Inloggen
voeg je column toe

Columns

Of de meeste mannen deugen lijkt een rare vraag

Gedrag en opvoeding van jongens en mannen in hun omgang met vrouwen, komen betrekkelijk weinig aan bod in het rumoer rond de grensoverschrijdingen rond The Voice. Ook de hoogste baas sprak desgevraagd uit, dat de dames zich maar dienden te melden bij onheuse bejegening door geile mannen. De wereld eigenlijk op zijn kop. Terecht dat de dames van deze omroep zich in een dagbladadvertentie vandaag afvragen of de topman wel de rauwe werkelijkheid kent van de positie van vrouwen in allerlei situaties. En dan laat ik maar even buiten beschouwing de tussenzin in een betoog van een voetbalkenner op televisie over het ‘uit elkaar trekken van stewardessen’ door piloten, dit uiteraard buiten het zicht van mogelijk wettige partners. Mannen rebbelen sowieso in de media over wat fatsoen is of zou moeten zijn. Maar vragen zich al of niet grappend af in terzijdes, dat er altijd een ‘grijs gebied’ is van beetje flirten mag en moet toch kunnen.

En ja, vrouwen en meisjes kunnen toch ook bewust verleiden. Bij voorbeeld om hun positie in het werk te versterken. Dus niet altijd en louter uit angst. Wat dat betreft verwijzen mannelijke daders nogal eens op het verhaal van Eva in het Bijbelse Paradijs . Dus ook nu plukken en eten ook vrouwen van verboden vruchten.. Maar toch. Uit alle berichten over de ranzigheid bij sommige media, valt nog te weinig op te maken hoe bedenkelijk op wereldwijd niveau de positie van meisjes en vrouwen is. In talloze akelige verhalen van vroeger en nu duiken mannen op als geile en destructieve macho’s. Dit zowel in vredestijd als in tijden van oorlog. Uiteraard zijn er vele mannen op deze wereld die met respect omgaan met meisjes en vrouwen. Maar mannen zijn zeer vaak daders bij veel geweld tegen vrouwen, ongewenste intimiteiten, verkrachtingen, onfatsoenlijk flirten, bedreigingen op straat en intimidaties op de werkvloeren.

Natuurlijk vinden ook mannen regelmatig baanbrekende zaken uit op allerlei gebied of preken zij vredelievendheid, die mannen ook eigen is. Maar toch. Heden en verleden staan stijf van naargeestige voorbeelden van machogedrag. De vraag rijst hoe jongens worden opgevoed die later in studenten borrelclubs vrouwen cijfers geven voor vermeend gedrag in bed. Bij mij leidde tekeningen van elfjes in stripverhalen tot meer belangstelling voor de meisjes. Lang bleven in de opgroei jaren meisjes en vrouwen onbereikbare wezens, die met soms norse blik of afwijzende groet jongenshartjes in stukken braken. In en na de puberteit hoorde ik van jongens vaak stoer bedoelde en grove taal over versieren van meisjes. Of bluften zij met het luidkeels fysiek beoordelen van het andere geslacht. Na een biertje riepen flinkerds, dat zij er ‘hem’ bij haar wel eens wilden ‘inproppen’. Ik voelde mij er ongemakkelijk bij. Voor mannen en jongens is dan ook deels nog een lange weg te gaan tot een meer beschaafde omgang met vrouwen.

Schrijver: Lord Wanhoop
23 januari 2022


Geplaatst in de categorie: actualiteit

5.0 met 2 stemmen 569Er zijn 10 reacties op deze inzending:

Naam:
catrinus
Datum:
29 maart 2022
Het weer is even wat slechter en dus maar eens even de columns nalopen. Viel mij uw opmerking van 23 januari op dat er zo weinig reacties waren over dit onderwerp. 'Voor het grootste gedeelte waar natuurlijk. Maar misschien is er via andere rubrieken wel op gereageerd. Misschien onder die van verhalen - zie Een Nieuw Virus of op gedichten.nl - netgedicht- 'Negeer Die Stem'. Trouwens ben ik het voor een groot gedeelte eens een keer eens met Bet Weter.
Naam:
Lord Wanhoop
Datum:
31 januari 2022
Geheel eens met Lone Wills. Blijft nog een ander soort doofpot: mannen en hun gedrag. Hun aandeel in geweld in deze wereld op allerlei terreinen. Naast hun kwaliteiten. Onoplosbaar vanwege hun 'biologie'?
Naam:
Lone Wills
Datum:
29 januari 2022
Een begin van die lange weg zou kunnen zijn empathisch luisteren naar de verhalen/ervaringen van vrouwen (én mannen) die te maken hebben (gehad) met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zonder "victim blaming". Zoals: "Wat had je aan? Wat deed je daar op dat tijdstip? Heb je je wel genoeg verzet? Weet je zeker dat het geen grapje was? Ach, zo zijn mannen. Ik ken hem goed, kan me er echt niets bij voorstellen. Hij? Ja, maar je lachte ook naar hem. Ik wist het wel, ik had hem een dreun verkocht. Nou, ik had de heleboel bij elkaar gegild. Hij bedoelde het vast niet zo. Waarom vertel je het nu pas? Waarom ben je niet meteen naar de politie gegaan? Heb je het niet gedroomd?" enz..enz..enz..

Door zulke reacties gaan veel slachtoffers aan zichzelf twijfelen en/of zichzelf de schuld geven. Uit schaamte blijven veel verhalen in de doofpot met alle gevolgen van dien.
Naam:
Lord Wanhoop
Datum:
29 januari 2022
Heer Piet Ris, dat zou zomaar kunnen. Dus jonge mensen mogen wij op deze site niet (meer) verwachten. Al zou daar misschien nog extra aan getrokken kunnen worden. Maar ja, wat dan? Plaatjes, filmpjes, schreeuwende koppen? Dan nog reageren ook de ouderen niet op deze site. Lang geleden was het een aardige gewoonte op deze site. Jawel, ook soms bittere discussies. Maar er gebeurde wel een en ander en de lezer kon toch zijn eigen invalshoeken eraan scherpen. Mogelijk dat de oudere schrijvers op deze site, ofwel terugkijken naar hun jonge jaren in de teksten, ofwel dagelijkse gebeurtenissen als vertrekpunt nemen voor verhalen, columns, beschouwingen, of beweringen. Hoe dit bij andere schrijfsites ligt, weet ik (nog) niet. Grensoverschrijdend gedrag zou op zich een goed en actueel item kunnen zijn voor enige discussie op deze site. Deze keer zorgden Bet Weter en Piet Ris voor de broodnodige afleiding en discussie. Mooi zo!
Naam:
Piet Ris
Datum:
29 januari 2022
Beste Lord,

Zou een verklaring niet kunnen zijn dat jongere lezers niet meer geïnteresseerd zijn in lange columns maar zich meer richten op tweets van een beperkt aantal letters? Zoals jongeren geen lange tv-programma's meer bekijken maar wel naar korte youtube-items?
Naam:
Lord Wanhoop
Datum:
25 januari 2022
Bet Weter is in zijn/haar laatste commentaar inderdaad geland, zo op het lezersoog. Zeker bouwen wij bij onderdrukking spanningen op. Dat gebeurt al bij zindelijkheidstraining in de piepjonge jaren. Hoe dan ook vind ik het onderdrukken van oerdriften welke vrouwen, en in mindere mate ook mannen, beschadigen en kwetsen een keihard gebod. Krachtdadig of intimiderend je driften opdringen aan je medemens, dat kan niet. De drift om te pakken van de rijkdom van de overbuurman moet ook ingeperkt zijn, anders wacht de cel. Alles tot onze dienst met vertrouwensfunctionarissen, meldloketten, protocollen, regelingen, intimiteitsbewakers bij filmproducties, en telefonische hulplijnen. Maar de kern van veel leed ligt- helaas- bij de mannen als soort. Ik verzin dit allemaal niet, het zijn mannen die vaak oorzaak zijn van geweld, intimidatie, grote bek, aanranding, verkrachting, huiselijk geweld en oorlog voeren. Of alle mannen dan in en in slecht zijn? Nee, zeker niet. Maar er kleeft wel een en ander aan de testosteronspiegels. Overigens goed dat Bet Weter in ging op de discussie. De rest van de site lijkt qua respons bijna zo dood als een pier. Ik heb er nog geen verklaring voor.
Naam:
Bet Weter
Datum:
24 januari 2022
Ik probeerde het met een helikopterblik te bekijken. Ik kan me voorstellen dat dat enigszins fatalistisch kan overkomen Lord Wanhoop. Maar wanhoop niet. Als ik geland ben met mijn helikopter hoop ik ook dat het in de toekomst allemaal wat harmonieuzer zal gaan verlopen tussen de seksen. De pijn en trauma´s die je benoemt komen (mede) voort uit het feit dat wij als mensen, in tegenstelling tot dieren, door de geboorte van ons reflecterend vermogen allerlei constructies in ons brein kunnen bouwen die invloed hebben op ons individuele welbevinden. Dit klinkt alweer ietwat afstandelijk realiseer ik me. Ik bouw die constructies zelf ook uiteraard!
Die oerdriften spelen m.i. nog steeds een zeer belangrijke rol en zoals je zegt dienen die geregeld onderdrukt te worden. En onderdrukken bouwt spanning op zoals je weet. Het reguleren van dit proces is een kunst op zich. “Beschaving” is een antropocentrisch begrip. De verworvenheden die je benoemt mogen dan wel ingebed zijn maar zeker niet moeiteloos denk ik.
Als ik zo om me heen kijk is de zogenaamde beschaving vaak ver te zoeken. Een opsomming zal ik je besparen maar het individuele belang overwoekert vaak het algemeen belang ondanks de “goede wil”. Het hemd is nog steeds nader dan de rok en populisme viert hoogtij. Ik vind de hele samenleving nog behoorlijk primitief. Er moet nog veel gebeuren op dat vlak maar of onze generaties dat gaan meemaken betwijfel ik. Maar we evolueren gewoon door dus er is altijd hoop.
Naam:
Lord Wanhoop
Datum:
24 januari 2022
Gelukkig doorbreekt Bet Weter de suizende stilte op deze prettige schrijfsite. Al lopen wij blijkbaar fors achter op 'de gecreeerde oplossingsgerichte maatschappelijke inbedding', dat neemt niet weg dat wij op vele fronten moeiteloos ingebed zijn. Anders zou er geen economie bestaan, of tal van andere min of meer beschaafde verworvenheden. Nauwkeuriger beschouwd is de visie van Bet Weter een beetje fatalistisch. Ja, het is het aard van het beestje, of woorden van gelijke strekking. Immers, wij moeten wel meer onderdrukken dan louter lustgevoelens of de neiging 'ieder ooitje te pakken wat voor de poten komt' (zoals bij dieren). Anders zouden wij nog steeds in een primitieve samenleving bestaan. Bovendien: als het niet goed onderdrukken van lust of begeerte andere mensen pijn doet en trauma's bezorgt, dan weet je, dat een behoorlijke verkeerde afslag is genomen. Dit los van oerdriften die wellicht van lang geleden dateren. Met de laatste zin in het commentaar van Bet Weter ben ik het overigens op zich wel eens. Wel wordt het al heel lang tijd voor openheid om dit maatschappelijk zeer ongewenste gedrag te beteugelen. Het verwijzen naar oerdriften lijkt op dit punt inmiddels achterhaald. De helft van de aardbewoners zal er een stuk meer wel bij varen indien de 'beteugeling' via regels, wetten, opvoeding, of meer kennis gaat lukken.
Naam:
Bet Weter
Datum:
24 januari 2022
Grensoverschrijdend seksueel gedrag is een typisch menselijke “uitvinding”. Bij dieren tref je dit niet aan omdat het begrip niet in het dierlijke brein is gehuisvest. Rammen pakken iedere ooitje dat ze voor de poten komt. De mens (het grootste gedeelte) heeft het idee van een monogame samenleving omarmd omdat het cultureel-maatschappelijk de beste oplossing schijnt te zijn. De seksuele drift (een noodzakelijk evolutionair gegeven) wordt er echter niet minder door. En daar beginnen de problemen. Het mannelijke en vrouwelijke brein zijn (nog) niet aangepast aan deze gecreëerde oplossingsgerichte maatschappelijk inbedding. Wie moet ze hierin opvoeden? De vader de moeder de maatschappij? Een welhaast onmogelijke opgave denk ik. Met sancties, regelgeving en goed bedoelde cursussen wordt de schil van de appel wellicht wat opgepoetst maar de inhoud zal voorlopig dezelfde eigenschappen behouden. Het blijft nog een lange tijd een krampachtig gebeuren vermoed ik.
Naam:
Lord Wanhoop
Datum:
23 januari 2022
Oorverdovend stil op deze fijne schrijfsite. Geen enkele bijdrage van een vrouw over dit item, dat zo terecht in de belangstelling staat. Geen vragen, opmerkingen of aanvullingen. Zijn de meeste vrouwen die schrijven al op respectabele leeftijd, waardoor herinneringen vervagen? Durven de dames sowieso niet zich te uiten via geschreven woord? En ook de mannen laten zich niet zien via bijdragen over dit onderwerp. Te onveilig? Of is een mislukte boodschappentoer in de buurtsuper al voldoende ondraaglijke spanning in een verhaal? Of kijken de heren wel naar Formule 1, maar durven zij het geschreven woord over dit gevoelige thema liever niet aan? Of nog erger: de site bloedt qua levendigheid een beetje dood? Ik weet het echt niet.

Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je emailadres voor anderen in beeld verschijnt)