onderdaan' 2, 3 of 4 keer iets moet bevestigen of ontkennen, dan schiet ik zó in de lach, dat ik bijna een hartaanval krijg.
O, is dat juist de bedoeling?

Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je e-mailadres voor anderen in beeld verschijnt)