Inloggen
voeg je beschouwing toe

Beschouwingen over ex-liefde

String seringen op oud hout

Zij heeft kennis van naaien in minimaal twee van de vier betekenissen van het woord. Haar vaardigheden betreffende het naaien van een scheur in bijvoorbeeld een zeil of het vervaardigen van jurkjes ken ik niet (voldoende), maar net als vrijwel iedereen heeft zij seksuele gemeenschap en bedriegen, waardoor mensen zich genaaid voelen, heeft zij geen moeite mee. Hád zij geen moeite mee, kan inmiddels gelukkig worden gezegd. 'k Heb haar gevraagd of zij wist wat zij deed en zij bevestigde zonder schroom. 'k Had beter moeten weten, maar helaas is ook mijn vlees zwak. Door die zwakte ben ik gezwicht. Geenszins goed te keuren, maar wel een feit. Zij houdt zichzelf en anderen graag voor de gek. Wat er precies is gebeurd, doe ik in deze beschouwing uit de doeken, zodat er geen misverstanden meer zijn of kunnen ontstaan. 'k Kan, inmiddels kon, wel raden wat er is gebeurd, daar de tegenstrijdigheden op een gegeven moment niet van de lucht waren. Zij doet regelmatig het tegenovergestelde van hetgeen zij beweert en daarmee keert zij terug in hetzelfde stramien, het gelijke patroon dat zij dus verafschuwt, in elk geval zégt te verfoeien. Zij heeft bezijden de waarheid gesproken en zal dit naar alle waarschijnlijkheid blijven doen, hoewel natuurlijk ook beslist het tegendeel het geval kan zijn; zou mooi kunnen zijn.

Net als velen ben ook ik in haar Val van Begerigheid getuind. Zij heeft haar sensualiteit, haar wulpsheid en wellust botgevierd, bevredigd en afgereageerd om uiteindelijk te worden geconfronteerd met het Zevende van de Tien Geboden. Even voor de duidelijkheid; 'k heb er geen spijt van en zij evenmin. Bovendien is na een goed gesprek met (in)direct betrokkenen de vrede getekend. Het had zich echter tegen haar gekeerd. Mensen die vreemdgaan zijn doorgaans niet gelukkig in de relatie waarin zij zich bevinden of hebben een libido dat voor de partner niet is te temmen, laat staan bij te houden.

Ergens las ik eens de volgende quotatie: monogamie (mag in het Westen een ideaal zijn, maar) doodt het vrouwelijk libido. Een kern van waarheid zou dit citaat zeker kunnen bevatten en dan boog ik ook op ervaringen, die van mijzelf als man zijnde, uit het verleden...! Hoewel ik vermoed dat omgekeerd precies hetzelfde het geval is. Ontrouw kan verschillende oorzaken hebben. De mogelijkheid bestaat dat er sprake is van gemis aan aandacht, waardering of emotionele diepgang waardoor partners weinig of geen seks meer met elkaar hebben. Ook is het mogelijk dat de partner niet meer aantrekkelijk wordt gevonden. Dat iemand als gevolg van die partneronaantrekkelijkheid spanning zoekt, is een logisch gevolg. Verliefdheid speelt, vrijwel altijd, een rol en daarnaast kan seksuele vrijheid een prominente rol spelen.

Op éen of andere manier, om deze of gene reden, is zij spijtoptante; zij heeft een keuze gemaakt en is op deze beslissing terug ge- of moeten komen. Geheel in tegenstrijd met haar woorden van eerder en niet slechts haar woorden, maar (misschien) meer nog haar daden. Iedereen maakt fouten, zelfs dubbele, met open ogen. En hoewel dus in tegenspraak met eerdere uitspraken, begrijp ik haar. Zij weet dat zij, inclusief zichzelf, elke betrokkene voor de gek heeft gehouden, maar dat gebeurt wel meer in zowel circussen als theaters...! Haar theater zijn de vleugels die zij uitslaat en waaronder vervolgens zowel erotische liefde als liefdevolle erotiek een kans krijgen óm en een plaats hebben vóór expressie. 'Regelmatig maak ik verkeerde keuzes', liet zij zich eens tijdens een wandeling ontvallen. 'Hé', zei ik, 'wij zijn mensen en mensen, jij, ik en iedereen, maken fouten. Ondernemen en voeren in de praktijk uit, hetgeen volgens een zekere moraal niet zou mogen. Het tegendeel daarentegen gebeurt. Dat is noch nieuws voor jou, noch voor mij en iedereen. Daarom bestaat gelukkig de mogelijkheid tot herstel. Noem het rectificatie met aansluitend een vorm van vergiffenis waar iedereen baat bij heeft'.

'k Zou willen dat ik tijd op jou kon veroveren en alles een plaats zou kunnen geven. Vanaf dag één hield ik heel intens en meer nog, oprecht van jou. Jouw glooiende gratie door tijd gegeven. De mooiste momenten zijn die zonder tijd. Die ogenblikken waarop mensen slechts opgaan in liefde. Die momenten van samenzijn in ons geschonken tijd van liefde. Liefde die groeit en bloeit als een string seringen op oud hout, ofwel tijd van eerder. Laat het voorjaar haar werk doen, zodat mensen als jij, ik en iedereen liefde kunnen zomeren, herfsten en winteren'. Het ga jou goed!

Schrijver: Annejan Kuperus, 16 april 2018


Geplaatst in de categorie: ex-liefde

2.0 met 1 stemmen 2.119Er zijn nog geen reacties op deze inzending.


Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je e-mailadres voor anderen in beeld verschijnt)