Inloggen
voeg je beschouwing toe

Beschouwingen

Ellen Worm timmert aan de spirituele snelweg

Sinds enkele maanden is de 38-jarige Ellen Worm een vaste interviewster van het nogal oppervlakkige tijdschrift 'Paravisie', waarin een vrolijke, bovenaardse uitstraling en New Age reclame de leidraad vormt. Het Story-, Margriet-, Libelle, Plus-niveau van dit onzalige blad heb ik al eens eerder aangekaart, maar een extra onderstreping kan geen kwaad. Het tijdschrift verzuimt het om nuchtere, intellectuele, doorleefde kritiek te integreren. Integendeel, de artikelen blijven op een totaal voorspelbaar, niets toevoegend, zalvend, zoetsappig, Bouquetreeksachtig, voortdurend sensatie- en slapstickniveau hangen. Het gaat aan de eigen pretenties ten onder. Maar toch, er is inmiddels een worm in de rotte appel gekropen, die voor wat meer opschudding weet te zorgen, al is Ellen Worm nog wel een groentje op het spirituele speelveld en nog maar pas uit het ei gekropen al volop orerend alsof zij Boeddha zelf is. Begrijp mij niet verkeerd, voorop gesteld dat zij een heerlijk grappig en leuk mens is, zoals Britt Dekker, heb ik zo mijn terechte vraagtekens over haar. Waar gesnuffeld wordt, kun je andere snuffelaars verwachten. En kritische, helderziende, sjamanistische mediums zoals ik.

In de 'Paravisie' interviewde zij o.a. de architect/uitvinder/bio-designer Bob Hendrikx, met zijn ecologisch hoogst verantwoorde bedrijf 'Loop of Life', die o.a. levende doodskisten maakt van mycelium, het ondergrondse schimmelnetwerk van paddenstoelen. De geïnterviewde Lennie Ouwens woont in de woongemeenschap 'Eikpunt' in Lent, bij Nijmegen. Zij kreeg op haar 19-de een ernstig auto-ongeluk, waardoor ze 7 dagen in coma lag. Zij kreeg een bijna-doodervaring, wat zij 'een traumatische eenheidservaring' noemt. Zij ontmoette mensen, die ook een eenheidservaring hebben ervaren, die ineens uit de realiteit geslingerd waren door bijvoorbeeld een psychose, een overdosis, een spirituele high en dan weer terug moesten naar het dagelijkse bestaan. Zij deed net als Ellen ook aan mindfulness volgens de leer van Thich Nhat Hanh. De geïnterviewde witte heks Ameike van der Ven is een rituelenmaker. Zij zat 5 jaar bij een coven met andere eclectische heksen, waar ze met energie leerde te werken en de symboliek van de seizoenen gebruikte. Zij bedacht de ceremonie 'Welkom in de wereld' en zij leeft vanuit een innerlijk weten. Zij doet ook aan overgangsrituelen van de pubertijd naar de volwassenheid. Voor meisjes is dat een godinnenavond, gebaseerd op 7 Griekse Godinnen, die in iedereen zitten. De geïnterviewde Marion Boenders, in 1970 te Zuidlaren geboren, is in 2013 in Malden samen met Anneke van Broekhuizen een prachtig, aardeminnend, inspirerend natuurproject gestart, genaamd 'Kiemkracht 64'. Er is ook een fantastisch aardehuis gebouwd, waar spirituele workshops kunnen worden gegeven. Marion deed in Amerika en Peru aan sjamanisme, waar ze onderliggende trauma's onderzocht. Ze weet waar een trauma is opgeslagen in een lichaam/energieveld. Zij is een zieneres en weet wat er speelt bij een ander. Bij vriendinnen ziet ze in de onderwereld het opgesloten deel van de ziel en herschept ze dat in overleg.

In Ellen's artikel 'Kinderen moet je kind laten zijn' (Paravisie, oktober 2021) geeft zij de Rutgers Stichting, die van de overheid 26 miljoen euro aan subsidie ontvangt, er flink van langs. Dit artikel gaat over de genderidentiteit en is verre van paranormaal. Ze zegt: 'Laat je kinderen niet indoctrineren door de Rutgers Stichting, de GGZ of wie dan ook die zeggen: 'Je bent misschien een jongen, maar eigenlijk ben je nog helemaal niets'. Dat is natuurlijk heel raar en dat gaat een kind ook helemaal niet begrijpen. Dan krijg je een kind dat een Barbiepop niet meer aanraakt, omdat hij denkt dat hij dan een meisje wordt. Zoiets werkt alleen maar polarisatie en angst in de hand. Wat je dan juist krijgt, is dat als een jongen toevallig iets roze aanheeft, hij dat gaat horen op het schoolplein. Hij is dan gelijk het mietje van de school. Je moet met deze genderwaanzin in feite helemaal niet bezig zijn en kinderen gewoon kinderen laten zijn. Het is opvallend dat juist de Rutgers Stichting erg in hokjes van typisch mannelijk en typisch vrouwelijk redeneert, terwijl dit in werkelijkheid veel genuanceerder ligt. Als overheidsinstelling moet je daarvan wegblijven. Hun taakopvatting zou veel passiever mogen zijn: pas wanneer mensen informatie wensen, ga je met hen in gesprek.'.

Ellen is goudeerlijk en neemt zichzelf ook geregeld onder de loep. Ze zegt: 'Als je teveel leeft vanuit je vrouwelijke energie, dan kan je moeite hebben om je ruimte in te nemen. Je ervaart problemen bij het voelen van je diep geaarde, geïncarneerde levenskracht. Je blijft als het ware zweven en dat kan eruitzien als autisme: je bent als kind niet meer goed aanspreekbaar, maar staart eindeloos de ruimte in zonder van een duidelijke ik-identeit (haar tiepfout 'ik-identiet' is afgedrukt, wat ik een erg grappige en vrouwelijke essenza vind) blijk te geven. Dat is mij overkomen als kind; ik stond niet in contact met mijn lichaam. Als ik mezelf als voorbeeld neem als energetische, sensitieve vrouw, dan is het voor mij van levensbelang om goed in contact te staan met mijn mannelijke energie, om goed vanuit mijn kern te leven en niet meegevoerd te worden door de buitenwereld. Boosheid en duidelijke grenzen stellen kunnen lastig zijn, vooral als je jarenlang of zelfs levenslang onderdrukt bent als vrouw. Vrouwen worden vaak niet gelijkwaardig behandeld en dit mogen we ons nu weer toe-eigenen. In mijn geval zit ik in een transformatieproces om meer vanuit mijn ik-kracht en dus mannelijke energie te gaan leven. Ik sla eerst altijd een beetje door. Ik ben dan bijvoorbeeld wat dominant en goedgebekt en dan komt na een tijdje de balans weer terug.'. Over genderpolarisatie gesproken, maar enfin, Ellen is zeker mooi bezig met zichzelf.

Vooralsnog is Ellen's biografie nog erg vaag, maar hier en daar barst het toch ineens van de reusachtige openbaringen, waar we veel aan hebben. Welnu: Als baby was Ellen deels uit haar lichaam geschoten om te overleven. Wat zij zozeer nodig had, werd haar niet gegeven. Het individuatieproces werd afgekapt. Deze oersplitsing werkt nog steeds probleemvol door. Als kind zat Ellen niet goed in haar lichaam en kon zij geen concentratie opbrengen. Zij was aan de ene kant erg pittig en aan de andere kant dwaalde zij steevast af en had zij vaak een glazige staarblik, vertoefde zij in een andere dimensie. Zij moest naar het speciale onderwijs. Thuis mochten haar krachtige emoties er niet zijn, zodat zij o.a. haar woede, verdriet en frustraties moest onderdrukken. Dat desastreuze moeten opslaan van echte emoties vergrootte de moeite en lange weg om haar ziel terug te vinden en in haar lichaam te doen afdalen. Op haar 14-de begon zij al te werken. Op haar 18-de werkte zij in een kledingzaak in Amsterdam en heeft zij zichzelf bij een modellenbureau ingeschreven. Die buitenkantwereld deed er nog een extra schep bij op om niet zichzelf te kunnen vinden en zijn. Ze deed de studie Mode & Styling, waarnaast zij part-time als model/mannequin werkte. Na de studie werkte ze full-time in Amsterdam. Zij deed veel catwalkwerk en uiteindelijk zat zij zes-en-een-half jaar in het modellenwerk. Ondertussen zet zij met haar foto's in o.a. de 'Paravisie' haar modellenwerk losjes voort.

De beeldschone Ellen zag veel van de wereld en ontmoette veel mensen, maar het modellenwerk deed ze niet met haar hart, zodat ze zich uitgehold voelde. Ze zegt: 'Ik had de wereld gewonnen, maar mijzelf compleet verloren. Ik streefde naar perfectie aan de buitenkant, maar mijn binnenkant was ik totaal vergeten. Het was voor mij een hectisch bestaan, omdat je nooit weet waar je de volgende dag aan het werk bent. Na ongeveer vier jaar merkte ik dat ik me steeds slechter ging voelen. Ik voelde me altijd al anders dan anderen, maar ik kon de vinger er niet op leggen wat het precies was.'. In 2009 las zij 'Hoog Sensitieve Personen' van Elaine Aron en viel er een last van haar schouders. Zij herkende haar problemen en zij dacht: 'Gelukkig, ik ben niet gek! Ik ben hooggevoelig en ik kan hiermee leren omgaan.'. Ellen stopte meteen met haar modellenwerk, want dat paste niet bij haar en dat eiste teveel van haar. Ze had een overprikkeld zenuwstelsel en ze kon werkelijk niets meer verdragen aan geluiden, licht en drukte. Zij vond hulp in o.a. Eenheidshealing, het dichter bij elkaar brengen van lichaam, geest en ziel, het brengen van eenheid, tot je ware aard, het pure Zijn. Ze leerde haar energie/energetische lichaam weer met haar fysieke lichaam te verbinden. Als succesvol model was ze nooit ziek of moe, totdat ze zichzelf steeds slechter ging voelen en steeds minder aan kon.

Ze zegt: 'Het geeft heel veel stress als je niet kunt voldoen aan de eisen van de maatschappij. Dat heeft mij heel lang het gevoel gegeven, dat ik niets voorstelde. Tot haar 25-ste leefde zij enkel op wilskracht en hield zij een flink imago in stand. Een overleden kennis (geest) bezocht haar direct nadat hij zelfdoding had gepleegd. Dat bracht bij haar een ommekeer teweeg. In Amsterdam woonde ze in De Pijp en ging ze bij haar om de hoek op yoga. Ze leed aan meer dan enkel een burn-out, ze had een zware identiteitscrisis. Een psychiater gaf haar 3 maanden antidepressiva, maar daar raakte zij afgevlakt/gevoelloos van. Voor 3000 euro deed ze De Verandering/gevoelstherapie van Anne Veldman, wat veel te direct confronterend voor haar was. Ze ging terug naar Nijmegen, waar ze vandaan kwam, en in Bottendaal ging ze goedkoop op kamers wonen. Daar ging het flink mis met haar en lag ze twee jaar op haar slaapkamer. Al voor haar modellentijd had zij last van zelfdodingsgedachten en fantaseerde ze over scheermesjes. Omdat ze niet goed in haar lichaam zat, deed ze een workshop Core-Energetica (Masker, Lager en Hoger Zelf). Ze voelde steken in haar hart en ze kreeg visioenen. Zo zag ze een roodharige vrouw, die later haar medium bleek te zijn, die ze in Nijmegen bezocht en haar Eenheidshealing gaf. Dit medium bracht haar in contact met haar Ziel. Soulretrieval.

Ellen zegt: 'Je raakt als kind te verward door dwangmatigheid en prestatiedwang in de maatschappij. Daardoor komt de roep van je ziel op de achtergrond. Dit veroorzaakt veel lijden op jonge leeftijd. De weg van de ziel heeft bar weinig te maken met de maatschappij. Wat de meeste mensen niet voelen, is dat ze al compleet zijn! Een baan of uiterlijke prestatie maakt hier geen verandering in.'. Ellen heeft tijden van zware depressie, diepe angsten, gevoelens van verlatenheid, eenzaamheid, verdriet en fysieke pijn doorstaan. Ze lag inderdaad twee jaar ziek op bed, waarbij ze geen licht en geluid meer kon verdragen. Alles om haar heen was teveel voor haar. Haar lichaam was op en zij voelde niets meer. Via jarenlange therapie ging zij door veel emoties en processen heen. Zo deed zij ook aan: Reiki, Reconnection Healing, Munay-Ki training, Stem en Ziel van Maurice Willems (Daalseweg 355, Nijmegen), Beter in je Lijf van Heleen de Winter (Elzenweg 5, Nijmegen), Intuïtieve ontwikkeling, een Soul Voice Workshop bij Anke de Jong, Mindfulness en Meditatie in het Han Fortmann Centrum in Nijmegen (Hatertseveldweg 284), een Zen.nl Cursus Meditatie en meer dan 10 jaar Sangha bijeenkomsten, volgens de traditie van de Zen-monnik/dichter/vredesactivist Thich Nhat Hanh (1926, Vietnam). Ze heeft haar innerlijke slagvelden overleefd, maar zij is er nog niet. Haar hooggevoeligheid accepteren is nog steeds een proces van vallen en opstaan. Bovendien is ze nog geregeld uitgeteld. Volgens mij zit zij nog steeds in haar verwerkingsproces en is zij nog niet echt rijp voor haar spirituele takenlijst.

'Zelfs als zij je met een berg haat en geweld neerslaan, zelfs als zij op jou stappen en je verpletteren als een worm, zelfs als zij je uiteenrijten en je ingewanden blootleggen, herinner, broeder en zuster, herinner: de mens is niet onze vijand.' Thich Nhat Hanh

Tijdens een therapeutische handeling stond ze eerst hevig te trillen en kwam daarna alle energie van haar Ziel ineens door haar heen stromen, door haar heen en eruit. De anderen begonnen spontaan te dansen door al die energie. Ze kreeg ooit de diagnose 'angststoornis', maar dat wist ze al. Ze ging naar de satsang in Den Bosch, bij Jos en Willemien, waar ze naar rust/vrede verlangde. Tijdens een woede-aanval bleef ze bij zichzelf en in haar ik-kracht, wat een positieve verandering voor haar was. Ze had ook last van depersonalisatie, maar ze werd door Maurice Willems geholpen. Bij een vriendin van haar beleefde ze een hergeboorte (Rebirthing) en kwam ze vanuit de grote oceaan naar zichzelf. Ze had zichzelf ooit in de steek gelaten, maar door deze ervaring is ze weer heel geworden. Ene Patrick Kicken uit de radiowereld heeft een uur een interview met haar, wat op You Tube te volgen is. Soms lijkt het wel alsof hij haar tijdens het gesprek probeert te versieren, maar Ellen heeft wel door dat de radiowereld 'plat en leeg' is, net als de modellenwereld. Ze vertrekt geen spier en blijft uitstekend bij zichzelf. Ze vertelt, dat ze nog niet veel mensen heeft, die bij haar langs willen komen voor hulp en heling. Dat kan ze waarschijnlijk ook niet aan, teveel indrukken en menselijke ellende van anderen. Je ziet haar in het interview moe worden. De perfectiedrang van tijdens haar modellenwerk is verschoven naar haar spirituele werkzaamheden. Ze moet tenminste wat minder hooi op haar vork gaan nemen, want anders gaat haar levensdrama zich nogmaals herhalen.

Het is van wezenlijk belang, dat ieder kind zijn ware emoties mag en kan tonen. Dat is een kernwaarheid bij haar. Ellen noemt zichzelf een ervaringsdeskundige, healer, spreker en schrijfster op het gebied van hooggevoeligheid, innerlijke kracht, heelwording, zelfliefde, spiritualiteit en relaties. Zij schrijft artikelen over o.a. energetische begrenzing, energieveldbescherming, non-dualiteit, hooggevoelige lichtwerkers en geaarde spiritualiteit. Ze publiceerde ook in 'Spiegelbeeld' en 'Bloom'. Op 21 januari 2022 start haar workshop 'Voelen wat je nodig hebt', die ze samen met de spirituele hypno- en reïncarnatietherapeut Gerrit Gielen geeft. Gerrit deed ook een video-interview met haar, met de coronatijd als onderwerp. Gerrit blijft maar 'ja' zeggen en hij dropt zijn ja-filosofie. Heel grappig allemaal. Gerrit is getrouwd met de half-Indische, oerlieve en knappe aurareader/spiritueel healer/gesprekstherapeute/filosofe Pamela Kribbe (1968, Hazerswoude), met wie hij in 2002 de dochter Laura kreeg. Pamela doet aan channeling en zij channelt met name Jeshua/Jezus, Maria Magdalena en Moeder Aarde. Ze wordt geïnspireerd door het Christusbewustzijn en haar channelings zijn deels te op You Tube te volgen. Ze praat veel in de je-vorm, terwijl ze in wezen over zichzelf praat. Of ze dat nu echt door krijgt of ter plekke verzint, dat maakt voor haar boodschap niet echt uit, want die is erg liefdevol. Gerrit en Pamela verblijven op De Kamp 8 in 's-Heerenberg.

Gerrit's video-boodschap samen met Ellen 'Hooggevoeligheid op Aarde' (You Tube) is een mooi en kwetsbaar samenspel tussen beiden. Ellen is een bijzonder openhartig en zichzelf uiterst kwetsbaar opstellend Lichtwezen. In haar gezin werd Ellen niet gezien, omdat haar ouders er niet voor haar konden zijn. Haar moeder was depressief. Deze wereld resoneerde niet met haar en doet dat wellicht nog vaak niet. Haar ziel had al heel jong besloten om in de Lichtwereld te blijven, zodat ze niet gewond zou raken. Wanneer zij dat niet had gedaan, dan had zij misschien wel in een psychiatrische inrichting gezeten. Op latere leeftijd heeft zij de draad weer opgepakt en daar is ze nog steeds mee bezig. Om los te kunnen komen van de sferen van haar ouders, koos ze ervoor om haar ouders tenminste twee jaar niet te zien. Ze moest voor zichzelf kiezen, om haar eigen ziel te vinden, te ervaren en te bewaren. Hierbij heeft zij de nodige hulp gekregen. Mensen, die zo'n stap naar hun ware zelf niet zetten, eindigen soms in zelfdoding, zegt Ellen, en ze noemt de DJ Avicii (Tim Bergling) als voorbeeld, die zich niet aan die muziekwereld kon ontworstelen. Ellen is er ook van overtuigd, dat het als hooggevoelig mens heel moedig is om hier een tijd als geïncarneerde ziel op aarde te zijn.

In Ellen's artikel 'Het licht is bezig te landen op aarde' zegt zij: 'Ik voel dat deze crisis het begin is van een grote bewustzijnsontwikkeling op aarde. Dit is ook heel erg nodig, de aarde is leeggeroofd, er moest wel iets groots gebeuren om ons te stoppen van geweld wat we de aarde en onszelf aandoen. We kunnen niet meer doorgaan zoals het nu gaat. De aarde heeft er nu al heel veel baat bij dat onze voetafdruk veel minder wordt, omdat we in een isolement zitten. Het water wordt helderder, dieren worden weer meer zichtbaar, milieuvervuiling is veel minder.'. Ellen organiseert maandelijks een Online Lichtcirkel. Ze zegt: 'Ik raad je aan om mee te doen met de maandelijkse groepshealingen. Dit zal je Lichtkracht, zelfrealisatie en energie zoveel meer vergroten, dat het lastig wordt voor virussen.'. Op You Tube staan vooreerst 14 video's van Ellen, o.a. 'Vertrouw op je eigen autoriteit', waarin zij zegt, dat wij zelf Jezus zijn, 'Keer naar binnen! Juist nú', over het leven vanuit je bezieling/hart/licht en niet vanuit je hoofd/strijd/gepieker over de ellende in de wereld, 'Laat het EGO los', 'Vrede begint bij jezelf', een oefening in Licht Transmissie en 'Interview met Maurice Willems', haar grootste inspiratiebron, o.a. over verlichting en vernieuwing. Tijdens dat interview met Maurice zie je Ellen een paar keer over haar linkerarm/schouder strelen, waarmee haar lichaam/geest/ziel aangeeft, dat zij gewoon een stevige en warme knuffel verlangt. Haar gedachten haperen geregeld, wat zo zijn charme heeft en haar zo authentiek eerlijk maakt. Echt een oerlief en kostbaar mens met hoogstaande, spirituele kwaliteiten!

Schrijver: Sir Joanan Rutgers
2 december 2021


Geplaatst in de categorie: idool

4.5 met 6 stemmen 103Er zijn nog geen reacties op deze inzending.


Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je e-mailadres voor anderen in beeld verschijnt)